DERNEKLER MART AYINDA FAALİYETLERİNE BAŞLAYACAKLAR..

DERNEKLER MART AYINDA FAALİYETLERİNE BAŞLAYACAKLAR..

Derneklere ait olağan genel kurullar 28.02.2021 tarihine kadar ertelenmişti. Başka bir ertelemenin olmaması halinde 01.03.2021 tarihinden itibaren olağan genel kurul toplantıları başlayacaktır.
Bu haber 2021-02-21 20:13:04 eklenmiş ve 121 kez görüntülenmiştir.

 

DERNEKLER MART AYI İTİBARI İLE KONGRELER ve DİĞER FAALİYETLERİNE BAŞLAYACAKLAR..

 

Pandemi Tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 16.03.2020 tarihinden itibaren ertelenen Derneklere ait olağan genel kurullar 28.02.2021 tarihine kadar ertelenmişti. Başka bir ertelemenin olmaması halinde 01.03.2021 tarihinden itibaren olağan genel kurul toplantıları başlayacaktır.

DERNEKLERİN YAPACAKLARI OLAĞAN VEYA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLARINDA DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Dernek olağan genel kurul toplantısını, yönetim kurulu tarafından alınacak karara istinaden, yönetim kurulunun çağrısı üzerine ve tüzüğünde belirtilen zamanda yapılmalıdır (T.M.K. Madde 74) (Olağanüstü durumlarda ilgili birimler tarafından ertelenme durumları hariç)

2. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini (hazirun listesi) düzenlemelidir.  (Der. Yön. Madde 14)

3. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin tamamına hazirun listesinde yer verilmelidir? (Dernekler Yönetmeliği Madde 15)

4. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, tüzüğünde belirtilen çağrı usulüne uygun şekilde (Toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle) toplantıya çağrılmalıdır.  (Der.Yön. Madde 14)

5. Genel kurul toplantı çağrısında, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamamışsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilmelidir.  (Der. Yön. Madde 14)

6. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulmalıdır. (Der. Yön. Madde 14)

7. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilmelidir. (Der. Yön. Madde 14)

8. Genel Kurul Toplantısının başlaması  için  toplantı yeter sayısı sağlanmalıdır.  (T.M.K. Madde 72-Der. Yön. Madde 14)

9. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulmalıdır.  (Der. Yön. Madde 15)

10. Dernek Federasyonlara ve Federasyonlarda Konfederasyonlara üye ise bu kuruluşlarda temsil edilmek üzere genel kurulca temsilci üyeler (Delegeler)  seçilmelidir  (T.M.K. Madde 98)

11. ) Şubeler olağan genel kurul toplantılarını, tüzüğünde belirtildiği şekilde ve ilgili mevzuata uygun olarak, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamalıdır.  (D.K. Madde 7)

12. Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi”  Sivil Toplumla İletişim Müdürlüğüne, şubeler tarafından ayrıca genel merkezlerine bildirilmelidir. (Der. Yön. Madde 16-17)

13. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde Sivil Toplumla İletişim Müdürlüğüne verilmelidir (Der. Yön. Madde 17)

TUNCER DAĞ-MALİ MÜŞAVİR-YAZAR- STK UZMANI

Diğer STK-Dernekler haberleri
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Doğu Medya, Doğu Kültür, Doğu Haber, Doğu Kültür M. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya