Okullarda Öğretilmiş Beş Yalan-Yanlış Bilgi..

Okullarda Öğretilmiş Beş Yalan-Yanlış Bilgi..

Okulda öğrendiğiniz ama artık doğru olmadığı kanıtlanmış beş yalan-yanlış ‘bilgi.’ Ve bu yanlış bilgilerin bazılarının ülkemize direkt etkilerini sizler için derledik..
Bu haber 2018-10-30 05:22:45 eklenmiş ve 2982 kez görüntülenmiştir.

 

Okullarda Öğretilmiş Beş Yalan-Yanlış  Bilgi..

Okulda öğrendiğiniz ama artık doğru olmadığı kanıtlanmış beş yalan-yanlış ‘bilgi.’ Ve bu yanlış bilgilerin bazılarının ülkemize direkt etkilerini sizler için derledik..

1- Elmas doğadaki en sert maddedir

Bor Maddesi

Doğadaki en sert madde aslında bor nitrürü. Elmasa nazaran yüzde 58 daha dayanıklı. Bor’un ana vatanı Türkiye. . Ve Bor’un yanısıra doğada pek nadir bulnan Nükleer madde  Plutonyum dünyada en çok Türkiyede –Kürdistanda.. (X1).

 

 

2- Çin Seddi uzaydan görünen tek yapıdır

   

Uzaydan görünen birden fazla yapı var. Hatta uzaya giden ilk Çinli astronot Çin Seddi’ni göremediğini belirtmiştir.

3- Bir kağıt en fazla yedi kere katlanır

Rekor 2012’de tuvalet kağıdıyla 13 olarak kaydedildi.

4- Piramitleri köle İsrailoğulları yaptı

 

Piramitler Mısırlı işçiler tarafından yapıldı. O zamanlar İsrailoğulları henüz yoktu. Bu yalanın temel amacı Yahudileri üstün ırk diye yutturma, üstün ırk kumpas yalan dolanlarıyla insanlığı soyma, soykırıma, köleliğe çekme. Andımız, attatürkçülük, kurtarcıcı edebiyatı ile Türkiyede beyinlere pranga vurulurken, bu yalanla da üstün yahudi masalıyla bütün insanlığın bilinçaltına saldırma.  Yahudi yoksa piramit mi olur, eser mi olur yalanları…!

Tek tanrılı dinlerin çıkışın kaynağı,  Mısır ve Grek ( Antik Yunan) medeniyetlerinin temel beşiği Mezopotamya, Kürdistan’dır. Bilimsel anlamda, medeniyet bakımından üstünlük anlamında ırkçılığa düşmeden, gerçekçi bir yaklaşımla bakıldığında dünya mediyet-bilim  tarihi incelendiğinde en üstün ırk Kürtlerdir.. Bor-Pulutonyum gibi dünyanın en değerli madenleri üzerinde yer alan Kürtleri Mezopotamyadan silip atmak için siyonizm şeytanın aklına gelmeyen yol ve yöntemlerle yüzyıllardır büyük bir saldırı geliştirmiştir.. Bu saldırılar nedeniyle Türkiye Küresel bir ablukaya alınmaya ve yıkılmaya çalışılmaktadır. Dini Literatürde Gerçek Üstünlük Takva iledir. (X2)

 

5- ABD’nin Salem şehrinde ‘cadılar’ kazıklara bağlanarak yakılırdı

Aslında asılarak öldürüldüler. Fakat Avrupa’da cadıların yakılarak öldürüldüğü doğru.

 

DİPNOTLAR

X-1- Plutonyum 

Dünyada doğal olarak pek bulunmaz. Doğal olarak en büyük rezev bor gibi Türkiye de var.  Nükleer Element  Plutonyum  gramı 20 binden fazladır. Birçuval plutonyumla tüm Türkiyeyi iısıtabilirsiniz..

 

Türkiye Kürdistanındaki  rezervin 220 Trilyon  doların üstünde olduğu.. Kamuoyunun yakın zamana kadar bimediği bu gerçekleri bilen Muhsin yazıcıoğlu vb. insanlar bu yönlü kayanklalar değerlendirilmesin, açığa çıkmasın  diye cia-mossadvari cinayetlerle öldürüldüler..

Plütonyum, dünyadaki en radyoaktif ve zehirli maddelerden biridir. Atom bombalarında ve nükleer enerji üretiminde kullanılır.

Not-X-2 Takva Nedir?

İslamda Takva Kavramı Mumsema TAKVA NEDİR?

Takva; korunma, sakınma demektir. Yüce yaratıcıya karşı sorumluluk duyarak, her türlü günahlardan kendini korumanın niyet ve gayreti içinde olmadır. Yüce Allah’ın rızasını kazanmak için, O’nun himayesine girerek emirlerine sımsıkı sarılmak ve yasaklarından da sakınmaktır. Korunmak istenilen günahlar nelerdir? Bunların başında takvanın zıddı olan şirk yani Allah’a ortak koşma ile küfür, yani örtme manasına gelen Allah’ı inkar etme nankörlüğü ve imansızlık gelir. Kur’an; nefsin kötü sıfatlarından zulüm, bozgunculuk, kibir, yalancılık, her türlü azgınlık, hainlik, israf vs.’den de korunulması gerektiğini belirtmektedir. Takvanın ilk şartı ; insanın yaratıcısına karşı minnet ve şükran borcunu fark edip, kul olduğunu sezme bilincine ermesidir.

Takva sahipleri, Allah’ın Rasulünü örnek alarak ibadeti ve insanlara hizmeti “Muhammedi Şefkat” anlayışıyla yaparlar. Böyle bir gayret içinde olan mü’minler, nefsini kötü sıfatlardan arındırarak kazandığı ilahi ahlak ile kemale erer ve takva sahibi kul olma mutluluğuna erişirler. Kurtuluşa erenler onlardır, cennet onlar için hazırlanmıştır. Takva sahipleri, Kur’an’a göre Cenab-ı Hakkın sevdiği kullarının başında gelmektedirler.

...Allah, takva sahiplerini sever.( 3/ 76 )

…Hiç kuşkusuz ki Allah, takva sahipleri ve ihsanda bulunanlarla beraberdir.(16/ 128)

…Muhakkak ki, Allah yolunda en değerli olanınız, takvaca en ileri olanınızdır.(49/13)

Allah’ın dostluğuna ve sevgisine takva sahipleri erişmişlerdir. İmanın kuvvetlendirilmesi ve nefsin kötülüklerden arınması ile kemale erenler takva sahipleri, Allah’ın kendilerine ihsan ettiklerini, onlar da insanlara ihsan etmek suretiyle yansıtan yüce benliklerdir.

Kur’an’da Takva

 

…İşte o kitap. Şüphesiz, takva sahiplerini hidayete erdiricidir. O takva sahipleri ki gaybe iman ederler,namazı dosdoğru kılarlar,kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda infak ederler. Onlar, sana gönderilene (kur’ana ) ve senden önceki peygamberlere gönderilene de iman ederler ve ahirete de kesinlikle inanırlar. İşte böyle kimseler,rablerinden gelen bir hidayet üzerindedirler. Mutluluk ve kurtuluşa kavuşanlarda onlardır.(2/25)

 

Cenab-ı Allah ; hidayete erdirici olarak temel ve tek kaynak yalnız ve yalnız kur’anı kerim olduğunu vurgulamaktadır. Kur’an Arapça indiğine göre bu lisanı bilmeyenler hidayete nasıl ereceklerdir? Muteber kur’an çevrilerini okumak, muhakkak ki en doğru yoldur.böylece kur’anı çok iyi anlamak ve üzerinde düşünerek ilahi yasaları öğrenmek, hidayete ermenin başlıca kaynağı olduğu vurgulanmaktadır.

Kur’anda üç mertebede ifade buyrulmuştur.

… İman eden ve iyi işler yapanlara,hakkıyla sakınıp (takva ile hareket edip)iman ettikleri ve iyi işler yaptıkları sonra yine hakkıyla sakınıp iman ettikleri, sonrada hakkıyla sakınıp yaptıklarını, ellerinden geldiğince güzel yaptıkları takdirde yaptıklarından dolayı günah yoktur. (Önemli olan inandıktan sonra iman ve iyi amelde sebattır.) Allah iyi ve güzel yapanları sever.(5/93)

Görüldüğü gibi bu ayette iman ve salih amel iki kere, takva ise üç mertebe olarak zikredilmiştir.

İnsanın iman edip şirkten korunması mahiyetinde olan ilk mertebe kişinin kendi nefsi ve vicdanı arasında olan bir takvadır. İkincisi, insanın kendisiyle diğer insanlar arasındaki hususlarla ilgili olan takvadır. Üçüncüsü de, insanın kendi ile Allah arasındaki takvası ve imanıdır. Bu ayetle takvanın üçüncü derecesi, ihsan olarak zikredilmiştir.

… Hidayete ermiş olanlarında Allah, hidayetlerini arttırdı ve onlara takvalarını verdi.(47/17)

 

Kur’an’da Takvayı Över Mahiyette çok Ayet Vardır

 

Bunlardan bazılarının meali şöyledir:

“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah’ın yanında en değerli ve en üstün olanınız takva bakımından en üstün olanınız(Allah’tan çok korkanınız)dır. Şüphesiz Allah bilendir. Her şeyden haberi olandır.(49/13)

“Kim takva sahibi olur(Allah’tan korkar)sa , Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah’a güvenirse O kendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.” (65/2-3)

Hz. Muhammed (s.a.v)’in takva hakkında söylediği bazı hadisler:

“İnsanın cennete girmesine en çok sebep olan şey, onun Allah’a karşı duyduğu takvasıdır.”(Ahmed b. Hanbel , 2. 392, 442)

“Allah’a karşı takva sahibi olmanızı tavsiye ederim.”(Ebu Davud, Sünen, 5; Tirmizi, İlim, 16; Ahmed b. Hanbel ,325)

“Arabın arap olmayana hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir.”(Ahmed b. Hanbel, 5, 411)

Hz. Ömer (r.a.) de takva için şöyle buyurmuştur: “Mü’minin keremi , takvasıdır.”(Muatta, Cihad, 35)

Takva;Yüce Allah’ın inanan kulları için işaret buyurduğu bir toplanma ve yardımlaşma noktasıdır. Kur’an’da : “İyilik ve takvada yardımlaşın. Günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın.”(5/2) diyerek takvanın İslam’daki yerini göstermiştir.

 

Takva Yaşamı

 

Kur’an’ın emir ve yasaklarına uyanlar, Mutmaine Nefse ulaşarak cennete layık olurlar. Ancak Allah katında daha yücelmeyi dileyenler takvaya sarılmalı, onun özelliklerine göre yaş----- yön vermelidir. Cenab-ı Allah’ın dostluğuna ancak “takva sahibi” olmakla erişilebilir. Her Müslüman takvanın niteliklerini mutlaka bilmeli, bunları ceht ve gayretle uygulamalı, diğer bir deyişle takvanın yaşamını kendisine temel prensip edinmeli, eğer tam uygulayamıyorsa Allah’u Teala’nın rahmetine sığınmalıdır. “Gücünüz yettiği ölçüde takvada bulunun…”(64/16)

 

Takva’da On Temel İbadet

 

Cenab-ı Allah’ın halife olarak yarattığı insandan istediği en erdirici kulluk görevi, takva sıfatlarına sahip olmasıdır. Hz. Peygamberimiz bu gerçeği “Allah’ın ahlakı ile ahlaklanın” hadisiyle belirlemiştir. Olgunlaşma ve kemale erişim mutlak yolu, ilahi ahlaklanma olan takva yaşamından geçer. Allah’u Teala’nın dostluğuna bu özelliklere sahip olmakla erişilir. Takva yaşamı; nefsin kötü sıfatları olan yalancılık, şirk, kibir, alaycılık, cimrilik, kıskaçlık, öfke vs.’den tamamı ile kurtulmak için; 1) İnfak ve Sevgi, 2) Namaz, 3) Zekat, 4) Af edici ve Dileyici olma, 5) Sabır, 6) Oruç, 7)Muhsin olma, 8) Ahde Vefa, 9) Adalet ve Dürüstlük, 10) İlim gibi sıfatlara bürünmekle elde edilir. Böylece kul; takva özelliklerine kavuşma oranında, nefsin kötü sıfatlarını da disipline ederek onlardan kurtulmaya başlar. Kötü nicelikler, Cenab-ı Allah’ın istediği ilahi özelliklere bürünmeden nefsi asla terk etmez. Takva sıfatları kazanıldıkça, kötü sıfatlar kulu bir bir bırakmaya başlar. Kemal mertebesinde de tam arınıp yücelerek kurtuluşa ve mutluluğa erişilir.

Cennet, takva sahipleri için hazırlanmıştır. Böyle nimetlere erişmek için biz de onlardaki özellikler olan takva yaşamı ile hayatımızı tazim etmeliyiz. Ancak bu şekilde sonsuz mutluluk ve kurtuluşu elde edebiliriz.

“Gerçekten takva sahipleri, cennetlerde ve pınar başlarındadır.”(51/15)

“YÜCE RABBİM! BİZLERE DE İHSAN VE LÜTFUNLA TAKVA SAHİBİ KULLARININ MAKAMINI KISMET ET.”

 RAMAZAN AKINKAN

isk/hatay

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Diğer Bilim-Teknik haberleri
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Doğu Medya, Doğu Kültür, Doğu Haber, Doğu Kültür M. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya