ARDAHAN'DAN EDİRNE'YE YENİ BORU HATTI: TANAP

ARDAHAN'DAN EDİRNE'YE YENİ BORU HATTI: TANAP

Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı (BTC) Ardahan ve bölgeden geçerken bir sürü söz! (günümüzde söz verme=kandırma, kullanma) verilmişti. Çoğu tutulmadı. Şimdi TANAP projesi için sözler havada uçuşuyor...
Bu haber 2017-03-30 04:01:46 eklenmiş ve 573 kez görüntülenmiştir.

ARDAHAN'DAN EDİRNE'YE YENİ BORU HATTI: TANAP   

 

Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı (BTC) Ardahan ve bölgeden geçerken bir sürü söz! (günümüzde söz verme=kandırma, kullanma)  verilmişti. Çoğu tutulmadı. Şimdi TANAP projesi için sözler havada uçuşuyor...

 

Sözlerin tutulması biryana diğer illerden geçen boru hatı o zamanlar metrekareye 10-11-12 tl ödenirken, Ardahanda Avukatından siyasetçisine, kamu kurumlarından, yerel yönetimlere,  basınına kadar halkı pazarlayan, kandıran, dizayn eden, önemli bir orduyu satın alan BTC Ardahandan geçtiğinde arazileri 1 tl gibi komik bir fiyata istimlak etmişti... Bu arazi ve hak gaspının hala hesabı sorulabilmiş değil...

 

2018 yılında bitmesi planlanan Ardahandan Edirneye Azeri gazını Avrupaya taşıyacak olan TANAP projesinde de Ardahanlılar ve bölge halkının aynı kazıkları yememesi için muhakak örgütlenip il komisyon kurmaları gerekmektedir. Aksine BTC projesinde olduğu gibi halkı ve arazilerini pazarlayan, kandıran aracılar, becerebilirlerse Ardahanıda, Türkiyeyi de iki dk. Satarlar...

 

 

Araziyi ver, Desteği Al!..

 

Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı İnşaatının döneminde verilip, tutulmayan sözleri yeni petrol ve doğalgaz boru hattını geçirmeye çalışan TANAPta yaptı. Ellerine aldıkları 'Savaş Hali' yasaları ile bölgedeki arazileri istimlak edip, boru hattının önünü açmaya devam eden TANAP bölge insanının tepkilerin azaltmak için BTC/BOTAŞ'ın denediği yolu da izlemeye başladı. İşte o destek sözleri;

 

TANAP Doğalgaz A.Ş. tarafından TANAP S doğrudan hibe mekanizmasına çıkılmıştır. Ardahan ve Kars'ın da içinde olduğu POSOF DAMAL HANAK MERKEZ ilçeleri öncelikli %95 Hibe desteği doğal gaz boru hattı güzergahındaki illere verilecektir.

Yöresel el sanatlarını geliştirme;

Arıcılık; (Kafkas) arı ırkının genlerinin korunması; propolis, polen ve diğer arıcılık ürünlerinin üretimi için ortak tesislerin geliştirilmesi;

Organik gübre üretimi ve pazarlanması;

Ahırların modernizasyonu ve hayvan alımı;

Meyve ve sebze suyu üretimi;

Süt ürünlerinin kalitelerinin arttırılması ve pazarlanması;

Kristalize tuz üretimi;

Yerel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması;

Jeotermal, biyogaz, güneş paneli gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan seraların, ahırların ve işletmelerin yapılması/yenilenmesi;

KOBİ’lerin üretimlerini arttıran, çeşitlendiren veya yeni ürün üretmelerini sağlayan makine ve teçhizatın alınması;

KOBİ’lerin ürünleriyle ilgili markalaşma ve tasarım projeleri;

KOBİ’lerin kapasitelerinin ve verimliliklerinin arttırılmasına yönelik projeler (eğitim, sertifikasyon, ERP ve benzeri);

Soğuk süt zincirinin kurulumu;

Orman ürünleri işleme projeleri;

Entegre et, süt ve süt ürünleri tesisi projeleri;

 

TANAP Doğalgaz A.Ş. Hibe İlanı

TANAP Doğalgaz A.Ş. tarafından TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları doğrudan hibe mekanizmasına çıkılmıştır. Hibe desteğinde yer alan iller TRA2 Bölgesindeki Ardahan ve Kars olmak üzere toplam 11 tanedir. Hibe desteği doğal gaz boru hattı güzergahındaki illere verilecektir.

 

TANAP 1.Çağrı Döneminde başvurular 20.04.2017 tarihine kadar alınacaktır. 1.Çağrı döneminde iki adet program kapsamında hibe desteği sağlanacaktır. Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması Küçük Ölçekli Hibe Programı’nda en fazla 200.000 TL hibe verilebilir. Talep edilen hibe miktarı proje bütçesinin toplam uygun maliyetlerinin %95’i veya altında olmalıdır. Programda öncelikli alanlar sosyal ve çevresel diye ikiye ayrılmaktadır.

 

Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması Orta Ölçekli Hibe Programı’ndaen az 200.000 TL en fazla 1.500.000TL hibe verilebilir. Talep edilen hibe miktarı proje bütçesinin toplamuygun maliyetlerinin %95’i veya altında olmalıdır. Programda öncelikli alanlar sosyal ve çevresel diye ikiye ayrılmaktadır.

 

Her iki program da öngörülen öncelikli alanlar aşağıdaki tablodan görülebilir.

 

Sosyal·         Agro-turizm gibi turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi yatırımlarının desteklenmesi

 

·         Okullar, kütüphaneler, spor alanları ve ortak sosyal alanlara ekipman destekleri

 

·         Kırsal alanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının ve yaygınlaşmasının desteklenmesi

 

·         Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitesinin artırılması

 

·         Sosyal sermaye yatırımlarının desteklenmesi

 

·         Tarımda çeşitliliğin, katma değerin ve verimliliğin artırılması

 

·         Yerel ve geleneksel ürünlerin üretiminin desteklenmesi

 

Çevresel

 

·         Doğal kaynakların, toprak ve suyun sürdürülebilir yönetimi

 

·         Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve geliştirilmesi

 

·         Çevresel altyapının yönetimi ve çevre bilincinin artırılması

 

·         Tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin yetiştirilmesinin ve ekonomik kullanımının desteklenmesi

 

·         Biyo-çeşitlilik ve eko-sistemlerin korunması ve geliştirilmesi

 

Öncelik Alanı 7

 

Yerel ve geleneksel ürünlerin üretiminin desteklenmesi

 

Açıklama

 

Yöresel ve geleneksel ürünlerin kalitesinin arttırılarak ekonomiye kazandırılmasının, bireysel gelir düzeyinin arttırılması ve kadın girişimcilerin desteklenmesi yönleriyle istihdam üzerindeki etkisi büyüktür.  Yöresel ürünlerin üretimlerinin desteklenmesinin yanı sıra, ürünlerin tanıtımı ve belirli bir politika çerçevesinde ürünlerin pazara ulaştırılması konusunda bütüncül yaklaşıma sahip projelerin bölgeye önemli katkıları olacaktır. Pazarlamanın gelişmesi bu alanlarda girişimciliğin de gelişmesini sağlayacaktır.

 

Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar

 

Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), Belediyeler, Köy Muhtarları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;

 

Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler, Odalar, Birlikler;

 

Üniversiteler;

 

KOBİ’ler, Organize Sanayi Bölgeleri, Kooperatifler;

 

ÇKS – Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan Gerçek Kişiler;

 

Örnek Projeler

 

Yöresel el sanatlarını geliştirme;

 

Arıcılık; (Kafkas) arı ırkının genlerinin korunması; propolis, polen ve diğer arıcılık ürünlerinin üretimi için ortak tesislerin geliştirilmesi;

 

Organik gübre üretimi ve pazarlanması;

 

Ahırların modernizasyonu ve hayvan alımı;

 

Meyve ve sebze suyu üretimi;

 

Süt ürünlerinin kalitelerinin arttırılması ve pazarlanması;

 

Kristalize tuz üretimi;

 

Yerel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması;

 

Jeotermal, biyogaz, güneş paneli gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan seraların, ahırların ve işletmelerin yapılması/yenilenmesi;

 

KOBİ’lerin üretimlerini arttıran, çeşitlendiren veya yeni ürün üretmelerini sağlayan makine ve teçhizatın alınması;

 

KOBİ’lerin ürünleriyle ilgili markalaşma ve tasarım projeleri;

 

KOBİ’lerin kapasitelerinin ve verimliliklerinin arttırılmasına yönelik projeler (eğitim, sertifikasyon, ERP ve benzeri);

 

Soğuk süt zincirinin kurulumu;

 

Orman ürünleri işleme projeleri;

 

Entegre et, süt ve süt ürünleri tesisi projeleri;

 

Kaynak suyunun işlenmesine yönelik projeler.

 

Tanap Nedir?

 

Trans Anadolu doğalgaz boru hattı, Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya transfer etmesi planlanan boru hattı. İnşaatı tamamlandığında Şah Denizdoğalgaz tesislerinde çıkarılan gazın transferinde kullanılacaktır. Maliyetinin 5-7 milyar dolar olacağı ve 2018 yılında  tamamlanacağı öngörülmektedir. Hattın kapasitesinin ilk aşamada yılda 16 milyar m3, nihai olarak da 31 milyar m3 olması hedeflenmektedir.

 

1850 km olacak hat, Gürcistan sınırınnınArdahan ili Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayıp Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçerek, Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacaktır. Biri Eskişehir diğeri Trakya’da ulusal doğal gaz iletim şebekesine bağlantı için iki çıkış noktası yer alacaktır.

 

Proje ilk kez 17 Kasım 2011 tarihinde İstanbul'da düzenlenen 3. Karadeniz Enerji ve Ekonomi Forumu'nda gündeme getirildi. 26 Aralık 2011'de Türkiye ve Azerbaycan arasında mutabakat zaptı imzalandı. SOCAR, BOTAŞ ve TPAO konsorsiyumun kurucu üyeleridir.

 

17 Mart 2015 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili'nin katılımı ile Trans Anadolu doğalgaz boru hattının temel atma töreni Kars'ta yapıldı

 

**TANAP ÖZEL KORUNACAK..

 

Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşımayı amaçlayan TANAP için son teknoloji ürünü bir çok farklı güvenlik önlemi kullanılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin hali hazırda koruduğu boru hatlarında kazandığı tecrübelerden faydalanacağının altını çizerek, TANAP'ın özel güvenlik kanunu çerçevesinde üst düzeyde korunacağını bildirdi.

 

TANAP'ın Taslak Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporuna göre, 1085 kilometrelik hat boyunca erişim kontrol sistemi kurulacak. Sistem, istasyon, bina ve kontrol odalarına erişimi düzenleyecek. Kullanıcının teşhisi akıllı kartlarla yapılacak. Kısıtlı alanlara erişim, yalnızca PIN (kişisel kimlik) numarası içeren akıllı kartlarla mümkün olacak. Erişim kapsamında, araç tanıma sistemi de kurulacak.

 

 

Gerekli izinler olmadan boru hattına müdahale ve istasyon alanlarına girme teşebbüslerini algılamak amacıyla, "boru hattı izinsiz giriş algılama" ve "çevre kontrol" sistemleri kullanılacak. Kompresör, gaz çıkış, blok vana, pig ve ölçüm istasyonlarının güvenliği, optik sensör kabloları, hareket algılama sensörleri ve lazer tarayıcı olmak üzere üç farklı izinsiz giriş algılama teknolojisini birleştiren bir sistemle sağlanacak. Şüpheli olaylar halinde alarm çalacak ve güvenlik kameraları ilgili alana yönlendirilecek.

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Diğer Serhat News haberleri
https://www.dogukultur.com  Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Doğu Medya, Doğu Kültür, Doğu Haber, Doğu Kültür M. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya