ÇAĞIMIZIN NEMRUT ve FİRAVUNLARI İNSAN SOYUNU YOK EDİYOR..

ÇAĞIMIZIN NEMRUT ve FİRAVUNLARI İNSAN SOYUNU YOK EDİYOR..

ÇAĞIMIZIN NEMRUT ve FİRAVUNLARI İNSAN SOYUNU YOK EDİYOR..
Bu haber 2018-12-24 21:26:45 eklenmiş ve 1843 kez görüntülenmiştir.

 

 

ÇAĞIMIZIN NEMRUT  ve FİRAVUNLARI İNSAN SOYUNU YOK EDİYOR..

 

Geçmiş Yüzyıllarda dünyada sınırlı sayıda birer nemrut yada firavun vardı. Çağımızda ise küresel  soykırımcı aile ve firmalar öncülüğünde artık yüzlerce firavun ve nemrut  türemiş  durumda.

 

Çağımızın firavunları devletlerden diktatörlere, diktatörlerden terör ordu ve örgütlerine  kadar herşeyi kontrol ve idare etmekte, artık dünyayı babalarının çiftliğine dönüştürmüş, dünyanın maddi (tüm kıtalardaki madenler, madi değerler, para, banka vb.) ve manevi (dinler, tarikatlar, ekonomi, sosyal bilimler, diğer bilimler..) kaynaklarını da ele geçirmiş bulunmaktadırlar..  Yüzyıllardır geliştirdikleri plan proje oyunlarla, insan soyunu düşürmek, yok etmek  için şeytana pabucunu ters giydiren oyun ve senaryolarla tüm dünyayı kuşatmış bulunmaktadırlar..

 

Ulus devletlerle birlikte, devletlerin vatandaşlarının vergileri, dünyadaki tüm ham madde kaynakları, dünyanın bütün zenginlikleri küresel soykırımcı firavunların kasalarına akmaktadır. Ve son 300-400 yıldır insan soyu yaşadıkları dünya ile birlikte düşürülmüştür.

 

Küresel soykırımcılar kasalarına akan milyar dolarların verdiği gazla kendilerini tanrı zannettiklerinden.. önlerindeki  dünya haritasını çevirip hangi coğrafya, firma, devlet, bilim adamı, siyasetçi.. düşürüleceğini planlarken.. Dünya da artık tek kelime ile soykırımcı bir eşkıyalık (devletlerden diktatörlere, buradan terör ordu-örgütlerine..) türü bütün dünyaya hakim olmaya başladı..

 

Milyarlarca insan bu soykırımcı oyunları düşünüp önlem almayı es geçtiklerinden.. bir gece ya bir diktatör, yada bir terör ordu örgütü canlarına mallarına coğrafyalarına konup kendilerini kurbanlık koyun gibi kırmaya başladı. Arttık milyonlarca insan ertesi sabah uyandıklarında yüzyıllık birikimleri hayatları canları, malları coğrafyaları ellerinden alınmaktadır.

 

Yani insan aklı, özgür iradesi, insanı insan yapan değerler, gelişebilecek tehlikeleri öngörecek eğitim sistemleri..  bitirildiğinde.. zenginlik vb. hiç bir şeyin değeri önemi olmadığı gibi; sahip olduğunuz herşeyi küresel katillerin ürettikleri diktatör, devlet, terör ordu ve örgütleriyle 1.dk da elinizden aldığı bir safariye çevrilmiş bulunmaktadır dünyamız..

 

Örneğin Bizans yıkılış sürecinde, zülüm ve pislik tavan yaptığında papazlar meleklerin dişi mi, erkek mi olduğunu tartışıyorlardı.. Osmanlı çökertildiğinde dünyada bilim, reform, Rönesans, sanayi gibi  binbir gelişme yaşadığında Anadolu ve Mezopotamya'da nargile tütürme, aval-aval vakit geçirme, bilim-ilimden, eğitimden, dinimizin ilk emri okudan  kopuk sürüler oluşmuştu. Bu sürüleşme nedeniyle koskoca bir imparatorluk çökertilirken dünyadan ve okudan haberi olmayan milyonlar sürüler gibi çok kolay dağıtıldı, kırıldı, yok edildiler..Kıtaları kaybetmemiz yetmezmiş gibi uyduruk tc rejmi sahte kurtarıcı-kurtuluş edebiyatıyla.. yüzyıl boyunca bir türkün dünyaya bedel olduğu masalıyla vatandaşı soykırıma açık koyun sürüsüne çevirdi..

 

Ulus devletlerle dünya halklarını birbirine karşı ötekileştiren Küresel firavunlar biran önce insan soyunu yok edip yerini robotlarla doldurmaya başladılar.. Ama insan bu köleleşemediği, robotlaşamadığı, en umulmadık bir zamanda özgür iradesi ve aklı ile inanılmazı başaran, yapan en üstün varlık.  Bu yüzden bu üstün özelliklere sahip varlığın yok edilmesi için 24 saat çalışyorlar..

 

Bundan dolayı, milyarlarca insanın duygu, düşünce, davaranış ve hissiyatı kendi kendini geliştirebilen çiplere yerleştirilmeye başlandı.  Bu robotlar insan soyu düşürüldüğünde kendilerini üreten firavun ve nemrutlerın en kısa zamanda yerini alacaklarını nemrut-firavun makinelerin dönemi başlayacağını.. Bilen firavunlar itiraz etmeden itaat eden vergi veren köleler aradıklarından iflah olmaz benleri onlara her alanda harakiri yaptırmaktadır.. Ama karamsar olmamak gerek,  her musa firavunun sarayında en yakınında ortaya çıkmaktadır ki biraz bilimsel açışını yaptığımızda diğer insanları canlıları yok eden çağımızın tanrıları çıkarlarına ters düştüğünde.. öz çocuklarından akrabalarına da aynı sonu dayatrılar. Bundan dolayı kaçınılmaz bir gerçektir. Her firavunun sarayında kaçınılmaz olarak bir musa çıkacaktır..

 

Artık küresel soykırımcılar ve firmaları.. gökyüzünde uçaklarla, karada, havada, denizde göremediğimiz bilmediğimiz noktalarda, bilemediğimiz araç ve mekanlarda..  insan beynini kitleyen, düşünme ve düşünce yeteneğini yok eden atom altı parçacıklarla, partiküllerle, radyo dalgası gibi dalgalarla.. bütün dünyaya saldırıya geçtiler. Artık paketlenmiş gıdalarda, ticaret mallarında.. hangi gıdada ne tür silahla saldırıya uğradığımızı dünya genelinde ne bilen, nede anlayan var..

 

Küresel saldırı senaryolarında, en büyük denek ve deney ülke ise Türkiye olarak seçilmiş bulunmaktadır. Dünya çapında unutkanlıkta 1.lik Türkiyede. Şeker pancarımız çürüdüğü halde Cargill denen küresel soykırımcı firmanın NŞB'sini kullanıyoruz. Yani içeriden birileri cargilin dolarlarını  cebe indirirken bizi küresel soykırımcı firmalara yem  ediyor.. Cargil gibi kaç küresel firmanın hangi ürünlerle bize nasıl saldırıya geçtiklerini ne araştıran ne bilen var..

 

VİDEO TIKLAYINIZ...

 


 

 

 

FİRAVUN ve NEMRUTLARIN 1. HEDEF COĞRAFYASI ORTADOĞU..

Küresel soykırımcı firavunların özelde denek coğrafyası Doğu Avrupa Sınırlarından Pakistan-Hindistan içlerine Ortadoğu olurken bu katiller için bütün dünya artık insan soyunun düşürülmesi gereken bir coğrafyaya dönüştürülmeye çalışılmaktadır.

 

Bu düşürme ve köleleştirme soykırım dönemine geçerken :

 

---Küresel firavunlar önce dünya genelindeki kraliyet, impartorluk, prenslik, şahlık aile ve sülalelerini marks-english vb. ideologlarla ürettikleri ittihat terakilerle, lenin, stalin, markslarla.. humeyni-atatürk, sadaam gibi bir sürü sahte kurtarıcı diktatörün yanı sıra ürettikleri ideolog hahamlarla, ürettikleri bilimle düşürdüler.. Osmanlı, Çarlık, Arvrupa ve dünyadaki kraliyete aile ve sülalaerinin düşürülmesinin akabinde.. oluşturulan ulus devletlerle 1. ve 2. dünya savaşını tertiplediler..

--- Asyada, Japonyada patlattıkları atom bombalarıyla bütün dünyayı düşürüp esir aldılar. Dünyayı kapitalizm ve Kominizm diye ikiye böldüler..

--- Yetmedi bu düşürülmenin başarıya gitmesi için Hitlerleri üretip yahudi halkını beşikteki bebekten ak sakalı ihtiyara gaz odaları, fırınlar ve  esir kamplarında soykırıma uğrattılar. İsrail gibi uydu uyduruk bir terör devleti inşa ederek natnaqhu gibi su katılmamış katillerle-soykrımcılarla önce yahudi halkını düşürdüler, yahudi halkını kurtarma adı altında bütün dünyanın giderek nefret ettiği esirlere çevirmeye başladılar..

---Yahudilerin düşürülmesine geçmeden önce de Osmanlıda bilim sanat ve ticarete dünya çapında önemli bir mesafe kat eden ermeni ve rumları hedef seçtiler. Günümüzde nasıl bir anda iş-it-pyd-pkk-fetyö gibi terör ordu örgütlerini ortaya çıkardıysalar o zamanda da terör çeteleriyle halkları birbirine kırdırmaya ve düşürmeye başladılar.. Kör nefret ve ölümün kol gezdiği bu karanlık delhizlerde gücü yeten bir diğerini yok etmeye çalıştı..

---İmparatorluk aile ve sülalaerinin ardından.. Dünyayla oynayamayan, insani yönü ağır basan, hile-soykırm gaspla değil, yetenekleriyle var olan  ultra zenginleri, Osmanlı tebası ermeni tücarları..  astor vb. aileleri titanike doldurarak  okyanusuta buzdağına çarptırarak nasılki rusyada çarlık ailesini bir madene koyup havaya uçurduysalar, ultra zenginleri de titanikle atlas okyanusunun dibine gömdüler..

 

--- Takip eden yıllarda bilim, siyaset, sanat alanında, firmalaşma alanında kendilerine rakip olacak tüm insanalar, firmalar hedef seçildi..  (tr, iran, rusyada dünyada birçok bilim adamı, bilim adamı olmaya aday öğrenci, kennedy gibi siyasetçiler, nice aktör ve sanatçı.. kayb edilen uçaklar .. dünya tam bir soykırım arenasına dönüştürüldü, karşılığı olmayan dopla gibi kağıtlar ilah yapılarak insan soyu alınıp satılan bir eşyaya çevrildi..) tek kelime ile insan ve insan soyu  sinsice yok ediliyor..  Bu yok etme soykırım ülkeler, kıtalar, firmalar, bilim adamları hava su yiyecek-içcek  herşeyle oynayrak, herşeyi silaha dönüştürerek  gittikçe katmerleşiyor..

 

Havaya yadıkları partiküller, yiyecek-içeceğin silaha dönüştürülmesi insan soyunu okadar gerzekleştirdi ki diktatörlerin, ulus devletlerin yerlerine artık terör ordu örgütlerini kurtarıcı yaparak, robot istilasından önce onları çözecek tek bir halk devlet ve ulus ayakta bırakmamaya yöneldiler. Şu gerçeği çok iyi bilyorlar, bir diktatörden yüzyıl boyunca kurtulmayan halklar onların piyasaya sürdüğü örgütlerinyle asla başedemeyeceklerini, halkların daha rahat köleliğe ve soykırıma çekileceklerini çok iyi biliyorlar..

 

Demir eriyerek dökülür, ama nükler enerji ile toza dönüşür. Bu basit gerçeği dahi kavrayamayan dünya halkları küresel katillerin 2001 de abd de ikiz kuleleri  bu yöntemle devirerek dünyaya terör ordu ve örgütlerini döşeyerek kıtalara saldırıya geçtiklerini hala kavrayamayanlar var..

 

Sonuç olarak dünya artık tek bir köye dönüştü. Bu köyü babalarının çiftliğine dönüştüren küresel soykırımcılar ekarte edilip kontrole alınmazsa, yüzyıllardır, gasp, soykırım, hile ve oyunlarla biriktirdikleri servetleri ellerinden alımnmazsa..  bu decal sürüleri insanlığı kurtarıcı modlarına koyarak, mehdi beklentileriyle iyice düşürüp  insan soyunu belkide bütün gezegeni yok edecekler.. İnsanlığın ve insan soyununun en büyük düşmanı bu deccal sürüleridir.. Bunlar bilinmeyen silahlarıyla tam saldırıya geçmeden.. durdurulamazlarsa kendileri dahil tüm insan soyu büyük bir yok olmayla karşı karşıyadır..

 

Bütün dünya genelinde demokrasi, örgütlü insan, özgür irade, aklı selim, adalet  hayata geçirilmeli. Ulus devlet, diktatörlükler, örgütler, kurtarıcılar dönemi bütün dünyada bitirilmelidir. Deccal kişiliksiz tüm insanlar kontrole alınmalı. İnsanlık kurtarıcı modlarından çıkarılıp bütün canlı-cansız yaşamı baz alan yeni bir sistemle uzaya açılma boyutuna geçmelidir.. Ortadoğu düşerse bütün dünya düşecektir. Öncelikle küresel katillerin yüzyıllardır ortadoğuya inşa ettikleri tüm sistemleri ortadan kaldırılmalıdır. Halklar arasına döşene fiziki, ırki, din-dil sınırları yok edilmelidir..

 

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Diğer Kurdistan haberleri
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Doğu Medya, Doğu Kültür, Doğu Haber, Doğu Kültür M. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya