SİYONİSTLERİN EN BÜYÜK HEDEFİ KURDİSTANA KONMAK ve İNSAN SOYUNU YOK ETMEK..

SİYONİSTLERİN EN BÜYÜK HEDEFİ KURDİSTANA KONMAK ve İNSAN SOYUNU YOK ETMEK..

Kurdi medeniyetler tarih boyunca günümüzde dünyayı ele geçiren aşağılık soylara, şeytani sergerdelere geçit vermediler. Tarih boyunca bunaları durdurdular.. Fakat son 200 yıldır..
Bu haber 2020-09-13 21:17:21 eklenmiş ve 704 kez görüntülenmiştir.

SİYONİSTLERİN EN BÜYÜK HEDEFİ KURDİSTANA KONMAK ve İNSAN SOYUNU YOK ETMEK..

 

 Günümüzdeki siyonist kapitalizm şeytanın ta kendisidir. Günümüzden bin yıl önce merkezi İngiltereydi, yüzyıl önce abd idi, şimdi ise merkezi siyonist-terörist israil devletidir..

 

Kurdi medeniyetler tarih boyunca günümüzde dünyayı ele geçiren aşağılık soylara, şeytani sergerdelere  geçit vermediler.  Tarih boyunca bunaları durdurdular.. Fakat son 200 yıldır siyonistler yani şeytanın uşakları dünyayı tamamıyla ele geçirdiler..  Kapitalizmi simgeleyen tüm harfler  örneğin www 666 yani şeytanı simgeler, computer hakeza, israil bayarağı hakeza 666 yani şeytanı simgelemektedir..

 

Neden Kurdler 1. Derece hedefte en büyük nedeni Kürtler insanlık tarihi boyunca insanlığın medeniyet nüfusu. Diller, dinler, peygamberler, ideolojiler bu coğrafyadan çıkar. Ve insanlık boyut atlayacaksa Kurdi nufustan alacağı bilgi ile uzaya açılacak, bir üst boyuta geçecek.. İşte siyonizm insanlığı düşürmek için öncelikle Kürtleri ve Kürdistanı düşürmek zorunda.. Bundan dolayı şeytanın aklına gelmeyen yol ve yöntemlerle siyonistler 500 yıldan fazladır Mezopotamya’da ki bütün insan popülasyonuna saldırıya geçmiş bulunmaktadırlar..

 

Günümüzde bu saldırı bütün dünya insanlığını kapsayacak şekilde genişlerken.. Kurdistanda ulus devlet faşizmi  ve terör lejyonları ile dünyanın medeniyet nüfusu yok edilmeye çalışılmaktadır.. İnsanlık bu gerçeğin tam anlamına kavramasa  da bu ölümcül noktayı hisettiğinden bütün dünya halkları Mezopotamyaya inmek ve Kürtlere destek olmanın bir zorunluluk olduğu gerçeğini hergeçen gün biraz daha anlamya ve kavramaya başladılar..

 

Yani iyi bir araştırma yapıldığında kapitalizmin tüm sembolleri eksiksiz ve istisnasız şeytanı temsil ediyor.. Şeytan ise insanın değil kendisinin üstün olduğunu betimleyen kıyamete kadar insanla oynayacak olan her durum, hal, davaranış ve inanıştır.. Ve  bu inanış İsrail terör devletiyle ete kemiğe bürünerek insan soyunu düşürmek için bütün gücü ile yüzyıllardır insana karşı saldırıya geçmiş bulunmaktadır..  Bir başka ifadeyle insanlık Kralın dönüşü yüzüklerin kardeşliği filminin senaryosunu yaşamaktadır.. Şeytan bütün gücüyle insanlığa karşı saldırıya geçmiş bulunmaktadır..

 

Kutsal kitaplarda vatansız olarak belirtilen, toprağın dahi kabul etmediği bu vatansızlar, bu siyonist sergerdeler şeytani yöntemlerle insanları kullanmak-kandırmak  için işin içine kutsalıklar koyarak vadedilmiş topraklar vb. zırvalarla akla hayele gelmeyen oyunlarla şeytana daha iyi hizmet etmek için siyonist-terörist israili kurdular. Ama İncil ve Kurani kerim bu siyonistlerin vatansız olduğunu, yapacakları tüm oyunların boşa çıkacağını ve başarıya ulaşmayacağını Er-Rahman süresinde ise insanın uzaya açılacağı açıkça beyan edilmektedir..

 

Altıgen yahudi bayarağı 666 sayısını bu sayıda şeytanı sembolize eder..  Kesin olmamakla birlikte; bu bayraktaki iki mavi çizgi Fırat la Dicleyi yani kurdistanı sembolize eder. Fıratla Dicle arasında bulunan Mezopotamya kastedilmektedir. Mezopotamya kutsal kitaplarda cennet toprakları olarak geçer.  Tarih boyunca Kürtlerin deşifre ettiği siyonist sergerdeler HZ Süleyman ve Davut gibi peygamberleri de kötü kullanmaktadırlar..  Davut Süleyman peygamberler Şeytanı zincire vurup köle olarak çalıştırırlarken.. Siyonistler tam aksi şeytanı kutsayarak peygamberlerin önüne geçirmektedirler, nasıl Allahı kendilerine hizmet eden bir şey seviyesine çekiyorlarsa.. peygamberleri de  kabala metotları ile şeytana ve kendilerine alet etmektedirler..

 

İSRAİL KRALLIĞININ SINIRLARI  yazılarında siyonist hahamlar tanrıyı bile ırkçı, siyonist yahudilerin emrinde basit bir varlığa evirmişlerdir. Ve binlerce gerzek bunu araştırmadan kutsal sanmaktadır..

 

"O zaman Rab bütün milletleri önünden kovacak ve sizden büyük kuvvetli milletlerin mülkünü alacaksınız. Ayak tabanlarınızın bastığı her yer sizin olacak. Sınırınız çölden Lübnan'dan ırmaktan, Fırat ırmağından garp denizine kadar olacaktır. Önünüzde kimse duramayacak, Allah'ınız Rab size söylediği gibi dehşetinizi ve korkunuzu ayak basacağınız bütün diyar üzerine koyacaktır."(Tevrat, Yasanın Tekrarı, 11/24) Yani Rab adaletsiz, ırkçı, başka insanları bu siyonist sergerdeler için dizayn eden basit bir varlığa indirgeniyor.. Bundan daha sapkın dine ilahiyata saldıran 2. Bir ideoloji yoktur..

 

Hahamlar Tevrat'a sapkın üstün ırk inançlarını eklerken, bunun ana nedeni bunların gerçekten aşağılık olmalarında yatmaktadır..  Haris-sapkın zayıf bir karekterin kendinden üstün olan birini yeme-yenme için gecesini gündüzüne katma gibi bir psikolojik rahatsızlık tarih boyunca bunları şeytana köleliğe çekmiştir.  Bu psikolojik rahatsızlığın ana nedeni ise Med’ler ve Sumer Tabletleri incvelelndiğinde kendiliğinden ortaya çıkar Aryen’ler Kurtlerin ataları eski tabletlere göre başka bir gezegen yada galaxsiden dünyaya gelenler gen teknolojisi ile bazı pigmentleri insanlaştırdılar.. Bu insanımsılar sürekli  kendinden üstün olanlara hep kin duydular..  Ve Med’ler de soy üstündür bozma nın cezası ölümdür.. Parseklerle kurtlerin birleşmesi pers imparatorluğu ile üstün ile aşağı ırklar karıştı vs. vs..  Bu sapkın vatansızlar.. Mezopotamyadan çaldıkları bu yönlü bilgilerle Tevrat'ı da tahrif ederek,  Allahın kendilerine çalışğını, Kenan diyarını kendilerine vaat ettiğini, üstün ırk ki hepsi kan –gen olarak medeniyetin m sinin olmadığı bedevi arap kardeslerimle aynılar.. büyük dünya krallığının merkezi ve idare yeri gibi zırvalarla yüzyıllardır  insana karşı saldırıya geçmişlerdir.

 

Bundan dolayı siyonist israil yıkılmadan insanoğlu ne uzaya açılabilecek, nede başka bir boyuta geçcektir.. Çünkü bu şeytanın uşakları dünyada ne kadar namuslu bilim adamı, firma, düşünür, aydın, bilimsel –ilmi bilgi varsa hepsini yok ediyorlar..  Özellikle insanlık tarihi boyunca insan soyunun önünü açan medeniyet nüfusu Mezopotamyadaki üstün nüfusu düşürerek insanın uazaya açılımını, ve insanoğlunun bir üst boyuta geçmesini engellemektedirler.. Bundan dolayı 1. Hedefleri Kurdlerdir ki Kurd kelime anlamı bilge ve derin demek.. Herşeyi şeytani yöntemlerle ele geçirip insanlığı ve insan soyunu düşürmede kullanıyorlar.. Bu anlamda sonları yakındır.

 

Çünkü bütün insanlık dünyanın üstün diye nasıl aşağılık soylar tarafından işgal edildiğini Yahudi halkıda nasıl kullanıldığını terörist israille nasıl kandırıldıklarını onlar da net görmeye başladılar. Örneğin hitleri yürütenlerle isriali kurduran aşağılık soysuz katillerin  aynı olduğunu günümüzde artık nerdeyse bütün yahudi halkı bilmektedir..

 

 KRALLIĞIN SINIRLARINI BİR DE KENDİ AĞIZLARINDAN DİNLEYELİM

Theodor Herzl(1887)

 

"Kuzey sınırlarımız Kapadokya'daki dağlara kadar dayanır. Güneyde de Süveyş Kanalı'na. Sloganımız, David ve Solomon'un Filistin'i olacaktır."David Ben Gurion(1948)"Filistin'in bugünkü haritası İngiliz manda yönetimi tarafından çizilmiştir. Yahudi halkının, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin yerine getirmesi gereken bir iş daha vardır. Nil'den Fırat'a kadar."

 

Herzl bu sözü dahi bu siyonistlerin bütün güçleri ile Kürtlere ve Kurdistana saldırıya geçtiklerini net ortaya koyarken.. siyonizmin kurdurduğu mola rejmi, tc rejmi, uyduruk ırak syria rejimlerinin yüzyıldır Kürtler özelinde Anadolu-Mezopotamyanın Hiristiyan ve Müslüman halklarına topyekün neden saldırdıklarını, Mezopotamyaı sahte suni sınıorlarla parça-parça yaptıklarını  da net ortaya koymaktadır..

 

 

İSRAİL BAYRAĞINDAKİ 666 RAKAMI ŞETYTANI SEMBOLİZE DEİYOR..

https://www.okuhaber.com/haber/5174356/666-sayisinin-gizemi-nedir?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

 

 


İSRAİL BAYRAĞININ GERÇEKLERİ..  İSRAİL BAYRAĞININ ANLAMI


https://www.youtube.com/watch?v=7hFerHxSpos

Diğer Bilim-Teknik haberleri
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Doğu Medya, Doğu Kültür, Doğu Haber, Doğu Kültür M. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya