TC’NİN KURULMASI, HALKLAR AÇISINDAN BİR SOYKIRIMDIR..

TC’NİN KURULMASI, HALKLAR AÇISINDAN BİR SOYKIRIM OPERASYONUDUR..
Bu haber 2023-07-23 15:31:34 eklenmiş ve 1186 kez görüntülenmiştir.

 

TC’NİN KURULMASI, HALKLAR AÇISINDAN BİR SOYKIRIM OPERASYONUDUR.. 

 

Bilindiği gibi Tarihi egemenler yazar.. TC rejimi Anadolu-Mezopotamya halkları açısından sonun başlangıcı, halkların yok oluşu olurken egemenler açısından da büyük bir zaferdir. 

 

TC rejimi Anadolu-Mezopotamya halkları açısından sonun başlangıcı- siyonist-kapital soykırımcı terör çeteleri içinse her alanda sorunsuz bir derin işgal hareketidir.

 

İngiliz sömürgesi TC rejiminin kurulmasından, Filistin’den Afganistan’a ırk devletlerinin alana döşenmesinin neden Ortadoğulu halkların soykırımı ve köleliği olduğunu sizler için kısaca analiz ettik..

 

Filistin Suriye Cephesindeki Siyonist-Sebataist oyunlarla TC kurulumuna giden süreci Tarihçi Cevat Rıfat Atilhan, “Filistin-Suriye Cephesi'nde Kahramanlar ve Hainler” kitabında olduğu gibi vicdanlı birçok yazar aydın kaynakları ile birlikte bilimsel bir şekilde kayda almışlardır.

 

Tarihi Kaynaklardan..

 

Filistin cephesinde Osmanlı Ordusunda komuta kademesi değişmişti. Yıldırım Ordular Komutanlığına Mareşal Liman Von Sanders atandı. Emrindeki 8. 7. ve 4. Orduların komutanlığına da sırasıyla General Cevat (Çobanlı), General Mustafa Kemal ve General Cemal (Mersinli) atandı. Mustafa Kemal’in 7. Ordu Komutanlığına ikinci kez ataması yapılıyordu. Mgemar Hasta olan General Fevzi’nin yerine 7 Ağustos 1918’de tekrar 7. Ordu’ya Komutan yapılmıştı ((dikkat edilirse ortadoğu genelinde siyonistlerin istemedikleri üst düzey bir insanı ablukaya alıp hastalık bulaştırmada çok uzmanlaşmışlaır. Bundan dolayı proje olarak kullanamaycaklrı vatandaşı etkisiz hale getirip ajanlarını yerine koymada profesyoneldirler)). Emrinde Albay İsmet’in komuta ettiği 3. Kolordu (1. ve 11. Tümenler), General Ali Fuat (Cebesoy)’un 20. Kolordusu (26. ve 53. Tümenler) bulunmaktaydı. Cephedeki en büyük ordu..

 

Ders kitaplarında, Filistin cephesinde tarihin en başarılı geri çekilme hareketi olarak lanse edilen ve kısa geçilen Nablus Muharebesi bu hezimetin sebebi, Ataürükün başında bulunduğu 7. Ordunun diğerlerine haber vermeden ricat etmesi, Osmanlı ordularına tuzak kurmasıdır. Buradan açılan boşluktan saldıran İngilizlerin sağ ve soldaki 4. ve 8.orduları arkadan kuşatmasıdır.

 

(Cevat Rıfat Atilhan, Filistin-Suriye Cephesi'nde Kahramanlar ve Hainler, s.44)

 

Kemal Paşa, atafuruk sık sık İngilizlerle gizli açık görüşürdü. 27 Eylül gecesi görüştüğü meşhur İngiliz casusu Lawrence’dan; İngiltere’ye göre, Suriye ve Irak’ın geleceğinin Emir Faysal ve Genç Araplara ait olduğu; Türklerin, başkalarına ait topraklardan çekilmesi ve Anadolu’ya odaklanması icab ettiği emrini almıştı. (Alan Palmer, Victory 1918).

 

Özetle alman generaller, Osmanlı Ordusundaki siyon –sebataist komutanların İngilizlerle –Birlikte geliştirdikleri planlarla Osmanlı Filistin cephesinde arkadan vuruluyor ve yıkılıyordu..

 

AVRUPADA TC Yİ PLANLADILAR..

 

Aturk, 15 Aralık 1917’de Veliahd Vahideddin Efendi’ye nezaret etmek görevi için Alman cephesini ziyarete gitti. Burada İttihatçı düşmanı ve münferid sulh taraftarı veliahdde itimat hâsıl etti. Sonra 25 Mayıs 1918’de tedavi maksadıyla birkaç aylığına Avrupa’ya gitti. Bu seyahat kilit hâdise sayılabilir. En mühim hadiselerin yaşandığı bir devrede, memleketten uzakta aylar geçirmiştir. Viyana’da sanatoryumda ve Karslbad’da kaplıcada kaldığı iddiaları bir yana burada istikbaldeki İngiliz hedefleri adına pekçok temaslarda bulunmuş oldu.

 

Burada Cavit, Rauf, Fethi ve Talat Beylerle Veliahd’in bilgisi dâhilinde münferid sulh için, İngilizlerle üst seviyede görüşmeler yapmış olma ihtimalinin yanı sıra, buradaki görüşmelerin Osmanlı devletine aktarılmadığı da 100 yıldır yaşanan olaylarda kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. En basiti Osmanlının yıklışı , hilafetin kaldırılması, musul-kerkük gibi vileyetlerimizin dışarıda tutulması.. Yani İngiliz oyunlarının hiçbiri Osmanlı devletine taşınmamış. bu görüşmeler içeriği hala saklı ve gizli tutulmaktadır.. Buradaki görüşmelerin Sultandan gizlendiğine tarihçiler hem fikir. 

 

Dönüşünde hemen fevkalâde salâhiyetlerle Filistin cephesine tayini; burada Alman karargâhını tesirsizleştirerek geri çekilmeye nezâret edişi, İstanbul dönüşü İngiliz General Allenby tavsiyesiyle Anadolu umum müfettişliğine tayini de nazara alınırsa, ciddi ve şümullü bir İngiliz planın da en büyük kurtarıcı rolü ile kendisine verildiği apaçık ortaya çıkmaktadır.

 

TC KURULMADAN ÖNCE BAŞ KOMUTAN VAHDETİNLE BİRLİKTE KURDUĞUMUZ KARS-KAFKAS İSLAM CUMHURİYETİNİ YIKTILAR..

 

 Katil kraliçe, TC ile turku-ye kurtarma oyunlarına girişmeden önce de Yıkılan Osmanlının enkazından daha güçlü bir devlete gidecek olan Kars-Kafkas İslam Cumhuriyetini de yıkarak, kurucularını tutuklatıp Malta adasına sürmüştür  (1818-19). Kars-Kafkas İslam Cumhuriyeti Osmanlının yerini dolduracak çağın en ileri demokrasi harekâtıydı. İçinde rum-rus-gorci,ermeni-kurt –turk..  70’e yakın bileşenle imparatorluk ruhuna sahip ırk dil din mezhep üstü bir yapılanmaydı. Bu yapılanma siyonist soykırımcıların, siyonist teröristlerin uykusunu kaçırdı. Kars-Kafkas İslam Cumhuriyeti siyonist sebataist işgalciler açısından derhal acil bir kurtuluş oyunu ve senaryosunun kaçınılmaz olduğunu ortaya koyduğundan.. Kars İslam cumhuriyetini yıkan katil kraliçe tc kurulumuna giden sahte kurtuluş savaşını acil başlatmıştır.. Ve büyük kurtarıcı atouruk 1919 da samsunga ayak basıp bizi kurtarmış 7 düvelide denize dökmüştür. 5 milyon km2 torak kayb edip 980 bin m2 bir yere sıkıştık. 100 yıldır bu da ulu türk ulu zafer oyunları ise hala sürüyor.. Heryerde hala kurtarıcıların heykel motifleri ile katil kraliçe ve ülkemizi işgal eden siyon sebataist çetelere karşı hazırolda duruyoruz..

 

Atonun avrupada geçirdiği o süreçte özellikle Ortadoğu’nun belkemiği dünya medeniyet nüfusu Kurdlerin nasıl tarihten silineceği üzerine tüm derin planlar da harekete geçirilmiştir.  Kurd bir sabah uyandığında ano-babo başka ülkede tarla başka ülkede kaldıyı gorurken. Yeni bişey daha orgendi. Kurd diye bir şey yok tc de ulu turk, uyduruk arap rejimlerinde arap, Aryen (İran) Ki Kurdlerin en kadim coğrafyasında parsek vs olduğunu Kurd anladı ve dur deyince soykırım başladı. Ve Kurdlerin soykırımı biter bitmezde Osmanlıdan rum-ermeni-kurdlerden aşırılan hazinelerle servetlerle terörist İsrail kuruldu. Kurulur kurulmaz da gelip Haliçte Osmanlı silah fabrikasını son sağlam kalan Türklerle birlikte havaya uçurdular. Bu uçurmayı da kurtarıcı ger ismetle yaptılar. Yani büyük İsrail tc yavru İsrail ile rum-ermeni kurd-turk.. bütün andolu Mezopotamya halklarının defterini dürüyordu.

 

 

Terörist israilden tc, iran, ırak, syria uyduruk arap rejimlerinin nasıl kurulduğu; 5. milyon km2  kare topraktan 980 km2 nasıl düştüğümüz.. Özetle Filistin Afganistan’a Mezopotamya-Kurdistan’ın parçalanmasından tüm Ortadoğu’ya  Bu büyük hezimetin de hala ders kitaplarında nasıl zafer diye yutturulduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır..

 

Hala TC rejiminin beyin yıkamaları ile milyonlarca vatandaş son 200-300 yıldır siyonist sebataist çeteler tarafından nasıl soykırıma uğratıldıklarını tam anlayamamaktadırlar..

 

Katil soykırımcı kraliçenin ardiyesi ve arşivine girip TC’nin kuruluş planları ve arşivine girip, aturukun Avrupada geçirdiği 4-5 ay arşivini almamız TC’nin asıl İsrail projesi olarak terörist israille giden yolun 100-200 yıl önceden hayta geçirildiğini 2-3 milyar Müslüman net olarak görüp anlayacaktır.. 

 

Bu siyonist terörist planı tersine çevirmenin tek yegane yolu ise Filistin’den Afganistan’a tüm ırk devletlerini yıkarak sınırları yok ederek ırk-dil-din-mezhep üstü tek devlet olmakta yatmaktadır..

 

Ortadoğu’da Osmanlıdan sonra İngilizlerin kurduğu bu sayısız ırk devletleri rejimlerinin bazı siyasal hareketler kişiler dışında hiçbiri bu gerçeğe asla dokunmazlar, bu devletlerin işi gücü halkları kırmak sürekli siyonist tuzaklara çekmektir.

 

Özetle Filistin’den Afganistan’a Müslüman halkların yaşadığı parçalanma-atomizasyon, soykırım-sömürü ve kölelik koşullarının kalkması bu parçalanmanın kalkması bu devasa coğrafyada yaşayan bütün siyasi-iktisadi-kültürel.. İşbirliğine gitmesini zorunlu kılmaktadır.. Aksi 1-2 yüzyıl içinde bütün bu halklar kıpırdayamaz bir noktaya çekilmektedirler..

 

İŞTE SÖMÜRGE TC DE MADENLERİN DURUMU

 

25 -30 milyon m2 tarım toprakları, sularımız, ovalarımız, topraklarımız siyon çetelere satılırken.. Ülkemizin eşsiz tüm madenleri de siyonist yahudi firmalara peşkeş çekilmiş bulunmaktadır.

 

Şu anda bildiğimiz bilmediğimiz madenlerimizin olduğu topraklarda siyonist büyük firmalar roşildler rokfelerlar.. vb. tarafından toplanmaktadır..  Ayrıntılar için tıklayınız..

 

Açıkça halklar uyanıp siyonist teröristlerle onların alana döşediği ırk devletleri ile savaşa girişmese bu yüzyılla önümüzdeki yüzyıl hiçbir halk ayakta kalmayacak. Bizimdir diyebileceğimiz hiç kimsenin bir ülkesi olmayacaktır..

 

Bütün halklar 300 yıldır devem eden bu siyonist derin işgali çözmeli tüm İslam coğrafyasında halklar Ruslarla –Asya halkları ile  birlikte harekete geçerek bu siyonist terörist işgale son vermeli, terörist İsrail başta olmak üzere bur ırk devletlerini acilen tarihe gömmelidirler.. 

 

Aksi Nazi-Nato örgütü Ortadoğu gibi Rusya’yı da hepsini ablukaya almış son darbeleri vurmaya hazırlanmaktadır..

 

TC de ise aklını çatısını siyonist yahudiler, gövdesini ise beyinsiz Hristiyanların oluşturduğu 2 milyarlık nato-nazi örgütünde 80 milyonluk TR’nin gram fonksiyonu olmamasına rağmen,  nato-nazi orgutunu böyle hizaya getirdik palavraları ile uyutulmaya  devam ediliyoruz..  Liderimiz heyt dedi hepsi hazırola geçti palavraları ile kandırılıyoruz.. Burada Erdoğan ve akpartinin hakkını yememek lazım. Bu derin siyon sebataist işgalin bitmesinin dünya çapında görülmesinin mimarı oldular.. Başarmasalar da deşifre ettiler.  onlar adına tüm insanlık bu soykırımcı çetelere kripto nüfuslarına karşı harekete geçti.. Dünya halkları bu çeteleri hergeçen gün daha da daralan bir çemberle ablukaya almaya başladılar.. Gün gelecek natanahu ve katil sisi siyon sabo çetelerin uşakları kaçacak delik arayacaklar ama bulamayacaklar..

 

TÜRKİYE'NİN MADENLERİ HANGİ ELLERDE?

 

RİO TİNTO: Rothschield ailesine ait Rio Tinto Balıkesir, Bandırma, Balya, Sultançayırı ve Ankara, Sincan, Eryaman, Güdül, Kazan, Beypazarı, Eskişehir- Sivrihisar'da 500 km2 alanda bor, boraks ve bor tuz yataklarına sahiptir.

 

ANATOLİA MİNERALS: Bu şirket Sivas, Malatya, Tunceli Ovacık, bölgesindeki altın gümüş bakır yataklarını işletmektedir. 750km2lik bölgeyi kapsar. Ayrıca Yozgat Boğazlayan, Yenipazar ve Sarıkaya, Adana saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerini kapsayan 700 km2lik alanda Bakır ve Çinko işletme ruhsatına sahiptir.

 

ODYSSEY RESOURCES: Ordu Fatsa ve Zaviköy bölgesinde 250 km2lik altın gümüş çinko ve bakır işletme ruhsatına sahip şirkettir.

 

ELDORADO GOLD: Kanadalı bu şirket, Uşak, Eşme Banaz Katrancılar köyü, Kütahya Gediz ilçesi Murat dağı eteklerinde maden işletme ruhsatına sahiptir.

 

Ayrıca aşağıdaki yabancı şirketler Türkiye'de altın alanında faaliyet göstermektedirler:

 

Fronteer Eurasia (kuzeydoğu Anadolu) , Ariana ( Artvin, mardin ve Balıkesir'de altın arıyor), Stratex (Uşak, Kütahya, Konya, Çanakkale,'de faaliyet gösteriyor) , Teck Cominco (Balıkesir, Çanakkale, Artvin) , Pregold ...

 

Sait YILMAZ: KÜRESEL SERMAYE VE TÜRKİYE, sayfa: 382

 

ETİKETLER : Bilindiği gibi Tarihi egemenler yazar.. TC rejimi Anadolu-Mezopotamya halkları açısından sonun başlangıcı halkların yok oluşu olurken egemenler açısından da büyük bir zaferdir.
Diğer DKM-Analiz haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Dogu Medya -Dogukultur. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya
DKM MEDYA GROUP -1
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
DKM MEDYA GROUP-2
TÜRKİYE-BÖLGE, FİRMALAR- İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA
SERHAT HABERLER
BAĞLANTILARIMIZ
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA