DERNEKÇİLİKTE KAİ SIKINTISI YADA KOMEDİSİ 2022-23 TE TARİHE KARIŞIYOR..

DERNEKÇİLİKTE KAİ SIKINTISI YADA KOMEDİSİ 2022-23 TE TARİHE KARIŞIYOR.. Bilindiği gibi 90’lardan önce Kars-Ardahan-Iğdır tek ildi. 90 sonarası Kars 3 ile bölündü. 1992 de Ardahan il oldu.
Bu haber 2021-12-02 10:12:17 eklenmiş ve 325 kez görüntülenmiştir.

 

DERNEKÇİLİKTE  KAİ  SIKINTISI YADA KOMEDİSİ 2022-23 TE TARİHE KARIŞIYOR..

 

Bilindiği gibi 90’lardan önce Kars-Ardahan-Iğdır tek ildi. 90 sonarası Kars 3 ile bölündü. 1992 de Ardahan il oldu.

İl olmanın getirdiği olgular nedeniyle yerel-kamu- sivil toplum-STK, siyasi-iktisadi-kültürel.. birçok alanda köklü değişiklikler meydana geldi.

Sivil toplum alanında bu değişikliklerin en sancılısı STK(Dernek) alanında KAİ (Kars-Ardahan-Iğdır Dernekleri) dernekçiliğinin Kars-Ardahan-Iğdır olarak ayrışmalarında yaşandı.. Ve 30 yıldır bu karmaşa hala tam olarak b,itmiş değil..

 

İstanbul başta olmak üzere KAİ olgusu ve dernekçiliği Ardahan federasyon, il derneklerinin kurulması ile %80-90 biterken, İstanbul da Serhad nüfusunun en yoğun olduğu 2 ilçe olan Esenyurt ve Sancaktepe de Kars İl derneklerinin kurulması ile ile birlikte kailer %100 bittiler..

 

 Ardahan İl derneği, Kars İl Derneklerinin kurulmasına rağmen,  hala bazı ilçelerde kai sancılarını yaşamaya devam ediyoruz. Bunun temel nedeni 90 dan önce üç ilin bir olması olgusunun bilinç altı yansıması, 2 büyük nedeni hükmü biten kai olayını kişisel çıkarları için kullanmaya çalışan stk alanıdaki üçkağıtçılar..

 İstanbulda  Esenyurttan Beykoz’a Kars-Ardahan-Iğdır illeri artık ayrı ayrı il derneklerini kurup  ortaya çıkarken, hala bazı ilçelerde KAİ  sancısını yaşamaya devam ediyoruz..

 

Serhad illerinin ayrı-ayrı dernekleşmesi süreci 2000’lerden sonra hız kazanmaya başladı. 2007 -2009 bölgemizin ilk federasyonu Hocvan Dernekler Federasyonu (Hoc-Fed), akabinde 2010 yılında ise Ardahan Dernekler Federasyonu (ADAFED) kuruldu. Bu yıllarda basın alanında STK alanında hakim, uzman, ve yetkinliği ile   olayları olguları doğru değerlendirecek medya kanalı ise birbirinden bağımsız aydın-is adamı, kars-ardahan-ığdır-ağrı .. gibi illerde de temsilcilikleri bulunan, STK’ların yanı sıra, Rusya Federasyonu ve Avrupa ülkelerinde de temsilcileri bulunan  ilk defa profesyonel bir STK yayını olan Doğu Medya kurularak bu alanda öncülük ve rehberlik görevini üstlendi. (www.dogukultur.com) Doğu Medya dernekçilik alanında ki eksik –aksaklıkları sürekli sivil topluma, STK-derneklere taşıyarak, STK alanıyla oynayan 3-5 kağıtçıları deşifre edip topluma, sivil topluma taşırken.. Aynı zamada dernekler içerisinde bulunan temsilcileri ile tüm STK’larda gölge bir yönetim gibi çalıştı. Ortaya çıkan federasyon-dernek.. altyapı fikirlerini sürekli toplumsal alana taşıdı..

 

Doğu medya ile birlikte bölgemizin aydın-aktivist-stk alanında uzman, duyarlı hemşerilerimizle birlikte çalışmaları sonucu ilk federasyon Hoc-Fed, akabinde 2010 da Ardafed kurulurken.. Bu gelişmeler fili olarak kai dernekçiliğini tarihe gömdü.  KAİ dernekçiliği Ardahan Dernekler Federasyonunun 2010 yılında kurulması ile birlikte fiili olarak tatrihe karıştılar..

Örneğin İstanbul da Serhad nüfusunun en yoğun olduğu 2 ilçede  Esenyurt- Sancaktepe de Ardahan İl Derneği, Kars İl Derneği ayrı ayrı kuruldular. Kai adının olduğu diğer tüm ilçelerde Ardahan dernekleri kuruldu. KAİ’ler tarihe karıştı..

 

ARDAFED KARS ve IĞDIR İLLERİNİN KENDİ FEDERASYONLARINI KURMASINA ÖNCÜLÜK ETMELİDİR..

Doğu Medya olarak nasıl Ardahan dernekçiliğinin sağlam temellerdeArdahan Dernekler Federasyonu hem Karsın, hemde Iğdır il derneklerinin il federasyonlarını kurmalrı  için zaman –zaman bazı girişimler, çalışmalar, toplantılar yaptı.  Dernekleşme süreci zaman alan bir sürec olduğundan bu iller önümüzdeki 1-2 yıl içinde federasyonlarına kavuşacaklar..

Kars ve Iğdırın  federasyonlarını kurmaları ile dernekçilik alanında, Kars-Ardahan-Iğdır illeri temsil eden tanıtım günlerinde yetki ve temsil lkarmaşasıda tarihe gömülecektir.

 Büyük ihtimalle  içine gireceğimiz 2022 yılında bu açık kapancaktır. Çünkü Iğdır dernekleri şu anda Iğdır İstanbul  İl Dernek Başkanı Öztürk Altıntyaş öncülüğünde federasyonlaşma çalışmalrına hız verdi ki Altıntaş 2017 den beri bu konuda çalışma yapmakta ve yakın zamanda Iğdır federayonu kurulacak.. Kars Federasyonu çalışmalrı ise perde arkasında sürmektedir..

 

ARDAFED ÖNCÜLÜĞÜNDE BU YIL ARALIK AYI 16-19 TARİHLERİ MALTEPE İBB ALANINDA YAPILACAK OLAN KAİ TANITIM GÜNLERİNE AKMALIYIZ..

Kars ve Iğdır Federsasyonları ortaya çıkana kadar bölgenin tanıtım günleri gibi STK alanında öncülüğünü haliyle kurulum, kuruluş, kurumsal kimliğini oturtmuş olan Ardafed yapacaktır..

 

Şu anda yaşanan sıkıntı, sorun, karmaşanın temel nedeni Kars- Iğdır federasyonarının kurulmaması nedeniyle STK  alanındaki boşluğun yansımalarıdırlar..

 Bir 10 kişi, ayakta duran insanlar, oturan insanlar ve iç mekan görseli olabilir

Örneğin şu anda Beykoz Ardahanlılar Derneği var,  yönetim-denetim-katılım ayağı dört-dörtlük işleyenmuoyunun pek bilmediği yönetiminde Demet karakayaci gibi Ünv. Mezunu genç bayanlar, Çağdaş Yılmaz, Serkan Korkmaz gibi önde gelen iş adamları, Erkan İzci gibi acar gazetecilerin yer aldığı kurumsal bir yönetime kavuştular. Dernekçiliğe mükemmel bir sinerji kattılar. Mükemmel bir enerji sinerji ortaya koymaya başladılar.  Birde   2000’lerden beri hükmü bitmiş, bitik-bitkisel hayatta  bir kai var. Ve içinde Ardahanlının-Iğdırlının  olmadığı bu kai yapısı ise hala akıntıya karşı kürek çekiyor, hala Ardahan il derneğinini boşa çıkarma rolunü kapmaya çalışyor,  kendini var etmeye çalışıyor.. Bu karmaşaların  yaşanması sonucu Beykoz Ardahanlılar derneği başta olmak üzere Ardahanın birçok il derneği hala resmi olarak federasyona mesafeli durma durumunu beraberinde getiriyor.

 

Ardahan ve Kars il derneklerinin olduğu Sancaktepe- Beykoz gibi ilçelerde artık kai dernekleri acilen kapanmalıdır, gerkirse nerler yada derneker masası aracılıkları ile  bu kailerden Ardahan adını çıkarmak için mürcaat edilmelidir.. Bölge dernekçiliğimizde eşyanın tabiatına ters bir durum 90 lardan beri yaşanmaktadır. Siz hiç trabzon-rize-kastamonu diye bir il derneği duydunuz mu.. Ve Serhad bölgesi 90’lardan beri bu kai komedisini yaşıyor.. Artık İstanbul başta olmak üzere bölge nüfusumuzun yoğun olduğu her ilçe de karsın kars il –ilçe-köy dernekleri, ardahanlıların hakeza, ığdırlıların hakeza il-ilçe-köy dernekleri var..

 

TANITIM GÜNLERİNİ FEDERASYONLARIN ÇATISI ALTINDA YA BİRLİKTE YADA İLLER OLARAK AYRI AYRI STK RUHUNA UYGUN OLARAK  YAPACAĞIZ..

Bir 11 kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir 

Önümüzdeki yıl kars ve ığdır federasyonlarını büyük ihtimalle kuracaklar  ve biz kai tanıtım günlerini, Ardahan-Kars-Iğdır yada Kars –Ardahan-Iğdır Konfederasyonu adı altında yapacağız yada iller ayrı ayrı kendi federasyon çatıları altında yapacak, 90 dan beri yaşanan kai komedisi, dernekçilikte ki yetki ve temsil karmaşası da tarihe karışacaktır. Dolayısıyla bölge dernekçiliğimizde zübüzkzadei zübüklerin dernekçilikle oynama dönemleri de tarihe karışmış bulunmaktadır..  Dernekler aracı firmalar yerine metropollerdeki bölge esnafını tesbit edip derneklere ve esnafa yerel kamu temsilcilerine stdanları kendileri verecek, bölgeden katılmak isteyen firmalrında önü sonuna kadar açılacaktır. Siyaset-STK  (SS)  zübükeri, bölgemizin insanının  derneklerin geriliği nedeni ile aracı  firmalar  tarafından soyulması da son bulacaktır.. Aracılar STK –Siyaset –Firma ayakları ile STK alanından  def edilecektir.. SS zübüklerinin, aracı firmalrın bölge nüfusumuzla oynamdaığ, dernekleridilerinin özne olduğu yeni bir döneme geçiş yapğıyoruz ve bu geçiş döneminin sancılarını yaşıyoruz.  İl derneklerimizin olmadığı ilçelerde ise Ataşehir Karder gibi, Kadıköy Karder-Beşiktaş Karder gibi üç ili temsil eden resmi-gayri resmi stk alanı ile STK anındaki boşluklar federasyonların onayı ile doldurulacak yada federasyonlar benzer ilçelere yeni formüllerle STK alanınında ki boşlukları kapatacaklrdır..

Serhat bölgesinde ki STK olayının bilimsel temellerde rayına oturması iktidarı muhalefeti ile ülkemizi ve vatandaşı 200 yıldır dizayn eden uyduruk TC rejmi ve siyasetinin de sonunu getircektir.  Uyduruk  TC rejmi addan anyasaya kadar çöpe atılacağı gibi bölgeler adına ortaya çıkan STK federasyonları ülkemizin sosyo-politik yapısına uygun siyasal partilerin çıkışı uyduruk tc rejminin yıkılışı;  yeniden 80-90 milyon vatandaşı temsil eden demokratik bir devlete doğru evrileceğiz.. STK alanıyla oynayan büyük zübükler uyduruk TC rejminin de varlığından beslenen keneler aynı zamanda.. Yerli-yabancı ayakları ile bu keneler STK ların-sivil toplumun, vatandaşın  geriliğinden beslendikleri için STK alanıyla oynamak en temel politikalrıdır..

 

Ülkemizde STK’ların giderek yetkinleşmesi, büyük aile ve aşiretlerin içine çekildikleri 200 yıllık soykırımcı tc rejmini çözmeleri dünya çapında örgütlenmeye girişmeleri domino etkisi yaratarak TC rejmini de  tarihe gömecektir..  Burada en büyük sıkıntı vatandaşın TC rejmi ile gerçekleşen derin işgal gerçeğini vatandaşın ne kadar sürede kavrayaca, politik kültür alanındaki yetkinliğinin ne kadar zaman alacağı grçeğinde yatmaktadır.. Buda il-ilçeköy federasyon ve derneklerinin  STK’ların doğru temellerde rayına oturması ile doğrudan orantılı bir durum.. 

 

ETİKETLER : İl olmanın getirdiği olgular nedeniyle yerel-kamu- sivil toplum-STK siyasi-iktisadi-kültürel.. birçok alanda köklü değişiklikler meydana geldi.
Diğer STK-Dernekler haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Arşiv Arama
- -
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Dogu Medya -Dogukultur. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya
DKM MEDYA GROUP -1
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
DKM MEDYA GROUP-2
TÜRKİYE-BÖLGE, FİRMALAR- İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA
SERHAT HABERLER
BAĞLANTILARIMIZ
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA