TC OYUNLARIYLA ANADOLU-MEZOPOTAMYA HALKLARI YOK EDİLİRKEN..

TC OYUNLARIYLA ANADOLU-MEZOPOTAMYA HALKLARI YOK EDİLİRKEN..
Bu haber 2022-02-21 09:27:33 eklenmiş ve 441 kez görüntülenmiştir.

 

TC OYUNLARIYLA  ANADOLU-MEZOPOTAMYA HALKLARI  YOK EDİLİRKEN..

 

Dünyamız son 400-500 yıldır insan soyu için giderek yaşanılmaz bir cehenneme dönüşmeye başladı..  20 yüzyıla kadar süren kapitalist-siyonist oyunların çözülmemesi nedeniyle insanlık tümüyle düşürüldü..

 

Dünyayı ele geçiren vahşi siyonist  kapitalizim bütün kıtalara kendi poltiklarını güden devletler inşa ettiler, devletlerin eksik kaldığı yerde ise dinli-dinsiz terör ordu örgüt ve lejyonlarını bütün gezegene döşediler.. Perde arkasnda siyonist küresel firmalar-perde önünde ise faşist ulus devlet erkiyle tüm kıtalar işgal edildi..

 

Burada içinde yaşadığımız Ortadoğu-Anadolu-mezopotamya coğrafyasına kısaca değinirsek.. Osmanlı ve Çarlıkın yıkımının akabinde siyonist soykırımcı kapitalizim bu coğrafyayı yerle bir etdi. Ortadoğu-Anadolu-Mezopotamyanın bir ucuna terörist-siyonist israili inşa ederken.. Diğer ucuna Kurdistana Sora uyduruk bir Ermenistan inşa ederek, orta kısımlarına ise sahte bir türk ve türk ırkı ile , sahte suni sınırlarla, sahte kurtarıcılarla.. Terörist israilin yayılımı için sahte bir ırk, sahte bir tarih, sahte bir kültür.. üzerine inşa ettikleri diktatör soykırımcı TC rejmini kurdular.  TC nin modern demokratik laik bir devlet olduğunu, tarikat-mabet, din sömürüsüne karşı modern bir devlet savı üzerine inşa ettiği yalan-dolanı üzerine rejmi kuran soykırımcı sömürgeciler.. En büyük tarikat olarak kemalizmi, ataputçuluk-totemcilik  diktatörlüğünü inşa ederken, en büyük tapınak olarakta Ankaraya anıt kabiri diktiler. Put ve totemleriyle vatandaşın yatak odasına tuvaletine kadar girdiler..

 

Haliçteki Osmanlı silah fabrikasını israil kurulur kurulmaz içindeki Kafkasya Fatihi Nuri Paşa ile birlikte havaya uçurarak gerçek türkleri yok ettiler. Osmanlıya bağlı olan Musul Vilayetini Irak, Şam Vilayetini ise Suriye diye uyduruk kanton diktatörlüklere çevirip, İran halkını ise müslüman –islam sosuyla humeyni fetösüyle işgal edip Aryen halkları tarihin en büyük köle sürülerine dönüştürdüler, havalrdan yerden uydulardan aryen kökenli bilim adamı-asker seri operasyonlarla yok ettiler.  burada en büyük yıkıcı dalga ise Kurdleri vurdu, çünkü kurdler ulus devletin kendilerine ve insanlığa vurulan en büyük zincir olduğunu görüp kabul etmediler, bu kabul etmeme sonucu Osmanlı-Çarlıkın işi biter bitmez ortaya çıkan uyduruk-uydu-sömürge kölecei rejimlerin inşası sonu Kurdler bir sabah uyandığında dedesi suriyede, babası ırakta evi türküyede, tarlası iranda kaldı, tukce vs uyduruk dilleri bilmeyen Kurd analar dillerinden anlamdıkları çocuklar yetiştirmeye başladılar  ve artık Kurdler diye bir ulus yoktu.. 

 

Aynı köken olan Araplar en az 20-30 kanton-diktatörlüğe, ön asya ve kafkasyada sahte azeri ırkı gibi sahte ırklar ve devletleri kapializim-kominizim oyunları ile Asyadan –Afrikaya mafya-çete devletçiklerini alana döşediler.. Dünyamızı işgal eden bu soykırımcı siyonist çeteyi  gören Kennedy gibi politikacılar başta olmak üzere, dünya çapında son 200 yıldır bilim adamından dürüst iş adamı, bilim adamı, asker, ekonomist, bürokrat, ülkemizde özal, bitlis, yazıcıoğlu, aselsan mühendsleri ve onbinlerce faili meçhul cinayetleri  bütün dünyada hayata geçirdiler, bir başka deyişle kurdurdukları sahte türkü-ye diktatörlüğü ile ırk-ırkçılıkla, sahte kurtarıcılarla inşa ettikleri tc rejmi vatandaşı her alanda bitiren bir soykırım rejimi olduğun u çok ustaca hala gizleyebilmektdirler, bu rejmi değiştirme şiarı ile ortaya çıkan akp ise chp den çok anır-ahır kabirlerde eğilmeye, kutsal devlet yalan-dolanı ile kitleleri daha iyi dizayn ederken, an itibarı ile tc iktidarı-muhalefeti siyonist soykırımcı kapitalizme ben daha iyi hizmet ederim yarışına girerken.. Bu sahte rejim yüzünden milyonlar artık soykırım ve intihar koşularına, yoksulluk ve dilencilik ise giderek 80-90 milyon vatandaşın kaderi yapılmaya başlandı ..

 

Ortaçağdan 20 yüzyıla kadar Çarlık, Osmanlı gibi büyük güçler, Ortaçağ Avrupa rejimleri siyon-kapitalin kendi coğrafyalarını işgal ve talanını önlerken.. Diğer taraftan vahşi kapitalizim yeni keşifler diye bize yutturduğu Amerika-Afrika kıtaları başta olmak üzere Asya kıtası ve dünyayı her alanda talana, yağmaya ve soykırıma giriştiler..

 

Bu talan yağma ve soykırımlar sonucu iyice semiren vahşi kapitali göremeyen, önlem alamda başarısız kalan  Çarlık-Osmanlı  gibi büyük devletler  kartondan kaleler gibi yıkılıp tarihten silindiler.. 1. Ve 2. Kurmaca dünya savaşları sonucu siyon kapital bütün dünyayı ele geçirdi..

 

Girdiğimiz zaman diliminde faşist ulus devletin,  gezegen çapındaki  dinli-dinsiz terör lejyonlarının deşifrasyonu, siyon soykırımcı kapitali yeni arayışlara  yöneltti..

Bunun sonucu olarak günümüzde artık yiyecek-içecek, hav-su, gıda-genom.. Akla gelebilecek herşey silaha dönüştürüldü..

Yetmedi Covid-19 virüsü ile tüm dünya insanlığına karşı büyük bir saldırıya geçildi. Bu saldırı durmayacak, covid 20-21.. devam edeceği gibi, nükleer başta olmak üzere vahşi siyon-kapital insanlığa bilinen, bilinmeyen tüm silahları ile de insan soyunu dünyamızdan sişlmek için atağa geçmiş bulunmaktadır..

Siyon-Kapital Kurdleri, Turkleri, Farsları yerle yeksan ettikten sonra şu anda tüm gücü ile şu Rusyayı sarmış Russian halkları tarihten silmeye çalışıyor..

Ufak tefek istisnalar dışında TC’de siyaset ve STK lar hala put-totemler, ırk-dil-din modlarında hala ilkokul talebelrinin kafasını aşmayan başkan-başkandan geçilmeyen, bir köy derneğini bile finanse etmeyi bilemeyen, başaramayan,  cebindeki üç-beş kuruştan dolayı kendine bir şey olamyacağını sanan davar vatandaş tipi ortalığı kasıp kavururken..

 

90’lardsan beri ifade ediyoruz.. Bir kez daha ifade edleim.. TC sistemi 80-90 milyonu soykırıma açık koyun sürüsüne çevirmiştir.. Bu sistemi kutsayan parti-stk lar sizi dizayn ettikçe bu kafayla bir xirim olmaz, sistem hepimizi yerle yeksan ediyor; bunlar daha iyi günlerimiz.. TC rejmini gömmesek yani ırk-dil-din-mezhep üstü bir rejime çevirmesek.. Anır, ahır kabirleri anikaradan söküp atmasak.. Kendi ellerimizle ipi boyunumuza geçirdiğimizi görecek akıl ve anlayıştan uzaksak.. Bu sefer akp-mhp değil sizi chp-ip-hdp.. sayısına bereket kurtaracaki  hafifliğinde .. Kurtarıcılar sizi kurtardıkça da herşeyinizi kaybedeceksiniz.. Çocuklarınızı ise gelecekleri olmayan mallara-eşyalara, hayatları ve yaşamları ellerinden alınan kölelere evrilyoruz..

 

Eski devirlerde cahiliye dönemi Araplar helva vb. şeylerden put-totem-ilah yapıp yiyorlardı.. Uzun kervan yolculkuklarında acıktıklarında en azından bunları yiyişip faydalanıyorladı.. Buradan bizim Ardahan ilimize geldiğimizde putçuluk ve totemcilik okadar yaygınlaştı ki.. 

İlimiz temsil eden en büyük federasyon Ardahan dernekler Federasyonu logosu attürükün gölgesi, chp zihmniyetinin oyuncağına dönüştü.. STK’ları kaplayan davar sürüleri ato heykel ve figürleri ile subniminal anlamda hem kendi beyinlerine, hemde çocuklarının beyinlerine ateş edip dağıtırken..

Hep bir ağızdan yandık, bittik, düştük.. naralarını atıyoruz.. 

Sadece bizim erdohanlilara, rohanlilara söylemiyorum, 80-90 milyon vatandaşa söylüyorum.. Siz vatandaş  olarak  bu çürük sistemi ortadan kaldıracak, sizleri satmayacak, put –totem-ırk-dil-din ile sizi dizayn edilmeyecek bir kültüre ulaşmadıkça..  Bu yönlü donanımlı insanlrı önünüze koyup arkasında maddi-manevi durmadıkça..

Ardohangan logosunda olduğu gibi gölge oyunları ile putçuluğa ve totemciliğe çekildiğiniz gibi, yer altı-üstü madenleriniz, ogvalrınız dağlarınız sularınız, gıdanız yabancılara poeşkkeş çeilyor, iktidar kendi elleriyle alana döşediği marketus zincirleri ile, gıda kartelleriyle  sizi soyarken.. Gırgıırına heyt diye bağırıpn dururken..  7 sülalenizle de yok edilyorsunuz..

 

İki cümleyle özetleyelim bu putçu-ırkçı sistemi gömmesek,  bu  sistem hepimizi 7 sülalemizle hemde gölge oyunları ile gömmektedir.. Derneğinizde okulunuzda evinizde şehrinizde beyninizi işgal eden bu tc putçuluk ve totemcilikle dizayn edildikçe.. 2023 ten sonra nefes alamyacağımız ırkçı-putçu bir diktatörlükle bizleri tarihten silmeye bakacaklar.. Yani tc rejmi sadece yer altı-üstü madenleri ile, ovalrı, suları  ile ülkemnizi düşürmüyor, en büyük düşürme operasyonu beyinlerimize vurduğu zincirdir. Kutsal tc yalşan dolanı, put ve totemleri, anır ve ahır kabirlerle dizayn edildikçe herkes 7 sülalesi ile yok edilmektedir.. Siyaset ve STk ise bu gerçeği halktan gizleyen ajanlr tarafdından ele geçirilmiştir..  2023 ten sonra artık gizlidemn değil, açıktan terörist  israilin sömürgesi olduğumuz hayata geçecek bunları deşifre eden herkes en hafifi ile tutuklanacak.. Dikkat edin tc iktidar-muhalefeti terörist İsrail vb yapılarla normalleşme oyunları gırla artmaya başladı.. Yani TC rejmi size 80-980 m,ilyomn vatandlşa son darbeleri vurmak için tüm gücüyle atağa geçmiş bulunmaktadır.. Siz ne yapıyorsunuz.. İş-Siyaset-STK dünyasından sizi uçurumlara çeken Kripto ajanların,i davarların peşinden  Marş-marş ileri..

 

Ve son bir belirleme.. Mantar gibi ortalığı saran TC muhalefet partilerine  finanse eden ülkemizi 200 yıldır işgal eden siyon-kapital derin çetleri biliyormusunuz..  parayı takip edin kimlerin 200 yıldır yerli yabancı ayaklarıyla boynumuza ip geçirdiğini göreceksiniz.. 

ETİKETLER : TC OYUNLARIYLA ANADOLU-MEZOPOTAMYA HALKLARI YOK EDİLİRKEN..
Diğer DKM-Analiz haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Dogu Medya -Dogukultur. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya
DKM MEDYA GROUP -1
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
DKM MEDYA GROUP-2
TÜRKİYE-BÖLGE, FİRMALAR- İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA
SERHAT HABERLER
BAĞLANTILARIMIZ
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA