GEZEGENİMİZ İNSAN SOYU AÇISINDAN S.O.S. VERİYOR, DATA’NIN (BİLGİ) SAHİPLERİ ..

GEZEGENİMİZ İNSAN SOYU AÇISINDAN S.O.S. VERİYOR, DATA’NIN (BİLGİ) SAHİPLERİ ..

GEZEGENİMİZ İNSAN SOYU AÇISINDAN S.O.S. VERİYOR, DATA’NIN (BİLGİ) SAHİPLERİ DÜNYA ve İNSANLIĞINDA SAHİPLERİ OLACAK..
Bu haber 2020-04-06 20:51:01 eklenmiş ve 537 kez görüntülenmiştir.

GEZEGENİMİZ İNSAN SOYU AÇISINDAN S.O.S.  VERİYOR, DATA’NIN  (BİLGİ)  SAHİPLERİ DÜNYA ve İNSANLIĞINDA SAHİPLERİ OLACAK..

 

S.O.S.  "save our souls" un açılımı (ruhlarımızı kurtarın, canımızı kurtarın..) manasındadır..  Son ikiyüzyıldır-20-21. Yüzyıl, aklı, imanı, vicdanı olan bilim adamından din adamına, düşünüre, siyasetçiye, sermayeye, aydınlara, buradan Green Peace gibi çevreci örgütlere adeta bütün insanlık dünyamızın insanlık açısından S.O.S. verdiğini sürekli işlediler.

 

DATA’NIN  (BİLGİ)  SAHİPLERİ DÜNYA ve İNSANLIĞINDA SAHİPLERİ OLACAK..

 

 

İnsanlık  bağımsız düşüncede, düşünceyi özgür ifade etmede son çağını yaşıyor.. Şu anda kontrolsuz terör devleti israil  gibi devletlerle, bu alanda faaliyet gösteren kontrol edilemeyen şirketler insanlığın bütün datasını kontrol ve kayd edenler  bütün insanlığı esir almak için 7-24 çalışarak insan soyunu robota çevirme de büyükl mesafe kayd ettiler..

 

Dünya genelinde insa yeni bir siyasal yapılanmaya gitmese kıtalar bazında bir dünya federasyonu oluşmazsa datayı elinde bulunduran devlet yada firmalar ki çok ufak bir gurup giderek tüm dünyayı esir almaktadır..

İnsanlık içine girdiğimiz bu çağda bütün dünyayı devletler ve firmalar olarak kontrol edecek bir mekanizma geliştirmese bu yüzyıl yada bu yüzyılın sonuna doğru bütün dünya köleleşcektir. Homo spains yani günümüzün insanı uyanmasa, bütün dünya halkları birlikte harekete geçmese 21. Yüzyıl  insanın bağımsız düşündüğü son yüzyıl olacaktır..

 

Tabi bu burada kalmayacak insanlığı düşeren, yada düşürmeye çalışan  güçte kendi içlerindeki vicdanlı insanlarla belki de dünyayla birlikte yok edileceklerdir.. Bir başka deyişle her firavunun katili yine kendi sarayında çıkacaktır..

İnsandan özgür irade ve düşünceyi bio teknoloji ile aldığınız gün insan kalmayacktır.. Gelişim ve tekammül bitecektir.. Bu durum insanın gezegendeki varlık sebebini de ortadan kaldıracağı için büyük ihtimalle yayı gözetleyen diğer galaxsiler de ki varlıklar (bunlar melek yada daha gelişmiş ırklar vb. diye de düşünebiliriz..) dünyayı uzaydan silecekler..  Bu gerçeğin işaretleri hem kutsal kitaplarda, hemde sümer metinlerinde mevcut..

 

İnsanlık acilen devlet yada firma adı ne olursa olsun kontrolsuz tek bir devlet ve firma bırakmamalı.. Acilen yeni bir siyasal yapılanma ile dünya kendi ortak datasını oluşturmalıdır..  Kontrolsuz firma ve devlet bütün insanlığın yıkımı olacaktır. İnsanlar bioteknoloji ile kontrole alındığında özgür düşünce sona erdiğinde insanda sona erecektir..

 

Bir virüs bütün insanlığı esir alıyorsa milyarlarca insanın datasına aklına sahip bir gurup, bir robot yada devlet  kontrolsuz kaldığında nerelere kadar uzanacağını tahayyül edebilen var mı..?

 

İnsanlık acilen, dil,din, ırk, mezhep modundan çıkarak bu tehlikeye odaklanmalıdır. Buna göre dünya kendi siyasal yapılanmasını bu yüzyıl içinde acilen ortaya çıkarmalıdır..

 

Emperyalizmin tüketim toplumu moduna çektiği milyarlarca insan bu mesajı almdılar.. Dünya güçlünün güçsüzü yediği vahşi bir saffariye dönüştü..

 

Burada dünyamız yaratıcının kendisine biçtiği ömrü ve rolünü tamamlayacaktır. Ama dünyanın altını üstüne getiren zülüm, barbarlık ve pislikte hiçbir canlının boy ölçüşemeyeceği insan soyu üzerinde yaşadığımız dünyanın da kendileri gibi bir canlı olduğunu, kaldırabileceği sınırlı bir yükünün olduğunu asla düşünmediler..

 

Kapitalist sistem birbiriyle didişen milyonlarca ifrit ortaya çıkardı. Kumar ekonomisinden ilizyondan ibaret olan borsaya, kıtalardaki kaynaklardan yer altı-üstü madenlere ne var-yok soykırım, savaş, gasp hertür yöntemle konmaya çalıştılar..

 

İnsan böyle gerzekleşince dünyanın da kendini bu kirlenmeden deprem, tsunami, afet, sel, kasırgalar, virüslerle yenileyeceğini unuttular. Sanki dünya sınırsız sonsuz kaynakları olan birşeymiş gibi algıladılar.. 

 

Gözle görünmeyen bir tek virüs insanın dünyada nasıl bir cendere içinde olduğunu apaçık ortaya koydu.. Bilim adamından düşünüre azımsanyacak insan insanlığın savaşa ve dünyayı av hayvaları gibi safariye çevirme  değil bilime yönelerek  insan soyunun uzaya açılma başta olmak üzere insanlık için çıkış yolları aramasını isterken ifritleşen kapitalizm ise hayvandan insana istediğ heryeri, her canlıyı, canlı türlerini.. soykırım-gasp-işgalle yok  etmeye çalıştı..

 

Ve insan Korona virüs ile gümledi.. Bu virüs ister labratuvarlardan çıkmış olsun ister doğal yollardan çıkmış olsun insanın mevcut haliyle dünyada fazlaca var olmayacağını net ortaya koydu..

 

DÜNYAMIZDA ZİHNİYET DEVRİMİ ŞART..

 

Burada yüzyıllardır dünyayla oynayan ifrit kapitalistler başta olmak üzere dünyanın kendilerini af etmesi için yaradılış özlerine dönmeleri, o pis nefisleriyle kendilerini hesaba çekip yaşadıkları dünyadan özür dilemeleri, canlı ve cansız yaşamın kendi pis çıkarlarına alet etmemeleri.. Bir başka ifadeyle insanlık  birbütün olarak bir zihniyet devrimi geçirmelidir..

Bugünkü Koronavirüsle gelen sürecin iki büyük aktörü Vahşi Kapitalizm ile vahşi kapitalizmin uşağı ulus devlet faşizmidir.. Ulus devlet kapitalizmin verdiği emirler doğrultusunda dünya halklarını birbirine karşı ötekileştirip düşürürken..

Vahşi kapitalizm ise, namuslu, dürüst bilim adamından siyasetçiye, düşünüre kendisine dur diyecek herşeyi (birey, firma, aile,devlet.. )  resmen yok etmeye yöneldi.. Ve dünyamız gümledi..Bu yıkıcı politika sonucu dünya çapında insanlığa yol açacak çocuklar ve beyinler yok edilerek insanlık yok edilmektedir..

İnsanlık bu cendereden çıkacaksa sömürü, soykırım, zülüm ve adeletsizliğin olmadığı insanın insanı, canlı, canlı yaşamı yok etmeyi dayttığı bugünkü moddundan çıkması, çıkarılması ile mümkün olacaktır..

 

İNSANLIK KÜRDİSTAN MEDENİYETİNİ ÖZÜMSEYEREK ÇIKIŞI YALKALYACAKTIR..

 

İnsanlık tarihi boyunca medeniyet krizi çıktığında temel çıkış, medeniyet çıkışı hep Mezopotamyadan, Kürdistandan oldu.. Dinlerden ideoljilere.. Çıkış bu coğrafyadan gerçekleşti.. Osmanlı ve Çarlığın yıkımının akabinde Siyonist Vahşi Kapitalizm o kadar vahşileştiki yan bileşenleri ile yarım milyarı aşan bu Kurdi nüfusu kurdurduğu uydu-uyduruk faşist ulus devletler, terör lejyonları ile tarihten, gezegenden silmeye çalıştı.. Neden buna yöneldi. Çünkü bu nüfusta öteki yoktur, ırk-ırkçılık yoktur, herşeyini paylaşır,sahip çıkar.. tarih boyunca dünyayı saran bütün barbarlıkları absorbe eden bir nüfus. Dünya medeniyetinin sigortası ve kilit taşları.. Siyonist kapital bu nüfusu şeytanın aklına gelmeyecek yöntemlerle yok etmeye yönelirken hedeflediği dünya hakimiyetiydi.. Bu anlamda Almanyada yahudi soykırımını, dünya genelinde fransız devriminden itibaren  ulus devlet faşizmini gezegene döşemişti..

 

Kürtlerin Türkiye, İran, Irak, Suriye gibi ırk-ulus devlet faşizmiyle halkları esarete alan, sahte suni sınırlarla soykırıma uğratan halk düşmanı rejimlerin bir an önce bu sahte suni sınırları kaldırıp ırk-dil-din üstü bütün halkları kapsayan yeni  bir siyasal birliğe gitmeleri gerektiğini yüzyıldır dile getiryorlar.. Koronovirüs Kürtlerin ne kadar öngörülü ve haklı olduğunu birkez daha ispatladı..

 

Burada Mezopotamyadan koparılan ermeni halkı, kafkas halkları, ön Asya halkları da bu birliğe hem katılma hemde zorlama yapmalıdırlar. Kürtlerin hiristiyan kolundan başka bir şey olmayan, kürtlerle kan-gen akraba olan Ermenlier, yüzyıldır kendilerini kandırıp yem eden siyonist diasporaları tesbit edip ekarte etmeli, mınına koymalıdırlar..(Ki örneğin Urartu Kürt İmparatorluğu döneminden en az 300-400 yıl sonra Kürtlerin içinden çıkan ermenileri okadar kandırdılarki Kurdi impreumun kurucuları göstermeden binbir palavra tarihle ermeni halkını diasporalar paçavraya çevirdiler.. Halbuki uratuda kullandığımız Xuda, Huda, Hinil yada hitit de  kullandığımız Ce, nan vb. biz kurtler hala kullanıyoruz.. Bugün vanda kurdi bilen bir çoban bile uratuca dilini çeviririr konuşur..)

 

Diasporalar, küresel soykırımcılar, aynı soykırım ve oyunun dah büyüğünü yahudilere dayttılar. Alman halkı üzerine yıktıkları soykırım ve gaz odaları, yahudileri kıranların daha büyük yahudiler olduğu, yahudilerin soykırımında emir alan subay-asker yöneticilerinde yahudi olduğu bütün belgeleriyle ortaya çıktı.. Yani artık halklar kendilerini soykırıma çeken ve kullanan siyonist-vahşi kapitalizmi çözmeliler..

 

 Rusyanında içinde olduğu Asyadan Doğu Avrupayı da içine alan bir Avrasya konfederasyonu kurulmalıdır. Yahudi halkı ise kendilerini soykırıma uğratan soykırımcı siyonist sermayenin oyununu hemen şimdi bozup faşist-terörist israil devletini tarihe gömmeleri bir eyalet olarak avrasya birliği içinde yer almaları.. Yeni dönemin Yahudi halkına dayattığı temel gerçektir.. Halklar Kürtlerin verdiği bu şifreleri alıp uygulamaya koyarsa.. Dünya onları izleyecek, insanlığın uzayda kolonileşme süreci hızlanacak..

 

VAHŞİ KAPİTALİZM GIDA VE TOPRĞI KONTROL ve İŞGALE YÖNELECKTİR..

 

Gıdayı kontrol eden tüm insanlığı kontrol edecektir.. Vahşi kapitalizm ulus devlet faşizmi ile dünya kaynaklarını kontrol ederek ulusları kontrol ediyordu. Şimdi ana planı ise toprakları ve madenleri kısacası gıdayı-toprağı ele geçirerek tüm insanlığı köleştirmeye yönelecektir.. Bu gerçeği şu anda İMF'den yarım dilenmeye giden ulus devletlere IMF'nin dayttığı programdan net görebilirsiniz. Bundan dolayı bütün halklar ulus devlet faşizminin mınına koyup bu yönlü harekete geçen tüm devlet ve rejimleri hemen yıkmalıdırlar.. Kıta -kıta yeniden yukarda vurguladığımız şekilde yeniden siyasal birlik oluşturmalıdırlar..

 

Mezopotamyadan yüzyıldır kürtlerin verdiği şifreleri insanlık alamıyorsa.. Yapacak bir şey kalmayacak..  Dünya bir sonraki temizleme hamlesinde tümünün mınına koyacak, insanlık gezegenimizden toptan el feraşu minel kuski olacaktır.. Biz Allah rızası için doğruları söylemeye devam edeceğiz..

 

 

 HABERİN VİDEOSU-BİLİM KURGU GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ..

 

TÜRKİYE-DÜNYA VİDEOLU HABERLER, MÜZİK, BELGESEL..

TÜM VİDEOLAR İÇİN

DOĞU MEDYA TV TIKLAYIN..

Görüntünün olası içeriği: şunu diyen bir yazı 'DOĞU MEDYA TV'

 

Diğer DÜNYA haberleri
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Doğu Medya, Doğu Kültür, Doğu Haber, Doğu Kültür M. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya