DEVLET ve TERÖR AYNI MADALYONUN İKİ YÜZÜDÜRLER..

Kuresel soykırımcı vahşi kapaitalizmin alana döşediği faşist ulus devletle, dinli-dinsiz terör lejyonları aynı madalyonun iki yüzüdürler..
Bu haber 2024-02-07 13:01:56 eklenmiş ve 1226 kez görüntülenmiştir.

DEVLET ve TERÖR AYNI MADALYONUN İKİ YÜZÜDÜRLER.. 1-2-3-4-5..7

 

TC GİBİ GERİ KALMIŞ ÜLKELERDE DEVLET ve TERÖR OYUNLARI 1-2-3-4-5..7

 

TC’DE DEVLET ve TERÖR OYUNLARI -1

 

Kuresel soykırımcı vahşi kapaitalizmin alana döşediği faşist ulus devletle, dinli-dinsiz terör lejyonları aynı madalyonun iki yüzüdürler..

 

Bazen analiz yazı, haberlerimizde sık-sık vurgu yaptığımız konulardan biride dinli-dinsiz terör lejyonları, illegal –marjinal terör eylemlerinin faşist ulus devletleri, diktatörlükleri, sitemleri kısacası gerikalmış ülke ve toplumları en iyi besleyen doneler olduğunu sıklıkla işliyoruz. 

 

 

 DEVLET-ORGUT MADALYONUN İKİ YÜZÜ FOTO GALERİ..

 

Gelişmiş toplumlarda devlet, sokaktaki vatandaş, halkın ta kendisi olurken, en üstteki ile en alttaki aynı cafede Ahmet-mehmet olarak birlikte çay içerken, karşılıklı saygı-sevgi nezaket kuralları dışında ne ahmet –memedi takar, nede kimse kimseyi kutsamazken.. Faşist ulus devletlerde, geri kalmış ülke ve toplumlarda durum tam tersidir. Bir baş-başkan vardır, kutsal devlet-kutsal bayrak vardır, kutsal tek adam vardır, abe-reis, baş, kurtarıcı vardır, kutsal kurtarıcılar, kutsal partiler vardır. Vardır da vardır.

 

Faşist ulus devletin bu baş-başkan hastalığı STK (dernek) alanını da vurup bitirmektedir. Bu baş –başkan hafifliğinden köy-il-ilçe hatta bazen federasyonlara kadar bir baş vardır. Kravat ceket takar. Baş -başkan tek başına her yerdedir. Ne kendisini kontrol eden bir yönetimi, nede kitlesi olmadığından.. Özellikle seçim dönemlerinde halkı mevcut rejime siyasi partilere dilediği gibi pazarlamadan tutun,  temsil ettiği kitlenin düşürülmesi, bitirilmesinin de baş aktörüdür. Kendinse hesap soracak yönetim ve kitle olmadığından baş-başkan derneği kendinin nemalandığı, derneği yakın-akraba için kullandığı nemalandığı yakın aba-efradı işe koyduğu.. Temsil ettiği kitleyle halkla ilgi-ilişkisi olmayan bir ucubeye çevirerek bitirmektedir.

 

Kısacası siyasi, kültürel, ahlaki anlamda geri yoz olan baş-başkan aynen rejim gibi temsil ettiği kitleyi soyan kullanan bir ucubeye dönüşürken.. A politik kitle baş-başkanın kendisini nasıl düşürdüğünü anlamadığı gibi sistemin kendisini baş-başkanlarla nasıl düşürdüğünü ruhu bile duymaz. Gelişmiş toplumlarda STK alanı denetim-yönetim-katılım ayakları tam çalıştığı gibi yukarda vurguladığımız gibi vatandaşın kendisi ve vergisi kutsal olduğundan 1 krş olsa dahi hesabını verir, hesabını sorar.  Kaçak, göçek bir şey olmaz. Baş-başkan yönetimin onayı olmadan adım atamaz. Her yönetici aynı zamanda başkanın ta kendisidir. Bulunduğu STK yı heryerde yönetimin onayı dahilinde temsil eder.. Ama tc gibi Ortadoğu rejimlerinde baş başkan tek başına her şeydir, hesap sorulmayan kutsal bir varlıktır. Bu hafifliğinden dolayı yemini veren herkes baş-başkanı dilediği gibi kullanır, dilediği gibi sırtına biner, burada kullanılan baş başkanın kişiliğinde temsil ettiği tüm halktır-kitledir, kitle a politik olduğundan bu ölümcül gerçeği görmez..

 

TC’DE DEVLET ve TERÖR OYUNLARI -2

VATANDAŞIN VERGİSİNE KONMAK, HIRSIZLIIK-YOLSUZLUK YOKSULLUK TEMEL POLİTİKA OLDUĞU GİBİ KUTSAL DEVLETLE KORKORKUTULUP İNANDIRILMASI DA OLMASA BİR OLMAZDIR..

 

Geri kalmış ülkelerde faşist ulus devletlerde tarikatından, siyasi partisine, yerel yönetimlerden kamu yönetimine.. Bütün yönetim vatandaşın vergisini nasıl iç eder, nasıl çökeriz, nasıl kısadan köşeyi döneriz üzerine kuruludur. Bu kısadan köşeyi dönme içinde vatandaşın dizayn edilmesi, cahil bırakılması, fakirlik, yolsuzluk, yoksullukla belinin bükülmesi ve her şeyden önemlisi kutsal devlet, parti-örgüt argümanlarına inandırılması ve korkutulması olmasa olmazdır. Ki vatandaşın parya ve köleleştirilmesinde sorun çıkmasın. Eğer korkutulmuş, inandırılmış kitleler, sürüler ortaya çıkarmazsanız, kitleleri, halkı soyamazsınız, kandırmasınız.  Korkutulup kandırılan insan artık bir hiçtir. Hep kendisini kurtaracak bir kurtarıcı beklentisine sokulur. Günümüzde bu korkutulmuş, kandırılmış vatandaş tipi nedeniyle vatandaşların ekseriyası dilenci yapılarak düşürülmüştür, örgütlü kesimler, gençlik ise uyuşturucu vb doneler kullanılarak düşürülmektedir..

 

Geri kalmış ülke ve toplumlarda, ahlak, insan, namus, vicdan; kısacısı insanı insan yapan hasletler devre dışı bırakıldığı için, en iyi, en profesyonel hırsız, vatandaşın vergilerini en iyi iç ederek köşeyi dönen, tc nin kuruluşunda olduğu gibi Osmanlı-Ermeni, Rum-Rus-Türk-Kürt.. Anadolu-Mezopotamia halklarının  mal varlıklarına, hazinelerine, topraklarına, kısacası  maddi-manevi hazinlerine soykırım ve gaspla çökenler, en  saygın aileler ve firmalar olarak sürekli topluma işlenerek vahşi kapitalin ülkemizi derin ve çaktırılmaz bir şekilde işgal etmeleri sağlanırken.. insanları kırma ve düşürmede kullanılan en büyük katiller de en büyük milliyetçi vatansever vb. olarak toplumla diledikleri gibi oynayabiliyorlar.  Hatta Stockholm Sendromu gibi, katiline-kırıcısına aşık olanlar, onlara özeneler ortaya çıkmaktadır. Ki buna en bariz örneklerden biri Kurdistanın Dersim vilayetidir. TC halkı soykırıma uğratıp addan diline kültürüne  her şeyi oynadığı adeta tarihten sildiği Dersimde günümüzde kırıcısının adını alandan, tc nin koyduğu adları kullanan kırıcısına aşık insanlıktan çıkarılmış soykırımcı rejime aşık kitleler ortaya çıkarıldı..

 

 Vatandaş kendisinin düşürülmesi sonucu şişen, şişirilen bu balonları bir şeyim san ettiğinden karşılarında küçüldükçe küçülür, el pençe divan durdukça da günümüzde görüldüğü gibi doğmamış çocuğu dahi geleceği olmayan borçlu bifri olarak doğar. Etraf coğrafyamızda gördüğümüz gibi şehirleriyle yok edilirler, Ülkesi dahil her şeyi elinden alınır. Tamamen bir köleye çevrilmesi için sistem ne gerekiyorsa hepsini (ajan hukuk büroları, ajan bankalar, kanunlar-devlet, gıda-genom yiyecek ve içecekle gerzekleştirilmesi, hastalık bulaştırılması, ev arazi, toprakları, madenleri,  kısacası ülkesi her şeyi elinden alınır..) devreye koyar.

 

Dönen oyunları çözemeyen, buna göre örgütlenemeyen, STK ve dernekçilik alanlarında, fikri alanlarda geri kalan, kendini geliştiremeyen vatandaş tipi yüzünden ülkemizin madenleri, gıdaları, ovarlı, suları..  Velhasıl günümüzde tc rejimi sayesinde herşeyimiz, ülkemiz elimizden alınmıştır.. 

 

TC’DE DEVLET ve TERÖR OYUNLARI -3

FAŞİST ULUS DEVLETLERDE SİSTEMİN VARLIĞINI SÜRDÜRMESİNİN OLMASA OLMAZLARINDAN BİRİ DİNLİ-DİNSİZ TERÖR LEJYONLARIDIRLAR..

Geri kalmış toplumlarda, tc gibi sömürge rejimlerde sistemin yürümesi, varlığını devam ettirmesi için de olmasa olmazlardan biri dinli-dinsiz terör lejyonlardır.

 

En son İzmir’deki taksici cinayetinde olduğu gibi, Çağlayan adliyesinde olduğu gibi, yada herhangi bir yerde bir canlı bombanın patlatılması gibi olayların olması sistemin varlığı için olmasa olmaz eylemlerdir. Geçmişte pkk ve derin devletin ortaklaşa vatandaşı imha etmesi gibi.. Yani kutsal devletin varlığını sürdürmesi için kitlelerin korkutulması ve inandırılması için şiddet sömürü ve köleleştirmenin en önemli araçlarından biri devlet ve örgütler üzerinden ortaya çıkarılan terördür.

 

Diktatörler ve faşist ulus devlet kitleleri dizaynda yetersiz kaldığında.. Vahşi kapitalin Ortadoğu’da iş-it lejyonunu devreye koyması gibi en korkutucu en vahşi senaryolar devreye konulur..  TC gibi iran gibi geri kalmış halkı düşürme ve köleleştirmeden beslenen rejimlerin derin yapıları, sahte suni sınırlarla dizayn edilen bu rejimlerin devamlılığını sağlamak için küresel ayakları ile birlikte profesyonelce terörü kullanırlar.. Günümüzde buna haarp silahları, gıda, yiyecek, içecek, hava suyunda silaha çevrilmesi eklendi..  HAARP NEDİR TIKLAYINIZ.. İran gibi tc gibi kutsal-köleci rejimler Amerika-terör lejyonu israil düşmanı oyunları ile gelişen bilim adamı, istihbaratçı, komutan koordinatlarını bu yapılara vererek donanımlı bilim adamından vatandaşa imha etmede profesyonelleşmişlerdir.. TC de 2007 yılında bilim adamlarının bir uçağa doldurulup Isparta’da dağa çarptırılıp  imha edilmesi gibi..

 

TC’DE DEVLET ve TERÖR OYUNLARI -4

 

FAŞİST ULUS DEVLETLER BİRGÜNDE KURULMADI, VAHŞİ KAPİTALİN YÜZYILLAR SÜREN BİRİKİMLERİ SONUCU KURULDULAR..

 

TC kurulum aşaması yüzyıllar süren bir soykırım üzerine bina edilirken.. Kurulumundan sonrası geçmiş on yıllarda Amerika-İngiliz-Terörist İsrail  siyon soytarılarının ve içerdeki yerli işbirlikçilerin ortaklaşa kumpaslarıyla 5-10 yılda bir fizik-askeri darbe yaparken, sağ-sol olaylarında da tc çeteleri, gladiosu öğleden önce aynı silahla solcu öğrenciyi, öğleden sonra sağcı öğrenciyi vururken..

 

Yetmedi rejimin faşizan karakteri nedeniyle Kürt-Türk çatışması rejimin varlığını devam ettirmede en bulunmaz Hint kumaşlarından biriydi. Bu kumaş rejimin faşizan özellikleri, yasa ve anayasası  nedeniyle halen daha kullanılmaktadır..

 

Gündüz devletin saldırısı altında faili meçhulden evinin köyünün yakılıp yıkılmasına, dili-kültürü, hayatını idame etmesi yasaklanan, işkencelerle teleften insanlık dışı dışkı yedirmelere kadar kutsal devlet vatandaşı imha ederken.. 

 

Gece ise terör lejyonları alanı kaplayarak kurtarıcı rolüyle yarım yüzyıl boyunca vatandaşı ovada ve dağda imha ettiler. Kısacası dinamik gençliği yok ettiler..

 

Ve rejim legal -illegal yapılarla bu karşılıklı beslenmenin devamı içinde uzantılarını her zaman dokunulmayacak bir merhalede tutar. Kanunlarla tbmm de dokunlumaz kılmaya çalışır. Telef edilen, telefata uğrayan militan din kardeşimiz, ya çok donanımlı bir kripto mosand-cia vb elemanıdır. İntihar komandosudur. Yada dünyanın, sistemlerin nasıl döndüğünü bilmediğinden ancak öbür dünyada uyanan gariban saf-temiz devlet yada örgütlere inandırılmış bir din kardeşimiz, yada  vatandaştır..

 

Evet kahraman askerlerimiz, polisimiz teröristleri, etkisiz hale getirirken.. Tipli tip te devrim şehitleri ölümsüzdür der legal sistemle illegal sistem karşılıklı kutsallarla birbirini beslerken.. Kutsal sistem, kutsal devlet, kutsal parti, adamlar bizleri soymaya, kırmaya, düşürmeye, köleleştirmeye devam ederler. 

 

Günümüz dünyasında büyük metropoller yiyecek-içecek, hava-suyun, gıdanın silaha dönüştürtmesiyle  birlikte halkları vatandaşları soykırıma çeken mezarlıklara dönüşmüş bulunmaktadır..

 

TC’DE DEVLET ve TERÖR OYUNLARI-5

 

KUTSAL DEVLETİ ÇÖPE ATMADIKÇA, VATANDAŞ HEP ÇÖP YAPILMAKTADIR..

 

Hâlbuki biz vatandaşlar ülkemizi derinden ele geçiren sermayesinden kutsal devletine terör lejyonlarına yok etmek elimizde. Kutsal devleti çöpe at. Şehrinin bld başkanını seni yönetecek vekil adam her ne ise dernekler ve halk olarak kendin belirle. Yereli kamuyu vatandaş olarak dernek ve halk olarak kendin kontrol et.  Önüne iki kutsal koy vatandaş, vatandaşın geliştirilmesi ve vatandaşın soyulmasını engelleme. Vatandaşın vergisine konan akbabaları, soykırımcı-gaspçı sermayeyi gerekirse yüzyıllar geriye giderek nereden buldun  hesaba çek.. Irk-dil-din-mezhep üstü kanunlarını koy..  Yık tc yi kur ırk-dil-din-mezhep üstü Anadolu Birleşik Devletleri gibi bir sistem ortada ne kutsal devlet, ne kutsal ırk, nede seni soyacak düşürecek, köleleştirecek kutsal parti örgüt kalmaz. Kısa zamanda hepsi çöp olur.

 

Bak bakalım ortada kutsal devlet ve ondan beslenen illegal yapılar kalıyor mu.. Hepsi yerle yeksan olur.

 

Biz Doğu Medya olarak 2000’li yıllardan beri özelde Serhat Sivil Toplum örgütlerinin rayına oturması, genelde ise ülkemiz STK alanın bilimsel halk temelli rayına oturması içine amansız bir mücadeleye verirken, Serhat STK lobisinin ortaya çıkması için aydın, demokrat, ahlaklı güzel insanlarla, balon olmayan STK’larla  ırk-dil-din-mezhep hafifliğine girmeden koşarken.. Önemli bir mesafe ve merhale kayd etdik.

 

 

Ama lobileşme de istenen seviyeye gelinmediği için sistem yada rejim İstanbul genelinde bu gelişmeyi gördüğünden, bu gelişmenin giderek ülkemizin diğer tüm bölgelerini de kapsamaya başladığını gördüğünden..  Politik olarak gelişen Serhat nüfusundan korkmaya,  2024 yerel seçimlerinde tek Serhatlıyı aday göstermeden çaktırmadan bu nüfusu nasıl düşürürüm oyunlarını sergilemeye başladı.  

 

Aynen 1918 de katil kraliçenin çağın en ileri demokrasisini kuran Kars-Kafkas İslam cumhuriyetine saldırması yıkması gibi, tc iktidar ve muhalefeti de katil kraliçe gibi saldırmasa da çaktırmadan bu nüfusu nasıl düşürürüm oyunlarını sergilemeye başladı. Bu anlamda ne halkı, ne nüfusu, nede stk alanın baz almadılar. Halkın STK’ların onayladığı tek bld başkan adayını bile yer vermediler.

 

Bu anlamda biz bir analiz haber yazı yayına koyduk. Dibe vurmadan üste çıkılmaz diye . Detaylar için tıklayınız..

 

Bu yazıda bulunduğunuz il-içe de STK halk lobisini kurup şehrini yönetecek bir yetkinliğe ancak lobileşme olayını kavrarsa başarıya ulaşır. Adı tc olsun syria olsun rejimin halka yapacağı bir oyun kalmaz. Halkı kendi kendini yöneten özne, fail olur gerçeğine vurgu yaptık.

 

Dünyamızda öngörülemez savaşlar, kıyametler dönemine girdik. Irk-dil-din-mezhep hafiliğine girmeden istihbarattan siyasete stk alanına her alanda devletin tam kontrolünü vatandaş ele geçirme yetkinliğine ulaşamasa, devleti ele geçiren siyon-sabo, kripto-ajan yapılanmayı çözüp ekarte etmese.. Rejimin oyunlarını yerse 1-2 yüzyıl içinde Anadolu-Mezopotamya’nın kadim tüm halklarını tarihten silmeye çalışan vahşi kapital sermaye hedefine ulaşır.

 

Tek çıkış vatandaşın her alanda özne olup ülkesinin kaderine hükm etmesidir, bu kıyametlere karşı ayağa kalkan, harekete geçen dünya insanlığı ile birlikte mücadele edecek STK alanı yeti ve yetkinliğine kavuşmasıdır. Aksi kutsal devlet, adam, bayrak,ırk,dil-din-mezhep, parti, örgüt her argümanı kullanan faşist ulus devletlerin patronu soykırımcı sermaye herkesi 7 sülalesi ile hitlervari metotlarla yok etmektedir..

 

TC’DE DEVLET ve TERÖR OYUNLARI -7

KÜLTÜR BÜTÇESİ OLMAYAN HER TOPLUM ÇÖKER, YOK EDİLİR.. 

Doğu Medya ve STK’lar adına 30 yıla yakındır alanda mücadele ederken.. Serhat bölgesi özelinden, ülkemiz geneline komedi bir iş adamı, yukarda vurguladığımız baş-başkan tipi, komedi siyasetçi, sanatçı tipi ortalığı kaplamıştır.

 

Gelişmiş toplumlarda STK, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme, kültür –sanat, bilginin halk kitlelerine ulaşması, basın vb. alanlarda devasa bütçeler  oluşturulurken, şirketler, iş dünyası devasa bütçelerle ar-ge, kültürel çalışmalar yaptırırken.. 

 

Bizim gibi geri kalmış ülke ve toplumlarda ise kendini iş adamı vb. sanan sayısız davarın istisnalar dışında kültür bütçesi yoktur. Şaka gibi ama gerçek. Vatandaşa bakıyorsun son model araba, giyim, ev kuşam, iş, aksesuar.. İcraatına bakıyorsun içi bomboş bir çuval. Mensup olduğu toplumun çürümesi düşürülmesi, ülkesinin derinden işgali vb. hayati bir çok konuyu ruhu duymadığı gibi çok büyük adam olduğuna da inandırıldığından..  Toplumundan kopuk, dağları ben yarattım havasında sayısız balon yoz-yobaz vatandaş tipi ortalığı kasıp kavurmaktadır. Hava olsun diye 5 liralık çaya 100 lira atar, işini görmek için perde arkasında en büyük haraçları yerel kamuya yedirerek işini binbir fırıldakla döndürür. Ama kendisini bu balon olmaktan çıkaracak olan, güç yapacak olan kültürel, STK alanlarına, bilgi alanlarına, halkı geliştirme alanlarına gram bütçesi yoktur. Sistemi ve toplumunu tanımadığı için rejim-sistem zamanla bu balona hastalık biyolojik saldırılardan binbir oyun kumpasa her şeyini elinden alır. Bu anlamda bizim ülkemizde geçmişi 100-200 yılı bulan bir tek holding ve firma yoktur. İş dünyası yukarda vurguladığımız gibi yüzyıllardır siyon çetelerin kontrolündedir..

 

Kültür bütçesi olmayan, bu iş adamı-esnaf yada vatandaş tipi rejimin siyasi partilerinden örgütlerine kolay av ve yem olurken.. Yerelden ulusala, buradan küresel düzleme dünyayı anlama ve okuma yetisi olmayan cebinde üç-beş kuruşu olduğu için kendini bişey san eden davar sürüleri ortalığı kapladıkları gibi, toplumsal alanın düşürülmesinde başrolü oynadıklarının farkında olmadan hem kendileri hemde mensup oldukları toplumun düşürülmesinde rol oynadıklarını anlamdan dünyayı terki selat etmektedirler..

 

Bir başka ifade ile kültür bütçesi olmayan, bırakın topluma plan-proje sunmayı, topluma, stk alanına, topluma sağlıklı bilgi taşınmadan eğitim-sağlık-güvenlik alanlarına katılım ve katkıyı, toplumun politik olarak çok-çok gerisinde bir yapılanma ülkemizin en büyük sorunlarından biri olarak halen karşımızda durmaktadır. Davarın cebinde dolar var, balon gibi şişiyor, ülke-dünya okuması yok kısa zamanda devlet-parti-örgüt vb. argümanlarca binbir oyun ve kumpasla söndürülüp düşürülüyor. Şaka gibi ama bu düşürülmesini engelleyecek tek yol olan kültür bütçesi ise yok. Gerçek iş adamları firmalar bakan, başbakan, bld başkanı atarken, ülkeleri ve dünyayı kontrol ederken.. Bizimki suyun akışına göre sistem tarafından sürüklenen bir çöpe dönüşmektedir..

 

Özetle gelişmiş toplumlarda vatandaş gelişmiş olduğundan her alanda öznedir. Kendisiyle oynayacak kutsal devletten, kutsal adam, örgüte, partiye  yol ve yer vermezken..

 

Gelişmemiş toplumlarda kutsal adamlar, partileri devletler, örgütler, tarikatlar vardır. Vatandaş bir hiçtir. Bir kaz kuş gibi soyulur. Devlet-örgüt ikilemleri ile korkutulup –inandırılıp düşürülür.. Soygun, hırsızlık, yolsuzluk, yoksulluk , düşürülme, bitirilme vatandaşın kaderi yapılır.. Seçimlerde adını sanını bilmediği duymadığı birileri tarafından güdülür, düşürülür.. Ki bizim gibi geri kalmış ülke ve toplumlarda siyaset ülkemizi işgal eden sermayenin oyuncağı olmuş, koltuklar para ile alınıp satılmakta. Hangi koltuğa kim oturacaksa ajan-kripto sermaye ve firmalar karar vermektedir.. Vatandaş ve STK sı ise yoktur. Vatandaş güdülen düşürülen bir kaz kuşa çevrilmektedir..

 

 

 

 

 

 

ETİKETLER : Kuresel soykırımcı vahşi kapaitalizmin alana döşediği faşist ulus devletle dinli-dinsiz terör lejyonları aynı madalyonun iki yüzüdürler..
Diğer DKM-Analiz haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Dogu Medya -Dogukultur. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya
DKM MEDYA GROUP -1
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
DKM MEDYA GROUP-2
TÜRKİYE-BÖLGE, FİRMALAR- İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA
SERHAT HABERLER
BAĞLANTILARIMIZ
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA