KAOS-SAVAŞ-BELİRSİZLİK, BU DURMDAN NASIL ÇIKACAĞIZ..

Kaos-terör-savaş-belirsizlik.. Bu durumdan nasıl çıkacağız, nasıl hareket etmeliyiz, gelecek umudumuz nasıl var olacak. Karşı karşıya olduğumuz düşmanı biliyormuyuz..
Bu haber 2021-08-20 10:54:07 eklenmiş ve 367 kez görüntülenmiştir.

KAOS-SAVAŞ-BELİRSİZLİK.. NASIL HAREKET ETMELİYİZ, BU DURMDAN NASIL ÇIKACAĞIZ..

 

Kaos-terör-savaş-belirsizlik.. Bu durumdan nasıl çıkacağız, nasıl hareket etmeliyiz, gelecek umudumuz nasıl var olacak. Karşı karşıya olduğumuz düşmanı biliyormuyuz..

 

Yüzyıllardır dünyayı işgal eden vahşi kapitalizim, dinlerden, sosyal bilimlere, bilime, buradan devlet aygıtına, devlet aygıtından terör ordu-örgüt ve lejyonlarına..

Bilim-teknolojiden, gıda-genom-hava-toprak-suya; mikrop ve virüse, buradan giderek uzay’ın da içinde olduğu her şeyin silaha çevrildiği dünyamızda, içinde yaşadığımız dünya ve insan soyunun varlığı büyük bir tehdit altında..

Yerel,ulusal, küresel önlemler alınmasa hem dünyamız yok olacak, hem de dünyamızda insan çağının, insan döneminin sonuna gelmiş bulunmaktayız; en iyi iyimser tahminle bu koşullarda dünyamızın birkaç yüzyıllık ömrünün kaldığını bilim adamları sürekli söylemekte, insan soyunun sürekli uyarmaktadırlar..

Yüzyıllardır dünyayı işgal eden egemenler, soykırımcı-vahşi kapitalizim yukarda da değindiğimiz gibi akla gelebilecek her olgu ve aracı kendi tekeline alarak kendi lehine kullanıldığıi dünyamıza ve insanlığa yok oluşu dayttığı günümüz dünyasında nasıl hareket etmeliyiz, nasıl bir yol, nasıl bir rota izlemeliyiz.. Ki bu yıkıcı süreçten yıkılmadan çıkabilelim.. Bu yıkıcı süreçten bir çıkış bulabilelim..

İçinde girdiğimiz yüzyıl vahşi kapitalizmin son yüzyılı, küresel bazda, para ve data’nın(bilginin) bütün dünya insanlığı tarafından kontrol edildiği Dünya Federasyonu-Yada Konfederasyonu gibi bir sisteme insanlık kaymasa..

Yüzyıllardır dünyamızla, insan soyu ile oynayan, küresel soykırımcı gıda-genom-silah-ilaç, teknoloji-bilim firmaları Okyanus yada uzayda kolonileşmelerinin ardından  ya virüs yada diğer silahlarla dünyadaki canlı yaşamı geri dönüşleri için yok edeceklerdir..

Bir daha özetlersek, insanlık kapitalizim çağının sonuna gelirken, kapit6alizim egemenliğini sürdürmek için hem dünyayı, hemde insan soyunu yok etmeye yönelmiş bulunmaktadır.. Bu sorunun çözümü ise kıtalar bazında insanlık7ın ortak hareket etmesi, yukarda vurguladığımız gibi dünya konfederasyonuna yönelmesi..

Kıtalar bazında devlet aygıtı, din aygıtı, mefya-çete, terör lejyon vb. insanlığa soykırımı dayatan küresel soykırımcı firma ve ailelerinin demoralizasyon soykırım planını acilen durdurmalı, yüzyıllardır insanlığa dayatılan soykırım –demoralizasyon ortamının  bir an önce sonlandırılması dünya genelinde sonlandırılması gerekmektedir..

Kısaca bir örnekle belirtirsek Afganistan örneğinde görüldüğü kapitalizmin insanlık, halklar, hak-hukuki terörizm umurunda değildir. Kapitalizim dar çıkarı için devlet-örgüt ikilemini kullanarak dünyanın tüm halklarını tarihten silmeye yönelmiştir.. Bu durum gelişmiş ülkelerden geri kalmış tüm ülkelere aynıdır.. Vahşi kapitalizmin önünde insan popülasyonu bir engeldir, bu engeli ortadan kaldırmak içinde hertür silahı kullanacaklardır, kendine yakın çıkar gruplarıyla, insanlarla diğer insanları, ardından kullandığı babası da olsa dönüp onları da imhaya yönelecektir.. Bir daha özetlersek demoralizasyonun en büyük suç sayıldığı dünya konfederasyonu gibi bir sisteme kayma dışında insan soyunun ve yaşadığımız dünyayı kurtarmanın başka bir yolu yoktur.

DEMORALİZASYON NEDİR TIKLAYINIZ..

 

YERELELE İNDİĞİMİZDE BU BADİREYİ NASIL  AŞACAĞIZ, NASIL ATLATACAĞIZ..

 

Yerele indiğimizde yukarda da vurguladığımız gibi içinde yaşadığımız bu yüzyılla önümüzdeki yüzyıl devlet aygıtı başta olmak üzere hayatımızdaki birçok olgu-gerçek tarihe karışıyor..

Bilim-teknoloji-savunma-güvenlik-sağlık-eğitim,üretim.. alanlarında birbirine yakın akraba grupları işbirliği yapmasa, bu işbirliği ve gelişme ırk-dil-din-mezhep üstü yaşadıkları coğrafyada yaygınlaştırılmasa.. Kimsenin asla ve asla bir geleceği olmayacaktır..

Basit bir örnekle açıklarsak.. Sülalenizde çıkan bir çocuğu devlet-örgüt-tarikat gibi yapılar kullanıyorsa siz çocuğunuza, ailenize, sülalenize, akraba yakın gruplarla, hemşeri guruplarla birlikte gelişme ve güç olamıyorsanız.. Ne kamyon-kamyon parlarınız, ne zenginlikleriniz, nede sizin zan ettiğiniz partiler, devlet aygıtı, örgütler .. sizi kurtarmayacak.. aksine yok oluş sürecini daha da hızlandıracaklar..

TC gibi geri kalmış ülkelerde devlet aygıtı vatandaşın, insanların bu yönlü toparlanmaması için topraklarımız, tarımımız, suyumuzu, madenlerimizi.. Bizimdir diyebileceğimiz her şeyi küresel soykırımcı firmalara şimdiden işi kanununa uydurarak teslim etmektedirler.. Dünya genelinde devlet aygıtı insan soyunu düşürmede 1. Araç olarak kullanılmaya başlandı..

Özetle bu yüzyılla önümüzdeki yüzyıl bizimdir diyebileceğimiz bir ülke ve coğrafyada bırakılmamaktadır..

Ailemizden sülalemizden başlayarak çevreye doğru genişleyerek birbirine yakın akraba gurupları öncelikle çocuklarımıza sahip çıkma, eğitim ve meslekte çocuğun gidebileceği son noktaya kadar çocuğun önünü açma, çocuğun yukarda vurguladığımız devlet, tarikat, örgüt, kripto ajan arkadaş ve çevre gibi aktörler tarafından yem olmasını önlemek için güçlü stk-siyaset yapılanması, düşünce üretim merkezleri, istihbarat başta olmak üzere devlet aygıtının kurumlarının içine kendi nüfus yapımızı yerleştirme..

Herşeyden önemlisi yaşadığımız semtten ülkeye kapalı kapılar ardında devlet, örgüt, siyaset, firma.. kimler yerel ve küresel ayakları ile bizlere ne tür kumpas-plan ve tuzaklar hazırlıyorlar.. Nasıl onlar bizi 7 sülalelerimizle yüzyıllardır ablukaya almışlarsa.. Yok etme soykırıma düşürme çemberlerine almışlarsa.. Aynı şekilde bizlerde onları tüm boyutları ile açığa çıkarma –karşı plan proje geliştirmek zorundayız..

 

Unutmayalım vahşi kapitalist düzen önce çeşitli yol yöntemlerle sizleri ailelerinden başlayarak sülalaerinizden, yakın çevrenizden.. birbirinden uzaklaştırma, ardından sürekli Saddam gazı vererek o kim –sen kim, sen üstün filan-başka ırk-soy, o başka adi diğer ırk-soy vb. gibi psikolojik savaş yöntemleri ile aileden yakın çevreye hemşeri guruba insanları birbirinden uzaklaştırma, gelir bakımından sizler ve yakın çevreniz arasında uçurumlar inşa ederek sizleri öncelikle yakın çevrenin hedefi haline getirip kolay bir yem yapmada siyonist kapitalizim yüzyılların tecrübesiyle profesyonel bir uzmanlığa sahiptir.. İster yüzyıllar, ister yıllar, ister günler sürsün sizi hep gözlemler ve en zayıf anında çökerek her şeyinizi aldığı gibi sizden geriye tek bir iz bırakmamaya çalışır..  Eğer yukarda işaret ettiğimiz şifreleri doğru bir şekilde alıp herkes üzerine düşeni yapmasa.. Tek-tek, ardından toplu bir şekilde herkes kendini kurbanlık bir koyuna çevirmektedir. Holding olma yada 7 çuval paranın olması vb. hiçbir durum bu düşüşü engelleyemez.. Aileden başlayarak sülale, toplum ülke vatandşa düşüyorsa düşmemiz kaçınılmaz bir gerçek olmaktadır..  

 

Mega Kent İstanbul’dan ülkemizden bir iki örnek vererek bitirelim.. Haliç-Osmanlı Silah fabrikasını Nuri paşa ve çalışanlarıyla yok ettiler.. (Türkleri)

Bilim ve Ticarette gelişen Ermeni ve Rumların yerinde yeller esiyor..

Kurdler ve Türkler yüzyıldır dağda –ovada koyun gibi harcanırken..

Marshal planlarıyla bir taraftan biyolojik saldırı, diğer taraftan ege-akdeniz bölgesi haritadan siliniyor..

Devlet aygıtının çürümesi düşmesi rant salaklığı düşüncenin ortadan kalkması eko sistemle oynama 400 metrelik dere yatağını 15 metreye düşürme Marmara-ege-karadeniz felaket üstüne felaketleri getirmektedir.. Bu davarlık sürerse bunlar iyi günlerimiz..

VE:

Bu soykırımcı sitemin sizleri soykırıma uğratmaması, düşürmemesi için bizim gibi ödün vermeyen aydınların, insanlık-özgürlük Savaşçılarının nasıl cehennemsi koşullarla, çemberlerle kuşatıldığını yok edilmeye çalışıldığımızı, bizlerin toplumu-toplumsal alanı yok etmek isteyen gruhların nasıl 1. Hedefi olduğu gerçeğini anlayıp özellikle derin bilginin topluma-toplumsal alana taşınması gerçeğini kavramasanız, topluma, toplumsal alana hayati, bilgi taşımada önümüzü açma  altyapımızı döşemeyi sağlam inşa etmeseniz.. Ki yüzyıllardır bilime ve alime, düşünce üretmeye değer vermediğimiz için düştükçe düştük.. Yok olma eşiklerine çekildik..

Özetle para yada maddiyatı baz alarak değil, her alanda gelişmeyi esas alan yeni bir strateji belirleyerek çocuklarımızdan başlayarak yakın çevremizle, bilim-teknoloji, sağlık-eğitim, güvenlik, üretim-firmalaşma.. sağlam temelleri şimdiden atamasak gelir düzeyiniz bilgi dağarcığınız .. soyasl-siyasal konumunuz ne olursa olsun vahşi kapitalizim için sizler binbir tuzakla çevrilmiş olan yemlersiniz.. Günler, aylar, yıllar on yıllar gözetlenir uygun zamanda öngörmediğiniz bir hamle ile yok ediliriz, yok edilmekteyiz.. Allahın verdiği aklı –imanı-vicdanı-ahlakı kullanmasak bu son kaçınılmaz olacaktır.. Her alanda yardımlaşma ve dayanışmayı üst boyuta çıkararak birbirimizin önünü kişi-kurum-firma.. açmalıyız..

Aksi ajan soykırımcılar fetö tarikatı gibi zırvalayarak-ağlayarak, dinli dinsiz terör lejyonları din-ırk gibi argümanları kullanarak, kutsal devlet aygıtı kutsallık yemleri ve ajitasyonuyla.. Siyaset toplumu atomuna kadar ayrıştırma ve kullanmayla, Küresel vahşi emperyalizim hepimizi 7 sülalemizle birbirimizden ayrıştırarak-birbirine karşı ötekileştirerek tarihten silene kadar 1. Dk dahi geri durmayacaktır. Tc rejminde hangi firma group, kurum, kişi bizimle ilgili ne tür plan kumpaslar üzerine çalışıyor birtekimiz biliyormuyuz..

 

ETİKETLER : Kaos-terör-savaş-belirsizlik.. Bu durumdan nasıl çıkacağız nasıl hareket etmeliyiz gelecek umudumuzun nasıl var olacak..
Diğer DKM-Analiz haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Dogu Medya -Dogukultur. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya
DKM MEDYA GROUP -1
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
DKM MEDYA GROUP-2
TÜRKİYE-BÖLGE, FİRMALAR- İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA
SERHAT HABERLER
BAĞLANTILARIMIZ
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA