İMAMOĞLU VATANDAŞIN MI, KÜRESEL ÇETELERİN Mİ BLD. BAŞKANI OLACAK..

İMAMOĞLU VATANDAŞIN MI, KÜRESEL ÇETELERİN Mİ BLD. BAŞKANI OLACAK..

Türkiye’deki bütün şehirlerin aksine İstanbul Türkiye’nin ve dünyanın kaderinin belirlendiği günümüzün en büyük geo-stratejik şehridir..
Bu haber 2019-04-18 06:37:17 eklenmiş ve 683 kez görüntülenmiştir.

İMAMOĞLU VATANDAŞIN  MI, KÜRESEL ÇETELERİN Mİ BLD. BAŞKANI  OLACAK.. 

 

Türkiye’deki bütün şehirlerin aksine İstanbul Türkiye’nin ve dünyanın kaderinin belirlendiği günümüzün en büyük geo-stratejik şehridir..

 

Küresel çetelerin  Türkiyedeki  bütün küresel kuşatmasına rağmen beka sorunu yoktur  diyerek  turkiye muhalefeti kendini kullanımlık projeye çevirirken..  Küresel Emperyalizm bir taşla yüzlerce kuş  vurmak istiyor, , bunlardan 2-3ünü sıralayalım..

 

1-    Suriye Kürdistanında Siyonist İsrailin ve ABD’nin önünü sonuna kadar açma, Suriyede terörist İsrailin ve Siyonistlerin, Kripto ajan kürt kılığındaki kürt düşmanlarının Kürdistan coğrafyasını işgal etmelerini, sağlama.. Dolayısyla ardından Türkiyeyi parçalama ve düşürme.. Bunun tetikleyeceği 2. Aşama ise Asyaya yayılma Çin ve Rusyayı düşürme..Asya halklarını ve uluslarını düşürme, kölelştirme, soykırıma tabi tutma..

 

2-    Ak Partinin bütün kadrolarına yolsuzluk-hırsızlık  vb. algılarla darbe vurma, Rahmetli  Menderese, Özala, Erbakana dayattıkları senaryoları Ak Partiye dayatarak bunlar Türkiye’yi soyan çete algısıyla Ak Parti kadrolarını  derdest etme, yok etme..

 

3-    Halaepçe soykırımının modern verisyonunu Türkiye ve Suriye Kürdistanında hayata geçirerek nasıl Irak Coğrafyasında Kimyasal dahil tüm silahları kullanarak Kürtleri yok etmeye çalıştıysalar şimdi aynı senaryoyu ak parti ve Erdoğan düşmanlığı üzerinden Kürtlere yedirmeye, vatandaşın tümünü yanıtarak eldeki kullanılan sopalara çevirmeye  çalışyorlar..

 

Küresel Çete yüzyıldır Kürt  feqilerin din alimlerinin, aydınlarının, Kürt büyüklerinin  dediği gibi “ Kurd  Çoyen  Destane” –Kürtler Eldeki Sopalardır senaryonusu yüzyıldır kürtler adına ortaya çıkan ihanetçi şebekeler, partiler, örgütler vb. yapılar aracılığıyla ustaca kullanıyorlar..

 

Nasılki Dersim, Ağrı, Erzincan.. bütün Kürdistan coğrafyasında soykırıma tabi tutulan kürtler ve bu coğrafya üzerinde yaşayan bütün halklar beşikteki bebekleri dahi süngüleyen, diri –diri yakan soykırımcı sergerdelere soykırımcılarına aşık psikolojisine çekilme, bu soykrımcı sergerdeler kurtarıcı diye kanun zorouyla halka dayatıldıysa..   çalışıldıysa günümüzde de aynı senaryo dahada geliştirilerek  kürtlere ve vatandaşa dayatılmaya çalışılmaktadır..

 

Küresel çete bu senaryoyu Suriye Kürdistanında yüzyıldır uyguluyor, diktatör esede kürtler yoktur politikasını uygulattılar. Kürtler kimliksizdi.. Ardından terör lejyonlarıyla toptan yok etmeye çalıştılar. Öncesi daha vahim Küresel çete 1959 yılında yüzlerce Kürt çocuğunu Rojevada bir sinemaya (Amude) doldurarak  Kürtlere öncülük yapacak yüzlerce kürt çocuğunu lenin-mao-stalin.. solcu-kripto kürt tipiyle, mosad-cia ajanlarıyla birlikte solcu marşlar eşliğinde diri diri yaktılar.. Nazilerin yapamdığı bir senaryodur bu ve dünyada eşi-benzeri yoktur, ve küresel siyonist çete kürt çocuklarını şerefsizce diri diri yakarak, kürtleri hangi ruh haliyle tarihten silmeye çalıştığını ortaya koymuştur.. günümüzde yarım kalan bu senaryosunu iş-itle hayata geçirme, oradaki tüm kürtleri soykırıma çektiler. Türkiye ve rusyanın devletler olarak bu terör örgütlerine müdahalesini engelleyerek sahte-kripto kahraman pyd vb. çete –terör organizasyonlarıyla kürtleri yanıltarak soykırıma açık sürülere çevirmeye ellerinde kullandıkları sopaya çevirmeye çalıştılar.. Nasılki ırak kürtleri saddamın kimyasal silahlarıyla yok edilemeye çalışıdıysa aynı senaryo küresel çetler eliyle suriye kürdistanına  dayatılmıştır..

 

İran-Irak Savaşında yine Kürtleri elin sopası  gibi iki devlet birbirlerine karşı kullandılar. Bu kullanmanın ardından alman, tc, israil, abd, avrupadaki derin yapılar küresel çetlerin ajan örgütleri ve firmaları saddamı kimyasal silahlarla donatarak Kürtlere 21. Yüzyılın en büyük soykırımını yaşattılar, kürtleri kimyasal silahlarla yok etmeye, kürtdistan  coğrafyasını kürtlerden temizlemeye çalıştılar.. Bereket versin TR vardı yüzbinlerce sığınmacıya Rahmetli Özal kol kanat gerdi. Ve günümüzdede benzer senaryolara maruz kalan bölge halklarını kucaklayan tek yapı yine Türkiye

 

Küresel çete Kürtler üzerinde öyle bir algı yaratmaya çalışyorki.. Sanki uyduruk diktatör, totemci puta tapıcı tc kurulurken.. (X1) Müslümanlara, kürtlere sanki  ak parti soykırımı dayattı, 80-90’larda sanki baştan başa kürdistanı ak parti yaktı-yıktı, onbinlerce köy yakıldı-yıkıldı.. faili meçhul cinayetler, asit kuyularında eritilmeyi sanki ak parti yaptı gibi ipe sapa gelmeyecek algılarla nefret körüklenmektedir..  Küresel çetenin organizasyonları 2000’li yıllara kadar devlet erki, terör ordu örgütlerini, devletin tüm kurumlarını kullanarak TR’de vatandaşı yok etmeye çalıştı.. Herkesimin  desteğiyle bu soykırım projesini ak parti durdurdu ve vatandaşa karşı yüzyıldır geliştirilen soykırım projesini sahiplerine yedirdi..

 

Nasıl İsmail Beşikçi Kürtler ve Kürdistan sömürge bile değildir, Kürtlere  bırakın ulsu-millet olma.. köle statüsü bile tanınmamıştır deyip kürtlerin nasıl bir kıskaçla tarihten silinmeye çalışıldığını sosyolojik-bilimsel anlamda ortaya koymaya çalışırken, yüzyıllarca cezalarla kuşatıldıysa, Kürt vardır diye ak parti kürtleri tarihten silmeye çalışan küresel çetlerin en büyük hedefi haline geldiğini en başta kürtler çok iyi bilince çıkarmalıdırlar. Bu anlamda bütün eksikliklerine rağmen Kürtlerin her anlanda  ak partiye yardımcı olmaları Türkiyenin güçlü bir devlet olması büyük Türkiye ideali herkesten önce Kürtlerin boynun borcu varlıklarınında garantisidir. Türkiye vatandaşları Kürtlerin, Türklerin.. en büyük şehirleri başkentleri İstanbuldur gerçeğini iyice bilince çıkararak hareeket edilmelidirler.

 

Küresel çete Kürtleri-Türkleri hedefine yüzyıllardır koymuştur. O terör devleti israil o haliyle var oldukçada ne kürtlerin, ne ermenilerin ne türklerin ne arapların, farsların nede rumların ve asya halklarının geleceği asla olmayacaktır.. Türkiyede yönetim ve siyaset erki bu ölümcül gerçeğin farkında olarak siyaset üretmelidir. Gerekirse bütün dünyayı siyonizme ve küresel çetelere karşı örgütlemek zorundayız.. Kürtler  milyon yıl geçsede ne amudeyi, ne  halepçeyi, nede dersimi..  asla unutmayacaklar.. soykırmcılar ve soylarından hesabını soracaklardır.. Bu hesap sorulmadığı müdetçede kürtlerin benzer senaryolarla kuşatılacağını hiçbir kürt unutmamalıdır..

 

AK PARTİ KONTROL MEKANİZMASINI HER ALANDA HAYTA GEÇİRMELİDİR..

 

Küresel çete muhalefeti kullanarak  İmamoğlunu yanıltarak  yukarda sıraldığımız senaryoları hayata geçirmek bütün var gücü ile harekete geçecektir. Ak Parti ve devlet erki İstanbul İBB nin ve türkiye genelinin tek bir kuruşunun kontrol dışı kullanılmayacağı bir mekanizmayla ibbyi yerel ve kamu para akışını kontrol altına almalı.

 

Milli Piyangodan şans oyunlarına, belediyelerden  tüm kamu ihalelerine, TR’nin tüm büyük ulusal uluslararası tüm büyük projelere buaralardaki açıklar yolsuzluklar vb. geçmişte günümüzde kontrol dışı kalan herşeyin ak partinin aleyhine kullanılacağını, işte bunlar türkiyeyi soyan çete algısıyla özala, erbakana, menbderese uygulalan senaryoların ak parti üzerinde hayata geçirilmeye çalışılacağını unutmadan ak partinin küresel çeteye karşı sivil toplum örgütlerini, vatandaşı güçlendirmesi, bölgecilik, hırsızlık, yolsuzluk vb. hastalıkları olanalrı anında ekarte etmeli, kendi içindeki kriptoları çözebilmeli, yolsuzluk kokabilecek tek bir yapının kalmaması, açık-şefaf  bir demokrasi analyışının yerelde kamuda bütün ülke sathına yerleştilmesi yaygınlaştırılması gerekmektedir.. TR bu noktadan açık-şefaf halka hesap veren tam demokrasi anlayışıyla düze çıkacaktır..

 

Küresel çete ibb de öncelikle donanımlı tüm elemanı ve vatandaşı devre dışı bırakma oyunlarına girişecektir. Buradaki para akışının yönünü ve yüzünü küresel çeteye ve onlara çalışanlara yönlendirileceğini devlet erki unutmadan gereken tüm önelemleri almak zorundadırlar..İmamoğlu İstanbulun sadece Tr açısından değil dünya açısından en önemli şehirlerden biri olduğu bilinciyle partici,liğe dalmadan yönetme becerisini sergilemelidir..

 

Günümüzde herkes, her devlet her parti eksik ve hatalara düşebilir ama küresel çetelerin 1. Dereceden hedfi olan Türkiye devletinin İmamoğlu gibi istanbulu yönetmeye soyunanların, ak partinin eksikliğe hatalara düşme lüksü yoktur. Her hata her eksik küresel çetelerin sisteme sızıntısı olacaktır. Küresel soykırıncı çetler çok iyi biliyorki Türkiye düşürülmeden dünya düşürülmeyecektir.. Bunun en bariz örneği ortada. 

 

Yüzyıldır Osmanlı yok dünyada adalet bitti. Heryerde soykrım, heryerde insanlık düşürülüyor, kölelştiriliyor.. Fransa –Yunanistan gibi artık ülkeler uluslar diri diri yakılıp yok edilmeye çalışılıyor.. Lamı cimi yok bu işin dünya  halkları şeytanın kölelerine dönüşen küresel çeteleri ya durdururacaklar yada bu çeteler tüm ulusları yutacaklardır.. Bu anlamda en büyük hedef kilit hedef  Türkiyedir..Ülkemizde her vatandaş ırk-dil-din mezhep hafifliğine düşmeden bu ölümcül gerçeği kavramak yaşamını buna göre idame etmek kimse bir diğer5ine zor kullanarak, oyun yaparak kendini dayatmamalıdır. Herkesin kutsalı kendine, kimse kendi kutsallarını topluma dayatmalıdır. Ülkemiz yüzyıldır sarmanlandığı diktör ruh yapılanmsından çıkarılmaltam demokrasiye geçilmeli, terör ve şidete açıkça karşı çıkmayan siyesete vatandaş artık itibar etmemelidir..

 

x1 - Dip Not: Toplumsal alanı çürüten kitleyen ana konularda Fikir yürütme fikrini ifade etmede zorlanan zevzekler totemci-putçu yapılanma vb. ifadeleri Atatürke hakaret vb. algılıyorlar. Atatürk kendisinin bu yönlü kullanılacağını hayal bile edemeyen bir devlet adamıdır. Demokrasi, fikir ifade özgürlüğü, kadınlara oy kullanma vb. birçok gelişmeye öncülük etmiştir. Demokrasi kelimesinin geçtiği  hiçbir ülkede anıt kabir vb. diye bir şey olmaz. Türkiyede yapılan bazı çıkar çevrelerinin atatürkü kullanarak toplumu düşünsel anlamda kitleme kullanma ve düşürmedir. Bütün Türkiyeyi kapsayacak bir muhalefet isteniyorsa.. Türkiye toplumunu ilkel kabilelere dönüştüren anıt kabir vb. şeylerin resmi şeyler olmaktan çıkarılması ve terk edilmesi gerekmektedir. Kurtarıcı edebiyatı ile vurulan beyinlerden bilim adamı, özgür düşünce vb. çıkmaz. Köle güdülen kullanılan insan tipi çıkar. Bu ince çizgiyi kavramaktan uzak zevzeklerde bu tür yazılara küfrederek tatmin olmaya çalışıyorlar. Çünkü hiçbir konuda fikirleri yoktur..

 

 

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Diğer SİYASET haberleri
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Doğu Medya, Doğu Kültür, Doğu Haber, Doğu Kültür M. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya