DERNEKLERİN FAAALİYETLERİ AĞUSTOS AYINA KADAR ERTELENDİ..

DERNEKLERİN FAAALİYETLERİ AĞUSTOS AYINA KADAR ERTELENDİ..

Dernekçilik ve STK alanında uzamnlığı ile bilinen, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ Korona Virüs Salgını nedeni ile derneklerin yeni yasal sorumlulukları hakkında bilgi verdi. İşte yeni yasal düzenlemeler..
Bu haber 2020-04-04 11:29:59 eklenmiş ve 213 kez görüntülenmiştir.

DERNEKLERİN FAAALİYETLERİ AĞUSTOS AYINA KADAR ERTELENDİ..

 

Dernekçilik ve STK alanında uzamnlığı ile bilinen, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ Korona Virüs Salgını nedeni ile derneklerin yeni yasal sorumlulukları hakkında bilgi verdi. İşte yeni yasal düzenlemeler..

 

AĞUSTOS AYINA KADAR FAALİYETLER ERTELENDİ..

 

Dernek yoneticilerimizin dikkatine! Korona virus ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında dernek genel kurul ve diğer toplantıları geçici olarak ertelenmişti. Yine derneklerce idareye verilmesi zorunlu beyanname ve bildirimlerin süreleri 1 Ağustos 2020 tarihine kadar geçici olarakertelenmiştir

 

 

İZİNSİZ YARDIM TOPLANMASI SUÇ TEŞKİL EDER

Yardım toplama


Yardım toplama ile ilgili usul ve esaslar 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve 27/12/1999 tarihli ve 23919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yardım Toplama Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelikle düzenlenmiştir.
Bu kapsamda, Kanunun 3 üncü maddesine göre kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergiler yardım toplayabilirler.
Kanunun 6 ncı maddesinde kişiler ve kuruluşların yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamayacakları belirtilmiştir.


Aynı Kanunun 7 nci maddesine göre yardım toplayacak kişi ve kuruluşlar yardım toplama faaliyetini, bir ilçenin sınırları içinde gerçekleştirecekse ise o ilçenin kaymakamlığından, bir ilin birden fazla ilçesinde gerçekleştirilecekse o ilin valiliğinden, birden fazla ilde yürütecekse, yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valiliğinden izin almaları gerekmektedir.
Bu doğrultuda, Kanunun 8 inci maddesi gereği yardım toplayacaklar isteklerini bir dilekçeyle izin vermeye yetkili makama bildirirler.
Müracaat dilekçelerinde Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereği;
Hangi amaçla ve ne miktarda yardım toplanacağı,
Yardım toplama faaliyetlerinin sürdürüleceği il ve ilçeler,
Yardım toplama şekillerinden hangilerinin kullanılacağı, (Kanunun 5 inci maddesinde makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplanabileceği belirtilmiştir.)


Kaç kişi çalıştırılacağı,
Yardım toplamada kullanılacak makbuz miktarına yer verilir.
Tüzel kişiliği haiz kuruluşların müracaatlarında kuruluşun yönetim organlarında görevli olanların, gerçek kişilerin yardım toplaması halinde ise sorumlu kurul üyelerinin ve yardım toplama faaliyetlerinde görev alacakların açık kimlikleri ve adres bilgileri belirtilir. (Kanunun 11 inci maddesinde yardım toplama faaliyetinin gerçek kişiler tarafından yürütülmesi halinde en az üç kişiden oluşan sorumlu kurul oluşturulması zorunlu olduğu, tüzel kişilerin sorumlu kurulunun ise yönetim organları olduğu belirtilmiştir.)
Bununla birlikte;
Kamu görevlilerinin çalıştırılmasının düşünülmesi halinde ilgili valilik ve kaymakamlıklardan alınmış izin belgeleri,
Toplanacak yardım miktarını belirlemeye yarayacak keşif özeti, rapor ve benzeri bilgi ve belgeler,
Bakanlığımız 2009/73 sayılı Genelgesi ile değiştirilen 2005/38 sayılı Genelgenin 3 üncü maddesinin (c) bendi gereği, faaliyette görevlendirileceklerin T.C. kimlik numaraları, ikametgah ve adli sicil beyanları ile ikişer adet vesikalık fotoğrafları,


Yardım toplama, öğrenim kurumları yararına veya kurum içinde yapılacak ise Kanunun 8 inci maddesi gereği kurum sorumlusunun yazılı izni de müracaat dilekçesine eklenir.
Sorumlu kurullar, Kanunun 17 nci maddesine göre yardım toplama süresinin bitiminden itibaren on gün içinde toplanan yardımın kesin hesabını çıkarmak ve bir örneğini veren makama vermekle yükümlüdürler.


Yardım toplama iş ve işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye valilikler bünyesinde bulunan il dernekler müdürlüklerinden ulaşılabilir.

 

YÖNETIM KURULUNDA ISTIFA OLMASI HALINDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Yönetim Kurulunda istifa olması halinde ilk yönetim kurulu toplantısında sıradaki yedek üye saptanır. Yazılı tebligatta bulunulur ve ilk toplantı için çağrılır. Yedek üyeler listesindeki sıralamaya göre seçilir eşit oy almış yedek üyeler, bulunuyorsa, hakkından vazgeçme olmadığı takdirde, kura çekimi ile boşalan asıl üyeliğe girecek üyeyi saptamak yoluna gidilecektir. Hiç bir suretle yedek üye varken eksik sayı ile karar alınamaz yani tüzükte 7 asil üyesi bulunan yönetim kurulu 6 kişi ile dernek işlemlerini yürütecek kararlar alamaz yedeklerden sayı tamamlanır. İstifalar ile boşalan üyeliklere yedek üyeler getirilir. Yedek üye ile Yönetim Kurulu sayısı tamamlandıktan sonra görev dağılımı kararı yazılır. En geç 30 gün içerisinde Derbis üzerinde Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne Dernek organlarındaki değişiklik bildirimi bildirilir.

 

ÜYE KABULU, İSTİFALAR İLE İLGİLİ KANUN..

26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayınlanan  BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7226 SAYILI  KANUN ile Dernekler Kanununda değişiklikler yapılmıştır.

1) Dernekler Kanununun 23. Maddesine yapılan ilave ile Dernekler yeni yaptıkları üyeleri ve üyeliği sona erenleri en geç 45 gün içerisinde Dernekler Müdürlüğüne bildirmekle yükümlü hale getirilmiştir.

2) Dernekler Kanununa geçici madde eklenerek 26.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere en geç altı ay içerisinde Dernekler üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirmek zorundadır.

3) Dernekler Kanununun 32. Maddesine “s” fıkrası eklenerek 23. Maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü ve Geçici Madde 1 ile eklenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen derneklere beşyüz lira İdari Para cezası verilmesi kanuna eklenmiştir.

 

Haberlerin Videoları, Videolu haberler, bilim, tarih, Kültür-Sanat,

belgeseller hepsi Doğu Medya TV'de ..

DOĞU MEDYA TV TIKLAYINIZ..

Fotoğraf açıklaması yok.

Doğu Medya TV, Videolar, Videolu Haberler,

Müzik, Bilim Kültür, Sanat, STK'lar Etkinlikleri,

TR ve Dünyada Neler Oluyor,

En Çarpıcı Detayları İle Doğu Medya TV' de..

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Diğer STK-Dernekler haberleri
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Doğu Medya, Doğu Kültür, Doğu Haber, Doğu Kültür M. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya