HALKLAR , VAHDETTİN-EYUBİ SANCAĞI ALTINDA TOPLANMAYA BAŞLADILAR…

Son bir yüzyıldır yaşanan gelişmeler İslam dünyası ve Ortadoğu’da Kürt-Türk, Arap, Fars, Rum-Errmeni … Din-Dil-Irk--Mezhep vb. sorunların birer balon ve birer büyük yalan oldukları asıl sorunun ana sorrunun Küresel katil firma ve aileler...
Bu haber 2017-12-21 19:25:24 eklenmiş ve 755 kez görüntülenmiştir.

HALKLAR , VAHDETTİN-EYUBİ SANCAĞI ALTINDA TOPLANMAYA BAŞLADILAR…

 

Siyonist-Haçlı zihniyetin, batı denen çürümüşlüğün  demokrasi ve insan hakları söylemi, soykırım, cinayet, işgal, terörizm, böl-parçala-yut  olduğu  son 1-2 yüzyıldır yaşanan gelişmelerle bütün dünya tarafından kavrandı.

 

Doğu Medya olarak 90’lı yıllardan beri bir gerçeğie sürekli vurgu yapıyoruz. İnsanlığın ve bizim yaşadığımız sorunların ana kaynağı siyonist-haçlı zihniyetin dünyaya dayattığı soykırım-kölelik  ve işgal savaşıdır. Yaşanan gelişmeler bizi haklı çıkardı.

 

Son bir yüzyıldır yaşanan gelişmeler İslam dünyası ve Ortadoğu’da Kürt-Türk, Arap, Fars, Rum-Errmeni … Din-Dil-Irk--Mezhep  vb. sorunların birer balon ve birer büyük yalan oldukları asıl sorunun ana sorrunun Küresel katil firma ve ailelerin, siyonist-haçlı zihniyetin derin  işgali olduğunu belirtmiştik.

 

Dünya ve bölge halkları bu gerçeği kavramadan da hiçbir sorunun çözülmeyeceğini giderek  tüm dünyanın ve insanlığın düşeceğini köleleşeceğini, soykırıma uğrayacağını belirtmiştik. Küresel katiller 1-2. Dünya savaşlarını planladılar. Çarlık ve osmanlıyı yıktılar. önce Osmanlıda rum ve ermenileri ardından kurulan tc rejmi ile de müslüman halkları koyun gibi biçtiler, Çinin sınırlarından Afrikanın derinliklerine soykırıma açık sürüler oluşturdular… Yahudi soykırımını hayata geçirdiler. Japonyada iki atom bombası patlatarak tüm dünyayı esir aldılar.

 

Kürtlerin bir yüzyıldır ceberrut-diktatör puta tapıcı tc rejmine karşı savaşı,  bu rejmi yıkıp yeniden özüne dönüştürürken,  verilen bu  kesntisiz mücadele küresel katillerin gerçek mahiyetini de tüm dünyaya taşıdı. Akabinde Ak Parti iktidarı ve Rusya’nın mezopotamyaya inmesiylede tüm dünya bu çıplak gerçeği görmeye başladı…

 

Abdulhamitin o müthiş kişiliği, adeletinin gölgesi dahi daha bir yüzyıl geçmeden tüm dünyayı uyandırmaya yeterken, Selahaddinin ruhu tüm halklara yol göstermeye başaladı. Bu uyanma giderek bütün dünyayı kaplamaya başladı. Küresel katiller dünya  genelinde giderek suyu kesilmiş balığa dönüşmeye ve yanlızlaşmaya başladılar.

 

İçinde yaşadığımız yüzyıl küresel katillerin, dünyayla oynayan baronların yargılanma, yedi sülaleriyle ablukaya alınma yüzyılı olacaktır. Nasıl 1500 yıl önce Hz muhammed  dünyayala oynayan putperestlerin-baronların kellesini alıp insanlığın uzaya açılma dönemini başlattıysa günümüzde de insanlık Vahdettin-Eyubi gibi kişiliklerden aldığı ilhamla küresel katilleri hesaba çekerek, abluka ve kontrole alarak giderek dünyada haps olan bir safari av hayvanına dönüşen insan soyunun hem kurtuluşunu hemde uzaya açılmasını sağlayacaktır.

 

İslam dünyası ve müslümanlar Yahudilerin devlet hakkına saygı duymalarına rağmen, terör devleti israilin Yahudilerle, yahudi devletiyle  alakasının olmadığı giriştiği işgalle İslam dünyası ve Ortadoğuda insanlığın ortaya çıkardığı tüm değerleri, halkları  yerle bir etdiği giderek netleşmeye başladı. Yahudiler, devletleşmeleri üzerinden yüzyıl geçmeden küresel katillerin kendilerine attıkları kazıkları, içine çekildikleri soykırım çemberlerinbi görmeye başaldılar. Kürtler başta olmak üzere bölgenin tüm halklarını tarihten silmek için şeytanın aklına gelmeyen oyunların aktörleri yapılmaya çalışıldıklarını giderek kavramaya başladılar.

 

Siyonist haçlılar yüzyıldır kürtleri tarihten silmeye çalışırken kurtarıcı yalanlarıyla kürtlerin tüm kazanımlarını yok ettiler. Araplar adına ortaya çıkarılan devletler bunların korkusundan dinden çıkan münafıklara dönüştüler. Arap halklar perişan parça-parça edildiler, sefil ve rezil bir hayata tabi tutulan kölelere dönüştürüldüler. Bu munafık köle uşaklardan biri canı-hayatı pahasına kutsal emanetleri siyonist-haçlılardan kurtaran  fahretin paşaya dil uzatacak kadar alçladı. Arap halklarını köleleştirip siyonist-haçlılara peşkeş çeken bu alçaklar hala efendilerine yaranmak için takla ataıyorlar.

 

İran halkları koyun ve köle sürülerine çevrilip insan yerine bitkisel hayat yaşayan köleleştirilmiş zavallı bir ırka dönüştürüldüler; kürt gençliğinin azımsanmayacak bir kesimi  siyonist-haçlı zihniyetin tetikçilerine evrilip kantoncuklara hapsedlip köleleştirildiler, efendileri onları kasaplık koyun konumuna  çektiler…

 

Bölgede var olan sonradan kurulan uydu-uyduruk devlet ve rejimler haçlı-siyonizmin emir erleri olup halkları soykırıma tabi tuttular. Yüzyıl içinde dünya uyandı. Sultan vahdetinin, Selahaddin Eyübinin azameti  azimlerini ve büyüklüklerini kavramaya başladılar. Vahdetin ve Eyubinin ruhu Çinin sınırlarından Afrikanın derinliklerine tüm halkları kuşatmaya başladı.

 

Çinin sınırlarından Afrikanın derinliklerine 2 milyardan fazla insan bu devasa coğrafyayı yöneten, at oynatan devletleri, sermaye guruplarını mercek altına almaya başladılar. Halklar sahte suni sınırların, ırk-mezhep-dil-din… ayrılıklarının olmadığı İslamın ve insanın özüne yaraşır bir dünya için harekete geçtiler.

 

Afganistandan Filistine  verimli hilalde bütün gözler TR ve İranın üzerinde. Bu iki rejim kapsam alanındaki coğrafyada sahte suni sınırları, dil-din-ırk sınırlarını, kendi aralarındaki sahte sınırları, fiziki sınırları kaldırıp yeniden bir siyasal yapılanmaya gidecek mi gitmeyecek mi diye gözetlemeye başladılar. Yüzyıllardır haçlı-siyonist zihniyetin halklara vurduğu darbelere set çekilecek mi- çekilmeyecek mi bunu gözetliyorlar…

 

Bu bekleyiş TR’de Ak Partinin iktidara gelmesiyle hayal olmaktan çıktı, Sultan Vahdetinin öngörüsü hayata geçmeye, Selahaddinin ruhu sadece müslümanları değil tüm halkları sarmaya-kuşatmaya  başladı. 

 

Çanlar Osmanlıyı sırtından vurarak haçlı-siyonizme teslim olan arap rejimleriyle iran molla rejmi, siyonist İsrsail için çalmaya başladı. Bu ülkelerin halklarının bu rejimleri yerle bir edecek bir döneme girildi. Halklar küresel soykırımcı kapitalin, haçlı-siyonist zihniyetin kendi soykırımları üzerinden yükseldiğini görmeye ve anlamaya başladılar. Dünya genelinde yıkılmaya mahkum olan siyonist haçlı zihniyetle onların İslam dünyasındaki tüm uşaklarının da sonunun geldiği bir döneme girildi.

 

Haçlı siyonizm son oyunlarını oynuyor. Osmanlının yıkılmayan kalesi Anadolu ve Mezopotamyayı bütün gücüyle saldırıya geçti. Etrafta diktatör de olsa devlet bırakmadı. Terör ordularıyla Osmanlının son kalesi TR’yi dört koldan ablukaya aldı.

 

TR’ye istikrar için gelen Libya Bld. Başkanını öldürüyor. Yüzünü ve yönünü TR’ye dönen herkesi ve tüm dünyayı  tehdit ediyor. Kürtleri iyice parçalayıp ufalayıp kantoncuklara gömmeye çalışarak yok etmeye çalışıyor. Kudüs,  siyonist-haçlı işgalin başkenti yapmaya çalışıyor. Deaş –PYD balonları  ellerinde patladı. Tüm oyunları ve kurguları ters tepip kendilerine dönmeye başladı. Bütün terör örgütleri ve tüm bileşenleri ile TR’ye saldırya geçmeye başladılar.

 

Ama halklar kararlı,  Filistinden Afganistana halklar eyaletler halinde birleşiyor. Halkların bu çıkışı karşısında duran tüm rejimler tuzla buz olacak bir döneme girildi. Sultan Abdulhamitin gölgesi dahi tüm küresel katil kapitalizmi gezegen çapında yerle bir etmeye yetdi. TR’nin merkezinde olduğu yeniden bir siyasal yapılanmayla dünya en büyük adelet ve insanlık imparatorluğun doğumuna hazırlanıyor… Bu insanlık selinin önünde durmaya çalışanlar çöpe dönüşüp okyanusların derinliklerinde kayb olacaklardır…

 

Artık dünya tek kutuplu olmaktan siyonist-haçlı işgalden çıktı. Halklar ve medeniyetler özgür bir şekilde kendileriyle ilgili kararları kendilerinin alacağı bir döneme girmeye başladılar…

Çinin sınırlarından Afreikanın derinliklerine haçlı-siyonizmin, küresel kapitalizmin döşediği tüm mayınlar yalan balonları ellerinde  patlamaya ve düşmeye başladı. İnsanlık İslamın ışığı altında yeni bir döneme geçmeye başladı.

 

BM KARARI SONUN BAŞLANGICI..

 

Nihayet Kudüsü Siyonist İsrailin başkenti yapmaya çalışan abd-israil sonun başlangıcı olan büyük bir yenilgi aldılar. BM'de yapılan oylamada 128'e karşı 9 oy gibi bir hezimetle haçlı-siyonizmi tüm insanlık tarafından gömüldü. Amerikanın Kudüs siyonist israilin başkentidir kararı tarihe gömüldü.  Selahaddin Eyubi ve Vahdetdinin ruhu tüm insanlığa da yol göstermeye başladı. Dünya 5'ten Büyüktür diyen  Vahdetin ve Eyubinin torunu Erdoğan kazandı. Dolarları elinizden çıkarın bu sahte şişirilmiş karşılığı olmayan  kağıtlar elinizde patlamadan...

 

 

Notlar:

 

----Haçlı-Siyonist zihniyeti kavramak için “Payitaht” dizisini muhakak tüm bölümleriyle izleyiniz…

--- Kudüs Kürdistandır tıklayınız…

 

---- Selahaddin Eyubi Tıklayınız…

 

 

ETİKETLER : HALKLAR VAHDETTİN-EYUBİ SANCAĞI ALTINDA TOPLANMAYA BAŞLADILAR…
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Medya-Analiz haberleri
http://www.dogukultur.com  Doğu Haber-Doğu Medya-Doğu Kültür Gazetesi
© Copyright 2013 Doğu Medya, Doğu Kültür, Doğu Haber, Doğu Kültür M. Tüm hakları saklıdır. Dkm Medya
DKM MEDYA GROUP -1
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
DKM MEDYA GROUP-2
TÜRKİYE-BÖLGE, FİRMALAR- İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA
SERHAT HABERLER
BAĞLANTILARIMIZ
STK-İŞ DÜNYASI MESAJLAR
STK-DERNEKLER
FİRMALAR-İŞ DÜNYASI
DOĞU KÜLTÜR MEDYA