ÖFKE -NAMUSSUZLUK, TEK DÜNYA DEVLETİ ve KURDİSTAN...

Son birkaç yüzyıldır dünyamızda insan soyu neden sürekli düşüyor, insanlık neden yok olma çizgisine kaydı, neden terör-savaş, açlık, yok olma giderek kaderimiz olmaya başladı kısa-kısa değineceğiz.
Bu haber 2018-03-08 21:22:11 eklenmiş ve 1586 kez görüntülenmiştir.

ÖFKE -NAMUSSUZLUK, TEK DÜNYA DEVLETİ ve KURDİSTAN...

 

Son birkaç yüzyıldır dünyamızda insan soyu neden sürekli düşüyor, insanlık neden yok olma çizgisine kaydı, neden terör-savaş, açlık, yok olma giderek kaderimiz olmaya başladı kısa-kısa değineceğiz. Ve dinimizin ilk emri olan okuma ve anlamayı es geçtiğimizde ise yedi sülalemizle ülkelerimizle yok olmaktan kurtulamayacağımıza işaret edeceğiz...

 

 Son birkaç yüzyıldır kapitalist sistem insanı insanlıktan çıkararak tamamen tüketime endeksli bir hayvan sürüsüne çevirdi. Buraya gelmeden öncede yüzyıllar boyunca kraliyet aile ve sülalelerini (Osmanlı gibi-Çarlık Gibi), karşılarında durabilecek bilim adamından firmaya, siyasetçiye... Asya kıtasında iki atom bombası patlattıktan sonrada dünyayı esir alarak, önüne gelen her engeli yok etme, din, tarikat, politika, bilim, sosyal bilimler, ekonomi, basın yayın, devletleri, orduları, terör örgütlerini  herşeyi kullanarak insanın beynini ve bedenini esir aldılar.

 

insan o kadar düşürüldü ki içeceği bira, yiyeceği yemek, yada çıkarları  için herşeyini satabildiği gibi yine çıkarına dokunulduğunda Amerika'da sıkça örneğini gördüğümüz gibi alır silahı tarar kalabalığı, elinde daha büyük silah varsa şehri yok eder, silahı daha da büyükse dünyayı yok eder boyuta, Ortadoğu'da ise canlı bomba ve zombi ordularına çevrildiler...

 

Ve son birkaç yüzyıllardır katil firmaların ablukaya aldığı dünya ve dünya nüfusunun ezici bir çoğunluğu  insanlıktan çıkarılarak imha ve yok edilebilir, kendini ve herşeyi de yok edebilen hayvan sürülerine çevrildiler. İnsanlık rahatlıkla köleleştirilebilir, kırılabilinir sürüler haline getirildi.

 

Buradan yaşadığımız coğrafyaya geçtiğimizde Çarlık, Osmanlı, İran Şahlık ailesini düşürerek terör-diktatörlük-kaosu, soykırımı halkların kaderi yaptılar:

 

-Aynı millet olan Arapları parça-parça edip uyduruk devletçiklerle köleleştirdiler. Günümüzde Katil Firmaların işgalinde olan Siyonist İsrail Devleti ve ABD bu arap rejimlerine karınızla yatmayın deseler yatamazlar...

 

-Ermeni ve Rumları Müslümanlarla yaşanmayacak boyuta çekip soykırıma uğrattılar. Türkiye'yi Türk  ırkçılığını kullanarak her alanda derinden işgal ederek, sahte suni sınırlarla donatarak  tamamen kendilerine hizmet eden ırkçı vatandaşını düşman sayan bir soykırım-kölelik  diktatörlüğüne çevirdiler.

 

-İran halkı fetö terörünün  ikizi olan molla rejimiyle düşürüldü, dünyanın en büyük köle ordusuna çevrildiler...

 

-Kürtler şehir-şehir kasaba-kasaba bölündüler. Adlarının anılması dahi yasaklandı. Böyle bir halk-millet yoktu. Coğrafyalarında kurdurulan uydu-uyduruk rejimlerle, envai çeşit terör örgüt ve ordularıyla kuşatılarak soykırım, köleleştirme... akla gelebilecek hertür oyunla kuşatıldılar...

 

İSRAİL DIŞINDA BİR TEK DEVLET KALMAYACAK...

 

Son iki yüzyıldır bu yok edici köleleştirme ve düşürme sürdürülürken, bir taraftan Osmanlı ve Çarlık küllerinden doğmaya, diğer yandan İsrail terör devletinin bir kazık gibi coğrafyanın  kalbine çakılması giderek bütün halkları nefes alamayacak bir boyuta çekmeye başlaması günümüzde bütün dünyanın içinde olduğu savaşı beraberinde getirdi...

 

Küresel katil firmalar an itibarı ile artık Suriye gibi, Irak gibi uyduruk devletler de istemiyorlar. Dini kullanarak dinci terörle, Kürdü kullanarak kürtçü terörle, Türkü kullanarak türkçü terörle, arabı kullanarak arapçı terörle şehir, şehir, kasaba -kasaba HALKLARI, HALKI... bitirme ve soykırıma uğratma savaşına artık bir tek devletin dahi olamayacağı bir savaşa açık-açık giriştiler.

 

Bir başka ifadeyle artık küresel katil firmalar Çinin sınırlarından Afrika'nın derinliklerine İsrail dışında ayakta kalabilecek bir tek halk ve devlet istemiyorlar. Bu yıkıcı savaşın ana üssü ise Kürdistan. Kürtler adına ortaya çıkan parti ve örgütlerde devlerin savaşını, dünya savaşını Kürtlerden gizleyerek nasıl iş-it Müslüman gençleri safına çekip yok ettiyse aynı şekilde Kürt gençliğini de ABD-İsrail gibi siyonist güçlerin tetikçiliğini yapan bir konuma çekerek yok etmeye başladılar...

 

ÖFKE NAMUSSUZLUĞA ve YOK OLMAYA İTİYOR...

 

2017 yılında TV'de bir program, Suriyeli bir mülteci çöpte bir şeyler topluyor, neden bu hale düştükleri ile ilgili muhabirin sorduğu soruya yanıtı tam bir ders niteliğinde "kürt-arap-türkmen, zengin-fakir birbirimizden nefret ederdik. Bu nefret büyüyerek birbirimizi yiyip yok etmeye kadar vardı. Ve işte çöpe düştük. Ne nefretimiz, ne insanlığımız, nede kinimiz  kaldı, adeta insanlıktan çıktık..." diyerek Osmanlının parçalanması, siyonist israilin kurulmasıyla Müslüman milletlerin içine düştüğü durumu özetliyordu...

 

Yukarda Çin'in sınırlarından Afrika'nın derinliklerine siyonist israil dışında tek bir devletin kalmaması için  yüzyıllardır süren soykırımcı saldırıya değindik. Bu plan sonucu Rusya, Türkiye, İran gibi devletlerin yıkılması, ayakta kalabilecek tekbir halkın olmaması gerekmektedir.

 

Bu plan sonucu bir taraftan Kürtlerin içinde olduğu devletler yıkılırken; diğer yandan Kürtleri şehir, şehir, kanton-kanton bölüp terör örgütlerinin soykırımına-tecavüzüne  açık hale getirmek için küresel katiller ve orduları Kürdistan'da gerçek yüzlerini gizleyerek üs kurmuşlardır. ABD-İsrail gibi küresel katillerin devletlerinin en büyük projelerinden biri: Kürt-Kürdistan coğrafyasında Kürtleri soykırıma uğratarak yok etmedir. Kürtleri ve kürt sorununu hep bu yönde yüzyıllardır kullanmaya çalışıyorlar...

 

Kürt kökenli bir insan olarak bizler 30 yıldır terörizme ve köleliğe karşı bir savaş verirken, Kürt sorunu konusunda da 30 yıldır en ağır bedelleri ödeyen bir insan olarak Türkiye genelinde nefretin, özellikle Erdoğan Nefretinin körüklenerek Suriye ve Irak gibi Türkiye'yi de yıkıma götürmek için hertür oyun dönüyor.

 

Şimdi Kürt gençliği kendi kendine şu soruyu sorsun: Kantoncuklarımız kuruldu. Şehir -şehir bölündük, içinde bulunduğumuz devletlerde yıkıldı varsayalım. Küresel katillere tetikçilik yapanlar emirlerine girdikleri güçlerden mi, Kürt Halkından mı emir alacaklar...  

 

Dikkat edin iş-it için uygulanan bir plan vardı: Sahte bir hilafet ilanı. Müslüman gençleri, insanları oraya çekip  "bal arısı" planı, metoduyla toplayarak imha ettiler. Şimdi aynı senaryo Kürt gençlerinin başında dönüyor. Küresel katiller, ABD-İsrail gibi yapılar Kürt gençlerini toplayarak, emellerine alet ederek iş-it örneğinde olduğu gibi yok ediyorlar. 

 

Her zaman söylediğimiz gibi Kürtlerin Kurtuluşu Türkiye ile, bölge halklarıyla birlikte hareket etmekten geçtiği gibi bölge ülkelerinin istikbali de ırk-mezhep üstü yeniden bir siyasal yapılanmaya gitmekle mümkündür.

 

ERDOĞAN NEFRETİ ÜZERİNDEN TÜRKİYE'Yİ YIKMAYA ÇALIŞIYORLAR...

Irak, Suriye, Mısır, Afganistan... Etraf coğrafyaya baktığımızda küresel katillerin halklara reva gördüğü demokrasiyi açıkça görüyoruz. Bu gerçek bariz bir şekilde ortada dururken, Türkiye düşmanlığı ve Erdoğan nefretini körükleyenler ya zır cahildirler, yada su katılmamış ihanetçiler ve ajanlardır...

 

Kürdistan'ın hangi bölgesine gidersek gidelim Kürt halkının en büyük isteği Türkiye ile bütünleşmek, aralarındaki sahte suni sınırların kaldırılmasıdır. Kürt halkı adına ortaya çıkan parti-örgütler vb. Kürt halkının  bu isteği ve iradesi karşısında durdukça da yıkım ve yıkılma hepsinin kaçınılmaz sonu olacaktır.

 

Dünya büyük bir savaş ve yıkımla karşı karşıya: Ya siyonist İsrail bölgeden sökülüp atılacak, yada Çin'nin sınırlarından Afrika'nın derinliklerine devlet ve millet kalmayacak.

 

Merkezinde Kürtlerin ve Kürdistan'ın yer aldığı, Küresel katillerin insanlığa dayattığı bu savaş ve yıkım durdurulamazsa eninde sonunda  nükleer silahlarında kullanılacağı bir dünya savaşına evrilecek ve bu durum gezegen boyutunda insan ve tüm canlı yaşamı yok edecektir...

 

Dünya genelinde Kürtlerin en yoğun olduğu ülke Türkiye. Nüfus yoğunluğu bakımından Dünya Kürtlerinin başkenti ise İstanbul'dur. Bu bariz gerçek ortada dururken Kürtlerle Türkiye'yi çatıştırmaya çalışanlar, Erdoğan nefretini körükleyenlere itibar etmek küresel katillerin bölgenin bütün halklarına dayattığı soykırım ve köleliği kabul etmekten başka birşey değildir. Amerika ve Amerikanın desteklediği örgütlerin bulunduğu her yere Türkiye'nin girmesi orada yaşayanlar için tek kurtuluş reçetesidir... Amerika_israil ve diğerleri Türkiye'ye  dayattıkları yıkım projesinin bir neticesi olarak Türkiye etrafındaki istikrarsız tüm coğrafyayı istikrara kavuşturmak zorundadır. Bu durum bir ölüm-kalım meselesidir. Amerika yada Avrupalı bir devletin etrafı Türkiye gibi kuşatılırsa bu demokrasi diye geveleyen katiller oraları siviliyle, taşı toprağıyla bir günde yok ederler. Küresel katiller Kürdistan'da iş-ite çekilen insanları nasıl yok ettiyse, aynı şekilde Suriye Kürt gençliğini de kandırıp beynini yıkayarak Türkiye karşı çıkarıp imha ettiriyor. Bunun temel nedeni bir taşla iki kuş vurmadır. Türkiye ile Kürtleri birbirine düşman etmedir. Ama Kürt halkı bu yıkıcı oyunun farkında olduğu için en çok Kürtler devlete destek vermektedirler. Türkiye ise devlet olarak ister istemez ırk-mezhep üstü bir sivil anayasa yaparak bütün halkları kapsayan sivil bir anayasayla bu gelişmenin hukuki alt yapısını inşa edecektir. Türklük-Kürtlük-Araplık-Ermenilik tarihe karışacak vatandaşlık tek üst kimlik olacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın ...

 

Sonuç olarak Kürtlerin, bölge devletlerinin, halklarının kaderi birbirine bağlıdır. Ya birlikte var olacaklar yada hep birlikte yok olacaklar. Bu işin ortası, altı, yanı kantonu yoktur. Öfke ve cehalet çukurlarından çıkmadıkça da conilerin, siyonistlerin, hansların, küresel katillerin getireceği demokrasiyi denizlerde, sınırlarda telef olarak, canlı bombalarla, iç-dış savaşlarla yok edilerek daha çok beklerler. Kürtleri temsil ettiklerini iddia eden kim olursa olsun Kürt halkının istediği gibi yüzlerini ve yönlerini Türkiye'ye dönmek, halka emir veren diktatörler değil halkın emrine giren hizmetkarlar olmak  zorundadırlar. Aksi tutumları Kürt halkı kendine yönelen en büyük ihanet olarak görmektedir. Afrinde, Rojeva'da katil coni, hanslar olmayacak bunlar bu coğrafyada oldukça da Türkiye bütün Kürdistan'da olmak zorundadır...

 

 

Kürtler, katil kapitalin bölüp-parçaladığı kantoncukları yiyecek bir millet değil,  Türkiye devletinin ve bölge devletlerinin yeniden bir siyasal yapılanmayla inşaa etmek zorunda kalacakları fotoğrafta yer alan haritadaki bütün halkları kapsayan Kürdistan'ı hayal ederler. Zevzeklerin hayal kurma yeti-yeteneği olmadığı içinde nefretle yatıp kalkıp yok ederler, yok olurlar...

 

ETİKETLER : ÖFKE -NAMUSSUZLUK TEK DÜNYA DEVLETİ ve KURDİSTAN...
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Doğu-Ortadoğu haberleri
http://www.dogukultur.com  Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Doğu Medya, Doğu Kültür, Doğu Haber, Doğu Kültür M. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya
DKM MEDYA GROUP -1
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
DKM MEDYA GROUP-2
TÜRKİYE-BÖLGE, FİRMALAR- İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA
SERHAT HABERLER
BAĞLANTILARIMIZ
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA