AK PARTİ TARİHİNİN EN BÜYÜK HEZİMETİNE ADIM –ADIM ÇEKİLYOR..

AK PARTİ TARİHİNİN EN BÜYÜK HEZİMETİNE ADIM –ADIM ÇEKİLYOR..
Bu haber 2022-07-26 17:46:22 eklenmiş ve 1838 kez görüntülenmiştir.

AK PARTİ TARİHİNİN EN BÜYÜK HEZİMETİNE ADIM –ADIM ÇEKİLYOR..

 

Diktatör-soykırımcı TC rejmini tarihe gömme şiarı ile yola çıkan ak partinin giderek hedefinden şaşması partiyi büyük bir hezimete doğru sürüklemeye başladı.. Ak Partiyi ak parti yapan halk uyanmasa parti çöküyor..

 

2019 Yerel seçimlerinde çoğu yönetici zafer naraları atarken.. <biDoğu Medya olarak zafer değil hezimet kaçınılmaz olacaktır diye belirleme yapmıştık..

 

Ak Parti neden çöküyor kısaca değinelim..

 

İklim krizi başta olmak üzere büyük felaketlerin dayatıldığı dünyamızda hava-su-yiyecek-içecek’in silaha dönüştürülmesi, covid-19 gibi biyolojik sosyolojik saldırılarla dünya genelinde insan soyunun sıfırlanmaya çalışılması..

 

Faşist ulus devlet, dinli dinsiz terör lejyonları ikilemi ile dünyanın birçok kıtasında halklara soykırım dayatılması..

 

Bu gelişmelerin çıkacağı ana kapı Dünyamızın ve Uzayında dâhil olduğu yaşam alanlarının tüm canlı-cansız yaşamın emrine sunulduğu Dünya Konfederasyonu gibi yeni bir siyasal sistem giderek bütün dünyayı saracaktır..

 

Dünyanın her kıtasında milyarlarca insanın faşist ulus devlete, faşist ulus devletin, dinli-dinsiz terör lejyonlarının patronu küresel soykırımcı aile ve firmalara abd-avrupa-terörist israil gibi uyduruk ırkçı Ortadoğu asya ön asya devletlerine yönelmiş  bulunmaktadır..

 

Burada Çağın gereklerine göre kuşanmış tek bir yapı var. O da Rusya federasyonudur. Rusya federasyonu siyon-kapitalin alana sürdüğü terörist nato gibi örgütler başta olmak üzere, bunların alana sürdüğü cici oğlanlar zelenskyler, macronlar..  tüm soykırımcı yapılarla amansız bir savaşa girişirken... Amerikadan Asya Afrikaya dünya halkları Rusyadan harekete geçecekleri birtek işaret fişeği bekliyorlar..

 

Bir başka ifade ile içine girdiğimiz 3. binin ilk yüzyılı ile önümüzdeki yüzyıl gezegenimizden faşist ulus devletle onun patronu soykırımcı siyon kapitalin son yüzyılı..

 

Kapitalizim sonrası çağı doğru-dürüst okumayan, önlem almayan insan toplulukları bu süreci büyük kayıplar ve acılarla,  oluşlarla  kapatacaklar, önlem alanlar ise daha az hasarla bu süreci atlatacaklar.. Bu konularla ilgili detaylı bilgiler Doğu Medya analiz haberlerinde bolca var..

 

Biz buradan yaşadığımız coğrafyaya geldiğimizde Ortadoğu halkları Flitsinden Afganistan faşist ulus devletin halkları nasıl soykırıma açık fare sürülerine                                çevirdiğini, faşist ulus devlet ve terör lejyonları sarmalını giderek çözerken.. Halklar, Terörist İsrail gibi  Molla Rejimi gibi siyon kapitalin en derin Truva atlarını çözmeye, TC kurucu kadroları, uyduruk Ortadoğu diktatörlüklerinin, uyduruk rejimlerin (arap diktaörlükleri,tc iran-syria ırak, ermenisrtan, azeriyan.., uyudurk ön asya mafia çete devletleri)  de aynı küresel soykırımcı siyon kapitalin piyonları olduklarını görmeye alamaya başladılar..

 

Dünya yeni bir sisteme kayarken.. Ülkemiz-Mezopotamya  bu konuda jeo-stratejik, ekonomi-politik en büyük öneme sahip tarih boyunca olduğu gibi insanlığın kaderini belirleyecek ana coğrafyadır..

 

Bu anlamda ülkemizde milyonlarca insan siyonist-terörist oyunlarla, ajan hukuk oyunları ile yok ediliyorlar.. 1000 liralardan yüzbinliralara haciz oyunları ile milyonlarca vatandaş sarılmıştır. Enerji-Gıda, Su, Toprak, Madenlerimize, Ovalarımıza  özelleştirme, tarım arazisi vs sıfatlarla konma vatandaşı sıfırlama son hız sürüyor..

 

Devlet yada özel sektör ajan hukuk oyunları ile vatandaşın evi-arazisi, hayvanı, ovası, suyu, madeni.. yani ilerde vatandaşı var edecek tüm yaşamsal alanlarına gıda alanlarına çökerken.. Bu alanları da halka, halkın kendi içinde kuracağı kooparatiflere değil.. Yerli yabancı ihanetçi ajan kripto nüfus ve firmalarına açmaktadırlar, onların çaktırmadan işgaline hizmet etmekte, hazırlamaktadırlar..  Serhatta yeni işgal dalgası haberimizde de belirttiğimiz gibi faşist ulus devletin kanunları ile milyonları kapsayan saldırı biçimleri hergeçen gün geleceğimizi elimizden almaya çalışmaktadırlar.. Haber için Tıklayınız..

 

Siyon kapitalin yerli –yabancı ayakları ovarlımıza sularımıza, tarım-toprak, gıda alanlarımızı, yer altı –üstü madenlerimizi  ele geçirmek için 4 koldan saldırıya geçmiş bulunmaktadır..

 

TC sömürge rejmini kuran, soykırımcıları kurtarıcı diye piyasaya süren siyon kapital ülkemizde yine en derin oyunlarını üsten ele geçirdiği tc siyasal partileri-devleti eliyle aleni bir şekilde sürdürmektedir..

 

Bir taraftan kurtarıcı edebiyatı ile beyin yıkayıp kitleleri milyarlar akıttıkları ajan muhalefet partileri, ajan siyasal  partileri yeni kurtarıcılar olarak  alana sürerlerken..

 

İktidar kanadında da ak partideki gerçek manada milli-manevi hasletleri olan, ırk ve ırkçılığın sirayet edemediği, siyonist yemleri yemeyen rejimi değiştirmeye çalışan  tüm vatandaşı, seçmeni şeytanın aklına gelmeyen yol ve yöntemlerle düşürmeye başladılar.. Tepeden Erdoğan’ı sararak, sürekli sen herşeyi yaparsın, her şeye kadirsin tanrılık gazları verirken.. Tek adam oyunları ile ak partiyi hem tepeden, hemde hala ülkemizin siyasi ekonomik alanlar başta olmak üzere kilit noktalar ellerinde olduğundan ak partiyi tabandan da yıkmaya geçtiler.. İstedikleri vatandaşa istedikleri darbeyi atıyorlar.. Bunun ana nedeni ise STK’ların geriliği.. STK’lar etki ajanları ve Köy il-ilçe-bölgeler adına ortaya çıkan tüm derneklerin ezici çoğunluğunda demokrasinin d sini bilmeyen ülkesini tanımayan baş-başkan davar sürüsü ile doldurulurken..

 

Önemli tüm  STK’larda ise yine ipler kriptoların elinde mevcut stklarda ki davarlar yüzünden halk kriptoları çözemiyor.. Bu çözememe halkın her alanda darbe üstüne darbe alamsını da beraberinde getiriyor..

 

Artık ülkemizde tek adam, kurtarıcı edebiyatı yalan dolanları ile halkı kandırmaktan bir an önce vaz geçilmeli.

 

Anır-Ahır Kabirler Ankara’dan sökülüp atılmalı.

 

Atatürk vb put-totem heykeller kamusal alandan derhal çıkarılmalı.

 

İlk 4 maddesi değiştirilemez denilen diktatör tc anaysası kaldırılıp tarihin çöp

sepetine atılmalı..

 

Anadolu Birleşik Devletleri gibi herkesi ve mi kapsayan bir siyasal sisteme kayılmalı. Irk-dil-din üstü herkesi ve kesimi kapsayan sivil bir anayasa yapılmalı.

 

Yerel ve kamu yönetimleri STK temsilcileri ile ortaklaşa idare edilmeli..

Ak partinin 1. Önceliği köylerden başlayarak dernekçiliği STK olayını yurdun her köşesine taşımalı..

 

TC rejmi ve sistemi vatandaşın beyni ile oynayarak vatandaşı davara çeviriyor. Adam daha köyünün tarihini adını sülalesini 300 yıldır yediği darbelerin d sini bilmiyor.. Ben olsam lafı ile başlıyor.. Gram değeri olmayan cehaleti ile ahkam kesiyor.. Bu davarlığı ile hem kendini hemde 7 sülalesini bitirdiğini göremiyor..

 

İstihbarat-emniyet-parti.. Kamu yerel alanda donanımlı tüm vatandaşlar STK ların içine girip bir taraftan kripto ajanları, etki ajanlarını çözmeli, diğer taraftan STK olayını STK ruhuna uygun inşa etmeliler..

Doğduğumuz topraklardan ülkemizin en ücra köşelerine halkı ana güç yapmalı, halk –vatandaş  güç değilse kanunları kendisi yapamıyorsa adı akp-chp-ip .. ne olursa olsun siyaset devlet.. Halkı hep çökertecek hep satacak düşürecektir, düşürmektedir..

Ak Parti ya çıkış özüne yönelecek yada tarihinin en büyük hezimetini alarak tarihten silinecek..

TC rejmi ajan kripto oyunlarını devam ettirecek.. Ve Asya-Ön Asya Mezopotamya-Anadolu’dan yükselen devrimci dalga hepsini tarihe gömecektir.. Ülkemizde savaşın seyri artık-kurd-tırk-, dil,din ırk, mezhep yemleri ile şekillenmeyecektir..

 

Bütün dünyada olduğu gibi dünya halkları yüzyıllardır, 300 yıldır hepimizi derinden işgal eden soykırıma uğratan siyonist çetelerle bunların yerli yabancı ayaklarına yani gerçek düşmana yönelecektir.. Ki zaten yukarda ifade ettiğimiz gibi dünya halkları tüm kıtalarda bu yönlü çoktan harekete geçtiler..

 

Özetle insan ve insan uygarlığına karşı geliştirilen tüm derin işgal biçimleri ve oyunları küresel tüm aktörleri ile tarihe gömülüyor.. Çağı doğru okuyanlar nerde nasıl duracağını bildiklerinden yaklaşan kıyametlerden daha az zararla çıkacaklardır..

 

Ülkemizde rejmi sorgulamayan hedefe koymayan tüm siyasal sitemin ve STK alanının halkın düşmanı siyon çetelerin oyuncakları olduklarını halk biran önce kavrayıp STK alanında yetkinleşerek her alanda kanun yapıcı konumuna yükselmelidir. Aksi kurbanlık koyun gibi ırk-dil-din-mezhep-izim oyunları ile nasıl imha edildiğini ruhu bile duymaz..

 

Son olarak tekrarlayalım, akp içine sızmış tepeden kendini ele geçirmiş ülke geneli stk olayının oturmasına değil de tek adam oyunları-gazları  ile Erdoğanı kuşatmaları, ajan kripto yapıyı çözemese.. Taban ipleri ele almasa, soykırımcı tc rejmine yönelinmese.. AKP yi ele geçiren siyon kripto yapı ak partiyi ve seçmenini kısa bir zamanda yerle bir edecek, vatandaş parya-köleye soykırıma açık sürüye çevrilecektir..

 

En basiti ile unduğumuz köyden il-ilçeye bölgeye kanun koyucu halk olmalıdır.. Gerisi yalan dolan .. Halkın bunu acilen kavraması ve soykrımcı tc rejmini tarihe gömecek yetkinliğe ulaşması gerekmektedir.. Aksi bu rejim 300 yıllık soykırım oyunlarını Anadolu-Mezopotamya halklarını tarihten silerek finale gitmek istiyor..

 

Yani cemaat-örgüt, din-mezhep oyunlarını acil bırakıp birebir vatandaşı örgütlemeye geçilmese, STK olayı –olgusu sağlıklı oturmasa.. TC rejminin yıkımını esas alan politikalar hayata geçirilmezse Vatandaş özne olmasa her alanda çöküş kaçınılmaz olacaktır.. İktidar yada muhalefetin çürümüş tc siyasal yapılanması yarardan çok herkese ve kesime zarar üstüne zarar vermektedir..

 

 

ETİKETLER : AK PARTİ TARİHİNİN EN BÜYÜK HEZİMETİNE ADIM –ADIM ÇEKİLYOR..
Diğer SİYASET haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Dogu Medya -Dogukultur. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya
DKM MEDYA GROUP -1
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
DKM MEDYA GROUP-2
TÜRKİYE-BÖLGE, FİRMALAR- İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA
SERHAT HABERLER
BAĞLANTILARIMIZ
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA