İsrail Güvenlik Akademisi: 'Fransa'nın Kararı Ermeni İşgalini Destekliyor'

Fransız Senatosu ve Millet Meclisi, bu ırkçı ve çifte standartları sergileyen ermeni yanlısı kararlarıyla işgali, ermeni bölücülüğünü ve ermeni suçlarını doğrudan desteklemektedir
Bu haber 2022-12-05 14:18:50 eklenmiş ve 525 kez görüntülenmiştir.

Haber: Murat Akkuş-Iğdır

İsrail Güvenlik Akademisi: "Fransız Ulusal Meclisi'nin Azerbaycanı karşı kabul ettiği kararı ermeni cinayetlerini ve işqalini destekliyor"

İsrail Güvenlik Akademisi'nden Fransa Ulusal Meclisi'nin Azerbaycana karşı olan kararını kınayan Beyan!


Fransız Senatosu'nun ve ardından Fransız Ulusal Meclisi'nin Azerbaycan'a karşı aldığı karar tamamen Fransa'nın ermeni bağnazlığından kaynaklanmaktadır. Fransız Senatosu ve Ulusal Meclisi, Azerbaycan'ın uluslararası hukuk tarafından tanınan topraklarını BM Güvenlik Konseyi'nin üst üste aldığı 4 kararı uygulayarak işgalden kurtardığı gerçeğine hiç de razı değil. Fransız Senatosu ve Millet Meclisi, bu ırkçı ve çifte standartları sergileyen ermeni yanlısı kararlarıyla işgali, ermeni bölücülüğünü ve ermeni suçlarını doğrudan desteklemektedir.  1992-93'te Ermenistan'ın işgali ve etnik temizlik politikası sonucunda 1.000.000'den fazla Azerbaycanlı zorla yerinden ve evinde edildi ve kendi toprağından mülteci oldu.  Bu 1.000.000 kişi işgal yıllarında büyük meşakkatler ve meşakkatler çekti.  Sadece 25-26 Şubat 1992'nin karlı ve fırtınalı kış gecesi, ermeni askeri güçleri, Lübnan ve Filistin'den getirilen paralı askerlerle birlikte Azerbaycan'ın Hocalı şehrine girerek tüm şehri yerle bir etti, karlı kış gecesinde masum insanları kurşuna dizdi. Yaşlıyı öldürüp‚ kundakdaki bebeğe kadar her kesi süngülere geçirip, insanları tankların altında ezdiler. Ermeniler rarihte görülmemiş bir barbarlık ve vandalizm gerçekleştirdiler.  Böylece Ermeni askeri güçleri tarihin en kanlı katliamlarından ve toplu insan infazlarından biri olan Hocalı Soykırımı'nı gerçekleştirmiştir.


  Ermenistan silahlı kuvvetleri, uluslararası hukuku ağır bir şekilde ihlal ederek, uluslararası toplum ve BM tarafından kabul edilen ve uluslararası hukuk tarafından korunan Azerbaycan'ın egemen sınırlarına girerek, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sine askeri saldırıda bulundu ve yaklaşık 30 yıl boyunca Azerbaycan topraklarını işgal altında tutdu.  Ermeni askeri güçleri girdikleri Azerbaycan topraklarını yerle bir etmiş, nüfusunu ve sakinlerini topluca imha etmeye çalışmıştır. Bu, Ermenistan'ın en ciddi savaş suçudur.
 Önümüzdeki 30 yıl boyunca bölgenin tüm tarihi Ermeni askeri suçları ve terörizmle dolu.  Karabağ'ın tamamı tepeden tırnağa ermeni vandalizmiyle kaplıdır.

Karabağ'ın her köşesinde ermeni vandalizmi ve ermeni suçları var.  Fransız hükümeti, Senato ve Ulusal Meclis, önce Karabağ'daki ermeni mezalimini ve Ermeni vandalizmini hukuki olarak değerlendirmelidir.  Karabağ'da Azerbaycanlılara ait tüm Azerbaycan mezarları, dini ve tarihi eserler tamamen yıkıldı ve yerle bir edildi.  Ermeni askeri güçleri işgal ettikleri her yeri yerle bir etti, yerle bir etti.  Şu anda 30 yıl önce Azerbaycan topraklarının işgali ile başlayan işgal döneminde işlenen vandalizm eylemlerinin niteliği iğrençtir.  Bu işgal ve vandalizm eylemleri sonucunda Azerbaycan ekonomisi milyarlarca dolarlık maddi ve manevi zarara uğradı.  Uluslararası hukuka göre Ermenistan hükümeti Azerbaycan devlet ve hükümetine verdiği bu maddi ve manevi zararı tazmin etmelidir.  Fransa, ermeni silahlı kuvvetlerinin işgali sonucunda evlerinden edilen 1.000.000 Azeri'nin haklarını ağır ve acımasızca ihlal ederek Ermeni suçlarını haklı çıkarıyor.  Uluslararası toplumun tanıdığı sınırlardan başka bir ülkenin topraklarına girmek, orayı işgal etmek ve halkını evlerinden çıkarmak, genç ya da yaşlı fark etmeksizin insanları kurşuna dizmek uluslararası hukuka göre en ağır suçtur.  Tüm ermeni vahşetleri dünya toplumu tarafından bilinmektedir.  Ermenistan, BM Güvenlik Konseyi tarafından işgalci devlet olarak tanındı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını kayıtsız şartsız terk etmesini talep eden 4 BM kararı var.  BM Güvenlik Konseyi kararları bağlayıcıdır ve Fransa bu organın 5 daimi üyesinden biridir.  BM Şartı'na göre, Fransa'nın kendisi BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarına saygı duymak ve bunları uygulamakla yükümlüdür.  BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlarda Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğu belirtiliyor. 

Ancak Fransız hükümeti, Senato ve Ulusal Meclis, pek çok Ermeni savaş suçunun işlendiği Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı önyargılı ve karar karşıtı kararlarıyla Ermenistan'ın savaş suçlarını ve işgal politikasını destekleyerek, Ermenistan'ın savaş suçlarına açıkça suç ortağıdır.  Fransa'nın ermeni bağnazlığı ve ermeni yanlılığından kaynaklanan tüm Azerbaycan karşıtı eylemleriyle Ermenistan'a siyasi destek vererek bölgede barış ve istikrarı bozmaya çalıştığı açıktır.  Fransa Senatosu ve Millet Meclisi'nin Karabağ konusunda Azerbaycan karşıtı kararları uluslararası hukuka ve BM kararlarının ruhuna aykırıdır.  Fransa bu adımlarla uluslararası yasaları ve BM Şartı'nı ihlal ediyor.  Genel olarak, Fransa'nın tutumu sadece bir kağıt parçasıdır ve bu kararların dünyada hiçbir resmi veya yasal dayanağı yoktur.  Çünkü Fransız Senatosu ve Meclisi'nin görüşü önünde 4 tane BM kararı var.  Azerbaycan 1992 yılında bağımsız bir devlet olarak BM'ye katıldığında bu topraklarla birlikte tanındı.  Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, Karabağ dahil olmak üzere 1992 gibi erken bir tarihte tanındı.  Tüm dünya Karabağ'ı Azerbaycan'ın toprağı olarak tanıyor ve bu arka plana karşı Fransa'nın ermeni yanlısı bir karar alması son derece saçma ve gülünç.  Çünkü her ülkenin egemen sınırları uluslararası hukuk tarafından korunmaktadır.  Birleşmiş Milletler yasal olarak tüm üye devletlerin ve ülkelerin sınırlarını korumak ve işgali önlemekle yükümlüdür.


 Bununla birlikte, Fransız hükümetinin Güney Kafkasya'da yeni çatışma kaynaklarını ateşlemeye istekli olduğu açık görünüyor.  Fransa'nın hedefi, Güney Kafkasya'da ve özellikle Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında yeni provokasyonlar yapmaktır.  Karabağ'ı işgal eden bölücülerin meşruiyetini tanımak, bölücülüğü ve terörü desteklemektir.  Karabağ'da bir zamanlar varlığını ilan eden sözde ayrılıkçı rejimin meşruiyetini tanıyan ve ayrılıkçılara siyasi destek veren Fransa, Ermenilerin kurtarılan Azerbaycan topraklarına karşı provokasyon ve savaş suçları işlemesine zemin hazırlıyor.  Doğrudan Fransa'nın kendisi bir gasp ve işgal politikası uyguluyor.  Elbette bu kararların alınması ermeni lobisinin ve diasporasının emri ve arzusudur.  Fransa'nın sadece ermeni çıkarlarını koruduğu ve bu nedenle Azerbaycan'a karşı yalan ve karalama kampanyaları başlattığı açık görünüyor.


Bu kararlar Azerbaycan'ı etkilemeyi ve baskı altına almayı amaçlıyor. Açıkça görülüyor ki Fransa'nın hakları yok ve kanunlar, emirler ve özellikle ermeni istekleri yerine getiriliyor. Sözde ve hayali ermeni soykırımı projesinin fikir ve senaryosunu başlatan, yazan Fransa'dır.  Fransa bu kararlarla Güney Kafkasya'da kafa karışıklığı yaratmayı ve yeni provokasyonlara ortam yaratmayı hedefliyor.


 Şu anda Fransız Ulusal Meclisi'nin kararı çifte standarttan ve Ermeni yanlılığından kaynaklanıyor. Etnik ayrılıkçılığı desteklemek, aşırılıkçılığı ve terörizmi desteklemektir. Bu durum ermenilerin savaş suçları ve terörü işlemesine destek niteliğindedir.


 Fransa Senatosu ve Millet Meclisi'nin Azerbaycan karşıtı kararlarını bir kez daha şiddetle kınıyor, bu kararların uluslararası hukuka ve BM Şartı ve kararlarına aykırı olduğunu ve dolayısıyla uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal ettiğini belirtiyoruz.  Azerbaycan'ın uluslararası hukuk tarafından tamamen haklı olduğunu ve uluslararası hukukun Azerbaycan'ın yanında olduğunu beyan ederiz.  Fransız senatosu ve Millet Meclisi tarafından kabul edilen karar yanlış ve iftira niteliğindedir ve Azerbaycan karşıtı kampanya ve politikanın bir unsurudur.

 Fransız Ulusal Meclisi'nin kararının hiçbir yasal dayanağı yoktur ve yalnızca Ermeni terörünü ve Ermeni suçlarını desteklemektedir.

 Görünen o ki‚ Fransa, Ermeni yanlısı, ırkçı ve emperyalist işqalci politikasını uygulamaya çalışarak bölgede Azerbaycan'a karşı son derece yalan ve iftira içeren anti-kampanyalar başlatmıştır. Fransa'nın Azerbaycan'a karşı yürütmek istediği tüm karşı kampanyalara karşı Azerbaycan devleti ve halkının yanındayız ve Azerbaycan'ın uluslararası hukuka dayalı haklı duruşuna desteğimizi ifade ediyoruz.  Karabağ, Azerbaycan'ın hukuki ve yasal arazisidir ve Azerbaycan'ın tarihi toprağıdır.  Karabağ'da hiçbir zaman Ermeni varlığı olmamıştır.


 Azerbaycan'ın uluslararası toplum tarafından tanınan toprak bütünlüğünü kesin olarak destekliyoruz.  Biz her zaman Azerbaycan'ın yanındayız. Karabağ Azerbaycan'dır.


 İsrail Güvenlik Akademisinin Kafkas üzre
 Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki
 Temsilcilik Şubesi


ETİKETLER :
Diğer SİYASET haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Dogu Medya -Dogukultur. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya
DKM MEDYA GROUP -1
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
DKM MEDYA GROUP-2
TÜRKİYE-BÖLGE, FİRMALAR- İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA
SERHAT HABERLER
BAĞLANTILARIMIZ
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA