AZERİ-ERMENİ OYUNUNDA DÜMEN SİYONİST İSRAİLİN ELİNDE..

AZERİ-ERMENİ OYUNUNDA DÜMEN SİYONİST İSRAİLİN ELİNDE..

Ermenistan –Azerbeycan savaşında dümenin başında siyonist –terörist israil olduğu, siyonist israilin uyduruk TC –İran rejimleri gibi Azerbeycanı da derinden işgal ettiği ortaya çıktı..
Bu haber 2020-12-05 12:36:16 eklenmiş ve 273 kez görüntülenmiştir.

 

AZERİ-ERMENİ OYUNUNDA DÜMEN SİYONİST İSRAİLİN  ELİNDE..

 

Ermenistan –Azerbeycan savaşında dümenin başında siyonist –terörist israil olduğu, siyonist israilin uyduruk TC –İran rejimleri gibi Azerbeycanı da derinden işgal ettiği ortaya çıktı..

 

Osmanlıyı yıkan siyonistler öncelikle İmparatorluğun medeniyet nüfusu olan Hiristiyan nüfusu Ermeni ve Rumları binbir oyunla yok ettiler, Binbir oyunla Anadolu ve Mezopotamyadan söküp attılar.. Osmanlı yıkılıp uyduruk tc rejmi kurulurken toplam nüfusun 13 milyon olduğu kuruluş yıllarında  ülkemize 1 milyona yakın kripto (bu topraklarda doğmamış-bu topraklara ait olmayan..) nüfus getirerek yeni kurulan tc yi bu sahte türk ırkı ile devleti tüm kurumlarıyla atomuna kadar ele geçirdiler..

 

Ermenileri ayrılık ve devlet gazı ile Müslüman halkla saldırtan, Ermeni halkını Anadolu ve Mezopotamyadan koparan siyonistler kurdurdukları tc rejmi ile Ermenileri, Rumları imha etmekle yetinmediler.. Serhad bölgesinde bulunan bu toprakların medeniyet nüfusu Malkanlardan Doğu-Güneydoğudaki Asuri-keldani.. Bu topraklara ait  ne kadar değer ve ne kadar değişik medeniyet varsa hepsini söküp attılar, hepsini  yok etmeye çalıştılar.. Bu arbede de Hıristiyanından Müslümanına bütün halkların mallarına mülklerine kondular..

 

Gerçek ehli iman Müslüman türkünde sahte Türk ırkı üzerine bina edilen tc de kıpırdamaması içinde önce 1920-40 arsı bu uyduruk düzene baş kaldıran Kurdleri soykırıma uğrattılar. Anadolu-Mezopotamya’nın belkemiği Kurdlerin soykırıma uğratılmasının hemen akabinde ayakları üzerinde duran Türk nüfusa yöneldiler.. 1948 de siyonist israili tanıyan ilk devlet siyonist tc rejmi olurken.. 1949 da ise Haliçteki silah fabrikasını Nuri paşa ve çalışanlarıyla yeni kurulan tc kadroları ile birlikte havaya uçurarak Osmanlı bakiyesi Türk halkının da kolunu kanadını kırıp köleleştirdiler, düşürdüler..

 

TC tarihi boyunca da ortaya çıkan milli manevi değerlerine bağlı bilim adamından siyasetçiye mühendise, askere, polise.. sürekli faili meçhul cinayetlerle halende tere yağından kıl çeker gibi imha etmektedirler.. Günümüzde TC ve İran rejimlerinin bilim adamlarından siyasetçiye aydınlara vatandaşa.. meydana gelen siyonist-terörist israil cinayetlerini çözememelerinin tek nedeni bu devletlerin siyonist-terörist israil tarafından derinden işgal edilmesi ve onların ülkelerimize boca ettikleri kriptoların yönetim kademlerinde olması gerçeğinde yatmaktadır..

 

Bir başka ifadeyle bu rejimleri kendi vatandaşı ve halkı değil bu rejimleri kuran-kurduran siyonistler idare ettiğinden.. Bilim adamından siyasetçiye katl edilen hiçbir vatandaşın faili bulunamamaktadır..

 

Siyonistlerin bu kadar kolay darbe vurmalarının temelinde Hiristiyan ve Müslüman nüfusun Osmanlının yıkımı ile nasıl bir soykırım çemberine alındığını çözememe gerçeğinde yatmaktadır.. Siyonizmi çözememe bütün halkların darbe üstüne darbe almasını da beraberinde getirdi..  ve halada ırk-dil-din-mezhep modlarında beyni yıkanan Anadolu-Mezopotamya-kafkas halkları son 2 yüzyıldır koyun gibi kırpılıyorlar soykırıma uğratılmaktadırlar.. TC de halk uyanmasa  küresel siyonist firmalra peşkeş çekilen satılan yeraltı üstü madenlerin yanı sıra tarımımız suyumuz ve topraklarımzda ince ve derin ouyunlarla siyonistlere peşkeş çekilmektedir.. Yani şu anda terörist siyonist israile ve yayılmacı politikalrına karşılık ortadoğu ön asya daki tüm rejimler halklarını sattıkları gibi çok derin ince oıyunlarla düşürmektedirler.. Covit saldırısı ile az çok sesi çıkan kesimleride ablukaya alarak finale gitmeye çalışmaktadırlar..

 

En son dağlık Karabağ’da ki Bu coğrafyanın gerçek adı Kurdistana Sordur.. ortaya çıkan Azeri-Ermeni komedisinde savaşın komuta kademsinde yine siyonistlerin olduğu, terörist –siyonist israilin siha vb. tüm ayakları ile Azerbeycanı da derinden işgal ettiği ortaya çıktı.. Ermenileri katleden sihaların-kamikazelerin terörist israil tarafından Azerbeycanda üretildikleri ortaya çıktı..

 

Yani 19.yüzyılın başında Kafkaslar ve Önasyadaki Türkleri ve diğer halkları kominist rejimle soykırıma uğratan siyonizim günümüzde müstemlekeye sömürgesine çevirdiği tc-azerbeycan vb. yapılarla yüz yıl önce ayrılık gazlarıyla kullandığı Ermenileri ve diğer halkları bu sefer stalin siyonistinin ortaya çıkardığı sahte azeri ırkı vb planlarla soykırımı tersine çevirerek  Ermeni vd. halkları katl etmektedir.. Oyun hep aynı dil-din-ırk-mezhep gazlarıyla halkları biine karşı faşizme çek ve koyun gibi kır.. Bu oyunlar deşifre olduğundan siyonist gıda-genom-ilaç-silah.. küresel siyonist  firmalar şimdi bütün dünyaya, bütün insanlığa virüs saldırısıyla saldırıya geçtiler.. Yakın bir zamnda ise nükleer, genom.. Hertür silahları ile tüm insanlığı çökertmeye bakacaklar..

 

İnsanlık acilen natanahu-sisi vb. su katılmış insanlığa karşı suç işleyen ve bunlara yardımcı olan diğer devletlerdeki tüm sergerdeleri, tüm soykırımcı aile ve firmalrı.. son iki yüzyıldır insanlığa karşı suç işleyen diğer siyonistleri mezarlarından çıkarıp yargılamasa.. İnsanoğlunun bir geleceği olmayacaktır, yaşadığı dünya ile birliktte inbsanlık gümleyecektir..  En son iranda katl edilen bilim adamı covid-19 küresel siyonist virüs saldırısına karşı en etkili aşı vb. yöntemler üzerine çalışyordu.. Bu gerçeği ne iran basını nede dünya basını işlemedi.. Sadece nükleer kimliği öne çıkarılarak dünyadan tepkinin minimuma indirilmesi hedeflendi.. Yukarda da değindiğimiz gibi rejimler derinden siyonistler tarafından işgal edilmişlerdir..

 

Siyonizm Anadolu ve Mezopotamyada sahte bir türk ırkı üzerine inşa ettiği soykırımcı TC rejmine benzer uyduruk bir rejmi de yine sahte evveli olmayan Stalin katili tarafından ortaya konulan uyduruk azeri ırk oyunları ile da Azerbeycanda ortaya koyarak Türklük üzerinden yüzyıldan fazladır Kafkaslar, Anadolu ve Mezopotamya ile oynamaktadır.. Halbuki tarih boyunca bu toprklar hıristiyanından müslümanına orad yaşayan bütün halkların toprağı bu tpopraklarda yüzyıllardır andolu-mezopotamya-kafkas kökenli halklar beraber yaşamktaydı..  Irk-Irkçılık asla yoktu..

 

Eğer Rusya uyanıp alana müdahale etmeseydi.. Siyonist terörist israil uydusuna çevirdiği azerbeycanla Kafkasyayı dilediği gibi işgal etme, dilediği gibi kullanma, Kafkaslar ve Mezopotamya halklarını ırk-dil-din üzerinden birbirine kırdırmada daha da ileri bir boyuta gidecekti..

 

Bidenli ABD  TC nin etraf coğrafyada çekilmesini isterken..  Aslında siyonist israilin tc vb. müstemlekeleri kullanarak yüzyıllardır Anadolu, Mezopotamya, Kafkaslar .. Biribirne akraba olan bütün halklarla nasıl oynadığını bu oynamanın ABD’nin de dibine dinamit koyduğunu.. Halkların dil-din-ırk-mezhep üzerinden ayrıştırılmasının  dünyamıızı nasıl yaşanılmaz bir cehenneme çevirdiğini de oraya koymaktadır.. Bu siyonist oyunların ne ABD nede Rusya gibi hiçbir devleti ayakta bırakmayacağını giderek anlamaya başladılar..

 

ABD terörist siyonist israile hizmetin abd nin sonunu hazırladığını giderek net olarak görme dönemine girmeye başlarken.. ABD kendisini derinden işgal eden bu siyonist kuşatma ve işgali çözüp ekarte etmese yıkılmasının da kaçınılmaz olduğunu net görmeye başladı.. Bu anlamda Amerikan Rus halkları ortak hareket ederek hem Ortadoğuda, hemde Amerika kıtasında siyonizme yönelmeseler bugün olmaz ama yarın bu coğrafyalardaki tüm halklar soykırım-yıkım ve köleleikle tarihten silineceklerdir..

 

Ermeni halkı kendilerini ırk-dil-din üzerinden yüzyıldır ayrıştıran  tüm diasporaların bir an önce mınına koyarak Acilen Anadolu-Kurdistan-Mezopotamya halklarıyla her alanda amasız bütünleşme dönemine geçmeleri gerekmektedir.. Ermeni halkı 19. Yüzyılın başında kürtlerden kopmasaydı ki kurt asiretleri yeni kurulacak tcnin beklenmesini istediler.. Ama siyonist gazla zehirlenen ver ablukaya alınan ermeni halkı derin soykırım ve oynunu çözemedi..  bugün siyonist israilin  müstemlekesine dönüşen uyduruk tc rejmi ve diğer diğer uyduruk rejimler Anadolu-Mezopotamya ve Kafkas halklarına bu denli bir soykrım zararı veremeyecekti,  halklarla bu denli oynayamayacaklardı..

 

Özetle Hiristiyanından Müslümanına Osmanlı ve Çarlığın yıkılmasının akabinden bugüne Anadolu-Mezopotamya ve Kafkaslarla oynayan ana gücün siyonizm olduğunu bölgenin bütün halklarının düşürülmesinin planlarının siyonist-terörist israilde abd ve ab deki ingiltere katil kraliçe vb. siyonist merkezlerde planlandığını ve yapıldığını, terörist israil komutasında tc, iran, ön asyadaki mafya-çete devletçiklerininde arap rejimlerininde bu siyonist plan ve programların uygulayıcıları olduklarını Anadolu-Mezopotamya-kafkas ve Rusya Federasyonu halkları, bütün halklar kavramalıdır.. Aksi hergeçen gün halklar biraz daha düşecek, biraz daha köleleşecek.. Heryeni gün bir öncekinden daha kötü olacaktır..

 

 

İşte tc ihasının kadrajına giren İsrail yapımı 'Orbiter' siha..! Azerbeycanda siyonist israil tarafından üretiliyor..

 

Savunma politikası analisti Turan Oğuz, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne ait silahlı insansız hava aracının (SİHA), Ermeni topçusunu başarıyla vurduğu sırada kadraja giren İsrail ürünü "Orbiter 1K" kamikaze İHA ile ilgili değerlendirmede bulundu. Söz konusu İHA'nın istihbarat toplama ve keşif gözetlemede kullanıldığına dikkat çekti.

 

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde sıcak çatışmalar sürüyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan Ordusuna ait hedefleri, havadan ve karadan başarıyla vurmayı sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın bugün Twitter hesabı üzerinden yayımladığı bir görüntüde, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) Ermeni topçusunu başarıyla vurduğu görüldü. Görüntülerin kaydedildiği, imhanın gerçekleştiği saniyelerde, bir başka İHA'nın kadraja girdiği dikkatlerden kaçmadı. Görüntüyü üst açıdan çeken SİHA'nın Bayraktar TB2 olduğu, kadraja giren İHA'nın ise İsrail ürünü "Orbiter 1K" olduğu belirtiliyor.

 

KEŞİF GÖZETLEME YAPIYOR

 

Savunma politikası analisti Turan Oğuz, görüntüleri ve İsrail yapımı Orbiter'i Milliyet'e değerlendirdi. Söz konusu Orbiter'in intihar/kamikaze özelliklerine sahip olduğunu belirten Oğuz, ayrıca keşif gözetlemede de kullanıldığını kaydetti. İsrail'le Azerbaycan arasında yapılan anlaşma gereği, Orbiter'in Azerbaycan'da üretildiği bilgisini veren Oğuz, "Ermenilerin çok sayıda hava savunma sistemi yok edildiği için, artık Azerbaycan'ın ön cephede mutlak bir hava üstünlüğü var. Azerbaycan Ordusu İHA'ları istedikleri gibi dolaştırıyor. Vuruşların çoğunluğu İHA ve topçu destek vasıtaları ile yapılıyor. Topçu atışlarında ileri gözcü görevlendirmesi gerekiyor. Bir atış yaptınız, ilerisi, gerisi, yanına mı düştü, ona göre diğer atışı yaparsınız. Bu noktada, Ermenilerin cephe gerisini izlemek ve yapılan atışlarda topçulara bilgi sağlamak için de IHA'lar kullanılabilir" dedi.

 

İSTİHBARAT TOPLUYOR

 

Keşif gözetleme haricinde, görsel istihbarat toplama noktasında da yararlanıldığını belirten Oğuz, "Yerleştirilen düşman silah sistemlerini, harekat halinde olan unsurları tespit edilmesinde de kullanılabilir. Böylece, SİHA'lar ya da ateş destek vasıtaları ile hedefin vurulmasına aracı oluyor. Vuruş sonrası görüntüleri çekmek için de kullanılıyor" diye konuştu.

Diğer Kurdistan haberleri
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Doğu Medya, Doğu Kültür, Doğu Haber, Doğu Kültür M. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya