KARADENİZİ PATLATACAKLAR..

Ülkemizi derinden işgal eden küresel terörist çeteler, yerli işbirlikçileri ile birlikte Maden Faaliyetleri ile Karadenizi patlatarak ..
Bu haber 2024-04-02 14:05:38 eklenmiş ve 297 kez görüntülenmiştir.

KARADENİZİ PATLATACAKLAR..

 

Karadeniz Korudoru boyunca Batı Anadoludan Orta-İç-Doğu Anadolu'ya Maden Firmalarını ve faaliyetlerini durdurmasak Karadeniz'i Patlatacaklar. Şu anda ülkemizde bu koridorda devam eden maden faaliyetleri hem Anadolu-Mezopotamia, hemde dünyayı yok edecek..

 

Ülkemizi derinden işgal eden küresel terörist çeteler, yerli işbirlikçileri ile birlikte Maden Faaliyetleri ile Karadenizi patlatarak Anadolu-Mezopotamia halklarını tarihten silmeye çalışıyorlar..

 

TC rejimi bir sömürge olarak kurulup, kuruluş aşamasından önce Hıristiyan nüfusu, kurulduktan sonra da Müslüman ve Hıristiyan nüfusu birlikte yok eden küresel soykırımcı-siyonist sermaye tarafından kurulan-kurdurulan dünyanın en büyük en karanlık, en derin işgal ve soykırım rejimlerinden biridir..

 

Bu soykırımcı rejimi kuran küresel soykırımcı sermaye, rejimi  siyonist ingiliz sömürge oyunları ile kutsal devlet, kutsal ırk, kutsal kurtarıcı-kurtarıcılar, kutsal dil-din, kutsal bayrak..  gibi donelerle süsleyip milyonlara yedirirken.. Bu anlamda ülkemizdeki kürt-türk, sağ-sol, din-mezhep, ideolojiler.. gibi sorunlar bu gerçeği gizlemek için kullanılan yemlerdir..

 

Osmanlının yıkımının ardından TC rejimini 10-12 siyonist yahudi aile ve firma için bir çiftlik olarak kurdular.. Rejimin yönetimini de İngiltere Amerika vb. ülkelerdeki siyonist sermaye ile birlikte yapılmaktadır.  Ülke içinde yönetim ise ülke ekonomisi-devleti-istihbaratı.. Elinde bulunduran 10-12 siyonist yahudi aile ve firma ile birlikte tc kurulurken dışarıdan getirilen kripto nüfus ve işbirlikçilerle sağlanmaktadır. Vatandaşın tüm datası-bilgisi, devlet aygıtı bütün yönleri ile bunların kasalarında ve bunların kontrolündedir. Vatandaşın bütün datası-bilgisi bunların kasalarında olduğundan hangi vatandaşın hangi kumpas ve oyunla yok edileceğini de çok profesyonelce  yapmaktadırlar.. Örneğin Amerika-İngiltere’deki ayakları ile ülkemizde hedef tüm bilim adamlarını toplayıp bir uçağa doldurup 2007 de Isparta’da dağa çarptırıp imha etme gibi operasyonlar neredeyse bunlar için çocuk oyuncağıdır.. Ki bu imha edilen bilim adamları 50 ton toryumla ülkemizi dünyanın en büyük enerji devi yapacak bir proje üzerine çalışıyorlardı. Günümüzde ise bu soykırımcılar dünyada benzeri olmayan bir hazine olan kaynak sularımızı maden oyunları ile kaynağında yok etme ve Karadenizi patlatmak için harekete geçmiş bulunmaktadırlar. Ve hiçbir faili meçhul kaza ve cinayetten hiçbiri iç-dış ayakları ile günümüze kadar ne yakalanmıştır, nede yargılanmıştır..

 

 Bunlar Faili meçhulden trafik kazasına, buradan onarılmaz hastalıklara, ulusal-uluslararası hukuku da kullanarak devlet-kanun-ajan banka, ajan hukuk büro oyunları ile vatandaşı imha edilip hayatına çökerken, tc siyasetinden büyük futbol kulüplerine kadar genelde siyasal alanla büyük kulüplere STK’lara vb. de bunların kontrolündedir. Siyaset ve siyasi partiler parayla alınıp-satılan metalar olurken, siyaseten kimin nerde olacağına, hangi koltuğa kimin oturacağına da bunlar karar verirler ..

 

Günümüzde o kadar ileri gitmişler ki hangi aile ve sülalenin var olup olmayacağına, soyunun devam edip etmeyeceğine.. hatta çocuklarımızın cinsiyetinin ne olup olmayacağına kadar karar verecek derecede tüm hayatlarımıza çökmüşlerdir,  ele geçirmişlerdir. Bunu yaparken de genelde kripto nüfustan kız çocuklarını kullanarak sülale ve ailelere girerek, akrabalık bağlarını da pekiştirerek yapmaktadırlar. İş dünyasında data-bilgi  bunların kasarlında olduğundan dolayı  hangi vatandaşa, hangi firmaya ajan, muhbir ne oranda yerleştirileceği, hangi iş adamı ve firmanın hangi metot ve oyunla düşürüleceği.. Hangisine nasıl, ne kadar destek sunulacağı, ele geçirileceği konusunda da çok-çok uzmanlaşmışlardır. Bu siyaset ve diğer alanlar içinde geçerlidir. Gerekirse 100 yıllık plan yapıp içeri girip sizi-aile-sülalenizi bitirip her şeyinize konmada dünyanın en profesyonel karanlık örgütlerine dönüşmüşlerdir..

 

Bir başka ifade ile 300-400 yıllık geçmişi olan TC sömürgesi insan ve vatandaşı imha etmede, aile ve sülaleleri  düşürmede, kısaca insanı düşürme ve bitirmede dünyada asla 2. Bir benzerinin olmadığı karanlık soykırımcı, derin bir siyonist  işgal rejimidir. Bu rejimi çözmedikçe, bu derin işgal rejimi nasıl yüzyıllardır hayatlarımızı ablukaya alıyorsa, aynı şekilde bizler bunların ardiyelerine girip adan zeye çözmedikçe de bu soykırım ve düşürme de giderek büyüyerek devam etmektedir, giderek ülkemizi ve dünyayı saran bir kıyamet senaryosuna dönüşmektedir.. 

 

 Osmanlının yıkımından 100-200 yıl önce temelleri atılan bu rejimi, halkın-halkların bu soykırımcı rejimi tam kavrayamaması yüzyılladır Anadolu-Mezopotamya halklarının sürekli soykırıma uğramasını, uğratılmasını da beraberinde getirdi. Önce dinamik Hıristiyan-Müslüman nüfusu yok ettiler.. Ardından hertür soykırım oyun ve kumpası ile yüzyıllardır Anadolu-Mezopotamya halklarını, bizleri yok ediyorlar..

 

Ülkemiz sahipsiz olduğundan, bir sömürge olarak kurulduğundan kuruluş aşamasında soykırımcı sermaye bileşenleri dinamik nüfusu soykırımla yok ettiğinden 1999’da gölcükte,  2016 da Maraş-Hatay depremleri ile, nazi-nato teröristleri, siyonistler yere, fay hatlarına gömdükleri ülkemizin değişik noktalarına gömdükleri bombalarla (genelde petrol –maden arama oyunları ile kazdıkları kuyulara bomba düzeneklerini kurmaktadırlar..) Haarp teknolojisi silahlarıyla, ülkemizi 2 kez büyük depremle vurdular.. Günümüzde ise artık ülkemizin devlet aygıtından tarım toprağı ticareti madenleri, sularımız, ovarlımız kısaca hayatlarımız dahil her şeyimizi işgal etmişlerdir, yiyecek-içecek-hava ve suyu dahi silaha çevirmiş bulunmalktadırlar..

 

KARADENİZİ PATLATARAK ÖZELDE ANADOLU-MEZOPOTAMYA HALKLARINI TARİHTEN SİLMEYE, DAYATTIKLARI KIYAMET SENARYOLARI İLE DÜNYAYI YOK ETMEYE  ÇALIŞIYORLAR..

 

2024 yılına geldiğimizde artık felaketlerin en büyüğü ile sarıldığımızı rejimin sadece biz Anadolu-Mezopotamya nüfusunu değil, tüm dünyayı yok etmeye yöneldiğini Fırat-Dicle havzasında patlayan siyanür dağları ile görmeye anlamaya başladık. Dağlar-taşlar dile gelerek tc rejimini, rejimin sahibi küresel soykırımcı firmalarla-yerli ihanetçi işbirlikçilerini durduramasak hem ülkemizin, hemde bütün vatandaşın yok edildiğini dağlar-taşlar dile gelerek bize göstermeye başladı.

 

En son Fırat-Dicle havzasında (Erzincan) doğa-dağlar dile gelerek patlayarak akp ve küresel soykırımcılarla yerli işbirlikçi ihanetçilerin ülkemizi ve bizi, 80-90 milyon vatandaşı yok ettiklerini bize gösterdi. Bu yok etmenin sadece bizi ve ülkemizi kapsamadığı tüm dünyayı da kapsayan bir kıyamet senaryosu olduğunu doğa bize gösterdi.

 

Karadeniz koridoru boyunca İstanbul Sınırlarından Doğuya doğru iç yada orta Anadolu’dan Doğu Anadolu’ya  doğru maden faaliyetleri oyunları ile Karadenizi patlatmak için belli bölgelere deprem fay hatlarında  olduğu gibi bombalar yerleştirme bir yana..

 

Anadolu’dan Karadenizin altına doğru uzanan maden damarlarını söküp alındığında Karadeniz bir ufak delik bulunduğunda hızla genişleyip patlayacak. Patlayan Karadenizin altında dünyamız gibi 100 dünyayı yok edecek sudan ağır gaz metalleri var, Bunlar hava ile temasa geçtiğinde,  açığa çıktığında patlayarak dünyamız gibi 100 dünyayı yok edecek potansiyel bir güçtür, bu olursa dünyamız  resmen uzaydaki haritadan magmaya dönüşerek silinecektir..

 

Dünya geneli moon, evaganlizim, fetö, kesnizani.. gibi tarikatların yanı sıra, vaad edilmiş topraklar yalan dolanı ile, Mezopotamia-Kurdistandaki efsanelerden çalınan üstün ırk yalan dolanları ile bezenen yahudilik yan kolları tarikatlarla milyon-milyarlarca insanın beynini de hedef alan siyon soytarı sermaye insanlığı bir an önce değişik kıyamet metotları ile insanlığı ve dünyamızı vurmak için çalışmaktadır..

 

İşte ülkemizi fetödan bin kat daha karanlık olan, fakat alenen hepimizin tanıdığı bildiği bu siyonist yapılanma, aile ve firmalar, yerel-ulusal-küresel ayakları ile dünyayı kontrol ederlerken, ülkemizde de akp yi kurmadan ele geçirmeye, kullanmaya tam hakim olduklarından artık AKP ve TC rejimi Anadolu-Mezopotamia halklarını yok eden, bununla da yetinmeyip dünyamıza kıyameti dayatan bir araca  dönüşmüş bulunmaktadır..

 

Bundan dolayı ülkemizde biz vatandaşlar bize ve insanlığa dayatılan bu kıyamet senaryolarını kişisel, kurumsal, firma, birey olarak, gücümüz yeterse milli istihbaratı da kullanarak, stk olarak, rapor olarak Rusya-Amerika gibi ülkelerin halklarından devletlerine taşıyıp acilen dünya bilim camiasından da destek alarak bize ve dünyamıza dayatılan bu kıyamet senaryolarını acilen durdurmalıyız..

 

Ülkemiz genelinde ne olursa olsun, maden faaliyetlerini derhal durdurmalıyız.. Dünya bilim adamı devlet ve halklarından destek alarak tc rejimi ve siyonist soytarıların maden oyunları ile kurdukları tuzakları en kısa zamanda deşifre etmeliyiz..

(önemli not, siyon sermaye ve soytarılarının beyni kıyamet senaryosu ile yıkanmıştır. Dünya yok olduktan sonra bunlar için cennet olarak kurulacak, bunlar geri dönüp cennete yaşayacaklar, yani en azılı terör lejyonu bile bu düşünce karşısında haifif kalır. Bu anlamda yahudilik ve yan kolları tarikatları dünya geneli acilen yasaklanmalı. Buradan beslenen, bu sahte din olgularını besleyen küresel firmalar tüm ayakları ile tesbit ve her şeylerine el konulmalı, son yüzyıllarda ortaya çıkarılan tüm tarikatlar yok edilip kapatılmalıdır, bütün insanlığın birlikte kontrol ettiği bir dünya konfederasyonuna acil geçilmelidir. Aksi kontrolsüz, firma,-devlet-din-tarikat.. artık dünyamızı yok edecek silah demektir, Şu anda tc rejimi eliyle dünya yok edilmeye çalışılmaktadır..)

 

AKP’nin Ülkemize-Bizlere  Dayattığı Kıyametlerden Örnekler İçin Alttaki Linklere Bakınız..  

KIYAMETİN DÜĞMESİNE FIRAT -DİCLE HAVZASINDAN BASILDI.. TIKLAYINIZ..

AKP’DE TERSİNE DEVRİM ve U DÖNÜŞÜ.. TIKLAYINIZ..

2024 YEREL SEÇİMLERİNE GİRERKEN AK PARTİYİ AK GEZENLERE DÖNÜŞTÜRDÜLER .. TIKLAYINIZ..

SERHATTA - DOĞUDA İŞGAL ve SOYKIRIM DALGASI SON HIZ SÜRÜYOR.. TIKLAYINIZ..

 

KARADENİZİ PATLATACAKLAR..

ETİKETLER : Ülkemizi derinden işgal eden küresel terörist çeteler yerli işbirlikçileri ile birlikte Maden Faaliyetleri ile Karadenizi patlatarak
Diğer Bilim-Teknik haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Dogu Medya -Dogukultur. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya
DKM MEDYA GROUP -1
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
DKM MEDYA GROUP-2
TÜRKİYE-BÖLGE, FİRMALAR- İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA
SERHAT HABERLER
BAĞLANTILARIMIZ
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA