AYET VE HADİSLER IŞIĞINDA KIYAMET SAVAŞLARI...

AYET VE HADİSLER IŞIĞINDA KIYAMET SAVAŞLARI...

Kıyamet savaşları Korsan Terör devleti israilin Ortadoğuya kurulmasıyla bütün insanlıkla Yahudiler arasında resmen başladı. Ayet ve hadislerde kıyamet savaşlarına mucizevi bir şekilde ışık tutmaktadırlar.
Bu haber 2018-07-28 08:44:49 eklenmiş ve 1084 kez görüntülenmiştir.

 

AYET VE HADİSLER IŞIĞINDA KIYAMET SAVAŞLARI...

 

Kıyamet savaşları Korsan Terör devleti israilin Ortadoğuya kurulmasıyla bütün insanlıkla  Yahudiler arasında resmen başladı.  Ayet ve hadislerde kıyamet savaşlarına mucizevi bir şekilde ışık tutmaktadırlar. Bu savaşların Müslümanlarla-Yahudilerin savaşına dönüşeceğini haber vermektedirler...

İnsanlık tarihi boyunca şeytana hizmet eden, insan ve insan soyunu düşürmek-köleleştirmek, kendilerini tanrılaştırmak için hertür oyunu yapan kişi-guruh, topluluklar her zaman varoldular. Ama bu guruhların hiçbiri buıgünkü siyonist yahudiler gibi dünyayı yok edecek kadar ileri gidemediler.

Günümüzde, patronları küresel soykırımcı firmalar, aileler olarak  olarak dünyayı saran, siyonizm olarak tanımnlanan bu yapılanma, kendilerine uşaklık eden güruhlarla  hem dünyayı işgal etmiş bulunmaktadırlar, hemde israil teör devleti ile ete-kemiğe bürünerek tüm insanlığı tehdit etmeye, kıyameti dayatmış bulunmaktadırlar... Bu siyonist yapılanma kendilerine uymayan yahudileri de hitler örneğinde görüldüğü gibi diri diri gaz odalrında esir kamplarında...gömdüler, soykırıma uğrattılar. Osmanlı tebası rum ve ermenileri şeytanın aklına gelmeyen yöntemlerle düşürerek mallarına mülklerine kondular. İsrail terör devleti ile de tüm insanlığı gömme moduna geçtiler...

 

BUNLARIN YAPTIKLARINDAN BİRKÇA ÖRNEK:

 

Yardım adı altında kolera vb. mikroplar zerk edilmiş bataniye yiyecek giyecek gibi elbiseleri Kızılderililere yardım diye göndererek kızılderili kadın çocukları karda-kışta zıplatat zıplata soykırıma uğrattılar. 1. ve 2. dünya savaşlarını planyarak hayata gfeçirerek dünyayı ele geçirdiler.

 

Ortadoğunun en kadim halkı ve medeniyeti olan Kürtleri ve kürdistanı yüzyıllar boyunca şeytanın aklına gelmeyen oyunlarla bölüp parçaladıkları gibi, böyle bir halk yoktur oyun ve dayatmalarıyla Kürtleri tarihten silmeye çalıştılar, siyonistlerin bir kolu olan molla rejmiyle  iranda yönetimi ele geçirdiler. İran şahlık ailesini yok ettiler. Aynı oyunu hitlerle aynı kökten gelen fetö ile Türkiye'ye hayata geçirmeye çalıştılar...

 

Filistinm halkını açık açık soykırıma uğratarak mallarına, canlarına, topraklarına vatanlarına... herşeylerine el koydular. Bütün insanlığın kutsalı olan Kudüs'ü pervasızca işgal altına aldılar.

 

Marks, lenin, english, mao, stalin... gibi yüzlerce soykırımcı ve diktatör ve hahamı bilim adamı, devrimci diye dünyaya saldılar. Bilim ve teknolojiyide kullanarak izmlerle(kominizm, kapitalizm, faşizm) dünya insanlığını düşürdüler. Amerikayı derinden ele geçirdiler. Amerikan halkını kullanılan sürülere çevirdiler. Avrupa ve dünyada birçok ülkeye kendi uşaklarını (eski ermenistan cumhurbaşkanı, günümüzdeki fransa cumhurbaşkanı, diktatör sisi mısır gibi) en üst yönetici yaptılar.

 

Amerikada ikiz kuleleri patlattılar. Bu senaryo ile Afganistandan Kürdistana -Filistine alana döşedikleri dinli,-dinsiz terör örgüt ordularıyla, diktaörlerle 7 milyon müslüman katlettiler.

 

 

Yüzyıllar boyunca dünyanın ileri gelen aile, sülale ve firmalarını kumpasa alarak, Osmanlı ve Çarlık ailelerini, avrupa kraliyet ailerini, iran şahlık gibi aile ve sülaleri  de yıkarak, japonyada iki atom bombası patlatarak, Kennedy gibi cinayetlerle dolar ve dünya ekonomisini de ele geçirerek  bütün dünyayı ele geçirdiler.

 

 

Günümüzde ise siyonist terör devleti isrilli insanlığa kıyameti dayatan bir labratuvara çevirmiş bulunmaktadırlar. her tür nükler, genom, biyolojik silahın yanı sıra, toprak-tohum doğayla oynama gibi 24 saat çalışarak bütün insan soyunu başka türlere ve kendilerine kölelik eden soykırıma hazır hayvan sürülerine çevirmeye çalışmaktadırlar... Planlarında başarılı olmama durumuna karşın kendileriyle birlikte bütün dünyayı nasıl yok edecklerini planınıda yapan siyonistler korsan israil teör devletini ABD gibi kontrol ettikleri devletlerle dünyayı yıkacak bir labratuvara çeirmiş bulunmaktadırlar.

 

Bu yapıyı geçte olsa kavrayan dünya insanlığı Müslümanlara destek vermeyi bir zorunluluk olarak gördüğünden... Müslümanlarla Siyonist israilin kapışması-kıyamet savaşının final savaşları ise giderek yaklaşmaktadır. Birgün milyonlar isrilin üzerine yürüyüşe geçek kendileriyle birlikt bu siyonist-terörist yapılanmayı tarihe gömeceklerdir...

 

Günümzde siyonist terör devleti israil sürekli, dünya ve insanlığı düşürecek, yok edecek hitlerler üretmesine rağmen insanlık hala bir çözüm bulabilmiş değil...

 

 KIYAMET SAVAŞLARI MÜSLÜMANLARLA YAHUDİLER ARASINDA OLACAK.. İŞTE AYET VE HADİSLER IŞIĞINDA KIYAMET SAVAŞLARI...

 

Kudüs meselesinin ardından merak edilen bir konuda Yahudilerle bir savaş olacak mı? Ahirzaman Savaşının Yahudiler ve Müslümanlar Arasında Olacağını şu hadisi şeriflerden anlamaktayız. Rabbim ittihad-ı islamı nasip eylesin ve Müslüman ordularına muzafferiyet versin amin.

 

Ömer ibn-i Hamza (ra)'dan rivayetle: “Resulullah Ekrem Aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki:

 

 

"Sizler Yahudilerle muhakkak savaşacaksınız! Harp o kadar şiddetli olacaktır ki, hatta taş: ‘Ey Müslüman! Şu arkamdaki bir Yahudi’dir! Gel de onu öldür!’ diyecektir.”(Müslim, Fiten, 80)

 

 

Abdullah bin Ömer (ra) bildirdi: “Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdu:

 

 

"Yahudiler sizinle savaşacaktır! Fakat neticede siz onlara musallat kılınacaksınız! Öldürme o kadar şiddetli olacak ki, bir kaya parçası: ‘Ey Müslüman! Şu arkamda duran kişi bir Yahudi’dir. Onu öldür!’ diye haber verecektir.”(Müslim, Fiten, 81)

 

 

Ebu Hüreyre (ra) bildirmiştir: “Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdu:

 

 

"Müslümanlarla Yahudiler harb etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. O harpte Müslümanlar (galip gelerek) Yahudileri öldürecekler. Öyle ki, Yahudi, taşın ve ağacın arkasına saklanacak da, taş veya ağaç; ‘Ey Müslüman, Ey Allah’ın kulu, şu arkamdaki Yahudi’dir, gel de onu öldür!’ diye haber verecektir. Sadece garkad ağacı müstesna, çünkü o, Yahudilerin ağaçlarındandır.”(Müslim, Fiten, 82)

 

 

Evet, ahir zaman Peygamberi (asm) buyuruyor:

 

 

“Müslümanlar, Yahudilerle harp etmedikçe kıyamet kopmayacak. Harp olacak ve Müslümanlar onları yenip öldürecekler. Öyle ki, Yahudiler ağaç ve taşların arkasına saklanacaklar, o ağaç ve taşlar konuşarak, 'Ey Müslüman, ey Allah’ın kulu, arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür.' diyecek. Sadece arkad ağacı haber vermeyecek, çünkü bu ağaç, onların ağacıdır.” (Ennihaye, cilt 1, shf. 87, 103, 104, 117; İbni Mace, cild: 2, shf: 1363; Müslim, cild: 4, s. 2239)

 

 

Hadiste adı geçen arkad ağacı, Kamus’ta “Sincan dikeni” veya “Yahudi ağacı” olarak belirtilir. Anadolu’nun muhtelif bölgelerinde ise Karaçalı, Karadiken, Kunar, Çalıtohumu, Çalıdikeni, Çeşmizen ve Hz. İsa (as) dikeni gibi çeşitli isimler altında tanınır. Boyu iki-üç metre olan bu ağacın Latince ismi “PALIURUS SPINA CHRISTI”dir.

 

Tehlikeli dikenlere sahip olan bu ağaç, Filistin havalisinde Yahudiler tarafından halen çok yaygın bir şekilde dikilmektedir...

 

 

“Onlar toplu olarak sizinle savaşmazlar, ancak müstahkem şehirlerde yahut surların ardında sizinle savaşmak isterler. Kendi aralarındaki çekişmeleri oldukça çetindir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Öyledir, çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur.” (Haşr, 59/14)

 

 

Bundan yıllar önce gazetecilerin, İsrail Devleti’nin o günkü başbakanı Şimon Perez’e “Kur’an-ı Kerim, sizin devletinizin yıkılacağından haber veriyor.” diye hatırlattıklarında, Perez şu cevabı vermişti: “Kur’an’ın bahsettiği Müslümanlar gelsin, düşünürüz.” (Tercüman Gazetesi, Ergun Göze, 1986)

 

Hadislerde Müslümanların Yahudilerle savaşacakları açık bir dil ile bildirilmiştir. Bu savaşta Müslümanların saldırgan taraf olmayacağını da hadislerin metninden anlamak mümkündür. Müslümanlar davalarında haklı bulunacaklardır. Bundan dolayı Müslümanlar; Müslüman olsun gayri müslim olsun dünya kamuoyunu arkalarına alacaklardır. Hadiste taş ve ağacın konuşması, insanlığın ortak vicdanına, yani dünya halklarının ortak sesine teşbihtir.

 

Demek, dünya kamuoyu Yahudileri tasvip etmeyecektir. Ancak Yahudileri saldırganlıklarında tasvip eden, onlara destek veren, onları koruyan ve kollayan ve onlar adına savaşan bir kavim olacaktır. Bu kavim, istikbali çok net gören Peygamber Efendimiz (asm) tarafından “garkad ağacı” olarak tasvir ve teşbih edilmiştir.

 

O zaman henüz kurulmamış olan Basra ve Bağdat şehirlerinin kurulacağını ve buralarda Müslüman halkın yaşayacağını Allah Resulü (asm) mucizevi bir şekilde haber vermiştir. Nitekim bu hadis-i şerife Üstad Bediüzzaman Hazretleri de temas etmiştir.

 

Bilindiği gibi hicri 656 tarihinde Bağdat bir kez de Hülagu tarafından yakılıp yıkılmıştır. Böylece Beni Kantura’nın yorumu çıkmıştır. Fakat günümüzde Yahudilerle dirsek teması bulunan Amerika ve İngiltere’nin Bağdat’ı ve Basra’yı yeniden yakıp yıkması, Beni Kantura zulmünü, bu defa Yahudilere destek veren "garkad ağacı" teşbihiyle birlikte, bir defa daha gündeme getirmiştir.

 

Günümüzde Yahudi fitnesinin Orta Doğu’yu ne derece ateş cehennemine çevirdiği malumdur. Hadislerden anlaşılan odur ki, Yahudiler bozguna uğratılıncaya kadar bu savaş ahir zamanın acı bir musibeti olarak devam edecektir. Allah hayıra tebdil eylesin. Amin...

Kaynak : Risale Ajans

 

 

Diğer DİN KÖŞESİ haberleri
Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Doğu Medya, Doğu Kültür, Doğu Haber, Doğu Kültür M. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya