Sivil toplum kuruluşu nedir?

Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri, resmî kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukukî ve çevresel amaçları doğrultusunda
Bu haber 2022-08-16 08:13:01 eklenmiş ve 3020 kez görüntülenmiştir.

 

Sivil toplum kuruluşu nedir?

 

Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri, resmî kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukukî ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlayan veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Sivil toplum örgütleri oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf ve dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır.

 

Anlam ve içerik bakımından kitle örgütlerinden ayrılırlar. Sivil toplum kuruluşlarının önemli bir kısmı güdümlü bir yapılanma içerisinde belli merkezlere bağlı çalışmaktadırlar. Fakat buna karşın kitle örgütleri ise, adı üstünde, kitlelerin ürünü, sesi ve gücüdürler. Bu ürün, ses ve güç, demokratik ilkelerin örgütlenmenin omurgasına yerleşmiş olmasından meydana gelir. Burada sözü edilen demokrasi halkın doğrudan demokrasisidir. Yani halkın kendi örgütü içinde, kendisini ifade edebilme özgürlüğüdür.

 

Kitle örgütü, bünyesinde belirli bir toplumsal sınıfı veya çeşitli toplum katlarından gelen, aynı meslekten kişileri veya toplumun aynı özelliğe sahip belli unsurlarını barındıran, ve temsil ettiği kitlenin ekonomik-demokratik hak ve çıkarlarını savunan örgütlere verilen isim. Çoğunlukla girişimcilerden oluşan bu toplumlar gönüllü olarak yardım etmek amacıyla çalışırlar.

 

      Sivil toplum kuruluşu, belirli bir amacı gerçekleştirmek, desteklemek veya daha ileri bir seviyeye taşımak amaçlı kuruluştur. Sosyal refahı iyileştirmeyi hedefleyen, kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır.

 

        Devletlerden resmi kurumlarından bağımsız olarak çalışan, sosyal, kültürel, çevresel, iklimsel, ekolojik, küresel düzlemde insanlığın yararına, uzayın tüm insanlığın ortak kullanımına..  ve benzeri amaçları kapsamında, halkın, dünya halklarının bir araya gelerek gönüllülük esasıyla çalıştıkları, “Birlikten Güç Doğar” ilkesiyle kurulan ve hayatlarına bu ilkeyle devam eden kurumlardır.  Dünya genelinde istisnalar dışında STK alanı yasal olarak gezegenimizde hüküm süren faşist ulus devlet erki tarafından kaydedilen, denetlenen ve faşist ulus devletin koyduğu çizgiler dışına çıkması engellenen kurumlardır..

 

      Tanım olarak Avrupa’da “Nongovernmental Organizations”, Amerika’da “Non-profit Sector”, her ülkede o ülkenin diline göre değişik adlarla anılırken, TC’de ise “Sivil Toplum Kuruluşları” olarak tanımlanmaktadırlar.

 

Sivil Toplum Kuruluşlarının Genel Olarak Görevleri Nelerdir?

 

Devlet ve Resmi İdeoloji karşıtıdırlar.. Özellikle faşist ulus devlet erkinin halk kitlelerine vatandaşa karşı geliştirdikleri oyun ve kumpasları bulundukları alandan dünyanın tümüne bozmakla mükelleftirler. Bu konuda yerel-ulusal-küresel ittifaklar geliştirirler..

 

Ülkede ve dünyanın herhangi bir yerinde haksızlığa uğrayan veya müdahale edilmezse haksızlığa uğrayacak insanların haklarını savunurlar,

 

Olumsuz alışkanlıkların önüne geçerek insanların suç işlemesine engel olurlar,

 

Kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için belirledikleri konular üzerine çalışırlar,

 

Devletin yetersiz kaldığı veya devlete destek olmak amacıyla, konusuyla bağlantılı olarak açığın ve gecikmenin kapanmasına destek olurlar,

 

Sosyal refahın iyileştirmek için yardımcı olurlar,

 

Herhangi bir konuyla ilgili giderilemeyen sorunları kamuoyunda duyarak, sorunların daha iyi ifade edilmesini sağlarlar,

 

Sosyal ve toplumsal konularda bireyleri eğiterek bilinçlendirmek zararlı olan etkenleri ortadan kaldırmak için mücadele ederler,

 

Toplumsal çıkarları ve hakları korumak amacıyla çalışmalar yaparlar.

 

       Sivil toplum kuruluşları, dernek, vakıf, sendika ve oda adı altında faaliyet gösteren, toplumun oluşturduğu ve toplum yararına çalışan kuruluşlardır.

 

      STK’LARIN ANA ÖZELLİKLERİ..

 

 Sivil toplum kuruluşlarının en önemli özelliklerinden birincisi,

 hükümetlerden, kamu kurumlarından ve siyasi partilerden bağımsız olarak çalışabilmeleri, bağımsız olmalarıdır.

İkincisi,  tamamen toplumsal düzen ve sosyal refah için çalışmaları dolayısıyla kâr amacı gütmemeleridir.

Üçüncüsü,  ırk-dil-din-mezhep-ideoloji üstüdürler.. Bu anlamda STK’larda öteki yoktur. Yani rum-rus-kurd-tırk-ermeni-yahudi-arap-fars .. İçindeki tüm bireyler insandır ayırıma-ırkçılığa tabi tutulmaz tüm dünya halkları içinde  birlikte mücadele ederler.. Kültürel anlamda herkes ve kesimi temsil edilir.. Bir başka ifade ile gerçek bir STK dünya konfederasyonunu temsil eden ana organdır..

 

Dördüncüsü, Şeffaf ve denetime açıktırlar.. Bu anlamda yönetiminde hırsız-arsız-namussuz, kafatasçı barındırmazlar..

 

Beşincisi, Yönetim-Denetim-Katılım gibi üç ana ayaktan oluşurlar..

 

   STK’lar dünyada büyük önem kazanırken ülkemizde eski tarihlerde anlam kazanmıştır. Tarihsel olarak bakıldığında Osmanlı zamanından kalan bir vakıf kültürümüz vardır bu durum Batı ülkelerinde Sanayi devrimi ile birlikte yapılan haksızlıklara karşı konulmak üzere sonradan oluşmuştur.

 

 Ülkemizde Osmanlı döneminde STK’lar vakıflar başta olmak üzere devletten daha güçlü konumları varken.. TC rejminde ise istisnalar dışında dünyanın en geri, en  yoz stk ları olarak karşımıza çıkıp resmi ideolojiyi taklit eden karikatürlülere dönüşen bir yapı var. Bu yozluktan dolayı 80-90 milyon vatandaş 100 yıldır her alanda soykırıma uğramaktadır..

 

Ülkemizde  STK dan çok birilerinin,  resmi ideolojinin şakşakçılığını yapan ucube yapılar çoğunluktadır. Bunlarda STK değil, stk maskesiyle toplumu çürüten-soyan-bitiren, başkalarının kullanımına hazırlayan ajan-kripto, halk-toplum düşmanı yapılardır.

 

Genellikle hizmet ettikleri küresel soyguncu-soykırımcı güçlerin,  ajan-kripto elemanlarıdırlar.

 

Küresel soyguncu-soykırımcı firmaların iç ve dış ağları, çeteleri ile halk kitlelerine nüfuz etmesi için siyasi partilerden köy derneklerine yerel kamu yönetimlerinden güvenlik, ekonomi,bilim, din.. aklagelebilecek her alana kurumlara sızarak hertür plan projeyi uygulama, aşılama,  halkı soyguna soykırıma açık köle sürüleri haline getirme, resmi ideolojinin, faşist ulus devletin, dinli dinsiz terör lejyonlarının da patronları olan küresel soykırımcı soyguncu soytarıların, küresel firmaların  kullanımına ve soykırımına açık hale getirmek için herşeyi yaparlar..

 

DÜNYA GENELİNDE STK’LAR NEDEN GİDEREK 1 NUMARAYA OTURUYORLAR..

İstisnalar dışında dünyamız, insanlık bin yıllardır küresel soykırımcı –köleleştirici firma ve ailelerin güdümünden çıkmamaktadır.

Geçmişte dünya savaşları, nükleer savaşlar, siyasi-ekonomik savaşlar, dünyayı komünist-kapitalist diye bloklara ayırıp yapılan soykrım oyunları..

Günümüzde ise hava-su-yiyecek-içecek.. başta olmak üzere her şey silaha dönüştürülmüştür..

Faşist ulus devletle – dinli dinsiz terör lejyonları ile Covid-19 gibi biyolojik psikolojik virüs silahlarıyla..

Gezegenimiz çapında insan soyu sıfırlanma operasyonuna alınmıştır..

Bu küresel saldırıya karşı küresel bazda işbirliği ve örgütlenme gerekmektedir..

Bu yolu açacak olan da yerelden ul küresele STK’ların ortaklaşa hareketi, eylem ve etkinlikleri olacaktır..

 

Aksi dünya yok olmasa dahi insan soyu açısından çanlar çalmaktadır.. Bunun durdurulmasının yolu dünya genelinde uluslararası boyutta gerçek STK olayının hayata geçirilmesinde yatmaktadır..

 

İnsanlığın kıtalar bazında federasyonlara, dünya genelinde de dünya konfederasyonuna ihtiyacı var.. ve soykırımcı küresel firmaların hesaba çekilmesi gerekmektedir..

Şimdi bu açıklamaların ardından tümkiada bakalım..

STK NEDİR, TÜMKİAD STK’MI SAADET ZİNCİRİMİ..

 

Tümkiad tarafımız devlettir diyor..

Lazı –kürdü-arabı-çerkezi.. hapimiz biriz kardeşiz diyor.

Kars gibi bir şehirde dahi açılış yaparken..

TC iktidar ve muhalefetinin yaptığı faşizmi yine yapıyor. Ortada ne Kurd bir sanatçı var, nede ozan.. Nede Kurdi bir eser..

Ardından ekliyor bu ülkede ilk bu cumhuriyeti yani TC’yi kuranlar Karslılar..

Buda ya cehalet yada Karsın tarihinin bilerek çarpıtılmasıdır..

Karsta ilk Kurulan Cumhuriyet 1918-19 da  kurulan “Kars İslam Cumhuriyetidir”. Bu cumhuriyette gerçekten çağın en ileri demokrasisini temsil ediyordu. 60-70 Yerel bileşenlerin (Rum-Rus-Gurcü-Ermeni-Kurd-Turk) hepsi yerel ve kamu yönetimlerinde temsil ediliyordu. Katil Kraliçe –Siyonistler bu cumhuriyetin Osmanlıdan daha güçlü bir devlet ortaya çıkaracağını görür görmez.. Bu cumhuriyeti yıkıp kurucularını Maltaya sürgün ettiler.. Detaylar için Dip Not-X-3 bkz..

 

STK NEDİR, TÜMKİAD STK’MI SAADET ZİNCİRİMİ..

 

Hemşerilerimizden iyi bir hatip olan Nihat Tanrikuli tarafından kurulan tümkiad ülke geneline hızla yayılıyor..

Bu başlı başına büyük bir başarı ama, tümkiad STK özelliğinden ziyade saadet zinciri emarelerini bünyesinde taşıyan bir yapılanma..

Tanrikuli konuşmalrindan ağzindan kurt-tırk-laz-çerkez.. düşmezken.. Vatan millet edebiyatı ile de TC’nin klasik siyasi partilerine adeta taş çıkartıyor..

Vatan millet edebiyatı ile akp’yi taklit eden tanrikuli, hoş gelişlerle Atatürklerle de tc nin omurgası CHP yi taklit ediyor..

STK bir kere yapısı gereği sistem karşıtıdır. Irk-dil-din-mezhep üstüdür.. İçinde öteki yoktur.. Vatan millet edebiyile akp’yi taklit eden tanrikuli, hoş gelişler Atatürklerle chp lileşirken..

Kars gibi kozmopolitan bir şehri, Serhadın Cihanşumul evrensel kültürünü de Azericeye indirgeyerek (Azeri Stalin Soykırımcısının uydurduğu bir millettir X-1 Dipnot bakınız.. )  STK’dan ziyade sistemi taklit eden bir saadet zincirini oynamaktadır..

2023 te yüzyıldır Anadolu –Mezopotamya halklarını soykırıma uğratan hala değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilmeyen diktatöryel anayasası ile TC rejmine dokunamayan hiçbir parti, dernek, stk.. adı ne olursa olsun STK değildir..

STK özü itibarı ile rejim ve sistem karşıtıdır. Rejimin sivil toplumun, halkın önünü kestiği noktada ortaya çıkar halkı –milleti ve evrensel hukuku esas alır..

Özetle STK kriterlerinden baktığımızda Tümkiad bir STK’dan ziyade saadet zinciri benzeri bir oluşuma STK kılıfının giydirilmesidir..

Çünkü ülke genelinde örgütlenen bir STK nın ana gündemi ülkemizin en ağır sorunları olmalıdır..

Sömürge TC’nin Uyduruk Muhalefet partileri bile numaradan da olsa parlamenter demokratik sistem diyorlar ki.. Baz aldıkları bu parlamenter demokratik sistem yani Avrupa ise çöküşte.. Artık Avrupa ülkeleri mum ve odun stoklayın.. Deniz bitti .. Yani yüzyıllardır halklar üretimden koparılarak soykırım sürülerine çevrildiler.. Uyutuldular.. (Avrupada Mum-Odun Stoklama dönemi dipnot X-2)

Allahtan Ak Parti TC’yi başkanlık sistemine evirmiş.. Yoksa şu anda ülkemiz en az 25 parçaya bölünmüş, syri-iraki, afgani filistini gibi denzilerde boğuluyor dağlarda donuyor olacaktık.. Burada da ana sıkıntı STK olayı, demokrasi olgusu oturmadığı için tek adam, tanrılık gazları ile, kurtarıcı edebiyatı yemleri ; eski tc hastalıkları bir karabulut gibi hala ülkemizin üstünde dolaşmaktadır..

 

DİPNOTLAR..  X-1

(Azeri Stalin Soykırımcısının uydurduğu bir millettir X-1 Dipnot bakınız.. ) 

İlber Ortaylı: 'Azeri diye bir millet yok, Stalin hıyarı uydurdu'

Lüleburgaz'da bir etkinliğe katılan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Sovyetler Birliği'nin liderlerinden Stalin'le ilgili tepki görecek sözler sarf etti. Ortaylı, "Azerbaycan'lı başka, Azeri başka. Türkler arasında Azeri diye bir millet yoktur. Bunu Stalin hıyarı çıkardı. Stalin cahil bir Gürcü'dür. Milliyetlerden anlamaz, felaket bir heriftir" dedi.

 

(Avrupada Mum-Odun Stoklama dönemi dipnot X-2)

Avrupa’da Kriz, Odun ve Mum Stoklayın..

TC Muhalefetinin sürekli örnek gösterdiği parlamenter demokrasi dünya genelinde çöküşe  geçti..

Türkiye gibi sömürge ülkelerde ise halkın uyanması ve TC gibi katı derin bir diktatörlüğü yıkıp başkanlık sistemine geçirmesiyle 21 yıldır Ak Partiyi iktidarda tutmasıyla ülkemiz hem büyük bir değişim geçiriyor, hemde tc gibi diktatör putcu totemci rejimlerin  artık son zamanlarını yaşadıklarını ortaya koymaya başladı..

Yani özetel tc nin çürümüş muhalefetinin çürümüş tc rejimini tekradan ısıtırak yedirmeye çalışması tutmayacak..

Gerek pandemi dönemi, gerekse dış –iç politika, ekonomi ülkemizi hızla a ligine taşırken..

Seçimlerle ülkemizi düşürmeyi başarmasalar.. Terörist İsrail-yunanistan –siyonizmin uydusu Amerika toplu saldırıya geçebilirler..

Seçim-meçim-demokrasi-memokrasi palavralarını halk yemediği gibi ak partiye destek daha da büyüyecek..

Türkiye halkları Ryusya-Asyalı halklarla ama bugün ama yarın siyon kapitalle, vahşi kapitalle savaşa tutuşmak zorunda kalacak..

Özetle dünyanın her yerinde savaş afet ve krizler derinleşirken.. Binbir kıyamet senaryosu ortalığı kaplamışken.. Çürümüş TC nin çürümüş muhalefeti şu anda çürüyen ve biten avrupayı, parlementer demokrasi palavralrını artık halka satamayacak duruma kayıyor..

21. yılına giren ak parti putçu soykırımcı tc yi gömdüğü gibi bir sabah Irk-Dil-Din-Mezhep hafifliklerini aşan Anadolu Birleşik Devletleri gibi tarihi misyon ve mirasına sahip çıkan Mısırdan Afganistana halkları kapsayan gerçek bir devlet olayı ile uyanabiliriz..

Dünya geri giderken, putçuların, soykrımcıların örnek gösterdiği parlementer sistem çökerken..

Bunlarla brlikte uyduruk tc muhalefeti de çökecektir.. Ortadoğu halkları artık batının yemelrini yemedikleri gibi.. Hitristiyan-Müslüman ikilemine girmeden Russian halklarla birlikte Afrikadan Asyaya kontrolu birlikte ele alacaklar..

Marulla-Kemal yine yetiş ya biden diyecekler.. Ama siyon amerikada yıkılıyor.. Yerine Latinlerle birleşen tüm Amerika kıtasını saran Amerikan Federasyonu doğuyor.. Amerikadaki küresel soykırımcı tüm firmaların hepsi yargılanmaktan uzaya kaçsalar bile  kurtulamayacaklar..

Anadolu-Mezopotamyalıların siyaset-stk-kamu, yerel.. her alanda kurumlara girip 300 yıldır coğrafyamızı her şeyimizi talan ve işgal eden etki ajanları kriptoları çözmeleri ve avlamaları ve ablukaya almaları.. Ülkemizde 80-90 milyon vatandaş bu gerçeğe odaklanmalı bu anlamda örgütlülüğün en üst seviyeye çıkarılması özellikle ak partinin kripto ve etki ajanlarından temizlenmesi ülkemizin en önemli sorunudur..

Gerisi yalan –dolan algı..

 

Dip Not-X-3 Kars İslam Cumhuriyeti..

 

KARS İSLAM CUMHURİYETİ.. 

 

Bilindiği gibi 1918 yılında kurulan Kars İslam Cumhuriyeti Emperyalist işgal nedeniyle Türkiye Kurtuluş Savaşını Başlatan, içinde 70'ten fazla yerel temsilcinin, bileşenin  yer aldığı, yerel ve kamu yönetimlerinde ermeni-rum-rus, kürt-türk, müslüman-hiristiyan .. bütün dil-din-mezhep etnisiteleri kapsayan, herkes ve kesimin temsil edildiği, ötekinin olmadığı çağın, 20. yüzyılın en kapsamlı, eşssiz, en büyük demokrasi hareketini Karslılar (Kars-Ardahan-Iğdır, Serhatlılar)  başlatmış ve hayata geçirmişlerdi..

 

İngiliz siyon sergerdeler, siyonistler yükselen bu temel üstünde kurulacak yeni  Türkiyenin Osmanlıdan daha güçlü olacağını gördüklerinden 1919 yılında baskın düzenleyerek Kars İslam Cumhuriyetini yıkarak yöneticilerini de Malta adasına sürdüler..  Ve kendi ajanlarını kurtuluş savaşının başına geçirerek, Masonlşardan ve Siyonistlerden oluşan parele bir devlet Ankaraya kurdurarak, tc yi kurarak ülkemizi derinden işgal ettikleri gibi.. TC kurulumuyla birlikte 300 yıldır devam eden derin işgallerini kendi kurtarıcı rollü ajanlarıyla zafere eriştiriyorlardı..

 

Sultan Vahdettinin Temelini attığı, Serhatlıların başlattığı  bu kurtuluş savaşı ruhu  bütün Osmanlı coğrafyasnı kısa zamanda sardı.. Kahramanmaraşlar, Gaziantepler, Şanlıurfalar, Topal Osmanlar, Avdelle Gulizare, Çerkez Ethemler doğdu.. Yerel halk temsilcileri emperyalist işgali destansı bir mücadele ile yıkarak tarih yazdılar..

 

Kars İslam Cumhuriyetinin Mimarı, Doğu Cephesinden Batı Cephesine.. Dumlupınardan inönü muharebelerine başkomutan Sultan Vahdettindi..

 

Osmanlı Milleti, halkı, tebası emperyalizme karşı insanlık tarihinde görülmemiş destansı bir mücadele ile başkomutan Sultan Vahdettinin çizdiği plan çerçevesinde emperyalistleri def etdi..

 Kurtuluş savaşının ardından bütün güçleri ve ajanları ile saldırıya geçen ingliz emperyalizmi ve dünya siyonizmi.. Osmanlı Ailesi durdukça Türkiye ile oynayamayacaklarını  anladıklarından dehşet bir siyasi darbe, siyasi soykırım yaparak, halkın siyaseti bilmemesinden de faydalanarak   faşist –ırkçı-putçu, kendi sömürgeleri olan diktatör bir tc kurdular.. Sultan Vahdettin ve Osmanlı Ailesini de  içerdeki ihanetçilerle ekarte ettiler..İhanetçileri sahte zaferlerle, sahte algılarla kurtarıcı yaparak yüzyıldır her alanda vatandaşı soykırıma uğratan faşist-ırkçı tc diktatörlüğünü inşa ettiler..

 

Sultan Vahdettinin planını çizdiği ve başarıya götürdüğü direnişi, kurtuluş savaşının başına sahte kurtarıcılar yerleştiren siyonistler ırkçı bir tc ile, sahte suni sınırlarla dikiş tutmayan her alanda halkı yüzyıldır soykırıma çeken bir diktatörlük inşa ettiler..

 

Sultan vahdetine ve yerel tüm direnişçi kahramanlara  büyük bir siyasi darbe vuran diktatör tc yapılanması Kürtlerin soykırımından istiklal mahkemelerine, buradan abdden getirdikleri yiyecek içeceğe biyolojik saldırı; yetinmediler.. Zenginliklerimiz olan malakanlar-ermeniler, rumlar  gibi tüm hıristiyan nüfusuda sürerek Osmanlının bel kemiklerinden biri olan Hıristiyan nüfusu sürdüler. Günümüzde ise Müslüaman nüfusu düşürüyorlar..

 

Sahte kurtarıcılar siyonistlerin planları doğrultusunda Musul-Kerkükü Anavatandan kopardıkları gibi,  Kürdistanın en kadim toprak parçası eriwan ve kurdistana soru da bir  ırk devletine çevirerek Ermeni halkını kürdistandan söküp attılar.. Bir başka ifadeyle ermenileri Anadolu-mezopotamyadan kopararak  Kurdistana soru da 3 parçaya böldüler (Ermenistan-Azerbeyca-Karabağ)  halkları birbirinden ayrıştırarak sahte suni sınırlarla oluşturulan bu soykırım gettolarına  haps ettiler..

 

 

 

Günümüzde insanlık Dünya Konfederasyonuna doğru yol alırken.. Türkiye-İran-Irak-Suriye-Ermenistan arasına vahşi kapitalin döşediği sahte suni sınırlar ve faşist ulus devletler artık dikiş tutmuyor. Halklar sınırları yıkmak için, halkları sahte suni sınırlarla birbirinden ayrıştıran ulus devlet faşizmini yıkmak için dünya genelinde harekete geçtiler..

 

 

Bir başka ifadeyle yüzyıldır süren siyonist soykırım planını tersine dönmeye başladı. ABD siyonist lobisi Ermeni soykırım oyunları ile, terör lejyonları ile gettolar peşinde koşarken, ulus devletler ise sahte suni sınırlarda ısrarla hala halklarla oynarken.. Bu yüzyıl içinde hepsi tarih olacak. 

 

Mezopotamya ve Anadolu’da ırk devletleri, ulus devletler tarih olacak.. Halklar Kars İslam cumhuriyeti ruhu ile çağın en ileri demokrasi hamlesini yapacaklardır..

 

Karslılar-Serhatlılar  tam farkında olmasa da gezegenimize ırk-dil-din, mezhep üstü yeni islami-insani nizamı inşa etmeye yüz yıl önceden başladılar.. Ermeni İstanbulda, Ankarada  ev sahibi olacak, İstanbullu ermenistanda yaşayacağı günler yaklaşmaktadır. Halklar sahte suni sınırları ve ulus devlet faşizmi faşizmin inşa ettiği tüm setleri yerle bir edecektir..

 

Sultan Vahdettinin ruhu siyonizmi ve şeytanın tüm uşaklarını tuzağa düşen fareler gibi sarmaya başladı.. Bu şeytani güçlerin kar-tüketim hırsıyla metropollere doldurdukları robotlaştırdıkları milyarlar içine çekildikleri derin uykulardan uyanmaya.. metropollerin kendileri için mezara dönüşmesine müsaade etmeyecektir.. Rusya ayakta, fransa ayakta, amerika ayakta, ortadoğu ayakta.. Dünya Osmanlı ailesi başta olmak üzere gerçek imparatorların dönüşünü  bekleme insanlık ise yukarda ifade ettiğimiz gibi dünya konfederasyonu dönemine girdi..

 

X2  RUM SURESİ :

RUM SURESİ BÜTÜN MEALİ  İÇİN TIKLAYINIZ..

 

 

 

 

 

  

ETİKETLER : Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri resmî kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan politik sosyal kültürel hukukî ve çevresel amaçları doğrultusunda
Diğer STK-Dernekler haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Dogu Medya -Dogukultur. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya
DKM MEDYA GROUP -1
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
DKM MEDYA GROUP-2
TÜRKİYE-BÖLGE, FİRMALAR- İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA
SERHAT HABERLER
BAĞLANTILARIMIZ
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA