BEYKOZDA DOĞU DELAGASYONU OYUNLARI..

BEYKOZDA DOĞU DELAGASYONU OYUNLARI..

Beykoz’da 30 yılı aşan bir süredir belediye var. Ardahanlılar ve doğulular çöpçü bile atayacak lobileri yok, utanç verici bir durum yaşanıyor..
Bu haber 2019-07-20 11:30:21 eklenmiş ve 952 kez görüntülenmiştir.

BEYKOZDA DOĞU DELAGASYONU OYUNLARI..

 

Beykoz’da 30 yılı aşan bir süredir  belediye var. Özelde Ardahanlılar, gebelde doğu nüfusu lobileşmediğinden yerelde, genelde yokturlar.Deyim yerindeyse bir çöpçü atayacak pozisyonları dahi yoktur. Beykoz siyasetinde bazı hemşerilerimiz ikltidar ve muhalefet partileri başta olmak üzere siyasi partilerde ilçe başkanlıkları, yucel çelikbilek gibi belediye başkanı olarak görev yapanlarda çıktı. Ama Beykoz’da hiçbir zaman Karadeniz ve diğer bölgeler gibi Doğu Anadoluya yönelik bir lobi oluşmadı..

 

2010 sonra  bizler lobi ayağını oturtmaya çalıştıkça iktidar ve muhalefette ve değişik siyasi partilerde bizim adımıza ortaya çıkanlar, çıkarılanlar, bizden gözüken koltuk sahiplerinin en önemli 1.il görevleri eski tc oyunlara.. Lobileşmemizi engellemek, bizleri bitirmek ve düşürmek için gereken her oyunu oynamak olmuştur. Özelde Ardahan genelde bölgemiz adına bir lobinin oluşmaması için ne gerekiyorsa onu yapan  insanlar olarak öne çıktılar. Köy, il-ilçe dernek başkan ve yönetimleri de bilgi –birikim ve donanım olarak , bırakın halkı partiler ve siyaset üstü örgütlemeyi kendilerini örgütleyecek düzeyde olmadıklarından, bilgi donanım vb yeterli olmadığından Beykoz’da stk, sivil toplum, ve lobi oluşmadığı gibi  halk bazlı, lobi bazlı  30 yıldır hem yokuz, hemde birçöpçü atayacak düzeyde bile değiliz.. İstisnalar dışında bizi,m adımıza ortya çıkanlar önde olanlar bizleri düşürdükçe şiştikçe şiştiler. Zenginleştiler.. Halk ise fakirleşme ve gerileme, gençlik uyuşturucu vb. iletlerle düşürülmeye bitirilmeye evrildi..

 

Ciddi anlamda ırk, dil,din, siyaset-görüşüstü sivil toplum olayını, stk olgusunu, lobi olayını oturtacak insanları bitirmek  için parti ismi farketmeksizin sivil toplum ve dernekçilik olayının oturmaması için ne gerekiyorsa bizim adımıza ortaya çıkanlar hepsini yaptılar. Siyasi partilerde yer alan önde gelenlerimiz ise bu dağıtmanın en önde yer alan aktörleri oldular..

 

İş dünyasını derneklerden çekme, halkın birbiriyle buluşmasını engelleme çeşitli ayak oyunları ile halkı yanıltma ve kandırma, topluma doğru tarafsız bilgi  taşıyan doğu medya gibi tek-tük kalmış yayınları ekonomik ambargolarla binbir ayak oyunlarıyla bitirme.. adına ne gerekiyorsa onu yaptılar. Halda yapıyorlar..

 

Beykoz’da 2013 yılında   Ardahan dernek başkanlığına geçerek,  Ardahan Eğitim vakfı başkanı İlter Avşar ve vakfın sekreteri fuat avşarla  bu oyunları bitirmek için harekete geçtik.. Öncelikle bütün Ardahanlıları birtek çatı altında toparlamak için vakfın desteğiyle bir alt yapı hazırladık. MHP’den HDP’ye bütün siyasi partileri ayırımsız ziyaret etdik, her toplantımızı köy, il, ilçe derneklerimizle birlikte yaptık. STk-dernekçiliği halka taşımak, öğretmek ve Beykoz doğu lobisini oluşturmak  için canımızı dişimize taktık.

 

Bizim adımıza siyasete yer alanların ilk işi bu çatıyı dağıtmak için harekete geçmek oldu. İktidar vb. cenahta yer alan büyüklerimiz..!  Öncelikle iş dünyasına, esnafa birebir baskı yaparak yönetimlerin altını boşaltmaya çalıştılar. 2013-18 yılları arasında mevcut yerel yönetim ve bizim adımıza ortaya çıkan bizimkiler randevu taleplerimize dahi cevap bile vermediler. Aynı ambargoyu ciddi anlamda stk özelliği taşıyan en önemli stklarımızdan biri olan Panig derneğine de uyguladılar. Panig gibi bir iki derneği dışarıda tutarsak stk yapılanmamız Beykozda çökertildi. Lobileşme yönündeki tüm çabalarımıza büyük bir darbe vurdular..

 

Yüzyıllık totemci, vatandaşı bitirme üzerine kurgulanan eski tcyi bitirme adına ortaya çıktığını iddia eden ak parti bizim gibi sivil insanlara aktörlere destek olacağına, stk sivil toplumun sağlam bir şekilde rayına oturması için yardımcı olacağına  aksine eski tc hastalıklarının tümüyle bizleri sararak sivil toplumun önünü kesmek stk olayını çürütmek, çökertmek  için ne gerekiyorsa yaptılar. Beykoz özeli, İstanbul geneli sivil toplum olayı, mahalle meclisleri, demokratik kontrol mekanizmaları oturmadığından, iktidar ülkenin yükünü vatandaşa dağıtmayı becermediğinden.. Büyük alan kayıpları yaşadığı gibi, yüzlerce yıllık ziraat alanı gibi alanlar yok edildi. Beykoz on çeşmeler suyunun kaynağı üzerine alman ünversitesi yapıldı. Çeşmenin suyu kesilene kadar da kimsenin beykozda nasıl oyunlar döndüğünden haberi olmadı..

 

Bütün bu olumsuzluklar büyüyerek birleşerek bizim adımıza da öteki kesimler adına da ortaya çıkanları deyim yerindeyse yerlebir etdi.. Beykozda  ithal başkan dönemi başladı...  Bizimkiler..! altlarında koltuklar-halılar kayınca,  ellerinde imkanlar alınınca.. artık doğu delegasyonu, doğu-güneydoğu lobisi  gibi kelimelerle alana çıkmaya devrimciliğe ve rehberliğe soyunmaya  başladılar..

 

Bizler M. Ergül başkanlığı döneminden beri  yıllar  önce lobi olayını oturtmasak ne yerelde ne kamuda olmayacağız yönlü atağa geçerken.. ablukaya alınırken.. bizimkiler kripto oyunlarla bizleri vurma.. STK alanında Lobileşmeyi bitirme ise 1. Hedefleri oldu..

 

Çalıntı fikir ve projelerde olsa altlarında koltuk ve halı kayanların devrimci bir çizgiye kaymalrı  güzel gelişme.. Ama bu gelişmeler köylü kurnazlığı, ayak oyunları ile kapalı kapıların ardında, ahbap –çavuş ilişkileriyle  lobi oluşmayacağını bilmelidirler..

 

Toplumsal tüm kesimlerin bilinçlendirilmesi, tyartışılması ve ortak iradesi ile lobi oluşur. Panig derneği bir arsa almış bizim adımıza ortaya çıkmaya çalışanlar  yerel yada genelde bu arsanın üzerine bir şeyin dikilmesi için bir tek hamleleri icraatları  odlumu, olmaz.. Ya ne oluyor köylü kurnazlıklarıyla ahbap –çavuş ilişkileri ile hal rol çalmanın peşindeler.. Lafla lobi olmaz, icraatla ve halkı stkları örgütlemekle bütünlüğü sağlamakla olur.. Bunlar ise parti büyükleri bizi görsün tekrar koltuk kapma babında takla atıyorlar.. Halk bazında karşılıkları yoktur..

 

Beykoz ve TR genelinde eksen muhalefete doğru kayıyor.. Örneğin CHP Esenyurt Bld. Bşk. K.D. Bozkurt, bizim için asl olan önemli olan vatandaştır, insandır. Genel başkanda olsa sıfatı ne olursa olsun hiç kimse vatandaştan üstün değildir.. Hangi görüş ve partiden olursa olsun her vatandaş bizim için aynı değerdedir.. örnek kişiliği ile totemciliğe, gerici siyaset yapılanmasına  darbe vururken., Beykozda iyi parti ilçe başkanı Taşdemirin babasının vefatında binler birbiri ile buluşurken.. Siyasi eksenin ak partiden muhalefete kaydığını, ak partide panig gibi ciddi stklara merhaba edilmezken.. Bizler gibi 30  yıldan fazladır hakkı hukuku gasp edilen insanlar daha da boğulmaya çalışılırken.. Vatandaş düşürülürken.. Ak Partinide düşmesi bitmesi kaçınılmaz olacaktır.. Yerel, bölgesel gericilik, gerileme.. Genel gelişmeye darbe vuracak en önemli sosyal gerçektir, ak parti bu boyuta eksik öngörüsüz yöneticileriyle hızla kayıyor.  Kanal İstanbul, S-400 ler gibi büyük projeler siyasi eksen kayınca yarar yerine zarara dönüşürler.. Bir başka ifadeyle vatandaşın önünü kesen gerileten, demokratik kontrol mekanizmalarını yok edemeye çalışanlar, bindikleri dalı kestiklerini görmeyecek derecede de körleşedirler, bu alanda  hertür gericilik acilen ekte edilmelidir. Artı trde öteki kavramıi sivil topluma topluma karşı ayak oyunları bitirilmelidir..

 

Bizim ve bizim gibi insanların verdiği çabalarla 2017 yılında milyonlar Ardahan tanıtım günlerinde birbiriyle buluştular. Bugün birçok Ardahanlı kemal deniz bozkurt gibi bld başkanları çıkarırken..  Beykoz gibi yerlerde siyasi arenalarda yer alanların oyun ve saldırıları sonucu istanbulun birçok semtinde stk ve lobi alanında bariz gerilemeler yaşıyoruz..

 

Beykozda iktidar cenahında  bizim adımıza ortaya çıkan, çıkarılan yöneticilere bir bakın, adını, sanını duyan yada bizim toplumumuzda gören varmı, yada toplumda bir karşılıkları varmı.. Ak Parti neden çöktüğü ortada değim,..Ak Parti yerelden genele  hep ayağına kurşun sıkıyor, ya kriptoların kuşatması ile görmüyorlar yada ak partiyi çökertmek için kasten yapıyorlar.. Bu gericileşmeye ve bitirilmeyi ortaya koyduğumuzdan dolayı dernek başkanlığımız döneminde bizleri bitirmek için takla atanlar hala oyun peşindeler. Siyaset üstü duruşumuzdan hiçbir ak partili belediye bize gram ilan vermediği gibi yayınımızı kesmek içinde oyun üstüne oyun oynanmaktadır, stk siyaset alanındaki kriptolar özel timleriyle bizi kuşatmaya çalışmaktadırlar.. Doğu delgasyonu diyenler doğu derneği panig, doğu yayını doğu medya için ithal başkana gidip bunlarda Beykozlu diyebilecekler mi..? Bu yaşadığımız abluka ve ambargo beykozla sınırlı değil Sancaktepe vb. birçok ilçede bizim adımıza öne çıkanların ilk işi ciddi stkların, bizim gibi topluma tarafsız bilgi taşıyanların önünü  tıkamak bizleri bitirmek için sinsi her oyun oynama olmaktadır..  Bir başka ifadeyle ak parti topluma sağlıklı bilgi taşımayı engelleme ve toplumsal alanın stk alanının sağlıklı örgütlenmesini durdurma ve düşürmenin aracı yapılmaktadır. Ama yönetici kadrolar bu vahim kripto saldırıyı görememektedirler.. Ciddi stk olgusu ve ciddi basın olgusunun önünü kesme, sivil toplum ve demokrasinin gelişmesi, demokratik kontrol mekanizmalarının önünü kesme  ve rayına oturmasını engellme .. teneke tabela dernekçiliği tetiklediği gibi bu ölümcül açıklar kavranmasa bir sonraki seçimde ak partinin tarih olacağını söylemek için kahin yada falcı olmaya gerek yok. TR tarihin ortaya çıkardığı en önemli siyasi hareket olan ak parti yerelde ve genelde kriptolarla, eksik öngörüsüz yöneticilerle bitirilmektedir.. Bir başka ifadeyle ak parti misyonuna uygun olarak stk ve sivil toplumu demokratik kontrol mekanizmalarını oturtması gereken tek partidir. Ve partinin yeniden var olması bu gerçeğe bağlıdır..

 

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Diğer STK-Dernekler haberleri
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Doğu Medya, Doğu Kültür, Doğu Haber, Doğu Kültür M. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya