STK-SİVİL TOPLUM ORGUTU NEDİR,NE İŞE YARAR..

STK-SİVİL TOPLUM ORGUTU NEDİR,NE İŞE YARAR..
Bu haber 2023-11-06 10:03:00 eklenmiş ve 322 kez görüntülenmiştir.

STK-SİVİL TOPLUM ORGUTU NEDİR,NE İŞE YARAR..

 

Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri (STK-STÖ), resmî kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukukî ve [çevre]sel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlayan veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Daha Fazla bilgi için (X-1 dip not’a bkz.)

Dünyamızda çağımızın en önemli unsurları, olmazsa olmazları olan STK-STÖ’lar gelişmiş ülke ve toplumlarla, gelişmemiş ülke ve toplumlar göre şekillenirler..

 

Liderlerin, parti liderlerinin herşey olduğu, ilah gibi kutsandığı geri kalmış ülkelerde STK-STÖ olayı da bir o kadar geridir. Gerikalmışlık, faşist ulus devletin hastalığından STK'larda fazlasıyla nasibini alır. İstisnalar dışında STK'lardaki baş-başkan da sistemdeki siyasi parti gibi herşeydir. Halkın-üyenin orgütlü olup olmaması, halkın derneğe üye olup olmaması, üyenin üyelik vasıflarını taşıyıp taşımaması; yönetim kurullarının ehliyet-liyakat sahibi olup-olmaması,  halkın belirleyici unusur olup olmaması.. önemli değil. Baş-başkan varsa dernek var demektir. Ya tek başına yada yanına bazen 2-3 kafa dengide alır iş gücü zübüklülktür. Halkı pazarlamak, çürütmek, düşürmek, kendini yada bir yakının bir yere taşımak için 5 değil 25 takla atar.. Nasıl kutsal devlet olayında, parti, baş-başkan herşeyse faşist ulus devlet rejimlerinde genelde STK olayı da bir o kadar geridir. Ekseriya siyaset-STK zübüklerinin at oynattığı temel alanlardan biri stk alanı olmaktadır..  Bunlar genelde ilkokul çocukları gibi marş-maş ederek resmi ideolojiyi ve devleti kutsarlar, STK alanını kendi dar görüş, parti, ideoloji ve çıkarlarına alet ederek toplumsal çürüme ve düşmeden sistemle birlikte nemalanmaya bakarlar. Çoğu geri siyasi partilerin, siyasal alanın arka bahçesi olarak seçimden seçime halkı pazarlar, ciddi bir stk ve örgütlenme gördüklerinde toplumdan yüz bulsalar, hemen kendi kafalrına göre bir dernek açmaya bakarlar..

 

Gelişmiş ülke ve toplumlarda ise durum tam tersidir. Gelişmiş ülke ve toplumlarda ise STK-STÖ ise her şeydir. Belirleyici temel unsurdur..

 

Bunu basit 1-2 örnekle açıklarsak TC, İran yada uyduruk arap rejimlerinde, yada ön Asyadaki mafia-çete devletikçilerinde Afrikadan Asyaya , Ortadoğuya.. Kısaca geri kalmış tüm ülke ve toplumlardaki kutsal devlet, kutsal kurtarıcılar, kutsal admalar, kutsal anır-ahır kabirler vb. kutsallar, kutsal yemler gelişmiş toplumlarda sadece ve Sadece komedi konusu olduğu gibi gelişmiş ülke ve toplumlarda STK-STÖ ise hayatın her alanında temel belirleyici unsurdur..

 

Örneğin İsveç vb. gelişmiş ülkelerde her birey 5-7 arası STK’ya üyedir. Bunu değişik bir şekilde ifade edersek 5 milyon nüfusu olan bir gelişmiş ülke 5x5= 25 milyon örgütlü insan gücüne sahiptir.. Bu ülkeler ve insanlar refah içinde yaşarlar, hırsızlık, yolsuzluk ve yoksulluk yoktur. En kutsal şey vatandaştır, insandır, vatandaşın cebidir.. Vatandaşa dayatılan en ufak bir hırsızlık, yolsuzluk, yoksulluk, hastalık.. eylemi  o ülkenin en başındaki kişi bile olsa en ağır yaptırımlar ve hapis cezaları ile sonuçlanır. Hayatı biter..

 

Gelişmiş toplumlarda, Özgür irade ve özgür düşünce ve düşünceyi ifade etme temel esastır. Bir şehrin bld başkanını o şehirdeki STK’lar halk birlikte belirler, birlikte denetler.. Bir başka ifade ile gelişmiş toplumalarda Beldiye başkanından itfaiye erine, vekile, yöneticiye, meclis üyelerine, çöpçüye.. Halk ve STK alanı birlikte belirler, birlikte kontrol eder.

 

Gelişmemiş ülke ve toplumlarda ise kutsal parti-kişi-kurtarıcı-kutsal devlet-adam-ırk.. Binbir yalan-dolandan geçilmezken.. Toplum üretimden koparılmıştır. Nerdeyse her ay bir bayram seyran düzenlenir.. Bayrak-flama vb. toplum bu kutsal devlet, bayrak,  partiden geçinenlerce dolandırılıp soyulup soğana çevrilir.. Vatandaş ta geri STK olayı yğüzünden nasıl dolandırıldığını, soyulup soğana çevrildiğini ruhu duymaz. Fakirlik, yoksulluk, hırsızlık, yolsuzluk dizboyudur. Halk kutsal devlet vb. zıravalra ek olarak  ırk-dil-din-mezhep, sağ-sol yalan dolanları ile efsunlanıp düştükçe düşer, içinde yaşadığımız tc rejminde olduğu gibi halkı, kutsal devlet, parti, adam.. vb komedi ingiliz sömürge oyunları ile soyanlar ise şiştikçe şişer..

 

İşte bu geri kalmışlığı tersine çevirecek temel olgu, temel gerçek STK-STÖ olgusudur. Gerçek STK-STÖ olgusunu ülkemizin en ücra köşelerine kadar taşımalı, ehil ve liyakatlı insanları yönetimlere taşımalı, faşist ulus devletlerin STK-STÖ olgusuna ekledikleri neyimin başıysa.. başkan-başkan hafifliği ile diktatöryel bir şekilde toplumu çürüten, toplumu geri götüren, siyaset-stk zübüklerinin at oynattığı, toplumu pazarlayıp, toplumsal çürüme ve düşürülmeden nemalandıkları  geri-yoz STK alanını bitirmek, örgütlü halktan, işinin ehli yönetim kurulu üyeleri ile STK’ları donatma .. Gelişmiş ülke ve toplum olmanın ana kriteridir..

 

Ülkemizin düzelmesi, tam anlamıyla demokrasiye geçiş yapması, devletin halkın devleti olması.. bulunduğumuz, yaşadığımız yerde hakkımızı, temsil etttiğimiz insan kitlesinin hakkını hukukunu koruyacaksak buda yukarda ifade ettiğimiz gerçek STK-STÖ olgusuyla direkt birbirine bağlıdır. Bundan dolayı parti dünya görüşü ideolojisi ne olursa olsun her vatandaş yaşadığı yerden ülke geneline STK’larda yer almalı üstüne düşeni yapmalıdır. STK alanın ırk-dil-din-devlet üstü cihanşumul içeriğini kavramalıdır..

 

STK-STÖ ırk-dil-din-mezhep-devlet-parti  üstü yapılanmadır. Halkı, hakkı, insanı vatandaşı ve çıkarlarını esas alır.. Geri , yoz-yobaz sistemlere devletlere karşı halkı örgütler, halkın vatandaşın hakkını hukukunu halktan aldığı güçle korur, özgür irade, özgür düşünce, düşünceyi özgürce ifadeyi esas alır ..

 

Buradan hemşeri derneklerine geldiğimizde herhangi bir il-ilçenin  içinde yer alan başta siyasi partilerde görev alanlalar başta olmak üzere, toplumun önünde iş adamı, siyasetçi, meclis üyesi, kanaat önderi STK başkan ve yöneticisi sanı ünvanı ne olursa olsun.. O ilin STK sında yer alamlı, başta kendini ve halkı örgütlemeli, halkı STK’ya taşımalı.. Devlet olgusu çekirdekte, köy il-ilçe derneğinde başlar.. Bu alan geriyse, örgütlü değilse, halk STK olayını bilmiyorsa.. Kutsal devlet halkı donuna kadar soyar, düşürür, yok eder halkın ruhu duymaz..

 

Bu anlamda halk kendileri ile gerçek STK alanı ile ilgi alakası olmayan, ehliyetsiz, liyakatsız insanları yönetimlere koymamalı, kendi il-ilçe-köy derneklerinde yer alamayan sanı ünvanı ne olursa olsun, hiç kimseye geçit vermemeli, merhaba etmemeli, takmamalıdır. Çünkü onlar halkı ve halkın adını kullanarak kişisel çıkarları için halkı satmayı, geri yoz yobaz sistmelere kurban etmeyi  yaşam biçimi etmiş ya koyu cahilller, yada etki ajanlarıdırlar..

Buradan yaşadığımız il-ilçe köy derneklerine  gelince iş-stk-siyaset dünyasından kanaat önderlerine .. STK’larında yer almıyorlarsa.. Halk, vatandaş için koşmuyorlarsa, seçimden seçime halkı pazarlamak için çıkıyorlarsa, hatta bazıları bununla yetinmeyip bazıları etki ajanları ile birlikte, onlardan aldıkları yeşil dolarla..  ciddi gerçek stk ve yönetimleri kullanamıyorlarsa 2.3. dernek kurma girişimlerinde bulunup, toplum yerse toplumsal bütünlüğü bozma için harekete geçenler bile olmaktadır.. İşte örgütlü toplum butür zübükzadeleri anında deşifre edip toplumsal alana taşır. Örgütlü toplumdan oluşan STK alanı ise komleksli, kendini toplumdan üst gören hasta anlayışları topluma taşıyarak deşifre ederek toplumsal alnala oynamayı durdurur..

Bir başka ifade ile ülkemizde üst çürük ve çürümüşsse bunıun ana nedeni alttaki çürümedir.. Gerçek STK olgu olayının oturmayışıdır..

 

 

Son bir örnekle bitirelim. Kentsel dönüşümde gerçek STK alanı yerel yönetimle vatandaşın evini yapar.. Örneğin 5 katlı binaysa 2-3 katı masrafına alır geri kalanı vatandaşa verir, vatandaşı geliştirir zengin eder, vatandaşın gelişmini esas alır. Geri kalmış tc gibi ülkelrde ise devlet-özel tüzel kişilikler müteahitler şirketler halkı soyup soğana çevirme düşürme için kuyruk olup birbirlerini ezmektedirler..

 

Sonsöz olarak ülkemizin düzelmesini istiyorsak, bunun temeli gerçek STK-STÖ alanını oturtmaktan geçmektedir. Vatandaş bu gerçeği ne kadar hızlı kavrarsa o oranda gelişecek, zengileşecek, demokrasi, insan hak-hukukun olduğu bir yaşam biçimine o oranda kavuşacak..

 

TC deki teneke stkaya bakın halk yok üye yok orgutlu toplum yok zübükzade halktan habersiz kongre yapar kendini yanındaki 2-3 zübükle başkan seçer filan koy il vb başıdır.. Halkta geri olduğu için sen neyimin başısın ben seni ne zaman seçtim diyemiyor, yada filan partiden gorevdedir. Halkla ilgi alaksı yok , halka isi düstügünde ondan büyük hemseri yoktur.. Bir il-ilcenin federasyonu vardır. Koyden il ilceye kimse usul esası bilmez. Bir davar geri tc yoz kafası ile başkan olmustur. Ne federasyonunu nede obur dernekleri takar. Cunku baskandır..  TC STK alanı sayılmayacak kadar geri yoz komedilerle hastalıklarla doldur.. Artık köy-il-ilçelerden illere federasyonlara bu geri yoz kof çürük STK alanını gerçek STK-STÖ alanı ile doldurmalıyız. Ülkemiz a klas bir ülke olcaksa olmazasa olmaz temel gerçek budur.

 

Bu anlamda toplumun önünde olan her birey sanı ünvanı ne olursa olsun STK’larda yer alarak üzerine düşeni yapmalıdır.. Yapamıyorsa gerçek STK alanı ve örgütlü toplum bunları deşifre etmelidir., Toplumsal alanı kullanmalrı ve nemalanmaları engellenmelidir..

 

DİPNOTLAR.. ( X-1)

 

Sivil toplum örgütleri oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf ve dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır.

 

Sivil toplum kuruluşları, örgütleri Anlam ve içerik bakımından kitle örgütlerinden ayrılırlar. Sivil toplum kuruluşlarının önemli bir kısmı güdümlü bir yapılanma içerisinde belli merkezlere bağlı çalışmaktadırlar. Fakat buna karşın kitle örgütleri ise, adı üstünde, kitlelerin ürünü, sesi ve gücüdürler. Bu ürün, ses ve güç, demokratik ilkelerin örgütlenmenin omurgasına yerleşmiş olmasından meydana gelir. Burada sözü edilen demokrasi halkın doğrudan demokrasisidir. Yani halkın kendi örgütü içinde, kendisini ifade edebilme özgürlüğüdür.

Yerel-ulusal-küresel boyutta dünyamızı şekillendiren en önemli kıuruluşlar ve örgütlerdir..

 

Kitle örgütü, bünyesinde belirli bir toplumsal sınıfı veya çeşitli toplum katlarından gelen, aynı meslekten kişileri veya toplumun aynı özelliğe sahip belli unsurlarını barındıran, ve temsil ettiği kitlenin ekonomik-demokratik hak ve çıkarlarını savunan örgütlere verilen isim.Çoğunlukla girişimcilerden oluşan bu toplumlar gönüllü olarak yardım etmek amacıyla çalışırlar.

 

 Özetle bir ülkede belli başlı kişiler ve partiler gelişyorsa o ülke geri kalmış ülkedir. Halk ve toplum gelişmişse refah içinde yaşıyorsa o ülke gelişmiş ülkedir.

 

Gelişmiş ülke ve toplum olmanın da ana kriteri gereçke STK-STÖ alanın oturmasına yatmaktadır. Bu gerçekten dolayı üyelik vasfını yerine getirebilecek herkesi bulunduğu köy il-ilçe  federasyonlarına üye olmaya yer alamaya katılım ve katkı sunmaya davet ediyoruz..

 

YUSUF YASİN SİT- SERHAT STK LOBİ KOORDİNATÖRÜ, ARDAHANLILAR KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ GENEL BAŞKANI, DOĞU MEDYA GENEL YAYIN YÖNETMENİ..

 

 

 

 

ETİKETLER : STK-SİVİL TOPLUM ORGUTU NEDİR NE İŞE YARAR..
Diğer STK-Dernekler haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Dogu Medya -Dogukultur. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya
DKM MEDYA GROUP -1
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
DKM MEDYA GROUP-2
TÜRKİYE-BÖLGE, FİRMALAR- İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA
SERHAT HABERLER
BAĞLANTILARIMIZ
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA