ROKO ROŞOYA KILIÇ ÇEKMEDEN..

ROKO ROŞOYA KILIÇ ÇEKMEDEN..

Kimi iddialara göre dünyamız binyıllardır, kimi iddialara göre ise dünyamız yüzyıllardır sürekli vurguladığımız şekilde Küresel –kapitalist soykırımcı aile ve firmalar tarafından yönetilmektedir..
Bu haber 2019-08-05 22:18:57 eklenmiş ve 1137 kez görüntülenmiştir.

ROKO ROŞOYA KILIÇ ÇEKMEDEN..

 

Kimi iddialara göre dünyamız binyıllardır, kimi iddialara göre ise dünyamız yüzyıllardır sürekli vurguladığımız şekilde Küresel –kapitalist soykırımcı aile ve firmalar tarafından yönetilmektedir.. Ve bu gerçek artık bütün dünya halkları tarafından bilinmektedir.. (x1 dipnot bkz)

 

İnsanlık tarihi de bize öğretilenin aksine 10 bin-20 bin bir yıllık geçmişe sahip değildir.  En son Urfa Göbekli tepede çıkan kazılarda bilim adamlarının da belirttiği gibi 20—22 bin yıl önce Mezopotamya-Kürdistanda  nükleer savaşın yaşandığı, bunun yanı sıra tanrı insanların 6 bin yıl önce dünyayı tufanlarla  yok  edişleri, gelişmiş uygarlıkların bir gecede nükleer patlamalar yada depremlerle yok olmaları.. (Gılgameş vb. Destanlar) en son 3 bin yıl önce ise Nuh tufanının bilimsel olarak kanıtlanması dünyamızın onlarca kez yok edildiği gerçeğini ortaya koymaktadır..

 

Ve  Sumer-Asur Tabletlerinde Nairobe ( Na-iro-be Kürtçe bugün geri gelecekler, Kürtçe adını neden belirtiyoruz x2 dipnota bakınız.. ) Nasa’nın Planet X olarak adlandırdığı gezegenden gelenlerin dünyadaki altın, uranyum ve plotunyum gibi madenleri çıkarıp götürmelerinden, nükleer savaşa girişmelerine, dünyadaki maymun vb. hayvanlar üzerinde gen teknolojisi deneyleriyle maymun vb. hayvanları insansılaştırıp bu madenlerde çalıştırmalarından.. bahsedilmektedir..

 

Günümüzde ortaya çıkan bilimsel bilgiler ışığında gezenimiz 4.5 milyar yıl yaşında ve en az yarım milyar, 500.000 beşyüz bin yıldır insan soyunun ortaya çıktığı yönündedir..

 

Gezegenimizde Nasa başta olmak üzere bilim adına ortaya çıkan küresel kurumların ezici çoğunluğu bilim adına insan soyunu  kandırma, küresel kapitale hizmeti esas alırken, din alanı da egemen sınıfların yalan dolanlarıyla, hurafelerle, tarikatlarla doldurulup dejenere edilmiştir.. (X3)

 

Roko-Roşo, Ropodan kastımız dünyayı babalarının çıftliğine dönüştüren soykırımcı aile ve firmalar.. Bunlar bilim alanından, siyasal alana, buradan devlet aygıtına, din alanına ticari alana dünyayı tekellerine alarak yüzyıllardır insan soyunu sürekli düşürmektedirler.. Kendilerinden olmayan bilim adamından zeki bir çocuğa buradan siyasetçiye firmaya her şeyin düşmanıdırlar.. Binbir oyunla hedef seçip uluslara varana kadar imha etmektedirler..

 

Dünya gizli ardiyelerin olmadığı, artı değerin kaldırılıp tüm insanlığın  emrine geçtiğİ bir sisteme geçmeyi başaramazsa geçmişte dünyayı onlarca kez tufanlarla yok eden insan günümüzdeki silah-teknoloji ve bilim göz önüne alındığında dünyayı magma ve toz bulutuna çevirecektir.. Dünya ve insanlık roko ve roşolar birbirine dalmadan, insanlık roko-roşolaşmadan.. acilen yeni bir sisteme geçmelidir..  Hintli yada Afrikalı, Çinli, Amerikalı, Avrupalı, Mezopotamyalı.. bir çocuğun üreteceği çıkış ve çözümü engelleyen roko-roşo sistemi çökertilemez ve ekarte edilmese bu aşağılık soylar kendileriyle birlikte 4,5 milyar yıldır başlayan dünyanın yaşam serüvenini insanı ve insanın gidebileceği sınırları insan görmeden dünyayla birlikte yok edeceklerdir..  Dünya insanlığın diğer boyutlara ve evrenlere atlama yapacağı geçiş noktasıdır, çıkış kapısıdır.. Roko-roşo-ropo sistemi diğer uluslardan çocukların çıkışını engelleyerek yada köleleştirerek, gerzekleştirerek, hastalık vb. şeyler bulAŞTIRARAK, DEĞİŞİK YOL-YÖNTEM VE OYUNLARLA İMHA EDEREK.. .. bu çıkış kapısını kapatarak-kitleyerek  insanı ve insanlığı sonsuz yok oluşa sürüklemektedirler..

 

Dünyaya, canlı –cansız yaşama, müdahale sonlandırılmalı, metropol sistemi kademeli olarak aşılamlı.. iki ayaklı tüketim yaratıklarına dönüşen insan tipi ve sisteminden düşünen insana geçiş ysapılmalı.. Gezegen çapında bilimsel bilgiyi, özgür irade ve özgür düşünceyi esas alan eğitim sistemiyle uzaya açılmayı hedef alan bir sisteme geçilmelidir.. Aksine safari av hayvanına dönüşen insanın avı yaşadığı dünyadır,  saniyenin milyarda birinde yaşadığımız uzayı-dünyayı  var eden ve akıl nimetini veren yaratıcının sonsuz sınırsız nimetlerine kavuşmak hayvamlaşmakla kazanılmayacağını tüm insanlık ya öğrenecek yada bozuk gen ve kromozon yapısını tamir edemediği için yaratıcı bu ürününü tedavülden  zamanı gelmeden kaldıracaktır.. İnsan insan olmak gibi bir imtihanla karşı karşıya ya başaracak yada gümleyecektir.. Roko-roşo sistemi insanın bu gerçeği görmemesi için insana her alanda saldırmaktadır..

 

Sonuç olarak insana ait olan ahlakı-vicdanı insanlığın binyıllardır kazandığı kazanımları yok ederek insana canlı-cansız yaşama saldıran ve düşürmeye çalışan soykırımcı kapitalist sermeye günü ve yeri geldiğinde aynı senaryolarla birbirine girecektir. Afrikalı Asyalı bebeği yok eden kafa günü geldiğinde çıkarına ters düştüğünde kendi çocuğuna da aynı sonu dayatacaktır.. Özetle insanlık roko-roşo-ropo  sistemini aşarak yaratılış özüne dönmedikçe hiçbir alanda çıkışı bulamayacak ve gümleyecektir..

 

DİPNOTLAR..

X1 -1. , 2. Dünya savaşları asyada atom bombası, izmlerle kraliyet aile ve silalerinin yok edilmesi, asyada atom bombaları, Yahudi, ermeni, ve günümüzde Müslüman halkların soykırımı, askeri darbeler,terör devleti israilin inşası, kürdistanın arabistanın, Osmanlının İslam coğrafyasının atomuna kadar parçalanması, diktatörlerin teror ordularının, lejyonlarının dünyanın her yerine döşenmeleri.. ulus devlet faşizmi, kenedyden özala  Muhsin yazıcıoğluna suikastler, bilim adamlarına suikas askeri darbeler, dolar üç kağıtçiliği ile dünya halklarının kaynaklarına konma..

 

X-2

Mısır piramitlerinden aztek –inka vb. dünyadaki medeniyetlerin, dillerinin..  hepsinin kökeninin Mezopotamya ve Kürtler olduğunu saklama Kürtleri kürdistandan söküp atma soykırım-asimilasyon politikaları ki Siyonizm yahudi kökenli aileleri Kürtlerin içine serpiştirerek günü geldiğinde kripto kürt olarak kullanma gibi şeytanın aklına gelmeyen yol ve yöntemler dahil olmak üzere..  insanlık tarihinin en büyük saldırısı yüzyıllardır sinsi ve derinden Kürtlere yapılmaktadır. Devlet aygıtından iletişim araçların bilimden sanata her şey silah olarak kullanılmaktadır..  Bu tehlikeyi Yavuz Sultan Selim, İdrisi Bitlisi yüzyıllar önce, tc döneminde ise Hüseyin paşalar, şeyh Saitler cibranlı Haliller Kürtlere göstermeye çalışmış ama aşiret kafası bu durumu idrak edemediğinden aşamadığından.. Mezopotamya çekirdeğinde 40-50 milyon kürt, doğu avrupadan asya içlerine yarım milyar kurdi nufus  bir avuç İngiliz sergerde tarafından yerle bir edildiler.. Yüzyıllar boyunca kendilerini asimilasyon ve soykırımdan koruyan Osmanlı sistemine düşman yapılamaya ve düşürülmeye, kripto sahte kurtarıcılarla örgüt ve anlayışlarla sarıldılar.. Günümüzde de terör lejyonları, uyduruk siyasal  parti ve hareketlerle Kürtler hala atomuna kadar parçalı bir şekilde kullanılmaktadırlar. Örneğin hdp-pkk çizgisine bakın  en büyük hedefleri Kürtlerin maneviyat alanını yok etmeye yöneliktir.. Kürtlerin ve diğer ulusların tek çıkışı amasızda olsa, diktatörlükte olsa, faşist ve ırkçı bir yapılanma da olsa  tc çatısı altında toplanarak derinden işgal edilmiş, siyonizme ve vatandaşın soykırımı ve düşürülmesi aracı yapılan tc rejmini legal-siyasal alanı kullanarak hem kendilerini hemde bölge halklarını bu derin işgalden kurtarma ve aslına döndürme.. Fakat Kürtler adına ortaya çıkan legal-ilegal yapılarda tc rejmi gibi derinden siyonizme uşaklık ettikleri için bu gerçeğin bilince çıkmaması için her oyunu7 oynamaktadırlar..

 

Diğer yandan küresel soykırımcı kapitalizm hertür argümanı kullanarak örneğin ilkokulu doğru dürüst bitirmemiş Vanlı bir çoban Urartu yazıtlarını çözebiliyor ve tercume ediyor. Bu kamuoyundan saklanır neden çünkü urartuların, Hititler,n, eski Anadolu Mezopotamya medeniyetlerinin kökeninin kürt ve Kürtler olduğunu gizleme babında bunlar yüzyıldır dağı taşı dahi bombalayarak Kürtlerin medeniyetini yok etme için yukarda vurguladığmız gibi devletler, diktatörlükler, terör lejyonları ve şeytanın aklına gelmeyen heryol ve yöntemle saldırmaktadırlar.. İstanbul gibi dünya medeniyetine başkentlik edebilecek şehirleri kuranların Kürtler olduğu gibi gerçekleri gizleme.. değişik oyun ve senaryolarla kurdistanı Kürtlerden izole ederek şeytanın aklına gelmeyen yöntemlerle Kürtleri tarihten silme ..

 

X3- DİN GERÇEĞİ..

 

WİLLİAM TYNDALE YAKILARAK ÖLDÜRÜLDÜ..

William Tyndale, 1536 da İngilterede incili ibranice ve Yunancadan şingilizceye çevirdiği içiçin boğularak öldürülmüş ve ardından yakılmıştır..

Apaçık Kur’an ayetleriyle sabittir ki Kutsal kitapların en büyük öğretisi Allahın birliği, Allahtan başka hiçbirşey karşısında eğilmeyeceği, kul olunmayacağı gerçek özgürlüğün Allaha teslimeyet olduğu ve hiçbir imamın, papazın hahamın belirtmediği dinin İslamın Şartları aşağıdaki gibidir ve din alanı işgal edildiğinden bu şartlar bütün insanlıktan gizlenmektedir:

ilk şart adalettir.

İkincisi emanettir.

Üçüncüsü ehliyet,

dördüncüsü maslahat,

beşincisi ise meşverettir.

 

Ne oldu? Şaşırdınız mı? Yoksa siz namaz, oruç, hac gibi ritüellerden mi bahsedeceğimi sanmıştınız? Hayır, hayır! Onlar İslam’ın şartı değildir. Şart öyle birşeydir ki o olmazsa onun temsil ettiği sistem de olmaz. Adalet olmadan İslam olur mu? Emanete sadakat olmadan İslam olur mu? İşi ehline vermeden yani ehliyet olmadan İslam olur mu? Bir şahsın yahut bir grubun değil halkın yararını esas almadan yani maslahat olmadan İslam olur mu? Danışma, fikir alışverişi, düşünce özgürlüğü ve şurayı ikame etmeden yani meşveret olmadan İslam olur mu? Dediler ki bunlar olmadan da İslam olur. Yeter ki namaz kıl ama Muaviye’nin, Yezid’in adaletsizliğine itiraz etme! Yeter ki oruç tut ama açın, yoksulun halini sorma! Devlet erkanının lüks ve şatafat içinde yaşamasını dert etme! Yeter ki hacca git ve Kabe’yi tavaf et ama farklı düşünüyor, farklı inanıyor diye zalim iktidarlar tarafından hapse atılıp şehit edilen İmamı Azam Ebu Hanife’leri, çöle sürgün edilip ölüme terkedilen Ebu Zer Gıfari’leri, kılıçla boynu kesilen Hucr bin Adiyy’leri sakın gündeme getirip de fitne çıkarma!

 

Evet; böyle dediler. Allah’tan başkasına kul olmamayı ve gerekirse zalim sultana karşı kıyam etmeyi öğreten mukaddes namaz ibadetini yozlaştırıp onu neredeyse iktidar sahiplerine itaat etme ritüeline dönüştürdüler. Aynı tahribatı oruçta, hacda da gerçekleştirdiler. Allah, ihtiyaçtan fazla olanı yoksullara verin dediği halde zekatı kırkta bire indirdiler. İnfakı unutturdular. Saraylar yaptılar. Servetlerine servet kattılar. Ezdiler, sömürdüler, yoksulun ve geniş halk yığınlarının iliğini emdiler. Kendileri sözde dünya nimetlerinden alabildiğince yararlandılar da yoksul müminler içinse sadece öbür dünyada cennet hayalini bıraktılar. Hesap vermediler. Hesabı ahirete havale ettiler. Sonuçta Muhammedî İslam’ı yerle yeksan edip yeni bir din ürettiler. Ürettikleri din, aslında İslam öncesi şirk dininin İslam maskesi giydirilmiş halinden ibaretti.

 

 

Diğer DÜNYA haberleri
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Doğu Medya, Doğu Kültür, Doğu Haber, Doğu Kültür M. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya