KURD PAPAZ, KURD TARİHİ İLE İLGİLİ BİN YILLARDIR SÜREN YALANLARI DEŞİFRE ETDİ..

KURD PAPAZ, KURD TARİHİ İLE İLGİLİ BİN YILLARDIR SÜREN YALANLARI DEŞİFRE ETDİ..

KURD PAPAZ, KURD TARİHİ İLE İLGİLİ BİN YILLARDIR SÜREN YALANLARI DEŞİFRE ETDİ.. Kürt Papaz Peker: Tarihinizi yazmazsanız başkaları bildikleri gibi yazar!
Bu haber 2021-01-19 09:29:21 eklenmiş ve 278 kez görüntülenmiştir.

 

 

KURD PAPAZ, KURD TARİHİ İLE İLGİLİ BİN YILLARDIR SÜREN YALANLARI DEŞİFRE ETDİ..

 

Kürt Papaz Peker: Tarihinizi yazmazsanız başkaları bildikleri gibi yazar!

 

Kurd tarihi ile ilgili binlerce yıldır sürdülen yalanları Kurd Papaz deşifre etdi. Kurd tarihi, imparatorlukları ve medeniyetleri söz konusu olduğunda nasıl ortaya çıktıkları nasıl son buldukları bilinmezlik yalanları ile süslenip Kurdler ve tarihleri yok edilmeye çalışılırken..

 

Kutsal Kitaplarda İncil ve Tevratta araştırma yapan ve bu araştırmalarını kitap haline getiren Kurd Papaz Mardin Protestan Kilisesi Pastörü Ender Peker  “Kutsal Kitap’ta Medler” çalışması ile medler üzerinden binlerce yıldır süren yalan tarihi deşifre etdi..

Kürt Papaz Peker,  “Siz kendi  tarihinizi yazmazsanız başkaları bildikleri gibi yazar!” diyerek bilimsel-ilmi açıdan dehşet bir çalışmaya imza atmış..

Medlerin ve Perslerin Kurd kökenli halklar olduklarını Medlerin bilinenin aksine yıkılmadığını Pers İmparatorluğu olarak devam ettiğini.. Big Alexander’in Kurdistana (Anadolu-Mezopotamya’ya)  düzenlediği seferle Pers İmparatorluğu valiliklar bölgeler olarak süre geldi..

 

Günümüzdeki iran –Irak, syria- türkiye coğrafyası medlerin-perslerin kültürü üzerinden şekillenen coğrafyalar.. Günümüzde medleri en iyi yansıtan haslklar ise İran halkları.. Osmanlı –İran savsaşlarında bu coğrafyay sinen siyonist bir damar persleri ve kurdleri düşürerek günümüzde hala molla rejmi olarak pers kılığında iktidardadırlar..

 

Son 300-350 yıldır dünyayı açıktan-derinden işgal eden siyomnizm, siyonist-soykırımcı kapitalizim, siyonist aile ve firmalar.. Kurdistan coğrafyasına  kriptolarını, ajanlarını kurd-turk-fars-arap kılıfları ile yerleştirrek kademli olarak Kurdlerin yerine geçip Kurdlerti tarihten silmeye yönelirken..  Son ikiyüzyıldır  Kurdleri tarihte silme planını  faşist ulus devletle, terör ordu-örgüt-lejyonları üzerinden gerçekleştirmeye çalışırken..

 

Günümüzde bu saldırı yöntemlerine gıda-genom, hava-su-toprakla oynama ve tüm insanlığa da virüs saldırısı ile devam ediyor..

Özetle, Kurd tarihinin bütün detayları ile ortaya çıkması siyonist soykırımcı faşizmin dünya genelinde deşifrasyonunu da beraberinde getirdiğinden..

Onbinlerce yıldır İnsanlık medeniyetinin ana tarihi olan kurd tarihi dünyayı işgal eden bu soykırımcı siyonist sergerdeler tarafınfdan gizlenmeye ve yok edişlmeye çalışılmaktadır..

Örneğin Kurd medeniyetinin en önemli temel taşlarından biri olan Hititler ancak 1950 lerde keşf edilmiştir.. Bilim dünyası Hittilerin kurd olduğunu, İstanbulu ilk inşa edenlerin, ilk tapınakları, ilk ünv. Ve birçok ilki kurdlerin yaptığını son yarım yüzyıldır görmeye ve anlamaya başladılar..

Papaz Amcamın bu çalışması tek kelime ile Kurdistan tarihi üzerinde dolaşan binlerce yıllık siyonist  yok edilem operasyonunu yerle bir etmiştir..

Kurd kökenli gençlerin acilen eski Anadolu-Mezopotamya dillerini öğrenip kurd tarihini bütün detayları ile ortaya çıkatrmalrı gerekmektedir.. Tarihini bilmeyenler başkalrının köleleri olurlar..

 

 

 “Kutsal Kitap’ta Medler” kitabının yazarı Mardin Protestan Kilisesi Pastörü Ender Peker, tarih kitaplarının aksine Tevrat, Zebur ve İncil gibi kutsal kitallarda Kürtlerin ataları olan Medlerden çokça bahsedildiğini söyledi.

 

Kutsal kitaplarda geçen metinleri not alıp sonra kitaplaştırdığını belirten Peker, “Medler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler bu kaynaktan yararlanabilsin diye kitap haline getirdim” dedi.

 

Medlerin de Nuh Peygamberin soyundan geldiğini anlatan Hristiyan din adamı, Hz İsa Mesih’e biat eden ilk insanların yine bu milletten olduğunu belirtti. 

 

Mardin Protestan Kilisesi Pastörü Ender Peker’in hazırladığı “Kutsal Kitap’ta Medler” kitabının Kürtçe baskısı “Di Pirtuka Piroz De Med” adıyla Yani Anadolu Yayınları (YAY) tarafından yayımlandı.

 

Lice’de Müslüman bir ailenin çocuğu olarak doğdunuz, ardından Hristiyanlığı benimsediniz ve papaz oldunuz. Bize kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?

 

İsmim Ender Peker. Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Comelaş köyünde doğdum. Biz Zaza Kürtlerdeniz, Zazaca lehçesini konuşuyoruz, Kurmanci değil. Müslüman bir aileden dünyaya geldim, öyle büyüdüm. İlahiyat ve teolojiye her zaman ilgim oldu, okuyordum. Toplumumuz ağırlıkta Müslüman ama Hristiyan, Yahudi toplumlar var, Budistler ve daha birçok farklı topluluklar var. Birgün amcamla sohbet ediyorduk. Ona, Müslümanlığın tek gerçek din olduğunu nereden biliyoruz diye sordum. Birçok farklı din var ve herkes benim dinim doğru olandır diyor. O da okumadıkları için bunu bilmediklerini, atalarımız böyle inandığı için bizim de bu geleneği sürdürdüğümüzü söyledi. O zaman şunu düşündüm, eğer yanlış yapıyorsak cehenneme gideceğiz. Bir dine inanıyoruz ama ilmi olarak onun doğruluğunu, hakikatini bilemiyorsak bu kötü bir şeydir. Allah’ın huzuruna çıktığımızda artık bunun geri dönüşü yoktur.

 

Siz de bu düşünce üzerine araştırmaya başladınız...

 

Evet, bu düşünce üzerine araştırmaya ve okumaya başladım. Kur’an vardı Onu okuyorduk. Tevrat, Zebur, İncil’i ve yine Hint dinleri üzerine de kitaplar okudum. Böylece İsa Mesih’e inanmaya karar verdim.

 

Dindar bir Müslüman mıydınız? Namazında niyazında yani...

 

Evet. İyi bir Müslümandım. Şimdi de bizim köye giderseniz herkes benim din bilgimi bilir. Köy imamı benim için “bu büyük bir alim olacak” derdi. Arada bir köye ziyarete gidiyorum, bana “İmam büyük bir alim olacak demişti sen gidip papaz oldun” diyorlar. Ben de “bu da alimlik değil mi, yani alimlik illa imam olmaktan mı geçiyor” diye karşılık veriyorum. Alim olmanın birçok farklı çeşidi vardır.

 

Gelelim “Kutsal Kitap’ta Medler” kitabınıza. Kitabın Kürtçe baskısı “Di Pirtuka Piroz De Med” ismi ile çıktı. Kitapta, Tevrat, İncil ve Zebur’da Kürtlerin ataları olan Medlerden bahsedilen bölümler derlenmiş. Bu kutsal kitaplarda Medlerden bahsedilmesinin önemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kitabın öyküsünden bahsedebilir misiniz?

 

Tarih okuduğumda gördüm ki tarihte geçen birçok imparatorluk hakkında bilgi var fakat Medler hakkında çok az şey biliniyor. Özellikle de Medlerin ne zaman önemli olduğu dikkatimi çekti diye sorarsanız; Asur İmparatorluğunu yıkan Medlerdir. Asur İmparatorluğu o dönem dünyanın en büyük gücüne sahip imparatorluğuydu. Nasıl oldu da bu halk bu kadar güçlü bir imparatorluğu yıkmayı başardı? Onlardan önce Babiller vardı ki onlar da çok büyük bir coğrafyaya, tüm Ortadoğu’ya hükmediyordu. Yine Medlerin ataları onları da durdurmayı başarıyor. Ama neden tarih bu kadar az bahsediyor. Bu konuda Tevrat ve İncil haricindeki diğer kaynaklara baktım. Yunan tarihçi Heredot biraz bahsediyor fakat bilgiler sınırlıdır. Medlerden bahseden birçok kitap satın aldım , kalın kitaplar yazmışlar ama sadece 10-15 sayfası Medlerden bahsediyor, diğer kısımları ise farklı imparatorlukları anlatıyor. Kitabın ismi Med ama içeriği onlardan bahsetmiyor. Neden, çünkü yeterli bilgi yok. Sonra Tevrat ve İncil’i okudum ve Medlerden söz edildiğini gördüm. Birçok yerde Medler geçiyor.

 

Yani Kürtlerden bahsediliyor...

 

Hem Kürt ve hem de yabancı tarihçiler Medlerin Kürtlerin ataları olduğunu yazar.

 

Kutsal kitaplarda Kürtlerin atalarından nasıl bahsediliyor? Hangi peygamber veya kavimden geliyorlar?

 

Medler bu isimle değil, Meday ismi ile anılıyor. Nuh Peygamberin oğlu Yafet’in (ki Sam, Ham, Yafet isminde üç oğlu varmış) çocuklarından birinin isminin Meday olduğu belirtiliyor. Medler bu oğuldan, yani Meday’dan geliyorlar.

 

Yani Nuh Peygamberin torunlarıdırlar?

 

Evet, Nuh Peygamberin soyundan geliyorlar. Bu isim zamanla Med olarak değişiyor. Seküler tarih anlatımlarını inceledim ama Tevrat ve İncil’deki kadar bahsedilmediğini gördüm. Kutsal Kitap’ta yazılanları not aldım. Bu notlar yaklaşık 10-12 yıl yanımda kaldı, daha sonra bunları değerlendirmem gerektiğine karar verdim ki Medler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler bu kaynaktan yararlanabilsin. Bundan böyle Medler hakkında bir kitap yazıldığında mutlaka bu ayetlere bakılacaktır. Ben yazar değil, papazım. Yazım konusunda yetersizliklerim olmuş olabilir fakat kitapta bahsedilen konular yüzde yüz doğrudur. Hangi satırda, hangi ayette, hangi bilginin nasıl anlatıldığını bire bir naklettim. Medlerin devletinden, kanunlarından, kadına yaklaşımlarından hatta Medlerin diğer kavimlere yaklaşımından bile bahsediliyor. Medler ve Persler akraba oldukları için yönetimde de ortaktırlar. Bazen padişah Medlerden, bazen de Perslerden olurdu. Hem Med ve hem de Pers krallar Kudüs’te Hz. Süleyman mabedinin kurulması için maddi yardımda bulunmuşlardır. Çünkü İmparator Nabukadnazar bu mabedi yıkmıştı. Özellikle de Tanrı Medlerden razıdır. Hangi milletin nasıl cezalandırılacağı Tevrat’ta anlatılır fakat Medlerden bahsedilmez. Aksine Medlerden bahsedilirken onlardan razıdır. “Benim ismimi öven yiğitler” şeklinde anlatır. “Onları Babil’e karşı güç sahibi yapacağım” diyor.

 

Kitapta yazdığınız ve Zebur veya Tevrat’ta Medlerden bahseden bir bölümü anlatabilir misiniz?

 

Tevrat’ta var Danyal Peygamber, 5. Bölümün sonunda, “Med padişahı Dara 62 yaşından Babil’in hakimi oldu” der. Devamında 6. Bölümde, “Med İmparatorluğu 127 straptan, eyaletten oluşurdu. Üç vezir bu eyaletlerden sorumluydu” der. Yine Tevrat’ta 13. Bölümün tümü Med ve Babillerden bahseder. Medlerin Babil’i nasıl yıktıkları anlatılır. Tanrı burada isim de verir, “O yiğitler dağlarda toplandılar Babil’e karşı. Ben onlara güç vereceğim” der. Devamında “O Medler ki altını sevmezler, gümüşe hiç kıymet vermezler” der ki bu çok ilginç bir şeydir. Yani bu nasıl bir millet ki altını sevmez, gümüşe değer vermez ama Babil’e karşı ayaklanır. O dönemde savaşlar toprak için, altın, gümüş gibi değerli madenler için yapılırdı. Fakat bakıyorsun Medler bunun için savaşmıyor. Bu ne demek oluyor? Yani onurlu bir halktır, altın ve gümüş için değil, onuru, özgürlüğü için savaşıyor. Bu anlamı çıkarıyoruz.

 

Peki ya İncil’de?

 

Bu bahsettiğimiz ayetler Tevrat’tandı. İncil’e göre de İsa Mesih’e ilk inananlar Medlerdir. Tarihinizi yazmazsanız başkaları bildikleri gibi yazar. 2 bin yıldır İsa Mesih’e ilk inanan halk Süryanilerdir diyorlar. İncil, Matta’nın 2’inci bölümünde “İsa Mesih Beyt’ul Lahm’da dünyaya geldiğinde doğudan Magiler geldiler. Kudüs’ün yeni doğan padişahı nerede, biz gökyüzünde yıldızını gördük, gelip ona biat edeceğiz dediler” diye geçer.

 

Tevrat’ta Mesih’in Beyt’ul Lahm’da dünyaya geleceği anlatılır. Magiler Beyt’ul Lahm’a gider bakar yıldız bir evin üzerinde durmuş. İçeri girerler, İsa Mesih Meryem Ana’nın kucağındadır. Secdeye gider, biat ederler, sonra hediyelerini sunup geri dönerler. Süryani kardeşlerimiz o Magilerin Süryani olduğunu söyler. Fakat bu araştırmayı yazdıktan sonra artık Kürt olduğunu kabul ediyorlar. Neden, çünkü onlar yani Magiler Medlerin bir aşiretidir. Tarihçi Heredot bahseder, Med İmparatorluğu bünyesinde 6 aşiret olduğunu ve bunlardan birinin de Magi olduğunu söyler. Magiler aynı zamanda Zerdüş dindarlardırlar. Onlar aynı zamanda bilgindirler, yıldızların hareketlerini okuyup hesaplayabiliyorlardı. Daha sonra Yunanlar Magilere Mecusi der. Yani İncil’de İsa Mesih’e ilk inananların Magiler olduğu yılır.

 

Ancak Kur’an-ı Kerim’de bu kavimlerden söz etmez, öyle değil mi?

 

Hayır, Kur’an’da Medlerden bahsedilmez. Kitabımızın başında ben bu konudan da bahsettim. Kur’anda İsrail ile Mısır arasındaki bölgede yaşayan Midyanlardan bahseder ama terazide hile yaptıkları için Allah tarafından lanetlendikleri anlatılır. Bazı kişiler bunların Med olduğunu savunur ama değil. Midyanlar farklıdırlar, bu topraklarda yaşamamışlardır. O bölgede yaşamış ve İsrailliler tarafından tarihten silinmişlerdir.

 

Kitap hakkında başka söylemek istediğiniz bir şey var mı?

 

Kitabı hem Türkçe ve hem de Kürtçe yazdık. Fakat Sorani lehçesine de çevirilmesini çok isterim.

Diğer Kultur-Sanat-Yasam haberleri
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Doğu Medya, Doğu Kültür, Doğu Haber, Doğu Kültür M. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya