KIYAMETİN DÜĞMESİNE FIRAT -DİCLE HAVZASINDAN BASILDI..

Fırat-Dicle havzasındaki maden felaketi, dünyayı kollayan dünyanın ana damarlarını yok ettiği gibi, siyanür patlaması, madendeki siyanürün Fırat-Dicle’ye karışarak dünyaya yayılma
Bu haber 2024-02-16 09:13:26 eklenmiş ve 2064 kez görüntülenmiştir.

 

 

 

KIYAMETİN DÜĞMESİNE ERZİNCANDAN FIRAT -DİCLE HAVZASINDAN BASILDI..

 

Fırat-Dicle havzasındaki maden felaketi dünyayı kollayan dünyanın ana damarlarını yok ettiği gibi, siyanür patlaması, madendeki siyanürün Fırat-Dicle’ye  karışarak dünyaya yayılması dünyanın sonunu getirecek bir kıyamet gerçeğidir.

 

Siyonist yahudilerin uşağı TC rejimi sadece biz 80-90 milyon vatandaşı yok etmiyor. Ortaya koyduğu oyunlarla tüm dünyaya kıyameti dayatmış bulunmaktadır.. Siyonist yahudiler 20 yüzyılın başında TC yi kurarken bölgenin dinamik nüfusunu, gerçek sahiplerini, Kurdleri ve müslümanları, ermenileri soykrıma uğratarak bölgeye kripto nüfus doldurdular.. Ve günümüzde görüldüğü gibi tüm Anadolu ve Mezopotamya halklarını yok edecek plan-projelere giriştiler..

 

Bu tesbiti yaparken bilim adamı, müneccim, kâhin, şeyh-meşayih olmaya gerek yok. Biz nasıl bir canlıysak kalbimiz, ciğerlerimiz, damarlarımız vb. hayati organlarımızı kayb ettiğimizde nasıl ölüyorsak.. Dünyanın da damarları, kalbi, beyni, ciğerleri vardır, bu görevleri gören alanları vardır..

 

Karadeniz koridoru boyunca Kuzeydoğu Anadolu, Gürcistan’a kadar uzanan çizgide yer alan,  yer altında üstünde ki tüm madenler Anadolu ve Mezopotamyayı kollayan –koruyan damarlardır, setlerdir; dünyanın kalbidirler, milyon-milyarlarca yıl içinde oluşmuşlardır, Karadeniz'den Basra Körfezine Fırat Diclenin Çıkış havzasıdırlar. Dünyada asla 2. bir benzeri olmayan temiz su, doğal su havzasıdırlar. Katil-soykırımcı tc rejmi bu havzayı maden şirketlerine açarak su kaynaklarımızı da kaynağında yok etmektedir. Hadislerin de bu alana müdahaleyi kıyamet olarak işaret ettiği gibi dünyanın kalbidirler. Alınan bu damarlar -madenler zamanla Karadeniz'i patlatacak. Karadenizin altındaki devasa gaz okyanusu hava ile temsı sonucu patlayrak dünyamızı magmaya çevirip tüm canlı yaşamı yok edecek, dünyamız bütünüyle bir ateş topuna dönüşecek..

 

 

Bu setler, milyonlarca, milyarlarca yıl içinde oluşmuş olan bu damarları (madenleri) söküp aldığınızda Karadenizi bir baraj olarak düşünün patlamasını Anadolu ve Mezopotamyayı yok etmesini sağladığınız gibi buradaki çevre felaketinin sadece tc deki 80-90 milyon insanı yok etmediğini tüm dünyayı yok ettiğini hadislerde bize yüzlerce binlerce yıl önceden bildirdiği gibi. Karadenizin altındaki gaz kütlesi patladığında dünyamız gibi 100 dünyayı birden yok edeceğini bilim adamları çoktan tesbit etmiş bulunmaktadırlar..

 

 

Nihayet bu büyük kıyamet tehlikesine peygamberimizde aşağıda yer verdiğimiz hadiste binlerce yıl önceden işare5t etmiştir.. Yani şu anda tc rejimi hem sizi hemde dünyayı yok ediyor. Uyanmasanız toptan cehennemi boylayacaksınız. Hemen şimdi harekete geçip yerel ulusal küresel bu maden şirketlerini ülkemizde bunlara yol veren sergerdeleri hesaba çekmesek.. Yok oluşlardan en şiddetlilerini hak ettiğimizi zamanla anlayacaksınız..

 

Bundan dolayı tc siyasi parti, stk, dernek, basını sizden bu gerçekleri gizleyen hepsini düşürün.. Hesaba çekin, bu sergerdelerin çoğu ya kripto -etki ajanıdır, yada siyonist yahudilerden aldıkları karşılıksız dolarlarla hayatlarınıza çöken katil sürüleridirler.. Şu anda tc muhalefeti birleşip bu maden alanına akması gerekirken, halka gerçekleri taşıması gerekirken ortada yoklar. Çünkü onlarda dünya siyon kapital firmalarının has uşaklarıdırlar, halk düşmanıdırlar.. 

 

Şu anda patalyan siyanür boruları siyanürlü toprak fırata karışarak dünyayı yok etmeye başladı bile..Fırat havzasının madenleri dünyanın atardamarlarıdır. Ve Fırattan başlayan butahribat zamanla tüm dünyayı etkileyecek, yok edecek..

 

Toprağın içindeki madenleri alıp toprakla oynayıp toza çevirdiğinizde o toprak toz gibi olup su gibi kayar. Siyanur dağlarının patlaması ve kayması bunu net ortaya koydu.  burada şeytanın dölü yahudi firmalarının uşağı TC rejimi  sadece 80-90 miyon vatandaşı yok etmiyor. Bu domino etkisiyletüm dünyayı zamanla yok edecktir..

 

Bu geçeği bilim dünyası, insanlık bildiği halde, semavi dinler başta olmak üzere bu gerçek bütün inanış biçimlerinde de vardır. Bu bilimsel ve dini olgulara girersek kitap yazılır.. En can alıcı örneklerden biri olan Hadisi Şerifi aynen aşağıya alıyoruz.. (XX-1 Hadis Bkz.)

 

 

 

 

HABERİN VİDEOSU TIKLAYINIZ..

 

Vahşi soykırımcı kapitalizm ve faşist ulus devletler yüzünden insanoğlu, bilim dünyası- bilim adamları bu konularda yeterli, öngörülebilir araştırma yapamadılar. Kapitalizm ve kapitalizmin uşaklığını yapan faşist ulus devletler bu tür araştırmaları sürekli engellediler. Bizim gibi -Doğu Medya gibi amasız gerçekleri dünyaya taşıyan basına karşı amansız saldırlar geliştirdiler.

 

İnsanlık ya da insan soyu da mallaşıp bilim-ilimde geri kalınca, dünyayı ve kendilerini yok edenlerin plan-programlarını bana ne saftirkliğinde umursamayınca..

 

Maalesef vahşi kapital ve faşist ulus devlet kıyametin fitilini Erzincan’da peygamberimizin, hadisin işaret ettiği kıyamet alametini tam yerinde, Fırat ve Dicle nehirlerinin havzasında  ateşlediler..

 

 Fırat ve Dicle havzasındaki altın vb. madenler dünyanın kalbi-beynidirler. Onlar alındığında Karadeniz’in önündeki bariyer ve engel kalkıp tüm Anadolu ve Mezopotamya patlayacak bir deniz barajıyla vurduğunuz gibi, asıl büyük tehlikede tehlikerin en büyüğü olan insa soyuna kıyametin dayatılması ve gerçekleştirilmesidir. Madenlerin ortaya çıkarılışında kullanılan siyanür vb yöntemlerden oradaki ekolojik-doğal yapıya müdahale insan soyunun yok oluşudur..

 

Siyanür dağlarının patlaması, sadece ülkemizi Anadolu ve Mezopotamya’yı vurmuyor.. Suya toprağa havaya giderek sirayet edecek, tüm dünyaya yayılacak canlı yaşamı yok edecek, okyanus ve denizlerde, karada yok olan bitki ve canlılar  zamanla değişik formlarda tahmin edilemeyen sıcaklıklarla dünyanın belli katmanlarında birikerek dünyayı etkileyecek, dünyayı yok edecekler. Örneğin üstünlük sosu ile oluşturulan terör lejyonu israil bütün coğrafya olarak bir gün yerin dibine gömülecek. Ve hadislerde işaret edildiği gibi 100 kişiden 99’u geberecek.. Kalanları da bilim adamları magmayı harekete geçirerek dünyamızı lav, toz ve gaz bulutuna çevirerek yok edecekler.. 

 

DÜNYANIN YOK OLDUĞUNU, KIYAMETİN BAŞLADIĞINI NASIL ANLIYORUZ..

 

Bu hadiste geçen kıyamet senaryosunun gerçekleştiğini nereden anlıyoruz.. Şu anda dünyadaki tüm ultra zenginler sığınak yaptılar. Dünyamız doğa kıyamet alemetlerinin işaretlerini siyanür dağlarının patlaması ile, arap yarım adasında çölün ortasında nehirlerin fışkırmasıyla, Dersim de kış ortasında uykuda olan yılanların, hayvanların karın üstüne çıkıp donmasıyla-ölmesiyle, nazi-nato tc basını gizilyor şu anda bölgede ağçlar, bitkiler ölmeye başladı, bu giderek bölgeden tüm dünyaya yayılacak, Doğa bu konuda yüzlerce örnekle bizi hergün uyarıyor.. Gerzek insan soyunu uyandırmaya çalışıyor..

 

 Son 200-300 yıldır da dünyayı ele geçiren vahşi soykırımcı kapital kullandığı faşist ulus devletle, dinli dinsiz terör lejyonlarıyla, nazi-nato-nasa- terörist israil vb yapılanmaları ile insanlığa kıyameti dayatırken..

 

Yetinmedi günümüzde artık harp silahlarından, hava, su, yiyecek, içecek, toprak, gıda- genom-tohum.. Herşeyi silaha çevirdiler..

 

Yani vahşi kapital yukarda vurguladığımız kıyametleri dayatırken, ÜSTÜN IRK-DEVLET-MİLLET – DİN ayakları ile insan soyunu kaza-kuşa çevirirken.. İnsan soyunun sürekli uyması bu oyunları görmemesi asıl kıyametin, asıl felaketin ta kendisiydi. Ve kıyamet başladı..

 

SİZİ SİZİN ADINIZA SATIP YOK EDİYORLAR.. 

 

Faşist ulus devlet Kutasl devlet,kutsal kurtarıcılar,kutsal ırk, mezhep, din, iman, put -totem ingiliz sömürge oyunları-yemleri ile sizleri zehirleyip beyninizi kitlerken.. Genelde de yerli ve küresel firmalara çalışan ajanlarını en büyük milliyetçi, en büyük siyasetçi, iş adamı, dernek başkanı.. kılıklarında.. Başınıza geçirirken bu beyin kitlemeden dolayı ruhunuz duymaz..

 

Gelişmiş toplumlarda bir yerde tek bir ağaç bile sökülürken halk- dernekler, belediye toplanıp ortak karar verirken, bir şehre bld başkanı, vekil dernek bşk yönetim seçilirken yine halk-dernekler ortak karar veriken tc rejimi vatandaşı kaza kuşa çevirmiş. Filan bld başkanınız, filan vekiliniz.Bitmedi saygı duyduğunuz devlet bakanı sizi maden işletmelrinde görüldüğü gibi 7 sülalenizle yok ederken siz saftirikliğinizden, dinimizin ilk emiri ola okuyu bıraktığınızdan, aklınızı da cebinize koyduğunuzdan, sizi 7 sülanizle birlikte yok ederlerken ruhunuz bile duymuyor. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın dünyanın en değerli coğrafyası olduğunu bizim geriliğimzle dünyanında yok edildiğini ruhunuz bile duymaz:.  

 

Ülkemizde ise devlet, kripto-ajan kesim halkın cahilliği ve geriliğinden sonuna kadar faydalanıp halkı yok ederken halkın ruhu dumaz. İşte bu geriliği aşmalıyız. Siyaset denek stk aydın basın sizi uyarmıyrsa tehlikleri göstermiyorsa ajan kriptoysa ona göre saf cahilse kıçına tekmeyi basın. Ölümü göze alan halkı asla satmayacak dürüst donaımlı insanlrı seçin arkasında durun kollayın birlikte hareket edin.. 

 

Biryere bir proje yapılacaksa hayata geçcekse bunun tek merci karar merci o bölgenin ilin ilcenin.. 1. Halkı ve dernekleridir. 2. Halkın ve derneklerin kontrol ettiği Belediyesidir. Devlet- Bizde ise kutsal devlet, kutsal adamlr partiler uşakları bld başkanlrını arayıp bakandan bld başkanına çanta dolarladan altakine yeme kadar dağıtıp ülkemizi kıyamet projeleri ile satıp yok ederken.. Ruhumuz duymaz. Bizi yok ednelr bizi kullanalar değil, bizim kendimizie zulm edip kendimizi cahil-yoz geri bırakmamızdır.. Halk olarak silkinip uyanalım ülkemizdeki tüm ajan-kripto işgalci ğiçleri firmalrını yerle bir edelim. Ülkemizle hayatlarımızla oynamayı durduralım. Aksi hem bu dünyamızı hemde öte dünyalarımızı kayb ediyoruz.. 

 

BU KIYAMETİ TERSİNE ÇEVİRMEK MÜMKÜN MÜ..

 

Kader mefhumu sonsuz şıklardan örülüdür. Dünyanın kalbi ve beyni olan Mezopotamya ve Anadolu’da doğayla-ekolojik yapıyla oynamayı durdurursak,  Fırat ve Dicle çıkış havzasına şu an ne kadar zarar verildiğini bilmiyoruz. Eğer zarar onarılabilir ve önelebilir düzeydeyse..Hemen müdahale edip durdurursak..Oradan sökülüp alanıları tekrar oraya koyarsak; kıyameti durdurma şansımız var. ama sınır aşılmısa geri sayım başladı demktir. Dünyanın zaman algısıyla bizim aynı olmadığı için umulmadık bir zamanda dünya gümleyecektir..

 

Dinimiz emrettiği, tehlikeyi gösterdiği halde, faşist ulus devleti kullanan sergerdelerle, onları kullanan küresel -yerli yabancıları firmaları bir stadyuma doldurup kellerini alırsak.. Gezegen bazında soykırımcı, vahşi kapitali ablukaya alıp kellerini alırsak, onların kullandıkları faşist ulus devletleri yok edersek.. Kıyameti insan soyu açısından tersine çevirme şansımız var.. Burada bütün dünya geneli kıtalar bazında tüm insanlığın soykırımcı kapitalin din-dil-ırk-kutsal devle vb. yemlerine yemeden soykırımcı vahşi kapitale, ve onun alana döşediği faşist ulus devlete yönelmesi gerekmektedir..

 

Dünya geneli dünya ile oynayan vahşi-soykırımcı aile ve firmaların kellerini alırsak, faşist ulus devletleri yıkıp tüm insanlığı kapsayan dünya konfederasyonu gibi bir sisteme geçersek..

 

İnsanın insana, canlı ve cansız yaşama oyun yapmasını engellersek belki bize dayatılan kıyameti durdurabiliriz.

 

Aksi durdurmayacağız. Kıyamet büyüdükçe kurtuluşun olmadığını gören birçok bilim adamı mevcut kıyameti magmaya yönlendirerek dünyayı milyonlarca santigrat derece ile kaynayan bir kazana çevirecekler. Ultra zenginlerde xırımı yiyerek, inşa ettikleri yer altı üstü deliklerinde  kavrularak eriyerek dünyamızı terk edecekler..

 

Dünyamız, milyon-milyarlarca yıl kızgın bir eriyik olacak.. Milyon-milyarlarca yıl buzul çağalarına girecek.. Kainattaki ömrü tamamlana kadar da dünya var olacak, ama üstünde insan soyu olmayacak..  

 

 

Bizi nasıl yok ediyorlar..  TC rejiminin vatandaşa dayattığı tuzaklardan örnekler alttaki linklerde..

 

 

AKP’DE TERSİNE DEVRİM ve U DÖNÜŞÜ.. TIKLAYINIZ..

 

2024 YEREL SEÇİMLERİNE GİRERKEN AK PARTİYİ AK GEZENLERE DÖNÜŞTÜRDÜLER .. TIKLAYINIZ..

 

SERHATTA - DOĞUDA İŞGAL ve SOYKIRIM DALGASI SON HIZ SÜRÜYOR.. TIKLAYINIZ.

 

DİPNOTLAR..

(XX-1 Hadis Bkz.)

HZ Muhammed'in işaret ettiği tehlikeyi harekete geçirdiler.

Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor:

 "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Fırat nehri altın bir dağ üzerinden açılmadıkça kıyamet kopmaz. Onun üzerine insanlar savaşırlar. Yüz kişiden doksan dokuzu öldürülür. Onlardan her biri: 'Herhalde savaşı ben kazanacağım.' der." [Buhârî, Fiten 24; Müslim, Fiten 29, (2894); Ebu Davud, Melahim 13, (4313, 4314); Tirmizî, Cennet 26, (2572, 2573)]

 

 1. Hadisin Buhârî'de gelen bir veçhinde: "...Kim o hadiseye hazır olursa, ondan hiçbir şey almasın." ibaresi ziyadedir. İbnu Hacer, "Ondan hiçbir şey almasın" ifadesinden hareketle, ortaya çıkacak bu altının dinar (şeklinde madrub para) altın kalıpları veya altın tozu şeklinde olabileceğini, hepsinin caiz olduğunu söyler.

 

2. Bir rivayette altından dağ, bir başka rivayette "altundan hazine (kenz)" ifadesi kullanılmıştır. Dağla çokluk kinaye edildiği belirtilmiştir.

 

Önemli not: Bu yazıyı tüm kıtalarda STK istihabarat vb. dünya halklarının görmesi için her kes mail yolundan sosyal medyaya yaysın..

İnsanlığa dayatılan kıyametin durdurlacağı şifrelerin tümü yazı da mevcuttur.. Ola ki insan soyu ders alır harekete geçer..

 

Ve TC dinli dinsiz siyaset alanı size geldiğinde şu soruyu sorun “ Peygamberimiz yüzyıllar önceden işaret ettiği halde neden uymadınız, siz kâfir, münafık ve fasıkmısınız, inançsızlara da neden bunları durdurmak için yerel-ulusal-küresel harekete geçmediniz. Siz ne xırımın siyasetini yapıyorsunuz..

 

Özetle insan soyunun kıyameti durdurmasının tek yolu sadece ülkelerinizi ve hayatlarınızı çalmakla yetinmeyip, dünyanıza da kıyameti dayatan tüm yapılara karşı yerel-ulusal-küresel harekete geçip geçmeme insan soyunun kaderini belirleyecek tek gerçektir..  Aksi toptan yok edilecek her tür argümanı harekete geçirdiler. Yapacak bir şey kalmıyor. Leşe konan akbabalar gibi çürüyen dünyamızın leşine çökerken.. Dünya hepimizi toptan yok edecektir..

 

Dünyamız doğa kıyamet aletmetlerinin işaretlerini siyanür Dağlarının patlaması ile, arap yarım adasında çölün ortasında nehirlerin fışkırmasıyla, Dersim de kış ortasında uykuda olan yılanlrın karın üstüne çıkıp donmasıyla veriyor.. Gerzek insan soyunu uyandırmaya çalışıyor..

ETİKETLER : Fırat-Dicle havzasındaki maden felaketi dünyayı kollayan dünyanın ana damarlarını yok ettiği gibi siyanür patlaması madendeki siyanürün Fırat-Dicle’ye karışarak dünyaya yayılma
Diğer Kurdistan haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Dogu Medya -Dogukultur. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya
DKM MEDYA GROUP -1
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
DKM MEDYA GROUP-2
TÜRKİYE-BÖLGE, FİRMALAR- İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA
SERHAT HABERLER
BAĞLANTILARIMIZ
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA