KUTSAL TC’Yİ GÖMMESEK, KUTSAL TC HEPİMİZİ GÖMECEK…

KUTSAL TC’Yİ GÖMMESEK, KUTSAL TC HEPİMİZİ GÖMECEK…
Bu haber 2024-06-13 13:59:42 eklenmiş ve 225 kez görüntülenmiştir.

KUTSAL TC’Yİ GÖMMESEK, KUTSAL TC HEPİMİZİ GÖMECEK…

 

Kutsal TC’yi yok etmesek rokko-roşolar, hepimizi ülkemizi işgal eden yahudi holdingleri ile, yerli işbirlikçileri, kripto nüfusları ile birlikte 7 sülalelerimizle biz Anadolu-Mezopotamia halklarını yok etmektedirler. Bu yok etme projesi de aksamdan 300-400 yıldır saat gibi işlemekte, sürmektedir…

 

Bilim adamından, siyasetçiye, iş adamında halka yüzyıllardır siyonistlerin sürdürdüğü bu soykırımı yazsak on ciltilk bir kitap olur… Özetle TC bunların terörist israilden önceki büyük israil projesidir. TC’yi yıkıp bunları hesaba çekmesek biz Anadolu Mezopotamia halklarını toptan yok etmektedirler…  

 

Ülkemizin bir ingiliz-amarika, yahudi sömürgesi olması, bunun halktan gizlenmesi, STK, siyaset, basın alanlarında, sürekli halka yalan bilgi pompalanması 100 yıldır biz vatandaşları yok etmektedir. Bu anlamda türkü-ye sömürgesi olarak kurulan bu rejim de rejim bir bütün olarak bir leş gibi kokmakta vatandaşı imha etmektedir…

 

Ülkemizde temel sorun soykırımcı, köleci, derin işgal rejimi, ingiliz sömürgesi olarak kurulan TC rejim sorunu olduğu halde siyasi partilerden Sivil toplum örgütlerine (STK-STÖ), buradan basına devlet erkine yüzyıldır sistem bu rejim sorununu ustaca gizlediğinden hem ülkemiz elimizden çıkmaya başladı, hem köleleşiyor, hemde gıda-genom, tarım alanlarının bunların eline geçmesiyle, yiyecek-içecekgin-gıdanın silaha dönüştürülmesiyle hastalıklı düşünemeyen hasta, soykırıma açık, düşünemeyen geri zekâlı, hastalıklı toplum, bireylere dönüştürülmekteyiz.Gıda -genom alanı ile tamamen köle, düşünemeyen hastalıklı hayvan sürülerine dönüşmemiz içinde kendi ürettiklerimiz, yerli üretimimiz, Merdin, Amed, Riha (Urfa) da olduğu şehirlerimiz tarlarımız yakılıyor, yok ediliyor, zeytin ağaçları kesiliyor saldırıya uğruyor. Aynen 1940 lı yıllardaki Marshall Planı gibi TC rejimi artık yiyecek-içeceki silaha çevirerek siyonist çetlerle bütün vatandaşı hedef haline getirmiş bulunmaktadır.. (Ülkemizin doğal gıda alanlrını yok ediyorlar.. Tıklayoınız..)

 

Rejimin insanı, ahlakı, dini, bilimi, sosyal bilimleri... akla gelebilecek herşeyi ustaca kullanması, çürütmesi, özgür irade ve düşünceyi yok etmesi… Balık baştan kokuyor belirlemesini aşarak artık deniz bozulduğundan tüm yaşam alanlarımız kokmaya ve çürümeye başladı, her alanda düşürülüyor, yok ediliyoruz.

 

TC’de politikalar, devlet politikası iktidar ve muhalefet politikaları tamamıyla ülkemizi derinden işgal etmiş bulunan bir avuç yerli ihanetçi siyonist-sebataist çete, sermaye artıklarıyla, yerli işbirlikçileri, bunların terörist israil, ingiltere, ABD de deki yahudi ağa babalarına hizmet etme üzerine kurulmuş ve kurgulanmıştır… 

 

Bu derin işgalci çete yerli-ulusal-küresel ayakları ile birlikte Osmanlıdan günümüze 300-400 yıllık süreçte toplumsal tüm alanları yok ederek toplumu iyice esir almaya başladı. Hristiyan ve Müslüman tüm halkları yok ederek herkesi siyonist yahudilerin uşaklarına çevirdiler, ülkemizde siyonist yahudi firmaları holdingleri artık kişi sülale bazında değil ulus bazında örneğin ermeni-rum-rus-kürt-türk, fars, afgan… ulus olarak bizleri hem yok etmektedirler, hemde istedikleri halka istedikleri operasyonu yapmaktadırlar, bu anlamda ülkemizde medeniyet nüfusu malakanlardan, impartorluğun ticaret bilim nüfusu ermeni, rum-rusa, farsa halk millet bırakmadılar, sahte türk-türkü ye rejimi ile de kürtlerin ve türklerin defterini dürdüler, şu anda hepimizi 7 sülalemizle kıran yahudi çiftliği tc rejimini kurdular. Game of thronesteki ak gezenler gibi siyonistler ve uşakları dışında herkesi yok ediyorlar…

 

Artık ülkemizde ne işleyen bir devlet ne hukuk ne adalet, nede eğitim sistemi kalmadı. Yerel, Kamudan, Siyasi partilere, tarikatlara ülkemizde tek bir politika var siyon cete güdümünde çürütme oyunları çerçevesinde ülke ve vatandaşla oynama, hırsızlık, namussuzluk, yolsuzluk, yoksulluğu yaygınlaştırma, vatandaşın vergisine konarak kısadan köşe dönme…

 

 

Bilindiği gibi 2024 yerel seçimlerinde halk bu durumun değişmesi için ana muhalefet yüklenmiş halk bileşenleri bu soygun ve rant düzenine bir nebze olsun neşter atamaya çalıştılar.

 

Ama maalesef ana muhalefet de bu siyonist çetenin partisi olduğundan… ortada yine halk yok, halkın temsilcileri yok, ciddi STK’lar yok, ortada gelişmiş toplum kriterlerine uygun yerel ve kamuyu kontrol eden halk, stk, basın alanları yok. İl-ilçelerde yerel kamuda istisnalar dışında, 30-40 derece sıcaklıkta takım elbiseli kravatlı dolar sahiplerine ülkemizi, halkı, halkın vergilerini, ev arazisini peşkeş çekmeye çalışan godoş sürüleri birbirini ezip çantasında dolar olanların peşinde koşarlarken… Halk yada ülke umurlarında değil. Halkın vergilerine konan akbabalar gibi sermeye kimdeyse onların etrafında paravan gibi dönen sürüler oluşmuş durumda.

 

Vatandaş olarak kontrol edemediğimiz devlet erkinden dolayı madenlerimiz, gıdamız, tarım, toprak, su alanlarımız, ovalarımız herşeyimiz elimizden alınmaya başlandı. Çürümüş, çürük tc rejimini kontrol edecek mekanizmaları oluşturamadığımızdan,  olmadığından Erzincan, Fırat Dicle doğal kaynak sularımız havzasında ki dünyada değer biçilmeyen bir beyaz altındır su… olduğu gibi rejim Karadenizi patlatacak maden faaliyetleriyle hayatlarımızı ablukaya alırken (Karadenizi patlatacaklar Ayrıntılar için Tıklayınız..), siyonist-kapitalist gaspçı firmalarla yerli işbirlikçi godoşları artık ülkemizde köy-köy toprak toplamaya, ajan banka, ajan hukuk büroları, tc kanun ve imkanları ile haytalarımıza da çökmüş bulunmaktadırlar..  ( Ülkemizde soykrım gasp oyunları tıklayınız..) . Artık nefes alacak halimiz bile kalmamaktadır, bizleri diri-diri gömmektedirler…

 

Yerel kamu alanları adına koltukları kapanlar yerli yabancı gaspçı şebeklere, terörist sermaye gruplarını istedikleri alanları istedikleri gibi açıp ülkemizi ve vatandaşı düşürürlerken…  Bu godoş sürüleri için ülkenin, vatandaşın çökmesi vb. sorun değil, sorun doları olan bir godoşa halkın vergilerini ülkenin maddi, manevi kaynaklarını nasıl pazarlar nasıl kısa bir zamanda köşeyi dönerim üzerine dönerken, bir başka ifade ile rejim sorunundan dolayı kontrol mekanizması olmadığından ülkemiz ve hayatlarımıza tc rejim eliyle çökmektedirler. Ne bizimdir diyebileceğimiz bir ülke, nede bizimdir diyebileceğimiz bir geleceğimiz kalmamaktadır…

 

STK alanlarına baktığımızda olmayan yasa ve kapsamlar nedeniyle her neyimin başıysa bir baş -başkan etrafında şekillenen bir ucube yapılanmayla, 12 Eylül faşizminin tek adam kuşatması ile toplumsal alan, örgütleneme, dernekçilik yok edilmektedir.

 

Halbuki STK’larda asl olan yönetimdir. Halktır, üyedir. Örneğin 3-5 yönetici yoksa, belli oranda üye yoksa, yer yoksa, federasyonsa üye derneklere oyun yapılıyorsa… yönetim yoksa evrak makbuz ve kontrol yoksa derhal kapatılmalı, dernek adı altında bu alanı kullananlara aidat ve yardım yapılmamalı. Yerel kamu yönetimleri iş dünyasına derneklere yaklaşımda kriterler, yaptırımlar olmalıdır.  İçinde üye ve halkın olmadığı, halkın denetlemediği bir tek dernek olmamalı, tüm teneke yapılar kapatılmalı, toplumun dernekçilik kullanılarak düşürülmesi önlenmeli engellenmelidir. Resmi dernekler yerine STK platformları geliştirilmeli yeygınlaştırılmalıdır…

 

Ama bizde ahlaklı namuslu düzgün yönetici çok az istisna dışında rejim, siyasal alan, kripto ajan sermaye ve gruhlar…  tam tersi bir kravat ceket taktırılan, cebine 3-5 krş sıkıştırılan  baş-başkan diye ortaya salınan, yeri, yurdu, üyesi olamayan, kontrolu olmayan ucubelere hertür yolu kapıyı açarlar. Bu ucubeler dernek, siyasetçi, basın, iş adamı... binbir kılıta toplumun adını kullanıp çürütüp düşürdükçe sistem de onları o oranda besleyip semirterek toplumsal örgütlenmeyi bu baş-başkan oyunları ile yok etmektedir…   

 

Gelişmiş toplumlarda, ülkelerde STK sayıları 300-400 binleri bulurken, bir yere kamu ya da yerel yönetim proje geliştirirken halk ve dernekler temel esas belirleyici güç olurken temel esas olarak alınırken… T.C. gibi ucube rejimlerde kimse ne halkı nede STK alanlarını takmadığı gibi bu dernek sayısı ise ya 50 binlerin çok altındadır ya da 50 binin üstünde seyr ederse, bunların ekseriyası ise STK ruhundan ve yapılanmasından uzak ucube yapılanmalardır. Sırf vatandaşı ve ülkeyi düşürmek için kullanılan teneke yapılanmalardır…

 

Ülkemiz addan anayasaya değişmeli, nazi nato terör örgütünden çıkılmalı, çürük tc siyasi partilerinin tümünün kapatılması, ülkemizi gerçek manada imparatorluk ruhuna uygun ırk-dil-din üstü savunacak siyasal hareketlerin doğması, ülkemizi yüzyıllardır işgal eden siyonist çete ve sermaye holdingler yerli işbirlikçileri tesbit edilmeli hesaba çekilmeli, ajan banka, hukuk, devlet, kanun oyunları ile tc ile yüzyıldır Anadolu-Mezopotamya halklarına, vatandaşlara kurulan kumpas ve oyunların  deşifrasyonunu, ova, su, toprak, tarım, gıda alanlarımıza, madenlerimize  çöken yerli-yabancı firmaların tesbiti, tc ile ülkemize boca edilen çakma kripto nüfusların tesbiti, ekartesi bunlara yol ve yön veren siyasetçi, parti, kimse … Tespiti hesaba çekilmesi, ekarte edilmeleri… TC tarihi boyunca kim ne kadar zarar ziyana yol açmışsa misliyle alınması vatandaşlıktan atılmaları…

 

Özetle yerli yabancı işgalci çeteler ve artıklarını kurdukları tc rejimi ile birlikte gömmesek bu kavatlar hepimizi 7 sülalemizle gömmeye yok etmeye devam edecekler…

 

STK alanında 1-2 örnek vererek bitirelim. Örneğin şu anda Fırat -Dicle havzası kaynak su yataklarımız, Erzincan’da yerli-yabancı ihanetçi firmalarla yok edilmekte, Erzincan’dan Karadeniz’in altına doğru maden faaliyetleri ile Karadeniz patlatılmaya çalışılmaktadır. Erzincan halkı bu konuda harekete geçmeyen tüm federasyon, il-ilçe-köy derneklerine kadar hepsine saldırıp yönetimlerini al aşağı etmeli. Bu işgalci soykırımcılara karşı dava açacak onları ülkemizden bölgemizden def edecek dernekler oluşturmalı, ülke genli tüm STK yapılarıyla ortak harekete edecek bir yol haritası belirlemeli, maden faaliyetleri derhal durdurulmalı, tc devletine ve yol verdiği firmalara el konulmalı, ekarte edilmeliler…

 

Aynı şekilde şu anda Ardahan’da Kuzey Doğu Anadolu’da, Doğu Karadeniz’de köy -köy toprak toplayan, ajan banka, hukuk, devlet kanun ayakları ile coğrafyamıza ülkemize sinen siyonist sergerdelerle, onlara uşaklık yapan yerli işbirlikçilerin tesbiti ceza kesilmesi yönünde harekete geçmeyen tüm köy il-ilçe federasyon adını taşıyan tüm derneklere derhal müdahale edilmeli. Kravat ceket taktırılıp halkı ölüme yatıran, sahte dernek üye delegelerle halkı düşürmeye çalışan STK ajan ve godoşlarının tesbiti ve ekarte edilmesi gerekmektedir…    Sadece halk bu işi derneklerle sınırlı tutmamalı, Doğu medya gibi gerçekleri sakınmadan, saklamadan kendilerine taşımayan tüm siyasi partileri, basını vs ablukaya alarak hiçbirine geçit vermemeli...

 

Ülkemizde bu konuda dinamik bir siyasi hareket biraz DEM çizgisinde var. O da bir taraftan rejim tarafından dört koldan sarılmakta, saldırı yemekte, diğer yandan Kurdi oluşumlardaki siyonist kripto ajanlar ülkemizi işgal eden, Kurdleri ulus olarak binlerce yıldır kuşatan, tarihten silmeye çalışan siyonist yahudi çeteyi sürekli gizleyerek Kurdleri her zaman baş düşmanlarının maşası konumuna çeken ajan sürüleri ile doldurulmuş bulunmaktadır... Kurdlerin artık uyanıp bu kripto ajan sergerdeleri çözmesi ve hesaba çekmesi gerekmektedir. Bu siyon sergerdeleri 7 sülaleri yüzyıllar, bin yıllar kadar gerisine gitmeleri gerekmektedir.

 

Buna kısa bir örnek verirsek Kurtlere şirin gösterilmeye çalışılan ingiliz-ABD siyon katilleri Kurdistan üzerine bu faşist ırk devletlerini inşa ettiler, Kurdistanı sahte suni sınırlarla parçaladılar, Kurdistan üzerinde faşist soykırımcı ırk devletlerini inşa ettiler. Bu meyanda kullanılan yahudilik bir din olmadığı bir gasp ve soygun soykırım operasyonu olduğu halde bin yıllardır din diye yutturmaya çalışılmaktadırlar. Yahudilikte sadece arzı mevud yalan dolanına baktığımızda, bu arzı menud yalan dolanından kapsam alanın Mezopotamya -Kurdistan olduğunu bin yıllardır bu yalan dolanla Kurdleri tarihten silmeye çalıştıklarını Kurdlerin artık görmesi ve bu gerçekleri kendilerinden gizleyen Kurd kılığındaki ajan kriptoları, parti-örgüt her ne varsa acil çözmeleri tesbit etmeleri, ekarte etmeleri gerekmektedir. Bir başka ifade ile dünya da Kurdlerin en büyük düşmanlarının da günümüzde dünya insanlığını sıfırlamaya çalışan siyonist soykırımcı yahudi sermaye ve işbirlikçileri olduğunu görmeleri ve anlamları ve Kurd kurumlarını işgal eden bu ajan kripto yapıyı çözmeleri gerekmektedir... (Arz-ı Mevud yalan Dolanı Tıklayınız…)

 

Artık ülkemizi her alanda kendimizin yönettiği, kontrol ettiği, vatandaşın ülkenin tek hâkimi-sahibi olduğu ırk-dil-din-mezhep üstü bir sisteme kaymalıyız…   Bunu başarmak içinde ülkemizi derinden açıktan işgal etmiş buluna tüm katil-gaspçı-kripto ajan sürülerine, firma ve holdinglerine dadanmalıyız. Bunları yerli-yabancı ayakları ile ekarte edecek hesaba çekecek bir sistem kurmalıyız. Dünya halkları ile birlikte bu soykırımcı gaspçıları sarmalıyız Ve acil harekete geçmeliyiz. Bunun başka da çıkışı yoktur…

 

KUTSAL TC BAYRAĞI DA İNGİLİZYAHUDİLERİNİN AMBLEMİ…

 

Şu anda bize kutsal bayrak diye yutturulan TC bayrağının dünya sermayesini Titanik diye gemilere doldurup batıran siyonist soykırımcı rokafeler yahudilerinin titanic firmasının ingiliz yahudilerinin amblemi olduğunu bunların şu anda doğuda ülkemizde köy-köy dolaşarak toprak topladıklarını bir sinerlerse ardından biyolojik kimyasal saldırılarla o toprakları bizleri yok eden bir silaha çevireceklerini tüm coğrafyamızı tc sayesinde yok ettiklerini, yok edeceklerini de biran olsun aklımızdan çıkarmamalıyız. Bunları tesbit edip ellerindeki herşeyi almadıkça bunlar oyun yapmaya yok etmeye devam edecekler. Ve bunların elindeki tüm varlıklar soykırıma uğratılan halkların kürdün, yahudinin, kızılderilinin, ermeninin, ykılan Osmanlının, rum rusun  bizlerin malı mülküdür. Bu gerçeği unutmadan peşlerine düşmeliyiz… Bu toprak maden vb. faaliyetlerle ülkemize sinenleri bir bir yakalayıp acil hesaba çekme yetmiyor, bunları dünya genelinde yalklamak hesaba çekmek gerekmektedir …

 

Dünya halklarını, hepimizi koyun sürüsü gibi yüzyıllardır kırmaktadırlar, kırmaya da devam edecekler… Bunlar su anda Filistin’den Afganistan dünya halklarını da şehirleri ülkeleri ile yok etmektedirler, fırsat bulurlarsa en önemli hedefleri Anadolu- Mezopotamia halklarıdırlar, kurd-turk-fars-ermeni-azeri, rum-rus hafifliğinden bir an önce çıkıp dünya geneli bu soykırımcıların, bu kahpelerin peşine düşmeliyiz, hesaba çekmeliyiz...

 

Su anda Karadenizi patlatarak biz Anadolu-Mezopotamia halklarını da tarihten silmeye çalışanların başında bu soykırımcı roko-roşo yahudi aile ve holdingleri ile tc deki yerli işbirlikçileri, tc devleti ile birlikte bizi ablukaya aldıklarını ve tarihten silmek için hertür oyunu oynadıkları gerçeğini de bilerek harekete geçmeliyiz, dünya halklarını harekete geçirmeliyiz…

 

Ve Anadolu Mezopotamia halklarına şu gerçeği öğretmeliyiz, Ortadoğu’nun bel kemiği Kurdler faşist ulus devletlerle, Kurdleri ingiliz yahudi oyunları ile, ırk devletleri düşürdükten sonra hepinizin 7 sülalesinin mınına koydular. Kutsal Irk-devlet kurtarıcı yemleri ile hepinizi soykırıma açık koyunlara cevirdiler...  Ve su anda Karadenizi de patlatarak hepimizi 7 sülalemizle gömüyorlar, geleceğimiz ve çocuklarımızın geleceği için bir daha siyonist sebataist oyun ve yemleri yememeliyiz. Osmanlıdan sonra kurulan-kurdurulan tüm ırk devletlerini yerle yeksan etmesek siyonist soytarılarılar hepimizi yerle yeksan ediyorlar…

 

Kafanıza, beyninize vurulan kölelik ve korku zincirlerini kırınız, benim gibi 5 -10 deliyi takip edin dünya genelin bunların tümünün mınına koyup tarihten sileceğiz. Bunların en büyük silahı milyarların kafasına çivi gibi çaktıkları yalan dolanlarla yaydıkları korkular ve algılardır. İnsanlık bir an önce bunların şatolarına girip hepsi yakalamalı, hesaba çekmelidir, bunların alana döşediği dinli-dinsiz terör lejyonlarından faşist ırk devletlerine hepsinin mımnına koyup gömmeldir, aksi insanlık için gelecek diye birşey yoktur...  

 

DOĞU MEDYA- HABER MERKEZİ

Serhat Sivil Toplum, Serhat STK Lobi Genel Koordinatörü, Doğu Medya Genel Yayın Yönetmeni, Gazeteci Yusuf Yasin Sit.

 

 

 

 

ETİKETLER : KUTSAL TC’Yİ GÖMMESEK KUTSAL TC HEPİMİZİ GÖMECEK…
Diğer Kurdistan haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Dogu Medya -Dogukultur. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya
DKM MEDYA GROUP -1
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
DKM MEDYA GROUP-2
TÜRKİYE-BÖLGE, FİRMALAR- İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA
SERHAT HABERLER
BAĞLANTILARIMIZ
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA