SİYONİZMİN GÖRÜNMEYEN NÜKLEEER BOMBASI RUSYA’YI YOK EDİYOR…

SİYONİZMİN GÖRÜNMEYEN NÜKLEEER BOMBASI RUSYA’YI YOK EDİYOR…
Bu haber 2024-06-22 10:25:07 eklenmiş ve 232 kez görüntülenmiştir.

SİYONİZMİN GÖRÜNMEYEN NÜKLEEER BOMBASI RUSYA’YI YOK EDİYOR…

 

Siyonizmin görünmeyen nükleer bombası sadece Rusya’yı değil, tüm insanlığı yok edecek en büyük silahlardan biridir, insan soyunun bu silahı ve saldırıyı acilen görmesi ve önlem alması gerekmektedir…

 

Bu yazımızı nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramların yasaklanmasının ne anlama geldiğini, insanların özgür irade ve yaşam biçimlerine müdahalenin insanlık açısından nasıl büyük tehdit ve tehlikeler taşıdığını, bu şeytani kör düğüm anlaşılmadıkça da insan soyunun yaşadığı dünya ile birlikte nasıl yok edildiğini bilimsel bir şekilde ortaya koymak için hazırladık…

 

Bilindiği gibi Osmanlı ve Çarlığın yıkımının ardından siyonizm (şeytana tapanlar) tüm dünyayı işgal etdi. Kominizim -kapitalizm diye insanlığı ikiye böldüler. Bu işgali gören Kennedy başta olmak üzere dünyadaki bütün düzgün siyasetçi, bilim adamı, firma, aile, ulus ne varsa toptan saldırıya geçtiler, Japonya’da patlattıkları 2 atom bombasından sonrada tüm dünyayı işgal ettiler… Ve insan soyunu düşürmek için yiyecek içeceği silaha dönüştürme-biyolojik saldırılarla birlikte diğer soykırım biçimleri olan kültürel soykırımlarla dünyadaki işgal biçimlerini sağlama alma yönünde atılması gereken hertür adımı şeytanın aklına bile gelmeyecek yol ve yöntemlerle büyüterek atmaktadırlar...

 

Bu işgalin sürekli ve sorunsuz olmasının ana yolu ise insanların biyolojik-kimyasal silahlarla (yiyecek-içecekin silaha çevrilmesi, insanların hasta sakata geri zekalı, düşünemeyen hayvanlara çevrilmesi, gıda-genom, bilginin tekelleştirilmesi...) saldırılarla birlikte insanın özgür iradesine, düşüne, düşünüşüne inancına, özgür iradesine, düşüncenin özgürce ifadesine… VB. saldırı yöntemleri ile desteklenmesi olmasa olmaz bir şeytani yöntemdir...

 

İnsan soyunu düşürmede bu şeytani yöntemler ilk insandan son insan hep vardı, 10 bin yıllardır var. Ve insan soyu var oldukça da hep var olacaktır…

 

Buna 1-2 örnek verirsek Mısır-Hitit savaşlarında veba mikrobunu silah olarak kullanmaktan, Ortaçağ Avrupa’sında barbar moğal ordularının mancınıkla vebalı ceset saldırılarına, farelerle kıtalara taşınan biyolojik saldırı biçimlerine…  Ve günümüzde Covid-19  gibi insan soyunu sıfırlama operasyonuna kadar bu biyolojik -kimyasal savaş kesintisiz sürekli hep vardı ve giderek şiddetlenerek tüm insan soyunu sararak devam etmektedir. Günümüzde Avrupa-Amerikan halklarının obez giderek soylarının kuruduğu, sağlık ve düşünme biçimlerinin yok edildiği… Diğer coğrafyalarda ise ülkeleri şehirleri ile yok edildiği, siyonist komedyen macronlar, zelnskylerle insan soyunun bu şeytana tapan ailelerce-firmalarca şiddetli bir şekilde nazi-nato terör organizasyonlarına, nasa gibi yapılarla desteklenen saldırı biçimleri ile bütün insanlığın sarıldığı  bir sürece girmiş bulunmaktayız…

 

Bu soykırım ve şeytani saldırının kültürel boyutuna geldiğimizde ise buna en bariz örneği Osmanlı ve Çarlığın yıkımının ardından Ortadoğu’dan Asya’ya dünya siyon-satan sermayesinin, nazi-nato yapılanmasının kurdurduğu sahte suni sınırlarla oluşturulan ırk-ırkçı-faşist rejimlerde bariz bir şekilde görmekteyiz.

 

Aynı ulus olan Arapları 20-30 parçaya bölme, Mezopotamya üzerinde kurdurulan sahte suni sınırlarla donatılan terör örgütü israil, tc, irak,syria, iran, azerian, ermenian… sürüsüne bereket ırk -ırkçı soykırımcı sömürge rejimler hepsinin kurulmasının tek nedeni, insan ırkını ve soyunu yok etme. Şeytanın ve döllerinin mutlak hakimiyetini sağlama alma yönünde kurulan-kurdurulan sömürgeler…

 

Bu plan deveye konarken Mısırdan Çin, Hindistan-Pakistan sınırlarına halklara dil-din-kültürlerine müdahale olmasa olmazdır… Örneğin TC kurulurken yüzyıllar boyu kullanılan Osmanlıcanın bir gecede yasaklanması, Siyonist ingiliz ajanı tc kurucu yapılanmasının kutsal kurtarıcı, kutsal adam, kutsal devlet, kutsal bayarak yemleri ile süslenmesinden…  Kurdistan üzerinde sahte suni sınırlarla kurdurulan ırk devletlerinin Kürtçeyi-Kürt  Dili, Kültür ve Edebiyatını yasaklaması, Kurdi ad çağrışımların yasaklanmasını bırakın, bu kültürü gösteren dağlar taşlar şehirler bombalanması yıkılması, Kurdistindaki maddi-manevi hazinlerin siyonist şatolara taşınması (Ağrı Dağında Nazi Almayasının götürdüğü Uçan Daire ile nükleer teknolojiye ulaşılması) bütün Mezopotamia coğrafyasının sahte suni sınırlarla parçalanması, Molla rejimi gibi rejimler… İslam dinine Müslümanlara aklın almayacağı kapsamlı soykırım saldırılarının sadece devletlerle değil, dinli-dinsiz terör lejyonlarıyla yapılması ve tüm Ortadoğulu halkların düşürülmesi, günümüzde ise bu halkların ülkeleri ve şehirleri ile yok edilmesi sürecine gelinmesi…

 

Bunların hiçbiri tesadüfi değil, ilk insandan son insana sürecek olan iyi ile kötünün, şeytani ile Rahmani’nin, insanla şeytanın savaşıdır…

 

Siyonizmin görünmeyen bu şeytani bombası, günümüzde özelde Rus ve Russian halkları yok eden, genelde ise tüm insanlığı ve dünyayı yok edecek olan nükleer, biyolojik, kimyasal silahların bile yanında hafif kaldığı ve on bin yıllardır kullandığı insanı düşürmede kullanılan en büyük silahtır. İnsanlığın var oluşundan günümüze onbin yıllardır insanlığı tehdit eden en büyük silahtır. On binlerce yıldır insan soyunu düşürmeye çalışan şeytana tapan aile ve firmaların günümüzde tüm dünyayı işgal etmelerine yol açan ana etkendir..

 

İnsanlık tarihini tek cümle ile özetlersek, insanlık tarihi iyi ile kötünün savaşıdır. Hak ile Batıl’ın savaşıdır. Şeytanla Rahman’ın savaşıdır…

 

Hz. İsa bunları geriletirken… İslam gelişiyle Hz. Muhammedîn bunların Mekke-Medine’de kellelerini almasıyla son 1000-1500 yıllık süreçte insan soyu uzayda kolonileşme dönemine yükselirken… Bu siyon-satan gücün dünyayı yeniden işgali ile birlikte günümüzde insan soyu yaşadığı dünya ile yok olma gerçeği ile karşı karşıya gelmiş bulunmaktadır…

 

Bu savaş ilk insandan son insana kadar sürecek olan bir savaştır. Bu gerçeği dini etimoloji (din bilimi açısından) tarafından irdelersek: Kıyamete kadar sürecek olan insanla şeytanın savaşıdır. Din, insanın sonsuz, sınırsız, eşi benzeri olmayan, zaman mekân üstü, ölümsüz olan, tek mutlak hâkim güç olan Allah’a insanın kavuşma, Allah’la bütünleşme birleşme serüveni, isteğidir. Tasavvuf Felsefesindeki enel hakka (yani insanın yaratıcıyla birleşme-bütünleşme inancı ve olgusudur) İnsanın Enel Hakka yükselme durumudur. Bu olgu ilk insandan son insana var olacak olan bir olgu olduğundan dolayı, din de ilk insandan son insana kadar var olacak olan bir olgudur.

 

Ve yine bilindiği gibi kutsal kitaplarda şeytanla insanın savaşına kıyamete kadar yaratıcı izin vermiştir. Şeytan insan adi bir mahluk, yok olması gereken bir mahluk olduğunu, beş para etmediğini… Bunu ispatlamak içindse kıyamete kadar Allahtan izin aldığı… Allah’ın yarattığı insanın en üstün varlık olduğu tezini çürütmek için kıyamete kadar Allahtan izin aldığı gerçeği tüm kutsal tek tanrılı dinlerde var…

 

Buradan bilimsel-ilmi boyuta geldiğimizde insan bilinen bilinmeyen boyutları ile mevcut canlılar içinde müstesna bir varlık. Eşsiz bir varlık. Sürekli tekemmül, sürekli gelişim içerisinde. Eşrafu mahlukattır (yaratılmışların, ya da canlıların en şereflisi) olduğu gibi Esfelle Safilindir. (Yaratılmışların en düşüğü, en berbat mahluktur).

 

İşte ilk insandan son insana yaşadığımız yaşayacağımız tüm savaşlar bu gerçek üzerinden sürmektedir. Bu savaşın özünü bilen siyon-satan insan soyu düşmanı kapital yapı, devlet, din, ekonomi, bilim, siyaset, silah… Akla gelebilecek hertür silahı ustaca kullanıp insan soyunu yok ederken…

 

İnsan soyunun ekseriyası ise bu şeytani-soysuz yapının özünü çözemediğinin maddi-manevi yok olmaktadır, yok edilmektedir… Basit bir örnekle açıklarsak “Tanrı Soddom ve Gomere halkını maymuna çevirdi” ayetindeki gerçeği insana uygularsak günümüzde siyon satan kapital yapı tanrının yerine geçerek insan soyunu soykırıma açık hayvan sürülerine çevirmiş bulunmaktadır.

 

Bu düşürülmeyi Kurdi Empreumlar insanlık tarihi boyunca engellemişlerdir. Siyon Satan yapının filistin-syria gibi coğrafyalarda kullandığı nüfusu Mezopotamia merkeze taşıyarak siyonizmin kadrajından çıkarıp etkisiz hale getirirken, Kurdi, Ari-Aryen kültürle bu zehirlemeyi yok ederken… Büyük İskender (Big Alexander) Mısırdan Çin’e yaptığı seferle aynı misyonu yerine getirip tersine çevirmiştir. Kesintisiz süren bu savaş ve bozulmaya dinler bazında (Hristiyanlık-Müslümanlık) ilahi müdahale de yapılmıştır.  

 

İlerleyen süreçlerde, bunları müteakiben Selahattin Eyyubi’nin barbar Moğolların köleleştirdiği Türk çocukları Pazar -Pazar dolaşarak toplayarak özgürlüklerine kavuşturması, Mumlukların ortaya çıkışı, Selçuklu ve Osmanlıya giden yolu açılması…  Bu savaşın kesintisi devam eden doneleridirler.

 

Günümüzde siyon-satan yapının tüm dünyayı kuşatması ile savaş halen en şiddetli bir şekilde sürmektedir…

 

Mezopotamia’da başlayan asimilasyon, ırk-dil-din, insanın doğal gelişimine dışarıdan yapılan saldırı, kültürel soykırım günümüzde tüm dünyada giderek şiddetlenerek artarak sürmektedir. Bu saldırı Afganları ulus olarak tarihten yok etme biçiminden… Çin’de Uygurların dil-dinine, ırksal yapılarına saldırı yok etme biçiminde ilerlerken… Russian Coğrafyada ise  en son vahim örneği ise Tacikistanada siyonist yahudi uşağı tacik yönetiminin getirdiği dini yasaklar...

 

Burada insan ırkına yapılan en büyük saldırının siyon-satan yapının halkların, insan soyunun dil-din-kültürlerine, manevi değerlerine saldırarak insan belleğini, toplumların belleğini sıfırlayarak, kimliksizleştirme-kişiliksizleştirme ve köleleştirmenin, faşizmin en ileri boyutuyla hayata geçirilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır...

 

Bazı eşekler anlamadıysa biraz daha açayım. Mısırdan Çine Rahmani-İnsani kültür, insan soyunun tamamıyla doğal dıştan zorlama olmadan edindikleri medeniyet ve kültür biçimi, Ari-Aryen-Kurdi medeniyet özellikle Osmanlı ve Çarlığın yıkımının ardından siyon satanizm tarafından devlet aygıtından, dinli-dinsiz terör lejyonlarına, buradan biyolojik kimyasal silahlara, yiyecek, içecek, hava suyun silaha dönüştürülmesine kadar hertür silah kullanılırken, özellikle insan topluluklarının dil-din-tarih-edebiyat, kavimsel özelliklerine de saldırarak, faşizmi en üst perdeden uygulayarak hem insan soyunu sıfırlamaktadırlar, hemde  saltanatlarını ve soykırım operasyonlarını sağlama almaktadırlar… 

 

Ve çözümü sunuyorum, insanın özgür iradesi, düşünceyi özgürce ifadesi, insanın gelişimine engel olan ne kadar devlet örgüt vb varsa hepsinin mınına koyun gömün, tarihten silin. Örneğin Kurdi medeniyetin bir nüvesi olan Tacikistan’daki yönetim ile Orta Asya’daki turki mafia-çete diktatörlükleri-devletçiklerini   Putin ve Ruslar bilince çıkarıp hepsinin mınına koyup gömmese; siyon satan sermaye aile ve firmalr bunları kullanarak Rusya’yı öyle bir yok eder ki Rusların ruhu bile duymaz. Bundan dolayı Ruslar halkları faşist-siyonist diktatöryel yol ve yöntemlerle geri götüren  siyonist-satan  piç yapılanmayı devlet yapılanmsını acilen yıkarak, halklar arsına Orta Syada döşenen ırk-dil-din-ticaret sınırlarını kaldırarak bunları Rıusya federasyonuna bağlayrak ırk-dil-din.. kültürel bazda yapılacak tüm saldırı biçimlerini engelleyerek ardiyesini sağlama almalı. Bu halklar mallaştırırsa siyon satan saldırıya maruz kalırsa giderek hepsi Rusyayı yutacak zombilere dönüştürüldüğünü Rusya ve Putin acil görmelidir… Bir başka ifade ile biz Kurdi medeniyetlerin on binlerce yıl önceden yaptığı siyon satanizme operasyonu artık bütün dünya insanlığı yapmayı öğrenmelidir…

 

Ve şu anda insanlık dallarla savaşmayı bırakarak dünyayı ele geçiren 10 la 100 arasındaki siyon satan aile ve firmalara dünya bazında operasyon yaparak el koymak zorundadır… Çünkü bu kavatlar şu anda bir biyolojik silahla tüm insan soyunu yok etme üzerine 7/24/365 esasına göre harekete geçtiler…

 

Bu saldırıda kullanabilecekleri en büyük silah ise özgür irade, düşün, inançtan yoksun bitik-bitirilmiş, zombileştirilmiş insan soyu olacaktır…  

 

 Hala anlamdıysanız biraz daha açayım… Ardiyenizdeki her kripto, her diktatör, halkın ve ulusların çürümesinden beslenen her o çocuğu sizin Azrail’inizdir… Siz bunun farkına varmadıkça bilinçli tehlikeleri gören politik halk kitlelerinin önünü açmadıkça kendi ipinizi kendiniz çekiyorsunuz demektir… Çünkü siyon-satan yapı tüm insanlığa saldırmaktadır. Bizim de tüm insanlığı örgütleyerek karşı saldırı geliştirmemiz gerekmektedir… Aksi kölelik yok oluş tüm insan soyunun kaderi olacaktır… Ve tekrarlıyorum 10 ila 100 büyük siyon satan firma-aileyi her kıtada yerli işbirlikçileri ile mercek altına alınız, gizli ardiyelerine giriniz, el koyunuz… 

 

Orta Asya’da halkın, halkların özgür iradeleri ile kendilerini yönetecek yönetim biçimlerinin önü derhal açılmalıdır. Nasıl Selahattin Eyyubi Moğolların köleleştirdiği köle türk çocuklarını Pazar-Pazar dolaşıp satın alıp özgürlüklerini sağladıysa Rusya aynı operasyonu arka bahçesinde yapmasa yok edilecektir…  Bu köleleştirme ve şeytani derin saldırı biçimlerini tüm kıtalar bazında insanlığa taşıyacak siyon satanı ablukaya alacak mücadele biçimleri ile tüm kıtalarda insan soyu olarak harekete geçme zamanı…

 

Rusya acil Ari-Aryen, Türk ve Ruslardan oluşan siyon satanı ruhunu bilen özel timler yetiştirerek, kurarak tüm orta Asya’da kurarak ilk önce de bu yasakları getiren Tacik kavatın ve kripto siyonistlerin kellerini alarak halkın-halkların dünyanın göreceği bir meydana kellelerini asarak iş acil koyulmalıdır… İnsan soyu siyon-satan yapının operasyonlarla düşüreceği basit mahluklar olmadığını insanlar ortaya koyacakları mücadele biçimleri ile  birbirine ispat etmedikçe şeytan her zaman üstte olacaktır…Osmanlı-Çarlık geçmiş Empreum ve devletlerin en büyük hatası siyonizmi çözmemeleri, halklarını özgür irade düşünce ve eğitimden yoksun bırakmalarıydı. Rusya vb. ülkelr aynı hataya düşerserler, ardiyelrini cahil bırakırlasa bugun olmaz yarın hepsi yıkılıp yok edilecek. Dikatörlük, din bezirganlığı, baskıcı rejimler yok edilmeli, insanlar dinlerden bilime herşeyi öğrenmeli ne olacaklarına kendilerinin karar vereceği mekanizmalr sistemler oluşturulmalıdır. Boş bırakılan eğitilmeyen, bilimsel-ilmi bilgi almayan her insan siyonizm-satanizim için kullanılacak bir bombadır...

 

BİZE EN ÇOK SORULAN KURD SORUNU NEDİR ONU CEVAPLIYORUZ…

 

Buradan 1-2 cümle ile Kurd sorununa değinirsek, Mısırdan Çine insan soyunun düşürülme, Ari-Aryen ırk ve Kültürünün yok edilme sorunudur, operasyonudur. Mısırdan Afganistan’ın kuşatılmasına buradan Tacikistan’a, Uygur Türklerine siyon-satan yapının dayattığı insan soyunu yok etme operasyonudur. TC -PKK vb. siyon-satan yapının oyuncaklarının bize göstermeye çalıştıkları gibi tc ile yada uyduruk Syria -ıraktaki, İrandaki gibi ırksal bir sorun değildir. Irk sorunu ile ilgi alakası yoktur, on binlerce yıldır siyon satanizimin insan soyunu ve medeniyetini yok etme sorunudur…

 

Siyon satanın şatolarına girip kellerini almadıkça da sürecek bir sorundur. Özetle insanlık dünya geneli ırk-dil-din mezhep yemlerinin olmadığı siyon-satan yapının kellelerinin alındığı bir Hz. İsa, Hz. Muhammed, Selahaddin Eyyubi, Sultan Vahdettin ruhu ile oluşturulacak dünya konfederasyonuna geçmeli terörist israilden orta Asya’ya tüm ırk ırkçı devlet yapıların mınına koyup  yerle yeksan etmeli… Bu anlamda dünyanın bütün halkları dışarıda değil içinde yaşadıkları rejimlere yönelmeli, siyon satan işgal ve yapıyı çözüp dadanmalıdırlar. Uyduruk din yahudilik derhal yasaklanmalı, yahudi halkının kullnılmasının önüne geçilmeli... Başkada çıkış yolu olmadığı görülmelidir…

 

Russian halklar siyonist soytarıların uşağı bu yasakların sahibi Tacik kavatın tez zamanda kellesini bütün dünyanın göreceği bir yere koyup, insan soyunun siyon-satan soykırımcılarının oyuncağı olmadığını göstermek zorundadırlar…

 

İBLİS AVCISI-MELLE MERVANİ- DOĞU KÜLTÜR MEDYA- ORTA ASYA…

 

HABERİN FOTO GALERİSİ…

https://www.dogukultur.com//files/firm/photo/5d1bf6eea4.png

Resimde Görüldüğü gibi TC-PKK dün Amed-Merdin Yüzyıldır Kurdistanı birlikte yakıyorlar...

 

Dünya basınından…

 

Tacikistan'da Müslümanlara yönelik yeni kısıtlamalar getirildi. Başörtüsü kullanılmasını ve dini bayramların kutlanmasını yasaklayan yasa tasarısı onaylandı. Yasa çerçevesinde ayrıca Ramazan ve Kurban bayramlarının çocuklar tarafından kutlanması da yasaklandı.

 

Tacikistan'da Müslümanlara yönelik yeni kısıtlamalar getirildi. Başörtüsü kullanılmasını ve dini bayramların kutlanmasını yasaklayan yasa tasarısı onaylandı. Yasa çerçevesinde ayrıca Ramazan ve Kurban bayramlarının çocuklar tarafından kutlanması da yasaklandı.

 

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Çin'in Sincan'da Uygur kültürünü yok etmek amacıyla 2009-2023 yılları arasında yüzlerce köyün ismini değiştirdiğini ve bu isimlerin yerlerine hükümet propagandasını yansıtan isimler verdiğini belirtti.

 

KÜLTÜREL SEMBOLLER YASAKLANDI

Araştırma Çin tarafından yayımlanan verilere dayanıyor. Bu verilere göre "sultan", "türbe" ve "hoca" gibi kelimelerin bölge isimlerinden çıkarıldığı ve yerlerini "uyum" ve "mutluluk" gibi isimler aldığı belirtiliyor.

 

"SIRADAN GİBİ GÖRÜNEN DEĞİŞİKLİKLER"

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre bu değişikliklerin büyük kısmı "sıradan" görünüyor. Ancak yapılan incelemelere 630 değişikliğin, Uygur dini, kültürü veya tarihiyle ilgili referansları ortadan kaldırdığı ortaya çıktı.

 

 

https://evrenatlasi.com/tacikistan-hakkinda-bilgiler/

 

ETİKETLER : SİYONİZMİN GÖRÜNMEYEN NÜKLEEER BOMBASI RUSYA’YI YOK EDİYOR…
Diğer DKM-Analiz haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Dogu Medya -Dogukultur. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya
DKM MEDYA GROUP -1
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
DKM MEDYA GROUP-2
TÜRKİYE-BÖLGE, FİRMALAR- İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA
SERHAT HABERLER
BAĞLANTILARIMIZ
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA