ULUS DEVLET FAŞİZMİ BÜTÜN DÜNYA HALKLARINA SOYKIRIMI DAYATIYOR..

ULUS DEVLET FAŞİZMİ BÜTÜN DÜNYA HALKLARINA SOYKIRIMI DAYATIYOR..

ULUS DEVLET FAŞİZMİ BÜTÜN DÜNYA HALKLARINA SOYKIRIMI DAYATIYOR..
Bu haber 2019-04-27 07:35:26 eklenmiş ve 768 kez görüntülenmiştir.

ULUS DEVLET FAŞİZMİ BÜTÜN DÜNYA HALKLARINA SOYKIRIMI DAYATIYOR..

 

Hz.  Kilicdarov  erenelerden olduğunu ve Anadoluyu türkleştirmek için yüzyıllar öncesiden ata binip dıgıdık, dıgıdık.. Anadolu ve Mezopotamyaya geldiğini, nasıl üstün bir soya sahip  olduğunu ifade ederken, aslında tek tipçi çağ dışı kalmış chp ideolojisinin faşist analyışını  dışa vuruyor..

 

İktidar kanadında ise malı götürmede uzmanlaşan, kutsal kavramları malı götrmek için kullanan, devlet ve yerel yönetimlerde faşizme varan dar bölgecilik analayışlarıyla tüm ihaleleri kendilerine çeviren.. halkın vergileriyle sonuna kadar oynama..  Adalet-hak hukukun terk edildiği bir çürük anlayış.. Liyakatın bitirildiği bir hak gaspı ve vatandaşı düşürme.. iktidarı gücü vatandaşla bölüşmeye yanaşmayan, Tr’nin diğer yarısını ötekileştirmeye çalışan götürücüler oluştu. Fakat son yerel seçimde vatandaş her iki kanata büyük bir darbe vurarak siyaseti ulusal mutabakat eksenine çekti..

 

Şu gerçeği teslim etmek lazım 17 yıldır ak parti iktidarında stk-sivil toplum güçlenerek demokrasiyi icra edebilecek bir noktaya hızla gidiyor. Bir başka deyişle artık önümüzdeki yıllarda toplumu  siyaset alanı memur atar gibi siyasetçiyi vatandaşın başına diken siyasal anlayış bitiyor. stk-sivil toplum alanı yerel alan başta olmak üzere bld başkanından itifaeye erine tayin edecek bir döneme geçiliyor.

 

Günümüz dünyasında Türkiye gibi ülkeleri geren ana sorunların başında dünyayı dizayn etmek isteyen küresel emperyalizm gelmektedir. ABD eksenli siyonist emperyalizm, terör devleti İsraille birlikte Kafkaslardan Filistine bütün halkları atomuna kadar parçalamak, bölmek, ırk-mezhep, din temelli oluşumları çoğaltmak terör, kaos, savaş, soykırım oyunlarıyla   İran ve Türkiye başta olmak üzere tüm islam coğrafyasını düşürmeye çalışıyor. Küresel emperyalizm şunu hesaplayamıyor.. Bu iki devasa eski impartorluk yapılarında normal devlet işleyişi bittiğinde ortada ne israil, ne ermenistan, ne kürdistan, nede diğer istanlar kalır… Dünya dünya tarihinde görülmemiş bir ırk-soykırım savaşıyla yüzyüze kalır. Çünkü bölgenin bütün halkları ateşe, giderek  patlamaya hazır bombalara  dönüşmüş bulunmaktadırlar..  Bu öfke selinin yöneleceği birincil yapılanma terör devleti israil olacaktır. Ve ardından ötekilerine yönelme başlayacaktır..Ve ardından milyarlar dünyayala oynayan küresel katil aile ve firmalara yöneleceklerdir..

 

Yani ABD’li siyonist sergerdelerTürkiyeyi demokratik yollar dışında döviz, dolar, ekonomik kumpaslar ve Tr ve İranda iç kargaşa ve iç savaş oyunlarının bölgede 1. Dereceden vuracağı 2-3 devlet vardır. Biri İsrail, diğeri Ermenistan, bir diğeri ise küresel emperyalizmin güdümündeki terör lejyonlarının bulunduğu bütün coğrafya ana hedef olacaktır.. İslam coğrafyasına iran-tr gibi devletlerin teör listelerine aldığı yapılanmaların olduğu her yer. hedef olacaktır.. İsrail gibi terörist-faşist -proje devletlerin fraşist soykırımcı rejimlerini  faşist ulus devlet modundan acilen çıkmaları kendilerini kullandırmamalrı gerekmetedir..Güç denen şey ebedi bir şey değil. Şu yada bu sebeten birgün gidecektir..

 

Türkiyede  ise bütün vatandaşları esas alamayan ırk-dil-din-mezhep ve oyun eksenli siyaset ve  siyasal analyışların, birilerini, ötekileştirerek malı götürme için  din-ırk, mezhep vb. kavramlar üzerinden siyaseten yapılan tüm oyunların artık sonuna gelindi..

 

Yani Filistinden afganistana faşist ulus devlet analayışı terk edilmedikçe bu devasa coğrafyda istikrar  olmayacaktır. Otorite boşluğu ise tarihin hiç görmediği darbelere yol açacak.. Bölgeyi geren siyonist israil ve diğerlerini halklar yerle bir etmek için ölümün bile hafif kaldığı bir savaşa girişecekler..

 

Bu moda gidilmemesi için siyonist-faşist terör devletçikleri kendi halkları ve vatandaşları tarafından ya yıkılacaklar yada bölge halklarıyla bütünleşecek yeniden bir siyasal yapılanmaya evrileceklerdir.. Ortadoğuda artık faşist ulus devlet analyışının sonuna gelindi. Osmanlı yıkılırken atomizasyona-parçalanmaya, sahte suni sınrırlar ve devletlerle kuşatılan bölgenin filistinden afganistana yeniden bir siyasal yapılanmayla toparlanması gerekmektedir. Bu başarılmasa aklın almayacağı büyük savaşlar, abd –israilin yıkımı halkların soykırıma varan savaşları, büyük nükleer savaşlar  hem kapıda hemde kaçınılmaz olacaktır..

 

Siyonist abd-isrtailin İran-Türkiye başta olmak üzere bölge devletleri ve bölge halklarıyla oyun oynamsına son vermesi gerekmektedir.. Yüzyıldır süren bu siyonist kuşatma bütün halkların sabrında giderek son noktaya doğru gitmektedir.. Kısacası aklın almyacağı savaşların yaşanmaması için dünya ge3nelinde derhal siyonist  soykırım oyunalrının son bulması gerekmektedir..

 

Dünya giderek  küçük bir köye dönüştü. Adalet, hukuk kavramları sadece insanı değil, hayvan ve bitkiden canlı-cansız varlıklara bütün dünyayı kapsayan evrensel bir esasa doğru  geçmeye başladı..

 

Günümüzde çürümüş soykırım-sömürü üzerinden yükselen batılı rejimler hala gelişmekte olan ülkeleri yemek ve geri bırakmak, yıkmak  için binbir oyuna başvurmalarına rağmen, kendi vatandaş kitlelerini kandırıp kullanamadıklarından dolayı suyu kesilmiş balıklar gibi sırıtmaya başladılar, medyalarından söylemlerine inandırıclıklarını kaybettiler..  

 

Ulus devlet kavramı hızla yıkılyor, yüzyıllardır dünyayı esir alan faşizm, bir ırkın  öbürüne üstün olduğu.bütün siyonist yalan-dolanların artık sonuna gelindi..

 

İsrail’le Ermenistan arasına haps edilemeye çalışılan, birbirlerine karşı ötekileştirilmeye çalışılan tüm halklar ulus devlet kavramından, kendi faşist yönetimlerini yerlebir edecek birzaman dilimine girdiler.  Bir yüzyıl içinde ulus devletlerin tümü yıkılacaktır. Halklar arasına çizilen suni sahte sınırlar ve bütün faşist reimler yok olacaktır.. Ve bunu bütün halklar elbirliğiyle yapacaktır.  Birbirtlerine karşı aytrıştırlmaya, ötekileştirilmeye çalışılan halklar derin faşizmi, çözüp hayatlarından süp atma dönemine girdiler..

 

Faşizm, siyonizm gerek diktatörlüklerle, gerek devlet aygıtıyla, gerekse alana döşedği terör lejyonlarıyla artık son oyunlarını ve son kozlarını oynamaktadır.. Bu anlamda dünya hala büyük bir tehdit ve savaş tehlikesi ile karşı karşıyadır..

 

Türkiye sathında yapılan son seçimlerde vatandaş  gücü iktidar ve muhalefete bölüştürerek ülkenin gerçek sahibinin vatandaş olduğunu, ülkeyle oynanırsa bütün siyaseti yerle bir edeceğinide ortaya koudu.. Bu anlamda devletin en üst tepesinden cumhurbaşkanlığından ulusal mutabakat dönemine geçildiği ifade edildi..

 

Özetyle faşizm gezegeni terk etme dönemine girdi, ulu yahudi, ulu türk-kurt-ermeni dönemini halklar bitiriyor. Kafkaslardan İsraile sınırların olamdaığı yeni bir yönetim biçimi, ulus devle şizminin dünyayı hızla terk ettiği  yeni bir siyasal anlayış Ortadoğudan başlayarak bütün dünyaya yaılmaya başladı..

 

Yani bundan sonra ne eren kılıçdarov, ne natnahuo, nede davarov halkları kandırıp ustun-köle soslarıyla efsunlamayacaktır..

 

Türkiyede siyaset ve siaysal alan ırk-dil-din-mezhep üstü normalleşme dönemine girdiği gibi, çağın gerisinde kalan tüm siyasql anlayışlar ve ideolojilerinde sonuna gelindi..

 

Terörist israil gibi işgal, soykırım, köleleştirme ve düşürmeye yönelik proje devletlerin varlığı bütün dünya için büyük bir tehdit olduğundan bu vb. yapılar yıkılana kadar sadece Türkiye değil bütün dünya patlama ve savaş tehdidi altındaır..  Türkiyede Ulusal mütbakat dönemine geçilmesi bütün Ortadoğu coğrafyasında İsrailden Kafkaslar bü faşist-ulus devlet erkinin sonunun yaklaştığını.. Artık bu devasa coğrafyada ırk-dil-din-mezhep temelli oyun yapamayacakları bir döneme geçildi..

 

Hiç-belli olmaz 10-20 yıl  içinde  kısa bir zaman zarfında natanahu gibi ırkçılar işledikleri savaş suçlarından yargılanma dönemine geçecekleri gibi israil, ermenistan tataristan, ırakistan, suristan..ırk-ulus devletler patır –patır dökülecekler.. Bütün halkları kapsyan yeni siyasal yapılanmalar tüm dünyayı kaplayacaktır.. Fşizm gezegeni terk edecektir..  Dünya canlı-cansız bütün varlığın olduğu bir döneme geçilyor. İnsanlar ırk-din-mezheplerine göre değil yetnek ve sanatlarıyla.. ömne çıkacaklardır..

 

Ama bu süreç sancılı olacaktır, büyük bir dünya savaşına gitme kadar büyük tehlikeleri de içinde taşımaktadır.. Çünkü Küresel soykırımcı emperyalizmin en büyük kozu ulus devlet faşizminin yıkılmaması için gereken hertür oyunu sonuna kadar  oynamaya bakacaktır..  Arzı mevud yalan dolanları, gözünü mezopotamyaya diken ağlayan faşist zihniyetler, andoluyu türkleştirmeye çalışan sakat faşist tüm anlayışların sonuna geldik.. Faşizm gezegeni terkederken süreç sancılı olacak.. Bundan dolayı ulusal mutabakat, bundan dolayı ülkemizde biran önce normalleşmenin her alana hakim kılınması gerekmektedir..

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Diğer Medya-Analiz haberleri
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Doğu Medya, Doğu Kültür, Doğu Haber, Doğu Kültür M. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya