HEYT İSRAİLDEN .. TESLİM OL İSRAİLE..

HEYT İSRAİLDEN .. TESLİM OL İSRAİLE..

Dil, kültür, din, inanç vb değerler bir milletin, bir halkın namusudur. Biz Kürtler bu rejmin ilk namussuzluğunu, ilk darbesini ilk okulda bilemediğimiz bir dille eğitim alırken ve falakaya çekilirken yaşadık.
Bu haber 2019-08-12 18:20:07 eklenmiş ve 1114 kez görüntülenmiştir.

HEYT İSRAİLDEN .. TESLİM OL İSRAİLE..

 

Yaşımız 50 yi geçti. Bu rejimde ilk şoku ilk okulda yaşadık. Dil, kültür, din, inanç vb değerler bir milletin, bir halkın namusudur. Biz Kürtler bu rejmin ilk namussuzluğunu, ilk darbesini  ilk okulda bilemediğimiz bir dille eğitim alırken ve falakaya çekilirken yaşadık.  Ve ilk eylemimizi bizi iyi bir türk (ki bu türkün Türklerle alakası yok. İyi bir siyonist uşak manasında türk kelimesi tc rejminde var edilmeye çalışılmıştır, Müslüman gerçek türk yüzyıldır putlar ve totemler karşısında eğdirilerek insanlığı ve Müslümanlığı elinden alınmaya çalışılmıştır, bu oyun hala sürüyor..)  yapmaya çalışan öğretmenin evini mantar tabancalarıyla taramak olmuştu. Garibanda silahlı saldırıya uğradığını zan ederek soluğu ilçede almıştı, 2. Eylemimizi askeri arabaları gördüğümüzde taş yağmuruna tutarak yapıyorduk.. Askerler bizi korkutup kaçırırken.. en büyük dayağı amcalarımızdan, büyüklerimizden yiyorduk, kutsal devleti taşlamanın bedelini komalık derecesinde dayak yiyerek ödüyorduk. (70-80  li yıllar Gariban turkler kendi adlarını kullanan bu devletin ve bu askerlerin Amerikan-Siyonist İsrail  askeri olduğunu 15 temuz 2016 fetö darbesinde kısmen gördüler, hala tam anlamadılar..  ).. 80’lardan 2000’li yıllara ise TC rejminin soykırımcı –ırkçı faşist , asimilasyoncu.. yapısını ve karekterini az-çok her vatandaş bilir.. Sermaye ve egemenler hariç her evden dağda yada ovada her evden harcanamayan vatandaş kalmamıştır. Özetle başkalarının inkarı, asimilasyonu üzerine kurulan totemci ve putçu rejimlerin tümü abd-israil uşaklığı yapmaları için kurulmuşlardır.. Kuruluş amaçları yüzyılda sürse o ülkedeki vatandaşın iradesini kırıp rejmi sorgulayamaz hale düşene kadar hertür oyun ve saldırı ile saldırmak.. Heyt İsrail çıkışı da ,israille devam eden siyasi ticari ilişkilere bakıldığında halkın vatandaşın gazını alamak için bir siyasi manevra ve oyun olduğu ortaya çıkmaktadır..

 

Osmanlının ardından kurulan tc rejminin hedef kitlesi Kürtler ve Müslümanlar başta olmak üzere bütün vatandaştı. Bilimsel bilgiden, özgür irade ve düşünceden yoksun, biyolojik ve kimyasal saldırılarla hem bedenen ((Qer İsmetlerin chp zihniyetinin abdeden getirip içirdiği süt tozu ile beyin fonksiyonları düşünme yetneği giderildi.., tere yağı ve zeytin yağı kanser yapıyor diye vatandaşı kandırıp getirilen vita vb. yağ ve yiyeceklerle bir ulusu toptan geri zekalı ve hastalıklı yaptıkları gibi bu ülkenin bütün kaynakları ve paralarını Amerikalı sergerde soykırımcılara aktardılar.. Günümüzde İsrail başta olmak üzere, cargill vb. küresel firmaların ürünleri,..  gdolu  ve mahiyeti bilinmeyen ürünler.. Günümüzde terör az çok durduruldu ama sürekli yangın çıkarna ve diğer oyunlarla ülkemiz hala çok büyük tehditler altında..)) , hem de beynen neredeyse bu rejim kurulduğundan günümüze halk büyük bir saldırı altında olduğu gibi bir yüzyılımız sağ-sol, kürt-türk, gavur-müslüman, alevi –suni atatürk-atakürt totemcilikleri ve geriliklerinde heba oldu gitdi. Düşünen, üreten insan yerine Soykırımcı kapitalin, diktatör devletin ve bu devlet yapısından güç alıp çıkan siyasetin, legal-ilegal örgütlerin yemleriyle zehirlenen harcanan milyonlar olduk. Halada harcanan yığınlar olmaya devam ediyoruz.. 

 

Kürtlerin yüzyıllık silahlı, silahsız kesintisiz mücadelesi, Müslüman ve muhalif kesimlerin siyasal mücadelesi ak parti iktidarının yolunu açarak ak parti ile birlikte hem rejmin yıkılışı engellendi, hem de rejmin ırkçı inkarcı vatandaş düşmanı birçok özelliği yok edildi, törpülendi.. Ve bugünlere kadar gelindi.. Ama ak parti de giderek eski tc kalıntı, kırıntılarına dönüşmeye ve giderek vatandaşı düşürme aracına dönüşmeye başladı..

 

Dünya  çok kutuplu bir sisteme geçerken.. Küresel soykırımcı firmalar, vahşi kapitalizmin gücü giderek gerilerken.. Ortadoğu da heyt isrrail diyen tr giderek eski tcye iran ise tarihi boyunca olduğu gibi mezhepçilik ve din  üzerinden hep Müslümanlara saldırdı. Bu saldırısını ise İsrail ve abd düşmanlığı yalan dolanı ile hep perdeleyerek iran halkını düşürdü..

 

Vahşi kapitalizmin emir eri mola rejmi, (trdeki fetönün ikizi)  kurulduğundan beri siyonist abd-israil düşmanı olduğu algı ve yalanı ile bünyesindeki fars, kürt, türk, arap halklarının tümünü düşürerek mola rejmine boyun eğen sorgulamayan köleleştirilmiş, özgür iradeleri ellerinden alınmış dünyanın en büyük köleci devletini meydana getirdiler..  Başını kaldıranın da anında kellesini almaktadırlar.. Bir başka ifadeyle abd-israil düşmanı oyunlarıyla iranı ele geçiren siyonist damar iran halkını bitkisel hayat yaşayan kölelere dönüştürmüş bulunmaktadır..

 

Arap rejimleri zaten artık mosad ve cia tarafından yönetilmekte. İslam dini din olmaktan çıkarılmış, siyonizme küfre hizmet e4den bir argümana çevrilmiştir. Ön asyada çete ve mafya devlet yapılanmasıyla bütün Türkler çürütülmekte, bitirilmektedirler, turki cumhuriyetlerde durum ortadoğudan daha da vahimdir..

 

Heyt İsrail naraları ile ortaya çıkan ak partili tr rejmi ise giderek eski tcye dönüşmeye başladı. Ne sivil bir anyasa yapabildi, nede ırkçı-asimilasyoncu karekterlerini kırabildi. Nede biyolojik, nükleer, genom gdo labratuvarına dönüşen terör devleti israille ilişkilerine son verdi.. İsrail başta olmak üzere küresel emperyalizmin bütün Ortadoğu halklarını maymun ve fareye çevirecek olan ürünleri 24 saat herhangi bir engele takılmadan bütün coğrafyayı baştan başa sarmış bulunmaktadır.. Yani heyt İsrail tüm halkları düşür israile dönüşmüş bulunmaktadır.. Var olan politikalara bakıldığında iran ve tc rejmi çok usta ve sinsice halkların iradesini zamana yayarak kırmaktadırlar..

 

Dünya yeni bir siyasal sisteme geçmelidir..

 

İran ve tr rejimlerinin  dile getirdiği en önemli argümanlardan biride dünyanın yeni bir sisteme ihtiyaç duyduğu, yeni bir sisteme geçmesi gerektiği  gerçeğini dile getirmeleridir. Dünya yeni bir sisteme geçecekse bunun ana formülü Ortadoğudur- Mezopotamyadır. Osmanlıdan sonra hıristiyanından müslümanına bütün halkları sahte suni sınırlarla birbirinden ayrıştıran, atomuna kadar parçalayan,  Filistinden afganistana bütün halkları soykırıma açı8k koyun sürülerine çeviren ulus devlet faşizminin yıkılarak bu devasa coğrafyada ırk-dil, din üstü yeni bir siyasal yapılanmaya şiddetle ihtiyaç var.. Bu siyasal yapılanma başarılmadan bölgedeki tüm halkların kaderi yüzyıldır olduğu gibi tek kelime ile soykırım ve köleliktir.. Ortadoğu ve mezopotamyadaki siyasi partiler, devletler, örgütlerin ana işi bu gerçeği halklardan gizlemek ve zamana yayarak bütün bölgenin halklarının siyonist  kuşatma karşısında nefessiz bırakıp bitirmektir..

 

İran haşdi şabilerle Kürtlere saldırırken, tr ösölarla, afrin vb. kürt coğrafyalarında türkçe –arapça eğitimlerle asimilasyon ve insanlık suçları işlerken, abd-israil bölge halklarını dinli-dinsiz terör lejyonlarına peşkeş çekerlerken.. Tr ve İran kendi tarihlerinde bir kez olsun dil-din, ırk üstü yeniden bir siyasal yapılanma gündemi ile bu siyonist kuşatma ve işgali def etmek için asla bir araya gelmemişlerdir.. Ortadoğudaki bu siyonist kuşatmanın bir sonraki hedefi olan Çin ve Rusya rejimleri ise Ortadoğunun siyasal birliği yönünde yeterli bir çaba ve politika ortaya koymayarak bölge rejimlerinin halklar üzerinde oyun yapmalarını kolaylaştırmaktadırlar..

 

Sonuç olarak iran ve trnin politikaları ile terör devleti israilin politikaları, Kürtler adına ortaya çıkan parti ve örgütlerin politikaları  birbirleriyle paralellik göstermekte. Bölgenin bütün halklarının küresel emperyalizmin düşünmeyen güdülen kölelerine çevirmiş bulunmaktadır. Bu gidişle insanlar 10-20 yıl içinde evlerinin yolunu bile bulamayacak bir geri zekalılığa ve robotlaşmaya evrilmektedirler.. Bir başka ifadeyle ırk-ırkçılık modunu aşamayan Ortadoğu-Mezopotamya halkları kendilerini kapsayan yeni bir siyasal sisteme geçmeyi başarmadıklarından dolayı her alanda köleleşip düşme kaçınılmaz sonları olmaktadır..

 

Günümüzde terör devleti israilin ürettiği maddelerle, yiyecek içeceklerle suriye, ırak, iran ve tr de günde kaç kürt, türk, arap, fars  düşürülmektedir, mosad-cia ajanları heval-heval ayağı ile günde kaç kürdü paketlemektedir.. Bu vb soruların cevabını verebilecek ne Kürtlerin, ne Arapların, Türklerin nede farsların cevabını verebilecek tek kurumları, tek labratuarları tek devletleri yoktur.. Kürtler adına ortaya çıkan hdp vb. yapılar, Kürtlerin din-maneviyat alanına  din alanına saldırmayı esas politika yaptıkları gibi,  bu anlayış aynı zamanda totemci tcnin yedek anahtarı oldu. Totemci tcnin yedeğine geçme gibi mertebeyle chplileştiler. CHp de heykelerle totemlerle halkı dizayn eden  geçmiş yüzyılların diktatör-muz cumhuriyetleri partisi olarak hala vatandaşı totemcilikle düşürmeye çalışan bir truva atıdır. Ardahana büyük Atatürk heykeli büyük kılıçın  katılımıyla gerçekleşirken..  hdplilerde  toptan alkış tufanı ile avuçları patlayana kadar eşlik  ederek Kürtleri kurtarmada atatürk-atatkürt modunda yeni bir boyuta geçtiler.. 

 

BÜYÜK KÜRDİSTAN, BÜYÜK İSRAİL KAÇINILMAZ  OLARAK DOĞMAKTADIR..  

 

Bölge rejimlerinin politikaları ırk-dil-din üstü yeni bir siyasal yapılanmaya geçemeyişleri, küresel emperyalizmin insanı insanlıktan çıkaran ürünlerinin tüm bölgeyı kaplaması.. Yiyecek, genom, gdo, hava-su.. her şeyin silaha dönüştürülmesi.. Bölgenin bütün halklarını şimdiden düşüremeye, bitirmeye..  giderek düşünme yeti ve yeteneklerini kayb eden sürüler ortaya çıkarmış bulunmaktadır. En geç 10- 20 yıl içinde tr de, iranda atomuna kadar parçalanacak cia-mosad daeş ve fetolarla, din adı altında köle sürüleri.. kürt coğrafyasında ise mao-lenino, siyon yıldızlı  flamaları ile fink atan düşünemeyen küresel sermayenin siyonizmin kölelerine dönüşen devrimci kürt tipi lejyonlar barbar Türkleri nasıl yendiklerini, dünyayı nasıl kurtardıklarını  birbirlerine anlatırlarken.. Kendileriyle işi biten Siyonistlerin içirdiği çay çorba ve şarapla dünyayı nasıl terki selat ettiklerini, edeceklerini..  ruhları bile duymayacak derecede düşürülmektedirler.. Kürt düşünür ve aydınlarının Kürtler amasız TR ile bütünleşmeli ile neyi anllatıklarını anlayamadan yok olacakları gibi, kürt halkının düşürülmesinde de baş rolü oynadıklarını anlayamamaktadırlar.. Bir bütün olarak insanlık Allahın verdiği akıl nimetini kullanmayarak hem bu dünyalarını hem de öbür boyutlardaki tüm dünyalarını kayb edeceklerdir..

 

SİYASET VE DİN ALANI KÜRESEL SERMAYENİMN EMRİNDE..

Solomon, sisi vb. diktatörleri cia-m16-mosod gibi yapılar avuçlarına alırken.. din alanı da din olmaktan çıkarılarak küresel sermayeye hizmet eden araçlara dönüştürülmüş bulunmaktadırlar.. İslamın adalet, liyakat, ırk, ırk üstü tüm yanları törpülenerek  yaşamları ile siyonizme, küresel emperyalizme hizmet eden milyonlarca sürü oluşturuldu.. Milyonlar haca gidip para bırakırken-cia-mosad gazteci kaşıkçıyı doğrayarak solmon ve sisinin yani arap halkının tüm servetine artık tek bir operasyonla çökebilmektedir..  Bunlara hizmet ettiğini görmeyecek derecede körleşen müslüman tipi ise Allaha yakınlaşayım derken nasıl uzaklaştığını küfre sapkınlığa saptığını alet edildiğini.. ruhu bile duymamaktadır..

 

TRde ortaya çıkmaya çalışan partilere ve muhalefete bakın hiçbirinin gündeminde yukarda değindiğimiz sistemsel sorunlar ve konular yoktur. Bölgemizin içine çekildiği soykırım düşürülme ve sistemle ilgili tek bir fikirleri, tek bir planları yoktur. Mevcut iktidarların daha da gerisinde seyr etmektedirler..

 

HERKESİN IRK DEVLETİ VARSA KÜRTLERİNDE OLACAKTIR..

 

Sonuç olarak Ortadoğu da ki devlet yapılanması, siyasal yapılanma ve ortaya çıkan, çıkarılan legal-,ilegal  tüm örgütler küresel emperyalizme hizmet eden araçlara dönüşmüş bulunmaktadırlar.. Herkesin ırk devleti varsa neden Kürtlerin ırk devleti olmayacak.. Bu gerçek bile kısa zamanda ortadoğunun nasıl atomuna kadar parçalanacağını ve paçavraya çevrileceğini ortaya koymaktadır.. Rusya yönetimi Golan işgali ile ilgili tek kelime ediyormu.. Küresel emperyalizmin büyük İsrail planı 10-20 yıl içinde Rusya sınırlarına, Rusya kapılarına da dayanacaktır..  Rusları ve rus coğrafyasını küllün mafiş ardından çin ve öbürlerine yönelecektir.. Tanrılaşan sermayaeye karşı kimsenin gıkı çıkamyacaktır. Sermaye ve zengin uranyumun patronları ise bu anın ardından iktidar savaşına girişecek ve dünya 22 bin yıl önce göbekli tepede olduğu gibi tümden gümleyecektir. Beklide bu sefer tüm dünya magmaya toz bulutuna dönüşecektir.. Belki de insanlığın atlama tahtası olan tek gezegen olan dünyamız sonsuza doğru yok olacaktır..

 

Biz vicdanı ve insanlığını hiçbir gücün düşüremediği insanlar bu rejimde hayatımız zindana çevrilirken.. Bütün ülke ve yaşadığımız dünya bizlere zindana  çevrilirken.. Halk yada halkların kültür bütçeleri, ileriyi görme yetileri  olmadığından bu yönlü can alıcı bilgilerin yeni nesillere taşınmasının da önünü keserek çocuklarının da cellatlarına dönüştüklerini  göremeyecek derecede körleşip düşmektedirler..  Kerizler bilimsel bilgi özgür düşüncenin önünü açacaklarına akçı-totemci tc siyaseti ve rejmi aydınlara terörist muamelesi, kürtçü gerici siyasal anlayış ve örgütlerde kürt parti ve örgütlerinin kripto ve siyonislerle işgalini deşifrasyonumuzu ise  kürt düşmanı yanılsamalarıyla.. hepsi küresel emperyalizmin değirmenine su taşımaktadırlar..

 

 90’larda bizleri yüzyıllara varan hapis cezalarıyla kuşatan ırkçı totemci tc sistemi, günümüzde ise ekonomik alan başta olmak üzere bizleri boğmak için her yolu ve yöntemi devreye koyarak bitirmeye çalışmaktadır.. AKi tc stratejik anlamda firmaların ortaya çıkışını engellemek için birebir siyonizme hizmet etmeye başladı.. Bizim kerizde altında son model araba, kolunda saat .. cebinde dolarla öbür kerize nasıl büyük bir adam olduğu modu ile hava atarken.. Küresel şatlarda defterinin 7 sülalesi ile nasıl dürüldüğünü, 7 sülalesinin bilgilerini soykırımcı sermayenin kendisini nasıl ablukaya aldığını, bakal çakalda satılan paketlenmiş ürünlerin 10-20 yıl içinde 7 sülalesini nasıl vuracağını..   ruhu bile duymamaktadır.. Ama o büyük  adam parası ve arabası var.. Bir başka deyişle Ortadoğu rejimleri vatandaşı da düşünemeyecek kuşa ve koyuna  çevirmiş bulunmaktadırlar.. Ne kültür nede arge bütçeleri yoktur. Daha kendi köy derneklerinde bir liranın hesabını soracak kontrol edecek bilgileri ve donanımları yokken.. Ben başbakan olsam diye söze başlarlar.. Bu anlamda çürüme ve çürümüşlük tavan yapmaktadır.. Heyt isailden teslim ol israile hızla gidiyoruz..

 

TR ve İran rejimleri hem yeniden bir siyasal yapılanmaya gitmeyerek, hem de işi zamana yayarak bütün halkları nefes alamayacak düzeye çekmeye ve düşürme politikasını İsrail karşıtlığı algısı ile sinsice derinden ve ustaca hayata geçirmektedirler.. Siyonist İsrail ise filistini nasıl düşürdüyse şu anda tüm ortadoğuyu düşürmektedir.. Halbuki bu kuşatmadan tek çıkış sonucu nereye varırsa varsın sişyonist israille savaştır.. Siyonist İsrail rejmini yıkarak üstünlük sosu ile efsunlanan Yahudi halkının soykırımcı sermaye tarafından kullanılmasını bitirmektir.. Bunlar bu sonucu öteleyerek arap, fars, kürt, türk halklarının iradesini kırmaktadırlar.. Kısa bir zaman sonra hiçbir halkın siyonizme karşı kıpırdayacak halleri kalmayacaktır..  Ana yıkım ise yukarda belirttiğimiz gibi, Sermaye ve zengin uranyumun patronları iktidar savaşının ardından gelecektir.. Bir başka ifadeyle mevcut soykırımcı sermayenin çıkışi da direkt olarak dünyada oluşacak, ortaya çıkacak yeni sisteme bağlıdır..

 

Ortadoğunun kalbine kazık gibi çakılan siyonist İsrail yıkılmadan, filistinden afganistana ırk-dil-din mezhep üstü yeni bir siyasal yapılanma oluşmadan ulus devlet faşizmi hem bu coğrafyadki halkların, hemde dünyanın felaketi olacaktır..  Dünya yeni sisteme geçecekse öncelikle bu ağır sorunu çözmek zorundadır. Çözmese.. Büyülk İsrail, büyük Kürdistan, büyük turkistan, ermenistani arabistan saçmalıkları tüm halkları ve dünyayı bitirecektir..

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Diğer Kurdistan haberleri
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Doğu Medya, Doğu Kültür, Doğu Haber, Doğu Kültür M. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya