RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA 2. ROUND

Ulus devlet inşası fikri siyonizim için yaşamsal bir anam ifade ediyordu. Çünkü Hıristiyanlıkta Katolik Mezhebi Hz. İsa’yı çarmıha geren Siyonist sergerdelerden intikam almak amacıyla kurulmuştu..
Bu haber 2022-03-10 13:44:22 eklenmiş ve 3456 kez görüntülenmiştir.

 

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA 2.  ROUND

 

Siyonistler 200 yıllık TC kurulum sürecinde nasıl ki Sultan Vahdetini ablukaya alıp Osmanlıyı yıktıysalar, aynı şekilde siyon kapital ideologları  500 yıldan fazla bir süreden önce  ulus devlet inşası fikrine çok önceden başlatmışlardı.. Örneğin dünya tarihinde ingiliz-fransız-alamnların aynı millet olduğu siyonist oyunlarla ayrı halklara evrildiklerini işlemezler.. Ve aynı planı Çarlık Rusyasına da dayatarak Osmanlı ile birlikte çarlığı tarihten silip, dünyayı yine kendi hahamları olan Lenin vb. ideologlarla  idare etikleri, Kennedy gibi başkanların bu Siyonist çeteyi görmesi ile hayatlarından olduğu bir dünya inşa ettiler.. 

 

Ulus devlet inşası fikri siyonizim için yaşamsal bir anlam ifade ediyordu. Çünkü  Hıristiyanlıkta Katolik Mezhebi Hz. İsa’yı çarmıha geren Siyonist sergerdelerden intikam almak amacıyla kurulmuştu.. Ve Hirstiyan inancına göre baban katilse sende katilsin ve katl edilmen gerekmektedir.. Yani siyonist yahudi din devletinde şu anda oynadığı oyunları oynayamazdı. Anında kellesi giderdi..  Ulus devlet inşası içinde önce iç savaş, atomuna kadar ayrıştırma, sahte din inançlardan sahte bilime kadar her argümanın kullanılması, arkeolojik kazılar, ve lehçelerin dil olarak yutturulup dil birliğinin bozulması.. Özellikle harf değişimi çok önemli.. Bundan dolayı Osmanlıcayı kaldırıp birbirini anlamayan rkçı sürülerin Mezopotamya ve Anadoluyu kapsaması siyonizimin Filistinden afganistana halklara attığı en büyük kültürel soykırım kazığı oldu.. 

 

Bundan dolayı Ortaçağ tarihi boyunca Hiristiyanlar Yahudileri katl ederken, Yahudilerin en rahat yaşadığı, geliştiği yerler İslam coğrafyası oldu.. Çünkü İslam dininde suç bireyseldir, suçu işleyeni yargılarsınız, aile ve sülalesini sorumlu tutmasınız..  Bundan dolayı Osmanlı bunları insani-İslami hasletlerle içeri alıp kendi ölüm fermanını imzaladığında Terörist israilin kurulması ile uyandı.. Ama iş işten geçmişti..

 

Artık İslam ülkeleri de şu anda Ukraynayı işgal eden Zelensky gibi Siyonist soytarılar yada onlara uşaklık yapanlar tarafından çoktan işgal edilmişti, Dinin içi boşaltılmıştı. Bütün dini mertebelerin en üstlerine Siyonist ajanlar Müslüman kimliği ile derin işgali Gerçekleştirmişti..  Örneğin TC de katil kraliçe İngiliz Siyonistlerin sahte kurtarıcıları tuvaletlere kadar girip sahte bir türk ırkı üzerinden ülkemizi maddi-manevi, yer altı-üstü madenleri, bilinen bilinmeyen tüm hazinelerimize konarken.. Yüzyıllardır ülkemizden topraklarımızdan bütün hazinelerimiz terörist İsrail abd –ab ve dünyadaki diğer kıtalardaki Siyonistlerin şatolarına akarken.. Bizler sağcı-solcu, ermeni-rum-kurd-tırk biribirmizi kıran koyunlara dönüştük..

 

Burada Zelenski sergerdesine baktığımızda aynen Dersimde soykırıma uğrayan, katiline aşık bir hasta görüyoruz. Çünkü Zelenskinin ailesi de Siyonistler tarafından soykırıma uğramıştı. Nasıl Dersimli birçok kürt kendisini kıran kemallerin adını alıp tecavüzcü ve soykrımcısını  kutsadıysa,  tc ambelmlerini gocunmadan başlarına asıyorlarsa zelenski de aynı şekilde bu düşürülmüş kurd benzeri düşürülmüş bir Yahudi. Dikkat edilirse milletleri ırk-dil-din ayırımı yapmadan düşüren ana güç siyon –kapital.. Ne insanda nede dünyada değer yargısı namına bir şey bırakmayarak insan soyunu sıfırlamaktadırlar..

 

Osmanlı ve Çarlık coğrafyasında, ulus devlet faşizmi, ve ırk faşizmi ile beyni yıkanan milyonlar kolay bu şeytani tuzağa düşerken, Siyonistler Osmanlıda önce Rumlar ve Ermenilerin işleri bitirip onları Osmanlıdan söküp atarken.. Asıl amaçları Mezopotamya’nın bel kemiği, dünya medeniyet beşiğinin aslı unsuru Kurdleri tarihten silme ve Mezopotamya’ya  konmaktı..  Kurdlerin yüzyıllar boyunca cehalete ısrar etmeleri, fikir üreten kurumlarını  oluşturmamaları, İdrisi Bidlisi gibi dehalrın yüzyıllar önceden siyasi, kültürel, aşiretsel birleşin çabalarını boşa çıkarıp (1500 lerde İdris Yavuz Sultan Selime bütün kurdlerin bir aşiret-sancak altında toplanma fikrini kabul ettirip ferman çıkartırken.. Cehaletten kaynaklanan ula hemo kimki benim başıma geçsin memoluğu yüzünden aşiretlerin birbirine karşı silahlanması ile boşa çıkmıştı.. Bidlisi Eyyubi gibi dünya çapında az rastlanır dehalrı pkk ve türevleri dinli dinsiz terör lejyonlarıda hala kurdlere birer hain olarak belletmeye çalışırken...) cehaletten kaynaklanan birbirlerine kör kin ve saldırıları gibi birçok hastalık sonucu 20 yüzyılda Kurdler bir sabah uyandıklarında ana babaları başka kendileri  başka bir ülkede, tarları arazileri başka bir ülkede kalan, anaların dillerinden anlayamadığı çocuklar doğurmasına kadar gitdi..  Ve bu fiziki- kültürel soykırım hala devam ediyor. Kurdler hala tam uyanmış değiller, hala Siyonistlerin başta olduğu legal ilegal parti ve kurumlar, faşist ulus devletler  tarafından hala kullanılıp imha edilen sürü olmaktan hala çıkabilmiş değiller..

 

Siyonizm bir taraftan ulus devlet fikrini inşa ederken, diğer yandan en büyük saldırısı din alanına döndü. Yahudilik Siyonistlerin elinde diğer milletleri düşürme yeme-yutma-öldürmenin sevap olduğu  uyduruk bir dine evrilirken.. Katolik gibi sadece bir peygamberin katillerine yönelmekle yetinmedi.. Yahudi dışında tüm milletleri hedefine koyan uyduruk bir din türeterek başta Yahudi halkı olmak üzere tüm nsan soyuna soykrımı dayatan ana hastalığı türettiler.. Bu amca hizmet içinde evangalizm, fetöcülük, kesnizani, mon.. vs  dev küresel tarikatlar oluşturup tüm kıta ve coğrafyaları kontrollerine aldılar..

 

Hıristiyanlık ta içerden parçalanarak Protestanlık ta gelişip dinlerin içini iyice boşaltıp.. Siyon kapitalin el-eteğini öpen, yiyecek içecekleri ile oynanan sapkın bir papa ve papazlar ordusu olarak siyon-kapitalin emrinde uyduruk bir Hıristiyanlık ve  Vatikan’ın inşasına kadar gitdi..

 

Rusya-Ukrayna savaşı diye bir savaş yok. Siyon-Kapital nasıl Mezopotamya’yı uyduruk devletlerle parçalyıp işgal ettiyse.., Amerikada Kızılderili ırkını soykırımla nasıl tarihten sildiyse.. Aynı şekilde Rusyayı sararak Rusları tarihten silme siyon-kapitalin yüzyıllardır süren  kuşatması  var.. Osmanlılar (Kurd-tırk-ermeni-rum..) gibi Rusya ve Russian halklar tarihten silme terörist nato öncülüğünde rusyaya konma  savaşıdır.. Putin, üst düzey Ruslar ve Çarın torunları tarihten aldıkları ders ve darbelerle ..

 

Dünya Hiristiyanlığı Poretestanlık kimliği ile  Katolik mezhebinin mirasını alarak dünya genelinde Siyonistlerin avına çıktığı  bir dünyaya girdik..

 

Dikkat edin Siyonistler ukraynada başak bir ırk dil din yani başka bir ulus inşa etmek için her şeyi yüzyıllardır yapıyorlar.. Yani Ukraynalılar açık-gizli içlerine sinmiş  siyonları işbirlikçilerini içlerinden atıp aynı millet oldukları Rusya ile birleşmeseler.. Kanser olan bir hücre gibi bu kanserin devasa Rusya coğrafyasına sıçramaması için Rusya ukraynayı da ab ve abd yi de bütün pisliklerin yayıldığı şu anda iblisin ikamet ettiği terörist israili de yerlebir edecektir..

 

Yani insanlık bu siyon teröre, siyon işgal ve soykırıma  göz yumdukça, görmedikçe de savaş giderek büyüyecek,  insan ırkı için bütün kıtalarda yok olma ve insan soyunun sıfırlanması kaçınılmaz bir kader olacaktır..

Basitleştirisek, iki ayaklı mahluk yaratılış özünden uzaklaşıp iblisin yemlerini yedikçe.. Fareler üste çıkıp hakimiyeti almak için sabırsızlanıyorlar..

 

Artık oyunları bırakıp dünyayı tek bir köy olarak görüp yönümüzü yüzümüzü uzaya çevirmeliyiz.. Üstünlük taslayan siyon sergerdeleri de at gibi koşup kamçılayarak nefislerini terbiye, ve damga basarak  canlı-cansız yaşama hizmetle günahlarından arındırmalıyız.. Uzayı  da aynı hastalıklarımızla çıkmamıza melekler müsaade etmez burada tedavi olduktan sonra.. Belki yol açılabilir..

 

Büyük ideolog olmaya gerek yok insan soyu çoğaldıkça, açlığına çare araması sürecek  aç kalan önüne gelen duvarı yıkacak şu anda siyon kapital zombilerin yaptığı da budur.. Rusyayı yemek için surların içine ve dışına dayanmış bulunmaktadırlar..  Yani Rusyanın savaşı aynı zamanda bir insanlık  savaşıdır.. Dünya federayonuna geçi yaprak nufus planlaması yaprak uzayda kolonileşmeyi yapmasak fareler hazırda bekliyor..  Bişey daha söyleyeim Ruslar çarın hediyesi olan yecuc-mecuc silahını ki günün teknoloji ve biliminden en az bir milyon yıl ilerde bir silahtır..  harekete geçirirlerse denizde karada insan ve hayvan hiçbir canlı bırakmazlar.. Ve dünyanın da tek sahibi olurlar..

 

Xcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Rusya ve Çin'den yeni dünya düzeni bildirisi! ABD'ye açık mesaj

DÜNYA

Rusya ve Çin’den yeni dünya düzeni bildirisi! ABD’ye açık mesaj

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim sonrası gerek ABD gerekse de Avrupa Birliği, Rusya'ya sert tepki gösterip Ukrayna'nın yanında olduklarını açıkladı. NATO'ya karşı sert tutumunu devam ettiren Putin ise bölgede kendine önemli bir müttefik buldu. Çin, uzun yıllardır iş birliği yaptığı Rusya'ya destek vereceğini açıkladı. İki ülke aralarındaki bağı daha da güçlendirip "yeni dünya düzeni" bildirisi yayımlandı. Bildiride, ABD'nin merkezde olduğu tek kutuplu dünya düzenine karşı kendi düzenlerini ilan ettiler.

Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin dünya gündeminin en sıcak maddesi haline gelmiş durumda. Batı ile Rusya, Ukrayna krizi yüzünden Soğuk Savaş'ın sonundan bu yana en ciddi restleşmeyi yaşarken, Pekin'i ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den Batı karşısında tam destek aldı. Putin ile Şi'nin imzaladığı bildiri, ABD'nin merkezde olduğu tek kutuplu dünya düzenine karşı bir "yeni dünya düzeni" bildirisi olarak yorumlandı.

 

 

 

OLİMPİYAT GÖLGESİNDE DİPLOMATİK MANİFESTO

Çin'de düzenlenen 24'üncü Kış Olimpiyatları açılışını vesile gören Rusya lideri Putin, Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana ilk defa Çin'e ziyaret gerçekleştirerek Şi Cinping ile bir araya geldi. Pekin'deki "Dyaoytay" devlet konuk sarayında gerçekleşen ve 3 saat devam eden zirve sonunda kritik bildiri imzalandı. Hürriyet'in haberine göre 12 sayfadan oluşan ve Moskova ile Pekin'in bundan böyle izleyecekleri uluslararası ilişkileri nasıl gördüklerini tarif eden bildirinin ana maddeleri şunlar oldu:

 

 

 

1. Bağımsız ve egemen devletlerin iç işlerine dışardan karışılmasına, müdahale edilmesine karşı çıkacağız.

 

2. Dış güçlerin ülke güvenliklerini zayıflatmasına ve burada renkli devrimler organize edilmesine karşı çıkacağız.

 

3. Avrasya ekonomik bölgesiyle Çin'in öncülüğünü yaptığı "Bir kuşak bir yol" işbirliğinin genişletilmesini sağlayacağız.

 

 

 

 

What you need to know about the coronavirus right now

 

More than 70 children killed in Ukraine since Russian invasion

 

Sony suspends shipments to Russia over Ukraine war

 

Britain very concerned about potential use of chemical weapons in Ukraine

 

What you need to know about the coronavirus right now

 

More than 70 children killed in Ukraine since Russian invasion

 

Tarihi zirveden hangi sonuç çıktı?

 

Beklenen kar başladı! Kent beyaza büründü

 

Büyükşehir’den amatöre büyük destek

 

Bakan Çavuşoğlu: Sürdürülebilir ateşkes gerekiyor

 

Antalya'da tarihi üçlü zirve!

4. Rusya ile Çin, Kuzey Kutup bölgesinde işbirliğini arttırarak istikrarlı gelecek sağlanması için çalışacaktır.

 

5. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) temelinde yapılacak işbirliği ile üye ülkeler bölgesinde istikrar ve güvenliğin geliştirilmesini sağlayacağız.

 

6. ŞİÖ'nun yanı sıra Güney Doğu Asya'da ASEAN bünyesinde de benzer çalışmalar yapacağız.

 

 

 

7. Günümüzün başlıca iletişim aracı sayılan internetin kullanımı ve denetiminde eşit söz sahibi olmalıyız. Ulusal internet politikalarının dışarıdan müdahalesini asla kabul etmiyoruz.

 

8. Elinde nükleer silah bulunduran ülkeleri bir nükleer savaşın çıkmasını önlemek için riski azaltıcı tedbirler almaya davet ediyoruz.

 

9. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan dünya düzeninin korunması önemli amacımızdır. BM otoritesi korunarak tarihin yeniden yazılmak istenmesine karşı koyacağız.

 

 

 

10. Günümüzde hiçbir dünya ülkesi kendi güvenliğini sağlamak için başka ülke veya ülkelerin güvenliğini tehdit altına alamaz.

 

11. Belirli askeri ittifak ve koalisyonlar kendi üstünlüklerini sağlamak için jeopolitik kavgaları kızıştırıyor. Bu tür davranışları kabul etmiyor ve karşı çıkıyoruz.

 

12. NATO'nun genişlemesine karşı çıkıyoruz.

 

 

 

Antalya'da tarihi üçlü zirve!

Antalya'da tarihi üçlü zirve!

Bakan Çavuşoğlu: Sürdürülebilir ateşkes gerekiyor

Bakan Çavuşoğlu: Sürdürülebilir ateşkes gerekiyor

Büyükşehir’den amatöre büyük destek

Büyükşehir’den amatöre büyük destek

Beklenen kar başladı! Kent beyaza büründü

Beklenen kar başladı! Kent beyaza büründü

Tarihi zirveden hangi sonuç çıktı?

Tarihi zirveden hangi sonuç çıktı?

13. NATO'nun Soğuk Savaş döneminden kalma ideolojik yaklaşımlarını sürdürmesine karşı çıkıyoruz.

 

14. Demokrasi kavramı tüm insanlığın değeridir. Belirli ülkelerin bu kavramı tekeline alma girişimi kabul edilemez.

 

15. Rusya ile Çin dünya topluluğuna çağrı yaparak, değişik ülkelerdeki halkların geleceğini belirleme (self-determinasyon) hakkına sahip olduklarını hatırlatıyor. (Burada Rusya'nın Kırım'ı ilhakı ile Çin'in Tayvan'ı topraklarına katma isteği kastediliyor).

 

 

 

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

Dünya düzeniyle ilgili ortak bildiri yanı sıra Putin ile Şi arasında iki ülkeyi yakından ilgilendiren 16 ekonomik işbirliği anlaşması da yapıldı. Rusya ile Çin arasında ekonomik entegrasyonu hedefler anlaşmalardan birinde Rusya'dan Çin'e ilave doğalgaz akışının sağlanması da öngörülüyor. Rusya ile Çin liderleri önümüzdeki yıl ikili ticarette 200 milyar Dolar hedefini de koydu.

 

.

 

ETİKETLER : Ulus devlet inşası fikri siyonizim için yaşamsal bir anam ifade ediyordu. Çünkü Hıristiyanlıkta Katolik Mezhebi Hz. İsa’yı çarmıha geren Siyonist sergerdelerden intikam almak amacıyla kurulmuştu..
Diğer DKM-Analiz haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Dogu Medya -Dogukultur. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya
DKM MEDYA GROUP -1
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
DKM MEDYA GROUP-2
TÜRKİYE-BÖLGE, FİRMALAR- İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA
SERHAT HABERLER
BAĞLANTILARIMIZ
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA