KÜRTLER DEVLET KURAMAZ AMA, DÜNYADAKİ TÜM DEVLETLERİ YIKACAKLAR..

KÜRTLER DEVLET KURAMAZ AMA, DÜNYADAKİ TÜM DEVLETLERİ YIKACAKLAR..

KÜRTLER DEVLET KURAMAZ AMA, DÜNYADAKİ TÜM DEVLETLERİ YIKACAKLAR..
Bu haber 2020-01-23 20:27:11 eklenmiş ve 638 kez görüntülenmiştir.

KÜRTLER DEVLET KURAMAZ AMA, DÜNYADAKİ TÜM DEVLETLERİ YIKACAKLAR..

 

Yavuz Sultan Selim Kürtlerin üstün özelliklerini en iyi kavrayan siyasi dehalardan biriydi. Padişah olduğu dönemde Kürdlerin ilerde zarar görmemesi için bütün Kürt aşiretlerinin tek çatı altında toparlanmasını istemişti. Aşiretler ise önce bu fikre sevinmiş ardından memo demişki ula hemo kimdir benim başıma geçecek, beni yönetecek.. histerisiyle birbirlerine karşı silahlanma yarışına girdiler, Ve Osmanlı Kürdistanı Eyalet yaparak başına da İdrisi Bidlisiyi atamıştı. Yani Yavuzun, Ahmede Xaninin yüzyıllar önceden birleşin, devletleşin mesajını cehaletten dolayı anlayamadılar, hezimet üstüne hezimet, soykırım üstüne soykırım.. yaşadılar, (Heşt Behişt, İdrisi Bidlisi) hata diktatör tc döneminde dahi toprak reformunu aşiretler engelleyerek Kurdlerin düşürülmesinde baş rölü oynadılar..

 

Hiçbir aşiret diğerinin kendisini yönetmesini istemediği gibi, kendi aralarında seçim diye bir şeyde olmadı, Kürdistan oyun, kumpas ve saldırılarla kuşatıldığında nasıl bir çözüm ve çıkış yolu buluruz diye kafa yormadılar.. 21. Yüzyılda, insanlığın uzayda kolonileşmeye hazırlandığı bir zaman diliminde, günümüzde dahi, Kürdistana yapılacak genel saldırılarda nasıl bir strateji izlemeliyiz konusunda ortak bir görüşleri hala yok..  Hala binbir parçalar:

 

Örneğin Irakta Barzani Çıkar, Hemen Karşısına Talabani Çıkar-yada çıkarılır, TR’de Kürt halkının duygu düşünce ve yaşayış tarzı ile ilgi alakası olmayan pkk-hdp çıkar. Kendisi gibi düşünmeyen bütün Kürdlere saldırıya geçer. Kürdlerin kendileri olarak bir çatı altında toplanmaması için dünyadaki en derin güçlerle birlikte kurdleri düşürmeye çalışırlar, kürtten ziyade ne kadar kürt düşmanı ve etki ajanı varsa baş ve başkan olur..

 

Suriyede  pyd gibi bir gurup çıkar-çıkarılır. Kürt aile ve aşiretlerini biçerek siyonistlerin-emperyalistlerin lejyonları olduklarını gizleyerek, emperyalizmin lejyonlarına dönüşerek .. Kürdleri dizayn etmeye çalışır.. Terör lejyonlarının eksik kaldığı noktada ise siyonizm ulus devlet faşizmini, Osmanlının yıkımının ardından bölgeye inşa ettiği diktatör devlet yapılanmasını devreye koyar. Devlet-terör leyonları ikili kumpasla kurdleri ve bölge halklarını yüzyıldır biçtikçe biçiyorlar..

 

Osmanlı yıkıldığında TC’nin siyonist-emperyalist  sahte suni halk düşmanı ajan bir rejim olduğunu gören Osmanlı ordusundaki Kurd subaylar (Cibranlı Halil; Deli Halit Paşa gibi) harekete geçmeden ekarte edildiler.. Ve Türkiye halkları Kuranın ilk emri okuyu terkettiklerinden, siyaseti bilmediklerinden.. halkın verdiği kurtuluş savaşının tepesine geçen ingiliz ajanı-siyonist sahte kurtarıcılar operationu ile  devleti, tcyi ele geçirdiler. TC’yi özümsemeyen kurdleri isyana sürükleyerek bir taşla deyim yerindeyse 25  kuş vurdular:

 

Türkiye katışıksız bir diktatötörlük yapıldı, Kürtler ve TC vatandaşı ve Osmanlının ardından Ortadoğuda kurulan dikatatörlükler, sahte suni devletler, vatandaşlarını yüzyıldır soykırıma uğratan, sömüren, köleleştiren..  Kırılan koyun sürülerine dönüştürdüler..

 

Şeyh Sait için bölücü ingiliz ajanı vb. iddiaların tam tersine Şeyh Sait 1915 Attürkün ortaya attığı Kürd devleti fikrine şidettle karşı çıktığı, Osmanlı ailesine yapılan ihaneti görmesi, Müslüman bir devlet yerine bir küfür rejmi kurulduğunu gördüğü  için hedefe konuldu. İsyanı da tcnin ingiliz ajanı kurucu kadrosu bilinçli tertipledi. Hedef Musul ve Kerkukü  Trden koparma, bölgenin belkemiği kurdlere darbenin ardından  ırkçı faşist bir devlet yapılanmasıyla arta kalan Osmanlı tebasını kurdu-turku-arabı, farsıyla bütün bölge halklarını düşürme ki zaten müslüman nüfusa geçmeden önce Osmanlıyı içerden ele geçirdiklerinden..  ermeni-rum, malakan.. Hıristiyan nufusun işini bitirmişlerdi..Şeyh sait, ardından tc diktsatörlüğüne karşı savaş veren deniz fgezmişlere .. Soykırımcı siyonizmi ve emperyalizmi çözemediklerinden.. Deyim yerindeyse hapsi balık gibi avlandılar..

 

Yani özetle son yüzyıllarda Kurdler adına öne çıkan parti ve örgütler Kürd Halkının özgücü yerine hep emperyal siyonist ajanların oyunlarına geldiler.. Kürdlerin özgücünün olmazsa olmaz koşulu bölge halklarının örgütlenmesi ırk-dil-din-mezhep üstü ortak siyasal birlik çıkış ruhu ve anlayışından yatmaktadır..Bu gerçeği ne dini referans alanlar, nede solu referans alanlar görmediklerinden 20 yüzyıl boyunca hep yenilgi üstüne yenilgi yaşadılar..

 

Kürtler ve bölge halklarının Siyonist –Kapitale, Yada Emperyalistlere, bir başka ifadeyle siyonizmin uluslararası politikalarına sırtlarını dayamaya çalışmaları hezimet üstüne hezimet, soykırım üstüne soykırımı kurdlere ve bütün bölge halklarına  kaçınılmaz kader olarak dayatıldı..Devleti, ulus devlet faşizmini kutmasa günümüzde bütün Ortadoğu halklarını kurbanlık koyunlara çevbirmiş bulunmaktadır..

 

 Örneğin Ortadoğuda Osmanlı yıkıldığında 40-50 milyon kurd birbirini tutsaydı.. bölgedeki hangi sahte suni rejim kurtlerin devletleşmesine engel olabilirdi, yada kurdlere soykırım oyunu yapabilirdi.. Yani günümüzde olduğu gibi dünde bölük –pörçük ulusal birliği olmayan bir dağınıklık hala kürdleri başkalarına yem yapmaktadır, Kurdlerin düşürülmesi ise domino etkisiyle bütün bölge halklarını düşürmektedir.. Suriyede pyd diye emperyale lejyonlar, ırakta barzanu talibuyan, trde hdp ile atturkçuyan.. Tam bir rezalet.. Bu gerçekler ışığında Mahabata baktığımızda:

 

MAHABAT BİR KÜRT DEVLETİ DEĞİL EMPERYALİSTLERİN KÜRTLERLE OYNAMSININ BİR YANILSAMASIYDI..

 

Siyonist emperyalizm (rusya ve ingilteredeki siyonist sergerdeler) Kürtlere mahabat tuzağını bilinçi kurdular.. Kürdleri yem yaptılar. Benzer bir planla birbirine can düşmanı olarak gözüken Sovyetler Birliği ve ABD'deki siyonistler Kennedyi katletmişlerdi.. Yani milyarlarca insan gezegenimizde dönen şeytani oyunları görüp çözemediklerinden.. Soykırım oyunları hepsinin kaçınılmaz kaderi olmaktadır. 2011 abd deki siyonist ikiz kule saldırısı ile milyonlarca müslüman katledildi. Yarın benzer oyunlarla hıristiyan ve budist diğer dinler ve medeniyetler katledilecek..

 

Kürtler kendi tarihlerini bilmediklerinden son yüzyıllardır ençok darbe alan milletlerin halkların başında gelmektedirler.. Eğer tarihlerini bilseydiler, tc yada tr rejmi ne kadar faşist-diktatör ve ırkçı da olsa bu çatıda toparlanmaları, rejmi değiştirip dönüştürmeleri gerekirdi.. Ama tarih bilmeme, siyonist oyunları çözememe.. hepsini kolay yem yapmaktadır. Ortadoğu Mezopotamya halklarını örgütleme ve halklarla birlikte hareket etmeyi becermediklerinden  Emperyalistlerin dümen suyuna girerek hezimet üstüne hezimet, soykırım üstüne soykırım yaşayan bir halka çevrildiler, Kürtlerin düşürülmesi domino etkisi yaratarak tırk-fars-rum-ermeni bölgenin tüm halklarını da düşürdü....

 

Emperyalizmin soykırım oyunlarının en bariz örneklerinden biri ise Mahabat Kürt Cumhuriyetidir..

"... 1941’de İran’ın kuzeyinden Sovyetler Birliği İran’a girerken, güneyden de İran İngilizler tarafından işgâl edildi."

- "Bu tarihten sonra Sovyetler Birliği’nin çabalarıyla Kürt aydınlarının başını çektiği örgütlenmeler hızla yayıldı. Bu çalışmalar sonucunda Komel’e Jiyanew’ey Kürdistan (Kürdistan Diriliş Topluluğu) kuruldu. Bu örgütlenme daha sonra 1945 yılında Kürdistan Demokrat Partisi’ne dönüşerek tüm örgütlenme faaliyetlerini tek çatı altında topladı."

- Gerek uluslararası koşullar, gerekse İran içlerine kadar Sovyet birliklerinin girmesi ve Kürtlere açık destek verme oyunlarını çok iyi oynamaları yemini yiyen kürtler.., Kürt ulusal hareketi için tarihi bir fırsat doğduğuna inanarak harekete geçtiler..

- "Sonuçta bu koşullar değerlendirilerek 22 Ocak 1946’da Mahabat Kürt Cumhuriyeti ilan edildi. Kadı Muhammed kurulan Cumhuriyetin Cumhurbaşkanı, Başbakan ise Bükan aşireti önde gelenlerinden Hacı Baba Şeyh idi. Bakanlar kurulu daha çok aşiret önde gelenlerinden ya da akrabalarından oluşmuştu. Böylece Mahabat Cumhuriyeti aşiret ilişkileri temeline dayalı bir yapıyla kurulmuş oluyordu."

- "Aynı yıllarda Irak’ta ayaklanmış olan Molla Mustafa Barzani de, Irak iktidarının saldırıları karşısında İran’a geçerek cumhuriyete katılır... Elinde bulunan iyi yetişmiş üç bin kişilik askeri güçle, cumhuriyetin askeri gücünü oluşturur. Kendisi de orduyu yöneten dört generalden biri olarak atanır."

 

-" İran Kürdistan Demokrat Partisi’nin kurulmasından kısa bir süre sonra Molla Mustafa Barzani partinin bir kolunun da Irak’ta kurulması için adamları aracılığıyla çalışmalara başladı..."

 

-"Barzani başkanlığındaki bir komisyonca hazırlanan bildiri Irak’taki Kürt gruplarına iletilerek Irak Kürdistan Demokrat Partisi’nin gerekliliği anlatılır. Bu görüşmeler sonucunda Rızgariye Kurd ve Şoreş partilerinin de katılımıyla IKDP kurulur. Partinin başkanlığına Molla Mustafa Barzani getirilir."

 

- "Kürt halkının özgücünden çok, uluslararası dengelere dayanan ve Sovyetler Birliği’nin açık desteği, siyonist ingiliz oyunları ile ile kurulmuş olan Mahabat Cumhuriyeti fazla uzun ömürlü olmadı. Savaşın sona ermesi ile, üzerinde yükseldiği zeminin sallanmaya ve uluslararası dengelerin değişmeye başlaması cumhuriyet için sonun başlangıcı oldu. Özellikle Sovyetler Birliği’nin askeri güçlerini bölgeden çekmesi ile İngiliz emperyalizminin desteklediği İran Şah rejiminin saldırıları karşısında, 5 Aralık 1946’da, Mahabat Kürt Cumhuriyeti kısa ömrünü doldurarak yıkıldı."

- "Mahabat Kürt Cumhuriyeti’nin yıkılışındaki temel etkenler, feodal toplumsal yapı, aşiret ilişkileri, kendi özgücünden çok güçlü bir devlete sırtını dayama isteğidir. Güven yerine önyargılardan kaynaklanan ihtiyatlılık, ilişkilerin temel biçimi olmuştur."

- "Irak’tan gelerek Mahabat Kürt Cumhuriyeti’ne katılan Barzaniler’in durumu buna örnektir. Barzaniler Irak’tan geldikleri için askeri olarak kabul görmelerine karşın, politik hiyerarşi içerisinde yer alamamışlardır. Ortak ulusal çıkarların değil, feodal aşiret çıkarlarının temel alındığı böylesi bir birlik, adı devlet de olsa zor karşısında dağılmaya mahkumdur!.. Nitekim İran Şahı’nın saldırıları karşısında birçok aşiret lideri Şahla uzlaşma yollarını ararlar. Ancak bu uzlaşmacı eğilimler hatta öteden beri Şahla işbirliği içerisinde olanlar bilindiği halde, bunlara yönelik hiçbir tavır geliştirilmemiş cezalandırma yoluna gidilmemiştir."

Kürtler devlet kuramaz... Çünkü Kürtler bir araya gelemiyorlar.. Irak'ta Süleymaniye'de Talabani'nin, Dahuk'ta Barzani'nin "devlet"i var, Syriyede PYD, TR de hdp hiçbirinin bütün dünya kurtlerini kapsayan tek bir projeleri yok!..

 

Sovyetler çekilince Mahabat Cumhuriyeti iskambil kâğıdından bir ev gibi yıkılıverdi!..Çarlık ailesini yıkan siyonist damar aynı oyunu kürtlerin bir kolu olan Ermenilerede 20 yüzyılın başında oynadı. Ermeni halkını günümüzdeki iş-ite benzer çetelerle doldurdu.. Çaktırmadan Kürtleri ve Kurdistandaki müslüman nüfusu hedef yaptı.. Sonuç Kyrdlerin ve Ermenilerin soykırımı oldu.. Bütün bu oyunların çıktığı tek kapı sahte suni sınırlarla ırk devletlerini inşa halkları birbiriyle çatıştırma yem yapma ve yutmadır. Artık bölge halklarının bu gerçekleri görmesi ulus devlet faşizmini gezegenden silmeleri gerekmektedir..

 

Şimdi Amerikalılar Ortadoğu’dan çekilince, sırtlarını emperyalistlere dayanalarda aynı akibete uğrayacak kartondan kaleler gibi yerle bir olacaklardır..

 

Yani Kurdler önce ulusal birliklerini sağlamalıdırlar, sonra TR, İran, Irak, Suriye, Ermenistan parçalanmış Kürdistan coğrafyasını ırk-dil-din-mezhep-sınır üstü birleştirmek ve bütünleştirmek için harekete geçmelidirler. Araplara, Farslara, Türklere, Ermenilere.. Şu gerçeği öğretmelidirler:

Kürdistan üzerinde kurulan sahte suni devletler ve ulus devlet faşizmi yüzyıldır hepimizi soykırıma uğratıyor. Bizler halklar olarak diasporaları, siyonist lobileri ulus devlet faşizmini, aramıza dayatılan-çizilehte suni sınırları yıkmaksak, ırk-dil-din-mezhep üstü yeni bir siyasal birliğe gitmesek, hepimiz toptan yıkılıyoruz :

Bu 5 devlette yer alan bütün halkların

a-     soykırım kaçınılmaz kaderleri olacak.. 

b-    hepsi köleleştirilip kullanılan, 1 yüzyıla varmaz yiyecek-içeceğin silaha dönüştürülmesiyle maymun ve fareye çevrileceklerdir..

Bundan dolayı günümüzdeki koşullarda Kürtlerin ve bölge halklarının ana hedefi halkları örgütleyerek Ortadoğu’da    ulus devlet faşizmini yıkma ve bölgenin bütün halklarını ırk-din-mezhepüstü, sınır üstü yeni bir siyasal yapı altında birbiriyle buluşturma.. Halklar ya bunu başaracak yada hepsi  soykırım, işgal, köleleşme düşürülüp bitirileceklerdir..

 

Halkların ağaları, efendileri ise, soykırımcı-siyonist katil firmaların-katil soykırımcı ailelerin..  katil uşakları natanhunu, sisi, esed gibi katışıksız halk düşmanı sergerdeler olacaklardır.. 

 

Kürtler, Türkler, farslar, Araplar ve Kurdistan coğrafyası üzerinde yaşayan halklar ölüm ve soykırım çemberine alınmışlardır, ya birleşerek bir çözüm yolu, çıkış yolu bulacaklar, yada hep birlikte soykırım ve kölelikle yüzyıldır olduğu gibi bu yüzyıl içinde hepsi uluturk,kurt,ermeni,fars,arap.. gazlarıyla ulus devlet faşizmiyle yok edileceklrdir..

 

Kürtler önce ulusal birliklerini sağlamalı, bölge halklarıyla bütünleşmeli ve Kürdistan üzerinde bütün ulus devletleri, ulus devlet faşizmini tarihe gömmelidirler.. Bu kapı tek çıkış kaspısıdır.. Başka da çıkış yoktur.. Bunu bölgenin bütün halklarının kavraması lazım..

Bütün halklar bir iyilik daha yapayım:

--Devletinizin adı : Anadolu Devletler Federasyonu

---Ortak dil, resmi dil  Osmanlıca (Kurdi-tırki, farsi, arabi,suryani..  bütün dillerin ortak bşkesidir..)

---Millet-Halk olarakta  Avrasyalılar (avrupalı-asyalı, afrikalı herkesi ve ırkı kapsayan bir terim)

Dersinizi iyi çalışın yoksa siyonistler hepinizin 7 sülalesini gömecek.. Çünkü hepinizin 7 sülalesinin bütün bilgileri mosad-cia ve kraliçenin kasasında.. O kasalara ulaşmadan hiçbir halkın geleceği yok..

Peki dünyanın öbür halklarını nasıl örgütleryeceğiz:

Ortadoğu Kürdistandaki siyasal yeniden yapılanma dünyada domino etkisi yaratarak siyonizmi-soykırımcı kapitlaizmi gezegenden silecektir.. İnsanlık kendisiyle beyni ve aklıyla oynama dönemini, birbirine oyun-kumpas dönemini  aşacaktır. Bununda yol açacağı ana gelişme bir yüzyıla varmadan insan soyunun uzayda kolonileşmesidir. Yani korkunç bir şey bir insana sayamayacağı kadar dünya-gezegen düşecektir. Safari av hayvanları gibi birbirine dadanan insan soyu hızla uyanacaktır.. bu gerçeği kaz kafalı amerikalı-avrupalılara gösterin her safaşata en ön saflarda yer alacaklardır.. Aslasn kurdler, tırkler, ruslar, ermeniler, farslar, rumlar, çinliler bir kurd olarak şifreleri size verdim. Harekete geçin..

Bir zevzekte sormuyor bu şifreleri nereden alıyorsun. Nairobeden alıyorum. Nairobeyide nasa denen insanlıktan bütün bilgileri gizleyen nasadan siz sorun. Tatmin edici cevap vermezlerse ardiyesine girin.. Çünkü orayıda soykırımcı kapital idare ediyor..

 

 

Haberlerin Videosu, Serhat bölgesi STK'lar, STK, İş-Siyaset-Sanat Dünyası etkinlikleri, Haberleri, Videolu haberler, bilim, tarih, Kültür-Sanat,  belgeseller için Doğu Medya TV'ye Bakınız..

DOĞU MEDYA TV TIKLAYINIZ..

Fotoğraf açıklaması yok.

Doğu Medya TV, kanalımıza abone olamayı ve yaymayı unutmayınız ki heryerde tanınasınız, bilinesiniz..

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
asdasdas
sadasda 2020-03-31 03:56:34
Kurtler bırakmadan corona hepsini dizdi..
Diğer Kurdistan haberleri
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Doğu Medya, Doğu Kültür, Doğu Haber, Doğu Kültür M. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya