ERMENİ SOYKIRIMI NEDİR, NASIL OKUMALIYIZ..


Bu makale 2019-10-30 20:51:10 eklenmiş ve 691 kez görüntülenmiştir.
ANONİM-YAZAR

ERMENİ SOYKIRIMI NEDİR, NASIL OKUMALIYIZ..

 

Ermeni Soykırımı Filistin, Doğu Avrupa Sınırlarından Hindistan Pakistan sınırlarına Mezopotamya –İnsanlık Medeniyetini yok etme şeytani planının en büyük manifestosudur. Bu deccal manifestonun en önemli ayağı ise Kürtleri ve -Kürdistanı tarihten silmedir.. 

 

Büyük İskenderin Fetih haritasından yola çıktığımızda Mezopotamya-Kurdistan  Medeniyetinin Yunanistandan Mısıra buradan Hindistan sınırlarına uzanan çizgide insanlığın ana çıkış damarını kesmedir..

 

Küresel soykırımcı siyonizm bu planı devreye koyarken öncelikle ulus devlet faşizminin temellerini Avrupada 17 yüzyıldan itibaren döşeyerek, ardından dünyanın ileri gelen aile ve firmalarını, kraliyet aile ve sülalerini yok ederek ala nihaye izmlere çarlık ve osmanlıyı yıkarak, almanyada nazi, dünyanın diğer yerlerinde faşizmi yerleştirerek, 2. Dünya savaşında asyada patlattığı atom bombaları ile insanlığı esir aldı.. Burada kenedy cinayetinden , mosad ajanlarının kripto kürtlerle rojeva-amude sinamsında kürt çocukların diri diri yakılmasından halepçeye Türkiye ve dünyadaki siyasi cinayet ve oyunlara giremeyeceğiz..

 

Yukarda işaret ettiğimiz insanlığın ana kültür ve medeniyetini yok etmek için, öncelikle Osmanlıdaki Hıristiyan tebayı günümüzdeki iş-it, pyd-pkk gibi terör lejyonları ile kıskaca aldılar.  Ermenileri terörize ederek müslüman halklara saldırttılar. Soy-Kan-Gen olarak Anadolu ve Mezopotamya halkının aynısı olan Ermenilerin din faktörünü kullanarak bir taşla 25 kuş vurdular. Tüm halklar sahte suni sınırlarla birbirinden ayrıştırıldığı gibi  Ermenilerin Anaodolu ve Mezopotamyadan aldığı güçle dünya ticaretinde 1 numaraya doğru giden yolları yerle bir edildi. İnsanlık tarihoyunca Kürdiastanın kadim toprağuı eriwan ermenistan yapılarak aynen tr, iran,ırak ve suriye ile nasılki mexzopğotamyadaki kurdistan yerle bir edildiyse aynı son rusya kurdistanı kurdistana sora da dayatıldı..

 

Özellikle hiçbirşeyin farkında olmayan Müslüman Kürtler günümüzdeki iş-it lejyonları gibi taşnak terör çetleri beşikteki bebekten yaşlı ihtiyara bu iş-it vari terör lejyonları tarafından soykırıma uğratıldılar..  Osmanlı Doğu Cephesinde tek kurşun atmadan yüzbinler donduruldu, 500 bine yakın ki en az 400 bini Kürt aşiretlerinin çocuğudur değişik oyun ve yöntemlerle yok edildiler.. Osmanlı yıkılırken 40- 50 milyon kürt cehaletlerinden nasıl bir  siyonist soykırım çemberine, çemberlerine alındıklarını ruhları bile duymadı. Bu soykırım çemberini bilenler ise kürt rolu oynayan kriptolardı. Onlarda kürtleri uyarmayarak..Kürtlerin günümüzde yaşdığı sonu hazırladılar..

 

Bugün Doğu ve Güneydoğuda yapılan bilimsel kazılarda Müslümanların nasıl diri-diri yakıldığı toplu mezarlara gömüldüğü.. Buradan kadim Kürdistan Coğrafyası Eriwan ve Kurdistana Sor’a geldiğimizde sadece burada 1,5 milyon kürt tehcire ve soykırıma uğratılmıştır.. Yukarda vurguladıklarımız  çok azı tesbit edilen gerçeklerdir.. KGB arşivlerini açarsa hepsi mevcuttur..

 

MEZOPOTAMYADAKİ TÜM IRK DEVLETLERİ KÜRTLERİN TOPRAKLARINI- KÜRDİSTAN COĞRAFYASINI GASP EDEREK KURULMUŞLARDIR..

 

İşin dahada ilginci Ermeni halkı sırf din değişikliği olan Kürtlerin kendileridir. Aynen günümüzde Güneydoğuda Kürt nufusun 30-40nı temsil eden kürtleşmiş türkmenler gibi kürtlerin bir koludurlar. Bir başka ifadeyle Filistin sınırlarından Kurdistana Sora , Gurcistan, Azerbeycan ve (Tr, İran, Irak, Suriye) Kürdistandır Mezopotamyadır. Bu coğrafya üzerinde ırk devleti istemenin 1. Öncelikle çıkacağı tek kapı vardır. Kürtlerin soykırımı, Kürdistan-Mezopotamya medeniyetinin, insanlık tarihi boyunca; insanı ayakta tutan insanlık medeniyetinin soykırımı, akabinde insanın ve insan soyunun soykırımı ve yok oluşudur. rdistan insanlık tarihi boyunca bütün barbarlıkları absorbe eden tek coğrafya ve medeniyettir. Bu medeniyet bitirildiğinde.. Göbekli tepede yapılan kazılarda  (12 .000 yıl önce)  ortaya çıktığı gibi insanlık birvbirini yok edecektir. Bi tahayyül edin üstünlük sosu ile insanlığı ve beyni bitirilmiş düşürülmnüş bir yahudi, yada barbar ve ırkçı başka bir millet Kürtlerin yerine geçerse dünya kaç dakika yaşayabilir..?

 

Siyonist emperyalizmde Kürdistan coğrafyası üzerinde kurdurduğu uydu-uyduruk  devlet yapılanması ile, ulus devlet faşizmi ve ulus devlet diktatörlüğü ile bunu hedeflemiştir. Kürtler ve Kürdistanı tarihten silmeye çalışmıştır. Sosyolog Beşikçinin de belirttiği gibi Kürtleri yok saydığından onalara köle statüsü bile verilmemiştir.. Balkanlarda, Avrupada (Türkler-Müslümanlar), Amerikada (Kızılderililer), Ortadoğuda (kürtler- Filistinliler) Afrikada hakeza milyonlar soykırıma uğratılmıştır.. Amerikadaki siyonist sergerdeler gerçekten soykırımı ve insanlık suçlarını açığa çıkaracaklarsa öncelikle dünyanın en büyük kıta soykırımı olan kızılderili soykırımının, Afrika, Ortadoğudaki soykırımların hesabını vermeliler.. Ki bir gram inandırıcılıkları olsun..

 

Ermeni halkının iş-it, pyd benzeri taşnak vb. terör lejyonları ile Müslüman halka saldırtılması ve tehcire uğramaları saiyonist emperyalizmin ermenileri müslümanlara kırdırma planıdır..

 

Kürtlerin duyarlılığı ile bu soykırım engenllenmiştir..  Burada ana sorun Ermeni soykırımı ile Kürtler ve Kürdistan hedefe konmaktadır. Ermeni devletinin kurulduğu topraklarda kürt topraklarıdır. Ermenilerin devlet diye koparmaya çalıştıkları coğrafyada kürdistan coğrafyasıdır..  Bir başka ifadeyle küresel emperyalizm çaktırmadan ermenilerLE KÜRTLERİ SIFIRLAMA.. Ermenileri,  Kürtler başta olmak üzere ortadoğudaki tüm müslüman milletlerin soykırım hedefine çekmektedir.. Ermeni halkı ırk devleti ile içine çekildikleri bu batağı görmezlerse, kendilerini ırk faktörü üzerinden kürtlerden koparlarsa ermenilerin geleceği olmayacaktır.  Kürtlere sadece ermeni sorunuyla dabe vurulmamıştır. Saddam gibi, hafız esed gibi, diktatör -ırkçı tc rejmi gibi  vahşi diktatörlüklerle; Kurdistana Sorda olduğu gibi, Kürtler soykırımla yerlerinden yurtlarından edilmişlerdir. Malkanlr-Suryaniler-keldaniler gibi Kürtlerin medeniyet kolları rum-ermeni tehciri gibi Mezopotamyadan sökülüp atılrak insanlık faşizmle yok edilmeye çalışılmıştır. Kürtlerin asla kabul etmeyeceği bu faşist dayatma sonucu yüzyıldır Kürdistanda yakılmadık-yıkılmadık, bombalanmadık, soykırıma uğratılmadık tek bir yer kalmamıştır..

 

ORTADOĞU-MEZOPOTAMYADA TYENİ BİR SİYASAL SİSTEM ŞART..

 

Burada tek gerçekçi çözüm, ırk-dil-din üstü.. Filstinden afganistana sahte-suni sınırların, ulus devlet faşizminin olmadığı yeniden bir siyasal yapılanma bu başarılmazsa zaten dünya patlayacaktır..

 

Özetle Filistinden Afganistana Ermeni-Rum-Rus-Kürt-Türk halklar uyandı günümüzde Suriyede ortaya konan terör  lejyonları oyunlarını açık-açık görmeye başladılar.. Halklar arasına siyonizmin döşediği soykırımcı ırkçı faşizmi çözdüler..

 

Ruslar savaşmadan sıcak denizlere indiler, Ermeni halkı Kürtlerden ve Kürdistandan izole edilerek nasıl bir soykırım gettosuna çekildiğini yavaşta olsa görmeye başladılar. Yahudi halkı  üstünlük yalan dolanıyla nasıl büyük bir soykırım çemberine alındıklarını her geçen gün biraz daha idrak etmeye başladılar..

 

Filistinden Afganistana halklar ve ülkeler arasındaki suni-sahte sınırlar hergeçen gün anlamını giderek kayb ediyor.. Bir başka ifadeyle cihanşumul Kürt kültürü ve Medniyeti tüm insanlığı yeniden sarmaya, dünyayı yeni bir sisteme çekmeye başladı..

 

İşte siyonizm burada Kürtler ve Kürdistanı yok ederek dünya hakimiyetinin peşine düştü..  Nazi soykrımından ermeni tehcirine bilimsel bir çalışma yapıldığında günümüzde işt-pyd vb. terör lejyonlarını döşeyenlerle, Kennedyi katl edenlerin halklara soykırım oyunları dayatanların hep aynı güçler  oldukları ortaya çıkacaktır..

 

Dünya uyanıyor, ırk-dil-din sınırlarını aşıyor, Dünyanın tek köy olduğu bir sisteme geçiliyor.. + değerin, soygun-sömürü-soykırımın olmayacağı bir sisteme geçiliyor..  Türkiyenin Asya halklarının, devletlerinin  desteği ile alanda yaptığı opersayonlar siyonizmin yüzyıllardır döşediği dünayı düşürme köleleştirme planlarını bozdu..

 

DÜNYA HALKLARI ULUS DEVLET FAŞİZMİNE KARŞI HAREKETE GEÇMELİDİRLER..

 

Ermeniler şimdiden sınırların kaldırılıp Mezopotamya ve Anadolu ile bütünleşmek için can atıyorlar.. Bütün bu gelişmeler siyonist-ırkçı faşizmin, küresel soykırımcı emperyalizmin sonudur. Bu sonu engellemek için ellerinde tek koz var.. Binbir yalan dolanla bir dünya savaşı çıkarma..

 

Çünkü Eremeni soykırımı palavrasının çıkacağı tek kapı dünya savaşıdır.. Kürtler, Türkler, Araplar, Farslar.. siyonizmin inşa ettiği Ermenistanla –İsrail arasına haps edilip soykırıma uğratılmaktadırlar. İsrailden Ermenistna halklar ilk fırsatta tüm ulus devletleri gömecek bir sisteme kaymaya başladılar. Buda ulus devlet faşizmiyle dünyayı soykırım-sömürü arenasına çeviren küresel emeperyalizmin en büyük kabusudur.. Tek şansları yalan dolanla bir dünya savaşı çıkarma.. Bundan dolayı ermeni soykırımı palvrasını sonuna kadar kullanmaya bakacaklar.. Ama tutmaycak. Ermeni ve yahudi halkı içine alındıkları siyonist soykırım çemberini hem görmeye, hemde çözmeye başladılar…

 

Mezopotamya daki bu nüfus düşürülürse Asya ve Afrikanın diğer halklarını düşürmek çocuk oyuncağı olacaktır.. Bu gerçeği Çin, Rus, Hint, Pakistan bütün halklar görmeye başladı. Siyonist faşizm çatırdıyor ve çöküyor.. Çöküşünü durdurmak için Kürt halkıyla sonuna kadar oynamaya bakacak.. Ama Kürtler dünyanın kandırılmasını ve düşürülmesini bütün dünya halklarının dikkatinmi Mezopotamyaya çevirerek, çekerek kırdılar..

 

Ermenilerde, Yahudilerde, Rumlarda halkların birbirine asla düşman olmadıkları gerçeğini idrak edecek, yüzyıllardır küresel soyguncu-soykırımcı firma ve ailelerin nasıl milletlerle, insanlıkla oynadıklarını Kürtlere bakarak net bir şekilde anlayıp göreceklerdir..  

 

Günümüzde Mezopotamya- Kurd Medeniyetinin variscisi Türkiye ve Rusya kapsam alanlarını Çinden afrikanın derinliklerine kadar hızla genişletmeye başladılar. Siyonist lobilerin elinde tek bir koz kalıyor. Bir dünya savşı çıkarma ve insanlığın belleğini sıfırlayarak köleştirme düzenini sürdürme.. Üstün ırk yaftası ile kandırılan yahudi de, soykırıma uğratıldın diye yem edilmeye çalışılan  ermeni halkıda yüzyıldır dönen bu faşist oyunları görmeye içine haps edildikleri ulus devlet faşizmini çözmeye başladılar..

 

Siyonizmin Ermeni soykırımı yada soykırım oyunlarının ana hedefi, ulus devlet faşizmi ve terör lejyonlarıyla  Mezopotamya –İnsanlık medeniyetini ırk-ırkçılık ve faşizmle yok ederek  dünyayı ve insanlığı düşürme şeyteni-deccal oyun ve senaryosudur.. Halklar uyanmasa bu senaryo ile dünya patlatılacaktır..

 

ŞERO GEWERHİYAN- KURDİSTANA SOR

Ermeni isyanları kısa bir video tyıklayınız..

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › Seri İlanlar
Arşiv Arama
- -
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Doğu Medya, Doğu Kültür, Doğu Haber, Doğu Kültür M. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya