KIYAMET SAVAŞLARI GİDEREK BÜYÜYOR..

Devasa Rusya Coğrafyasının Terörist Nato Tarafından Sarılması, azeri-ermeni oyunları, teröist israilin mezopotamyayı işgali.. Savaşları büyütürken.. İnsanlık çözüm üretmese insan soyu yeryüzünden silinecek..
Bu haber 2022-09-20 10:23:47 eklenmiş ve 329 kez görüntülenmiştir.

KIYAMET SAVAŞLARI GİDEREK BÜYÜYOR..

 

Devasa Rusya Coğrafyasının Terörist Nato Tarafından Sarılması, azeri-ermeni oyunları, teröist israilin mezopotamyayı işgali.. Savaşları büyütürken.. İnsanlık çözüm üretmese insan soyu yeryüzünden silinecek..  

 

Amerika,  Avrupa, Terörist İsrail başta olmak üzere batı, batının Nato gibi terör organizasyonları Rusyayı boydan boya sararken.. Biran önce Sibiryadan Doğru Avrupaya Rusyayı Asya kıtasını midelerine indirmek için aklale gelebilecek savaş senaryo yöntemleri kullanılırken..

 

Dünyamızın yüzyıllardır Siyonist-Emperyal, Siyonist vahşi kapital tarafından işgali artık bırakın devletleri –ulusları yönetmeyi, kasba ve köylerin dahi yönetilemez bir noktaya çekmiş bulunmaktadır.. Siyonist ırkçılık ve faşizim ailelerin içlerine kadar bir virüs gibi yayılarak-bulaşarak insan soyunu içten içe çürütmeye başladı.. Artık dünya genelinde sorunların çözümü yerine , sorunların giderek büyüdüğü, çözümsüzlüğün herşeyi yediği yuttuğu bir dünya gerçeği insan soyunu ve canlı yaşamı her alada tehdit etmeye başladı..

 

Ukrayna gibi Rusyanın vilayetleri olan coğrafyalara siyonist katil soykırmcı cici oğlan zeleneskyler, Polonya ve Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya gibi Rusyanın birer kasabalarını devlet adıyla alana  döşeyerek Rusyayı işgal için hertür oyun ve seneryo geliştirildi.. Gürcistan gibi kilit coğrafyalar nato teröristleri çizmeleri ile kirletmeye başladılar..

 

Ve bu senaryo hergeçen gün ağırlaştırılarak Rusyayı boydan boya işgal için çeşitlendiriliyor..

 

Polonya ve Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya gibi siyonistlerin aynen uyduruk Ortadoğu ırk devletleri  TC ve İran gibi siyonist derin işgal çetlerince ele geçirilmeleri.. Ve Rusya vatandaşlarına sınırlarını kapatmaları.. Rusların hergeçen gün kendi coğrafyalarında haplerek kuşatılarak nefes alamaz hale çekilmeye çalışılmalrı..

 

Teröist siyonist israille uydusu TC rejminin azeriyan-türklük gazları ile Ermenistanı kuşatması..

 

Diğer yandan Amerika-İngiltere –Fransanın Ermenistanı Rusyaya karşı kullanmak için ermeni-azeri oyunlarında ermenilere gaz vererek  tavan yaptıran son çıkışları..

Kıbrıs rum kesimi silahlandırma yunanistan kullanılarak Anadolunun (Turki-ye) boydan boya kuşatılması..

 

Uydu sömrge tc rejminin Kurdistan coğrafyasını özellikle Rojava-TC  Kurdlerini birbirinden koparmak için sürekli bu sınır bölgelerinde sürekli araplaştırma politikaları.. Terörist israille birlikte azeri türk turan oyunları ile azerbeycanı silahlandırmaları.. Rusyanın ne denli büyük tuzakların hazırlandığınında en açık göstergeleri..

 

Savaşın ne denli büyük olduğunu ve bütün dünyayı kapsadığını ap açık ortaya koymaktadır.. 

 

Dünyayı yüzyıllardır sömürü ve soykırım ile işgal eden, ele geçiren soykırımcı siyonist sergerdelerin.. Bütün dünyaya göz diktiklerini, kendilerinden başka hiçbir halka ulusa yaşam hakkı tanımadıkları açıkça ortaya çıkmaktadır..

 

Özetle İnsanlık bütün kıtalarda nek kadar soykırımcı siyonist sergerde, aile ve firma varsa, bunları kripto dağılmış kolları ile tesbit edip ablukaya almasa..  Ne dünyamızın, nede insan soyunun  bir geleceği olmayacağı apaçık ortaya çıkmaya başladı..

 

Bir başka ifade ile uzaylıların, yada virüs ve mikropların, yada zombilerin dünyayı işgaline gerek kalmamış..

 

Soykırımcı siyonist sergerdeler yüzyıllardır dünyayı ele geçirmiş insan soyuna diledikleri operasyonları diledikleri gibi yapıyorlar..

 

Rusya kıyı ve kenarında bulunan Polonya ve Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya gibi ülke adı verilen siyonist ön karakollarla nato terörünün sızdığı tüm etraf coğrafyayı rusyaya bağlayarak buradaki kripto ajan nüfusu da sürerek ancak varlığını devam ettirebilir..

 

Aksi siyonist soykırımcı sergerdeler rusyayı yerle bir etmek için her geçen gün Rusyayı daha da şidetlenen işgal senaryolarını giderek çeşitlendiryorlar, giderek şidetlendiriyorlar.. 

 

Asıl büyük saldırı Kurdistana Sor üzerine kurdurulan uyduruk ırk devletleri olan azeri-ermeni savaşını ulu türk ve türklüke evirerek  azeriyan-ermeniyan oyunları ile Rusyayı yerle yeksan etmek için siyonistler dört koldan rusyayı sarmaya başladılar.. Bir başka ifade ile siyonizim tarih boyunca Asya-Önasya –Mezopotamaya ve Anadolu halklarını düşürmek için kullandığı ulu türk-turan oyunları ile Asyadan Ortadoğuya uzanan coğrafyaya bütün vargücü ile saldırıya geçmiş bulunmaktadır..

 

Burada ermeni halkının nasıl mezopotamya Kurdistandan yüzyıl önce neden devlet gazı verilerek koparıldıkları ap açık ortaya çıkarken… Ermenilere bu siyonist soykırım tezgahını kuranlarında siyon terötristler olduğu  israil ve tc nin azeriyan oyunları ile ermenisatanı sarmalarında net ortaya çıkmaya başladı..

 

Ermeniler, asıl katillerinin onlara gaz verip Anadolu –Mezopotamyadan onları Kurdistan ve kurdelrden kopararak ermenileri  bir soykırım gettosu olan uyduruk ermenistana dolduran diasporalar olduğunu, siyonist-terörist israili tc-iran.. vb. faşist  ırk devletlerini faşist ulus devletleri alana  döşeyen siyonist soykırımcı sergrdelerin teröristlerin olduğunu kavramaya başladılar..

 

Rusya acil bir şekilde Filistinden Afganistana son 2-3 yüzyılda kurulan kurdurulan tüm faşist ulus devletleri yerle yeksan ederek, yıkarak.. Anadolu Birleşik devletleri olarak bir çatıda toparlamalı, siyonist terörizmin alana döşediği sahte suni tüm sınır ve devletleri tarihe gömmelidir.. Aksi bu siyonist sergerdeler Rusyayı Anadolu-Mezopotamya-Asya halkları ile birlikte toptan gömmektedirler..

 

Rusya Federasyonu ve Anadolu Birleşik Devletleri Federasyonu (Çarlık-Osmanlı Ortak gücü) gibi iki büyük siyasal yapılanma ile siyonizmin önüne set çekilmese.. Bu devasa coğrafyadaki tüm halklar tarihten silinmektedir..

 

Ruslar, Türkler, Farslar, bütün bu coğrafyayı kıtaları birbirine bağlayan ana bağ olan Kurdler ve bu coğrafyada yaşayan irili-ufaklı diğer  tüm halklar ermeni-gorci-kafkas halkları.. bu yüzyılla önümüzdeki yüzyıl tamamen tatrihten silinme ablukasına alınmaya başlandılar..

 

Özetle yüzyıllardır Filistinden Rusyaya alanı derinden işgal eden siyonist terörizmi Ortadoğu ve Asyadan söküp atacak olan yukarda vurguladığımız siyasal yapılanma kısa zamanda hayata geçirilmezse.. Siyonist teröristler bu devasa coğrafyayı nazi almanyasına çevireceklerdir..

 

Rusya –Russiana halklar bu kuşatmayı yarma dünyayı siyonist terorizim-vahşi kapitalzimden kurtarma operasyonunu başlattıklarında Amerika kıtası anında ayağa kalkarak siyonist amerikanın mınına koyacak. Latinliler güney-kuzey amerika birleişerek amerika federrasyonu kurulacak..

 

Ardından Afrika.. Ve dünya Konfederasyonu yolu açılacaktır.. İnsanlık ana çıkş olan Dünya Kofederasyonu bu siyasal yapılanmayı kavramasa.. Siyonist terörizimle, vahşi kapitalizmle baş etme şansı olmayacaktır..

 

Buda en hafif deyimiyle gezegenimizden insan soyunun sıfırlanmasıyla son bulacaktır..

 

Özetle insanlık gelecek diye bir kavram arıyorsa siyonist terörizmi-vahşi kapitalizmin dünya işgaline son vermeli, bunları dünya genelide bütün yan bileşenleri ile tesbit edip etkisiz hale getirmeli.. dünya konfederadsyonuna giden yol açılmalıdır..  Aksi gezegenimizden insan soyu sıfırlanacktır.. Yani sorun sadece rusya yada rusların sorunu değil dünyamızı işgal eden siyonist terörizim vahşi kapital sorunu tüm insanlığın sorunudur.. Rusya bu gerçeği en ivedi şekilde tüm dünya halklarına taşımadıkça siyonist terööristlerle vahşi kapitali dünya genelinde ablukaya alacak siyasal çıkışlara hareketlere girişmedikçe.. Rusyanın düşmesi kaçınılmaz olacak ve buda insanlığın düşüşü olacaktır.. Yani insanlık kıta kıta siyonist sergerdelerle yerli tüm işbirlikçilerini ablukaya alıp ekarte etmek zorundadır.. Yoksa tüm insanlık ekarte ediliyor..  

 

SİYONİZİM ve VAHŞİ KAPİTALE KARŞI SAVAŞ YAHUDİ DÜŞMANLIĞI İLE KARIŞTIRILMAMALI..

Siyonizim dünya kayankalarının emperyalizim tarafından ele geçirilmesi oynudur.. Ortadoğudaki islami rejimler, avrupa, amerikadaki hiristiyan rejimler.. Dünya genelindeki birçok faşist ulus devlet le terörist israil gibi yapıların tümünü insanlığın aleyhine ve düşürülmesine kullanılan ana gerçektir siyonizim..

Öreneğin tc ve iran gibi rejimler, arap rej,imleri, ön asya mafia çete devletçikleri, dinli dnszi terör lejyonları..  zaman zaman bunlara karşıymış gibi gözükerek  dünya siyon-emperyal projelere en büyük hizmetleri yapmaktadırlar..

 

Ayrıca Bakınız.. İslamcılar, Müslüman Devletler Siyonizme-Empeyalizme  Karşı Neden Çıkmaz.. Yönetici, Kaymak Tabaklar, İşbirlikçiler  Bu Siyonist Sistemden Beslenmektedirler. Bir başka ifade ile siyonist emperyal sistem için din dil ırk önemli değil sömürü-soykırımı nasıl kader yapar bu gerçek önemli, Bundan dolayı dünya-insanlı bir an önce bu sistemi yıkmalıdır..

Ayrıntılar İçin alttaki linke bakınız..

İslam coğrafyasında nassıl bir tezgah kurmuşlar.. Tıklayınız..

 

RUSYAYI HEDEFE KOYAN SİYONİST -TERÖRİST BLOK HER KONUDA ORTAK HAREKET EDİYOR..

 

Rusya'yı ulus devlet faşizmi ile, kominizim-kapitalizim oyunları ile yüzyıllardır süren tüm siyonist oyunlarla yok edemeyen siyonist soykırımcı sergerdeler bir taraftan devlet adı altında ukrania polnia estoyua komedi siyon karakolları devlet diye rusyayı sararken..

 

Diğer Yandan .. ABD_AB-Terörist İsrail gibi siyonist tüm cenah ortaklaşa Rusyaya, Anadolu_mezopotamya ya direkt saldırıya geçmiş bulunmaktadır.. Bu soykırımcılar alttakiş haberde görüldüğü gibi Rusya yada tüm insanlığı düşürmek için her alanda ortak hareket ediyorlar.. Hepsinin Rusyaya Karşı Nasıl Ortak Hareket Ettiğine Dair Basından Bir Örnek:

 

https://www.haberler.com/dunya/abd-ve-nato-dan-donetsk-ve-luhansk-taki-15294879-haberi/

 

 

 

 

ETİKETLER : Devasa Rusya Coğrafyasının Terörist Nato Tarafından Sarılması azeri-ermeni oyunları teröist israilin mezopotamyayı işgali.. Savaşları büyütürken.. İnsanlık çözüm üretmese insan soyu yeryüzünden silinecek..
Diğer DKM-Analiz haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Dogu Medya -Dogukultur. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya
DKM MEDYA GROUP -1
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
DKM MEDYA GROUP-2
TÜRKİYE-BÖLGE, FİRMALAR- İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA
SERHAT HABERLER
BAĞLANTILARIMIZ
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA