TERÖRİST İSRAİL KURULMADAN ÖNCE TC KURULDU..

TERÖRİST İSRAİL KURULMADAN ÖNCE BÜYÜK İSRAİL OLARAK TC KURULDU..
Bu haber 2023-11-11 10:02:52 eklenmiş ve 560 kez görüntülenmiştir.

TERÖRİST İSRAİL KURULMADAN ÖNCE BÜYÜK İSRAİL OLARAK TC KURULDU..

 

ÜLKEMİZİN  İŞGAL EDİLMİŞ BİR SÖMÜRGE OLDUĞUNU ANLAYIP REJMİ DEĞİŞTİRMESEK HER ALANDA YIKILMAYA DEVAM EDECEĞİZ.. ..

 

 

TC REJİMİ İLE BİRLİKTE ÜLKEMİZİN BİR SÖMÜRGE OLDUĞU-İŞGAL ALTINDA OLDUĞU GERÇEĞİ HALKTAN 100 YILDIR USTACA GİZLENMEKTEDİR ..

 

Birçok analiz yazı-haberimizde ifade ettiğimiz gibi ülkemiz halkın-vatandaşın hala tam olarak farkına varamadığı, anlayamadığı bir sömürge ve ülkemiz yüzyıldır derin bir işgal altında.

 

Bu sömürge –işgal durumunun anlaşılmaması ve görülmemesi içinde sahte kurtuluş senaryoları, sahte kurtarıcılar, kutsal devlet, kutsal  adam, kutsal bayrak, kutsal kurtarıcılar, kutsal anır ahır kabirler yemleri..

 

Mevcut sistem, sistemin sömürgecilere, siyonist sergerdelere,  nazi-nato terör örgütüne hizmet eden basın yayını ile, iş-stk-siyaset-basın-yayın bütün ayakları ile ülkemiz yüzyıllardır bir sömürgeye çevrildiği gibi sistemsel saldırılar nedeniyle sömürge ve işgal altında olduğunu analayamayacak milyonlarca geri zekalı vatandaş tipi yaratılmıştır..

 

Günümüzde siyonist yahudilerin biyoljik saldırı silahı olan yiyecek-içecekten, temizlik malzemelerine, gıda, genom, tohum.. Cargil vb. küresel biyoljik saldırı firmalarından alınan nişasta-glikozlar, artık evimize, köybakkalına heryere giren silahlar, kanser yayan mikroplar.. Bu büyük biyolojik saldırı nedeniyle insanlar artık düşünemeyecek muhakeme edemeyecek hasta-sakat, zihinsel engelli mahluklar konumuna çekilmektedirler..

 

Son 20-30 yıldır ülke geneli vatandaş bu sömürge ve işgal olgusunun hızla farkına varmaya başladı. Bu sömürge rejimi değiştirmek için rejim kurulduğundan beri halk hareket halinde olmasına rağmen rejime en büyük darbeyi vuran son  20-30 yıldır ortaya çıkan Ak Parti oldu. Bu partinin hala iktidar da olmasının temel nedeni de budur. Halkın bu beklentisi, yani sömürge tc rejiminin yıkılması, yerine ırk-dil-din-mezhep üstü Anadolu Birleşik Devletlerinin kurulması, halka soykırımı dayatan bu sömürge sistemin bitirlmesi, ülkemizi işgal eden siyonist çetlerin tesbiti ve etkisiz hale getirilmeleri.. ..

 

Bu sömürgenin en çok farkında olan kitle ise Kafkas-Kars İslam cumhuriyetini kuran Serhat Nüfusu. Çünkü bu cumhuriyetle gerçek bir demokrasi inşa ediliyordu. Ve tüm imparatorluk coğrafyasını kapsayacaktı. Irk-dil-din-mezhep ayırımı yoktu. Katil kraliçe ingilizler baskın yapıp yöneticilerini tutukladı, Sürdü.  Halkın kurtuluş savaşı vereceğini gördüklerinden sahte kurtarıcılarla sahte TC kuruldu. Bu sahte rejim ülkenin asli unsuru olan Kurdlerle Müslümanları soykırıma tabi tutarak ülkemizi ingilizlerin abd-israil gibi terörist-siyonist cenahın sömürgesine çevirdi. Bu anlamda TC tarihi boyunca Serhat bölgesi sürekli boşaltıldı, göçertildi. Ülke geneli ise vatandaş her alanda soykırıma çekildi.

 

TC ile birlikte Kurd ve Müslüman nüfusun kırılması bölgenin boşaltılması sonucu.. Günümüzde Sadece Doğuanadolu değil, ülkemiz geneli madenler, ovalar, sular yabancı-yerli –kripto kişi ve firmalarca işgal edilmiş durumda.  Buna ilaveten işgalciler birçok analiz yazımızda belirttiğimiz gibi artık köylere kadar girip toprak toplamaya başladılar, ajan banka ve hukuk büroları ile vatandaşın hayatına, evine, arazisine herşeyine  kısacası hayatına da çökmüş bulunmaktadırlar.. Bu işgalin ardiyesine girdiğimizde dünyayı işgal eden 3 büyük firma çıkmaktadır ki alttaki videoda bu işgalciler ve firmaları sıralanmıştır. Ozellikle katil rokafeler ailesi Ortadoğuda soykırım ve sömürünün ana aktörlerinden biri olduğu ortaya çıkmaktadır. İlimizde bilinmeyen adamlar, firmaların toprak toplaması dadanması bu tür senaryoları bu soykırmcı aile ustaca hayata geçirmektedir..

 

Ardahan özelinde Serhat Sivil toplum sayfalarında da paylaşıldığı gibi meralar sular, ovalar halktan alınarak şirketlere satılmaktadır. Bilinmeyen adamlar –firmalar Ardahan-Serhat özelinden ülke geneline topraklarımızı toplamaktadırlar. Yabancı sermaye ayakları ile, madenlerimiz, sularımız, ovalarımız, tarımımız yabancı siyon-kapital firmalarca işgal edilirken siyon-kapital bankalar, hukuk büroları.. Hukuk kanun oyunları ile vatandaşa birerbir intihar koşulları kadar çekmiş bulunmaktadırlar. Filistin’de fiziki işgalin daha ileri boyutları ülkemizde yüzyıllar önceden planlanmış, hayata geçirilmiştir. Yani terörist israil kurulmadan çok önceleri büyük israil olarak sömürge tc planlanmış ve kurulmuştur. Ajanlar, etki ajanları, nazi-nato basını.. bu gerçek görülmesin diye Filistin’den, Afganistandan, Kurdistanda bana ne diye 24 saat algı yapmaktadırlar. Bu algıyı yaparkende ulu türk, turkiye yuzyılı, ulu turk dünyayı düzeltecek.. Yani sömürge tc ye ulu türk gazları ile perde arkasındaki büyük soykırımcılar Anadolu-Mezopotamya halklarının aklıyla dalga geçmektedirler.. Uyduruk sömürge tcye kutsallıklar atf ederek tüm slam dünyasını diledikleri gibi dizayn etmektedirler..

 

Buradan İlimize baktığımızda Asya-Avrupa arasında geçiş güzergahında olduğu gibi insanlık tarihi boyunca da İpek yolu gibi en önemli ticaret yolları üstünde , ticari olguları-gerçekleri bakımından Kafkasların ekonomi-ticari-kültürel başkenti olması gerekirken.. Bu potansiyeli bünyesinde barındırdığı halde ne hangarlar, ne depolar nede bu ticari jeo-politiğine uygun tek bir kompleks, tek bir yapı-altyapı  yoktur..

 

Ardahan’da ticaret, ithalat-ihracat yerine yerel basından sınır kapılarından gelen görüntüler hem içler acısı, hemde utanç verici bir boyutta çöp dağları ve moloz yığınlarından geçilmiyor.. İstisnalar dışında STK basın alanı bu sömürge olgusunun farkında değil. Ülkemiz boydan boya hala rejimin ajan stk basın yayın organlarınca yönlendirilmektedir..

 

Ülkemizin bir sömürge ve bir diktatörlük olduğuna dair kanıtlar:

 

Halk ve STK alanına rejim, devlet ya da iktidardaki siyasetle muhalefet alanı halka bir şey sorma gereği duymadan hareket etmeleridir. 

 

Bir cumhuriyette, bir demokraside olmazsa olmaz koşul halkın yönetmesidir. Yerel kamuda halkın seçtiği, yetki verdiği insanların yönetmesidir. TC rejiminde böyle bir olgu yok. Örneğin CHP üstten ataput, totemler dayatır, halkı ingiliz sömürge rejimine, siyon kapitale hizmet eden sürülere kutsal adam, kutsal devlet, kutsal kurtarıcılarla, kutsal anır-ahır kabirlerle ülkemizin her tarafını heykellerle doldurarak yüzyıldır halkı dizayn ederken. CHP aynı zamanda sömürge rejmin ana direğidir.

 

TC'nin geçmiş yada şimdiki iktidar ve Muhalefet , devlet siyasetine bakalım. Yabancı firmalardan yerliye, yada işgalcilerin yerli-yabancı ayaklarına verilen ihaleler, satışlar hiçbirinin halka-halkın STK alanına sorulmadan rejimin işi kanununa kitabına uydurarak yapması sömürge tc rejiminin ana politikasıdır. Sularınızı, madenlerinizi ovalrınızı gıdanızı tarımınızı velhasıl rejim herşeyinizi satar, işi kanununa kitabına uydurur. Yani kimi seçerseniz seçin.. Rejim özü itibarı ile diktatörlük ve sömürge olduğundan halk -vatandaş bir hiçtir. Kimse ne vatandaşı takar, nede dinler. Onlar sömürgecilerin politikları çervesinde ülkenizle hayatınızla herşeyle oynarlar.. Kutsal devlete karşı hakkınızı hukukunuzu siz yani halk-halkın STK alanı değil kutsal devletle herşeyi bilen tek adam tek parti belirler..

 

Bunu biraz açarsak gelişmiş ülke ve toplumlarda komşunuz ev yaptığında diğer komşulardan izin kağıdı alır, doğal yaşama, eko sisteme zarar verip vermediği, evin kaç katlı, kaç m2 olacağı, bahçesi ne kadar olacağı herşey  planlıdır. Yerel yönetim-STK-halk bir evin yapılmasını bile ortak belirler.. Ama tc  gibi sömürge ülke ve rejimlerde, gerikalmış toplumlarda ülke madenleri, ovaları, suları, tarımı, toprağı ile satılır vatandaşı, vatandaşın STK alanını takan yok.. Çünkü istisnalar dışında vatandaşta STK alanı da TC rejimin bir sömürge olduğunun bilincinde değil. Ki TC belkide dünyadaki en büyük derin sömürgelerden biridir. Kaymağını siyon-kapital aile ve firmalar yer. Ortadoğudaki en büyük israildir..Batıda ve doğuda vatandaş evini yaparken geride olsa oranın belediyesi değil, çoğu yerde Ankara müdahale eder. Yani TC tipi demokrasi ve cumbaba örneği belki dünyada da yoktur.

 

Kısaca  TC gibi sömürge ülkelerde meranız, suyunuz, ovanız, dağınız, madenleriniz.. Köyünüzdeki topraklar herşeyiniz satılır, elinizden alınır. Sömürge rejim bütün bunları yaparken, bu durum ne halka bildirilir, ne STK alanına bildirilir, ne halkın, nede STK alanının fikri, nede ne düşündüğü halka vatandaşa sorulmaz. Kutsal TC karar vermiş, işi kanununa –kitabına uydurmuştur.  Kutsal TC kanunları ile siyaseti ile devleti ile hayatınıza-hayatlarınıza çökmüştür. Bu çöküşün bu sömürgenin farkına varılmaması içinde, TC kuran sömürgeciler: Kutsal devlet, adamlar, değiştirilmesi teklif edilmeyen kutsal kanunlar, kurtarıcılar, bayraklar, bezler.. yanı sıra 3-5-10 yılda bir askeri, sivil darbelerle halkı biçtikleri gibi..  Ülkemizi sağ-sol, ırk (kurt-turk), Mezhep (alevi-suni); günümüzde ise laik- anti laik gibi hala ülkemizi istedikleri gibi dizayn etmektedirler. Ülkemiz genelinde hakim olan nazi-nato basını-medyası da bu sömürge olgusunu gizlemek ve sürdürmek için ulu türkten ulu herşeye her şeye sömürge ve işgal durumunu sürdürmek için  çok ustaca kullanmakta, 24 saat yalan-dolanla vatandaşın beynine saldırmaktadır..  

 

Yukarda sağ-sol, ırk-mezhep kutsal devlet yemlerini yemeyen farkına varan birkaç marjinal kişi, firma-aile-siyasetçi, bilim adamı, basın, asker-polis kısaca vatandaş çıktığında trafik kazası süsünden, biyolojik-kimyasal silaha, onarılmaz hastalıklara, sahte dava ve kumpaslardan sarılmaya, terörize ederek, hukuk oyunları ile sararak hayatını bitirmeye kadar her oyun derin işgalci siyonist soytarılarca devreye sokulur. Hangi vatandaşın hangi oyun ve kumpasla sarılacağını yok edileceğini en ince detayına kadar planlarlar. Çünkü ülkemizde 80-90 milyon vatandaşın tüm datası onların kurduğu bilişim firmalarının kasasında. Ve bu bilgileri aynı zamanda mosad-cia-.. vb servis ederler.  Vatandaş bunlar için kullanımlık kimlik numarasıdır..

 

Bu sömürge durum ülkemizin uluslararası politikasına da sömürge hukuku çerçevesinde belirler..

 

Terörist İsrail, nazi-Nato terör örgütü ile ilişkilerin bitirilmesi bir yana Filistin sorunundan dolayı halk –vatandaş ülke geneli ayakta olmasına rağmen..

 

Ne merkezi hükümet nede muhalefet siyon-kapitalin, bu soykırımcılarla ilişkilerini bitirmeleri bir yana bunların mallarını ülke genelinde satışını yasaklayan bir tek kararı bırakın almayı ülke genelinde bir kanun yada emir çıkarmayı bir tek belediyede bile bu siyon soytarıların mallarının alımı ve ihalelere girişleri dahi yasaklanamamaktadır. Yani sömürge tc rejiminin hayt-huyt efelenmeleri, vatandaşın sömürge tc yi görmemesi için miting-söylemlerle, ajitasyonla vatandaşın gazını alma dışında haliyle yapacağı bir şey yok çünkü bir sömürge..

 

Bu gerçeğe eksik de olsa vurgu yapan vatandaşlar çıkmaktadır.. Örneğin Serhatlı olan Esenyurt Bld. Bşk. Kemal Deniz Bozkurt, merkezi hükümet boykot kararı alsın siyonist soytarıların mallarının alımını yasaklayalım, ihalelere girişlerini önleyelim meyanında açıklama yaparken..  Halbuki ana muhalefet CHP istese bu kararı kendi belediyelerinde ve kapsam alanında her halukarda hayata geçirebilir.

 

Fakat sadece ülkemizin değil bütün İslam dünyasının devlet ve hükümetlerinin sömürgecilere hizmet için kurulan uşak ve sömürge rejimler olduğu gerçeği basın, yayın, siyaset, stk alanı.. Kısaca her alan kullanılarak halktan-halklardan gizlenmektedir.  Ana muhalefet böyle bir karara yanaşması eşyanın tabiatına ters  çünkü su andaki İBB tamamıyla siyon-kapitale hizmet eden, hatta onların firmalarının.. adlarını markalarını metrobüs duraklarından iett duraklarına kadar hayata geçiren, ihaleleri siyon-soytarı derin işgalcilere ve firmalarına veren bir yapılanma..

 

Son 20-30 yıldır Ak partinin rejimi değiştirme yönündeki hamleleri halkta kutsal ve sömürge tc rejimine karşı büyük bir uyanışı ve direnişi beraberinde getirirken.. Ülkemizin ve İslam dünyasında ki özgün koşullar (Örenğin Mısır tarihinde ilk defa seçimle başa gelen Muhammed Mursiyi Siyonist Sisi ve avanesi terörist israil-abd-ingiliz desteği ile yıktılar, Mısırın direkt olarak su anda mossad-cia terörist israil yönetmektedir.) belli bir noktadan sonra Ak partiyi de kitlemekte ve rejimin ana bileşenleri ve koruyucusu konumuna taşımaktadır..

 

Yani özetle TC iktidarı da Muhalefeti de halkı ve vatandaşı kandırmaktadırlar. TC rejiminin bir sömürge olduğunu halktan gizlemektedirler..

 

Ülkemizde bu makus talihi ve gidişatı değiştirecek yegane  güç ise il-ilçe-köy  dernekleri  ve federasyonlarıdırlar..  Ama bunların kutsal devlet-kurtarıcı modalarından çıkmaları ise ülkemizin en büyük sorunlarından biri..

 

TC KUTSALLARIYLA YIKILMALIDIR..

 

Öncelikle yüzyıldır halkın beynini yıkayan, halkın beynine vurulan zincirlerin, prangaların STK alanında kırılması gerekmektedir.  Kutsal adam, kutsal devlet, kutsal kurtarıcılar, kutsal anır-ahır kabirler vb. ülke sathından silinmelidir. Anıtkabir vb. İngiliz sömürge oyunları ile döşenen yapılar yıkılmalıdır. Atatürk heykel ve figürleri tüm ülke sathından kaldırılmalı ve kanunlarla yasaklanmalıdır. TC kurulurken tc rejiminin kendileri için kurulduğu 10-12 siyonist soytarı ailerlerle ülkemizin derin işgalinde kullanılan dışarıdan getirilen kripto nüfusun çözülerek –yargılanarak ülkemizden yaptıkları soygun-sömürü hesabın sorularak hala aynı sömürge durumuna hizmet eden kripto nüfus varlığını sürdürüyorsa.. Yargılanarak mal-mülkleri ellerinden alınması gerekmektedir.. Bir başka ifade ile kendi iradeleri dışında kullanılan kripto nüfusunda siyon kapitalin kullanımından çıkarılması gerekmektedir..

 

Ülkemizde tc rejimi ile birlikte beyni sömürgecilerce yıkanan, korkutulan ve kutsal-devlet rejime inandırılan ne yapacağını, nasıl yapacağını bilmeyen yığın ve sürüler oluşturulmuştur.. Bu sürüler oluşturulurken, tc kurulurken soykırımlardan, askeri darbelere buradan Marshall planlarından günümüze vatandaşın beyninden bedenine ülkemizdeki 80-90 milyon vatandaş devlet-dinli-dinsiz terör lejyonların saldırılarının yanı sıra  aynı zamanda biyolojik –kimyasal ve psikolojik saldırı biçimleri ile kuşatılmış bulunmaktadır.. Bu saldırı biçimleri günümüzde yerden ve uydulardan bilim-teknolojinin kullanılması, trafik kazası süsü ile vatandaşın imha edilmesi, deprem-afet, gıda-genom herşeyin silaha dönüştürülmesiyle de giderek daha da ileri boyutlara varmış bulunmaktadır..

 

Bu geri kalmışlığın, ölümcül uyku durumunun da ne kadar süreceğini ülkemizdeki STK alanı ülkemizdeki ve dünyadaki siyasi gelişmeler belirleyecek.

 

Ülkemizin sömürge durumundan çıkması rejimin yukarda belirlediğimiz gibi yıkılması, değiştirilmesini gerektirirken.. İçinde bulunduğumuz Ortadoğu coğrafyasında da halkların bu yönlü kendilerini saran rejimleri yıkmaları, bölge geneli ortak direniş ve örgütlenmeyi gerekmektedir. Dünya geneli tüm insanlığın faşist ulus devlete ve faşist ulus devletin patronu soykırımcı sömürgeci aile ve firmaları tespit ekarte etmesi için de dünya geneli tüm halkların ortak harekete geçmesi buna göre örgütlenmesi gerekmektedir..

 

Özet olarak faşist ulus devletle kurucusu soykırımcı-sömürgeci - köleci aile ve firmalar yılmadıkça insan soyu yıkılmakta, sıfırlanmaktadır.. Sadece Turku-ye bir sömürge ve işgal altında değil. Rusya gibi birkaç ülke ve halk dışında bütün dünya işgal edilmiş ve ele geçirilmişitir. Bu işgal dünyayı işgal eden şirketlerce devletler, basın, yayın araçları.. Herşey kullanılarak gizlenmektedir.  Bu anlamda ülkeler özelinden dünya geneline bütün dünya halkları ortak direniş ve örgütlenmeye ve buna göre STK-siyasal kurumları ortaya çıkarmaları küresel bazda insanlığın örgütlenmesi ve dünya konfederasyonuna kayması dünyayı kontrol eden küresel aile ve firmaların saltantlarına son vermemiz  gerekmektedir.. 

 

BU AİLE VE FİRMALAR KİM DÜNYAYI NASIL DİZAYN VE KONTROL ve İDARE  EDİYOLAR

 

HEPSİ ALTTAKİ VİDEOMUZDA..

Dünyayı yöneten  3 büyük Şireket ve ve hergün borçalanrak doğan Amerikalı çocukları kendi uşaklarına çeviren  Amerikanın dünya geneli silah-uyuşturucu, devletleri  kıtalrı  kontrol üsleri videomuzda..

Video için Tıklayınız..

https://www.dogukultur.com//files/firm/photo/017624a716.png

 

TERÖRİST İSRAİL KURULMADAN ÖNCE BÜYÜK İSRAİL OLARAK TC KURULDU..

ETİKETLER : TERÖRİST İSRAİL KURULMADAN ÖNCE BÜYÜK İSRAİL OLARAK TC KURULDU..
Diğer DKM-Analiz haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Dogu Medya -Dogukultur. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya
DKM MEDYA GROUP -1
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
DKM MEDYA GROUP-2
TÜRKİYE-BÖLGE, FİRMALAR- İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA
SERHAT HABERLER
BAĞLANTILARIMIZ
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA